Stedelijke leefomgeving

Wereldwijd woont meer dan de helft van de bevolking in steden. Ook in Nederland neemt de verstedelijking toe. De stad vormt daarmee een steeds belangrijker leefgebied voor vogels.

Intensief ruimtegebruik zorgt ervoor dat steden steeds compacter worden en dat de bevolkingsdichtheid toeneemt. Dit heeft effect op de leefgebieden van vogels.

Sovon volgt de ontwikkeling van vogels in de stad en doet onderzoek naar beheersmaatregelen voor stadsvogels.

Projecten

Nieuwbouwwijk

Het stedelijk milieu is zeer dynamisch. Ruimtelijke ontwikkelingen zoals renovatie van oude stadswijken of de aanleg van bedrijventerreinen kunnen van grote invloed zijn op broed- en foerageer mogelijkheden voor stadsvogels. De stadsvogelindicator...

Halsbandparkiet in een boom

Exoten zijn organismen die van nature niet in ons land voorkomen, maar daar als gevolg van menselijke handelen terecht zijn gekomen. Vogels zijn vaak ontsnapt of losgelaten uit priv├ęcollecties of dierentuinen. De meeste ontsnapte soorten overleven...