Soortenmanagementplan (SMP)

Gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, of particulieren die gaan bouwen of verbouwen, moeten ervoor zorgen dat ze met deze activiteiten geen schade toebrengen aan vogels en hun verblijfplaatsen. Om deze gevolgen in te kunnen schatten, is ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van soorten nodig, waarna eventueel beschermende maatregelen en een omgevingsvergunning kunnen volgen.

Gemeenten kunnen het ecologisch onderzoek, beschermingsmaatregelen en de omgevingsvergunning op gebiedsniveau beschrijven in een Soortenmanagementplan (SMP). Dit plan waarborgt een gebiedsgerichte bescherming van vogels en vleermuizen bij onderhoud, renovatie en verduurzaming.

Voor het monitoren van populatietrends van vogels, kunnen gegevens uit het Meetnet Urbane Soorten (MUS) op gebiedsniveau worden gebruikt. Sovon kan zich ook inzetten de waarnemingsinspanning in een bepaald gebied te verhogen. Zo heeft Sovon bijgedragen aan de ontwikkeling van SMP’s in onder andere Hilversum, Oisterwijk, Eindhoven, Apeldoorn, Raalte en Amersfoort.

Contact

Jan Schoppers

Senior veldmedewerker en meetnetcoördinator MUS
Jan Schoppers
Coördinator onderzoeksthema stad