Voor feiten over vogels

Sovon voorziet de maatschappij van kennis over aantallen, verspreiding en ecologie van vogelpopulaties in Nederland

LD23
Evenement

Landelijke Dag

Op zaterdag 25 november was de Landelijke Dag, een speciale editie vanwege het vijftigjarig jubileum van Sovon. Wat een geweldige dag was het! Inspirerende en drukbezochte lezingen en onverwachte ontmoetingen op de goed bezochte informatiemarkt. Een flink deel van de lezingen is terug te kijken.

Over Sovon

De vogelbevolking van ons land is continu in beweging. Samen met duizenden vrijwilligers brengt Sovon de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van vogels in kaart. Door verklarend onderzoek krijgen we inzicht in de oorzaken van deze veranderingen. Deze kennis is beschikbaar voor onderzoekers, beschermers, beleidsmakers en natuurliefhebbers. Zo voorzien we de maatschappij van feiten over vogels.

Nieuws

Kievitkuiken

De bijeenkomst vond plaats in congrescentrum De Schakel in Nijkerk en werd georganiseerd door VBNE, in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland, Wageningen Environmental Research en Altenburg & Wymenga. Er waren ongeveer 65 deelnemers,

logo Jaar van de Huismus

Vooral in de grote steden zijn veel Huismussen verdwenen. Gelukkig lijkt het aanbieden van nestgelegenheden in steden zijn vruchten af te werpen en is de stedelijke populatie Huismussen de laatste jaren gestabiliseerd.

René Oosterhuis, een van de vijf Waarnemers van Verdienste

Sovon prijst zich gelukkig met veel vrijwilligers die zich al vele jaren inzetten voor het tellen en onderzoeken van vogels.

Nieuws en agenda
Sovonacademie
Nieuws

Sovonacademie

Via de Sovonacademie willen we vogelaars helpen om vogels beter te leren (her)kennen. Met webinars, online cursussen en praktijkcursussen brengen we je kennis van de ecologie, het gedrag en de determinatie van vogels in Nederland bij. Hier doe je kennis op die je niet in vogelboeken vindt, maar die je helpt om je veldwerk voor een project goed te kunnen doen.

Uitgelicht

Het gaat niet goed met de Scholekster in Nederland, net als met bijvoorbeeld de Grutto en de Kievit. Vergeleken met deze andere weidevogels heeft de Scholekster nog meer problemen, en maakt daarom zeker kans op de titel nationale pechvogel.

Tijd
3 out of 5 stars
Kennis
2 out of 5 stars
Boerenzwaluwen op draad

In 2023 zet Sovon de viering van het 50-jarig jubileum in het teken van de vele toepassingen van onze vogelkennis op allerlei gebied. Wij weten dat de Sovon-waarnemers vooral bereid zijn hun enorme inspanningen - jaarlijks meer dan 160 mensjaar - te leveren om bij te dragen aan de kennis over in het wild voorkomende vogels in Nederland.

Een gezenderde Kluut wordt losgelaten langs de Groningse kust.

Wij&Wadvogels is een belangrijk project in de Waddenzee. Sovon voert hier allerlei werkzaamheden aan kustbroedvogels voor uit. De eerste fase van het project loopt tot en met 2023.