Voor feiten over vogels

Sovon voorziet de maatschappij van kennis over aantallen, verspreiding en ecologie van vogelpopulaties in Nederland

Slangenarend (adult) in Marokko 2008
Uit het veld

Influx van overzomerende Slangenarenden

Deze zomer worden er relatief veel Slangenarenden gezien in Nederland. Ze worden niet alleen in heide- en hoogveengebieden waargenomen. Tot in augustus verschijnen er ook nieuwe vogels in andere natuurgebieden.Ā Hoeveel van deze zeldzame slangeneters zijn er eigenlijk? En wat doen ze hier?

Over Sovon

De vogelbevolking van ons land is continu in beweging. Samen met duizenden vrijwilligers brengt Sovon de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van vogels in kaart. Door verklarend onderzoek krijgen we inzicht in de oorzaken van deze veranderingen. Deze kennis is beschikbaar voor onderzoekers, beschermers, beleidsmakers en natuurliefhebbers. Zo voorzien we de maatschappij van feiten over vogels.

Lokgans in een weiland

Ganzen staan volop in de belangstelling, mede door problemen die ontstaan door de groeiende aantallen. Sovon vindt het belangrijk dat feiten en kennis de basis vormen voor discussies en beleid.

Broedvogelteller in actie

Met het Broedvogel Monitoring Project (BMP) brengen we de aantallen en verspreiding van broedvogels in kaart.

Tijd
3 out of 5 stars
Kennis
4 out of 5 stars
Pagina uit Verschenen of verdwenen

In Nederland broeden ruim 250 vogelsoorten. Dat aantal lijkt van jaar op jaar misschien stabiel maar niets is minder waar. De vogelbevolking van ons land is namelijk continue in beweging.

Merel is aan het badderen
Telproject

Jaar van de Merel

Tot de eeuwwisseling namen Merels toe, maar vanaf 2016 verdween bijna een derde van de populatie. Waarschijnlijk deels als het gevolg van het usutu-virus, maar de precieze oorzaken weten we niet. Deze plotselinge afname is reden om de Merel beter te gaan onderzoeken; we weten opmerkelijk weinig over deze soort, terwijl hij dicht bij ons leeft. Daarom roepen Vogelbescherming Nederland en Sovon in 2022 het Jaar van de Merel uit.

Nieuws

Pierre van der Wielen_Slangenarenden

Slangenarenden zijn de laatste zomers vaste prik op de Veluwe, het Dwingelderveld en in het Fochteloƫrveen.

De Grauwe Klauwier is een van de kenmerkende soorten van Drenthe

Deze speciale dag wordt georganiseerd voor alle vogelaars, natuurliefhebbers en belangstellenden in Drenthe en daarbuiten. Het thema van de dag zal zijn Vogels en natuur in het Bargerveen.

Een ledenraadsvergadering op locatie

Sovon voorziet de maatschappij van kennis over aantallen, verspreiding en ecologie van in het wild levende vogelpopulaties in Nederland. Zij doet dat als professionele vereniging met een Bureau van ca.

Nieuws en agenda