Voor feiten over vogels

Sovon voorziet de maatschappij van kennis over aantallen, verspreiding en ecologie van vogelpopulaties in Nederland

Watervogeltelling
Nieuwsbericht

Lustrumchallenge: zet vogels op de kaart

In 2023 bestaat Sovon 50 jaar. Daarom hebben we een mooie uitdaging bedacht. Vogelaars kunnen door complete lijsten in kilometerhokken in te vullen allerlei vogelfiguren vullen. Een mooie uitdaging voor tussendoor. Met complete lijsten zijn je waarnemingen waardevoller voor verspreidingsonderzoek. En je kunt er ook nog eens een mooie mok of T-shirt mee verdienen.

Over Sovon

De vogelbevolking van ons land is continu in beweging. Samen met duizenden vrijwilligers brengt Sovon de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van vogels in kaart. Door verklarend onderzoek krijgen we inzicht in de oorzaken van deze veranderingen. Deze kennis is beschikbaar voor onderzoekers, beschermers, beleidsmakers en natuurliefhebbers. Zo voorzien we de maatschappij van feiten over vogels.

Nieuws

Staartmees in de struiken

Van de vogels die in steden en dorpen leven, gaan er meer soorten in aantal achteruit dan vooruit. Dit blijkt uit de nieuwste Stadsvogelbalans die Sovon in opdracht van Vogelbescherming Nederland opstelde over de periode van 2007 tot en met 2021.

Omslag Vogelbalans 2022

In de jaren 60 van de vorige eeuw werden de eerste landelijke watervogeltellingen gecoördineerd. Vanaf de jaren 70 startten broedvogeltellingen en werd Sovon in 1973 opgericht, met als doel om de eerste landelijke atlas van broedvogels te maken.

Dwergganzen

‘Ver, lastig en in greppels’; zo laat zich het voorkomen van Dwergganzen in het Oudeland van Strijen misschien wel het beste omschrijven.

Nieuws en agenda
Cursus geven Sjouke Scholten
Cursussen

Volg een vogelcursus

Wil je beter worden in het herkennen van vogels? Leren hoe je een goede vogeltelling moet doen? Kijk dan welke cursussen Sovon aanbiedt. 

Uitgelicht

Watervogels tellen op de Grote Wielen

Laat u in één dag bijpraten over de recente ontwikkelingen in het vogelonderzoek. In dit symposium hoort u meer over belangrijke toepassingen van vogelkennis met verhalen uit de praktijk en verkenningen van de toekomst.

Het gaat niet goed met de Scholekster in Nederland, net als met bijvoorbeeld de Grutto en de Kievit. Vergeleken met deze andere weidevogels heeft de Scholekster nog meer problemen, en maakt daarom zeker kans op de titel nationale pechvogel.

Tijd
1 out of 5 stars
Kennis
1 out of 5 stars
Watervogelteller in actie langs rivier

Tellingen van alle watervogels of alleen ganzen en zwanen in waterrijke gebieden om hun verspreiding en aantallen te volgen.

Tijd
4 out of 5 stars
Kennis
3 out of 5 stars