Voor feiten over vogels

Sovon voorziet de maatschappij van kennis over aantallen, verspreiding en ecologie van vogelpopulaties in Nederland

Dashboard
In het nieuws

Nationaal Dashboard biodiversiteit gelanceerd: blik op de staat van de natuur

Vanuit zowel de EU als de VN zijn doelstellingen opgesteld om biodiversiteitsverlies te stoppen en om te buigen naar herstel vóór 2030. Om die doelen te bereiken, moeten we weten hoe Nederland ervoor staat. In die informatie voorziet het Nationaal Dashboard Biodiversiteit. De website laat zien wat de actuele status is van de biodiversiteitsdoelen van Nederland en legt uit hoe verschillende (druk)factoren de biodiversiteit in Nederland beïnvloeden. Sovon werkt mee aan het dashboard.

Over Sovon

De vogelbevolking van ons land is continu in beweging. Samen met duizenden vrijwilligers brengt Sovon de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van vogels in kaart. Door verklarend onderzoek krijgen we inzicht in de oorzaken van deze veranderingen. Deze kennis is beschikbaar voor onderzoekers, beschermers, beleidsmakers en natuurliefhebbers. Zo voorzien we de maatschappij van feiten over vogels.

Nieuws

aalscholver

Heb je ervaring of affiniteit met projectadministratie? Ben jij communicatief vaardig en werk je graag zelfstandig binnen een teamverband? Ben je servicegericht en nauwkeurig? Dan is dit misschien wel dé baan voor jou!

Rosse Stekelstaart mannetje

De Rosse Stekelstaart staat op de Unielijst van invasieve exoten vanwege het risico op hybridisatie met de in Zuid-Europa inheemse en op wereldschaal bedreigde witkopeend.

Grutto in kruidenrijk grasland

Vanuit zowel de EU als de VN zijn doelstellingen opgesteld om biodiversiteitsverlies te stoppen en om te buigen naar herstel vóór 2030. Om die doelen te bereiken, moeten we weten hoe Nederland ervoor staat.

Nieuws en agenda
Sovonacademie
Nieuws

Sovonacademie

Via de Sovonacademie willen we vogelaars helpen om vogels beter te leren (her)kennen. Met webinars, online cursussen en praktijkcursussen brengen we je kennis van de ecologie, het gedrag en de determinatie van vogels in Nederland bij. Hier doe je kennis op die je niet in vogelboeken vindt, maar die je helpt om je veldwerk voor een project goed te kunnen doen.

Uitgelicht

Tuinteller aan het werk

Met Jaarrond Tuintelling verzamelen we systematisch gegevens over vogels en andere soortgroepen in en rond tuinen van bewoners.

Tijd
1 out of 5 stars
Kennis
1 out of 5 stars
Wiebren Hottinga

Via mijn vismaatje ben ik in aanraking gekomen met vogelonderzoek. Deze heeft mij aangeprezen bij Natuurmonumenten in de Wieden en kort daarna kreeg ik een telplotje toegewezen.

Tellen op de slaapplaats

Vogels die in groepen overnachten worden geteld via het Meetnet Slaapplaatsen. De gegevens worden gebruikt voor de bescherming van natuurgebieden.

Tijd
1 out of 5 stars
Kennis
2 out of 5 stars