Tellen

Iedere vogel telt

Zinvol en leuk!

Vogels tellen, mits uitgevoerd volgens vaste regels, levert objectieve cijfers op over aantallen en verspreiding van vogels. Feitenmateriaal dat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld:

  • Vaststellen van Rode Lijst van bedreigde soorten
  • Aanwijzing van gebieden die (extra) bescherming behoeven
  • Bepalen van populatiegrootte van soorten
  • Cijfermatige onderbouwing bij conflictsituaties
  • Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

Vogels kijken is de hobby van velen. Het tellen van vogels gaat maar één stap verder. Het kost misschien wat moeite en discipline, maar levert ook veel op. Een verdieping van de hobby, vele prachtige momenten in het veld. Tellen en genieten kunnen heel goed samengaan. Niet voor niets zijn er vogelaars die al tientallen jaren aan projecten meedoen.

Actuele telprojecten

Broedvogelteller in actie

Met het Broedvogel Monitoring Project (BMP) brengen we de aantallen en verspreiding van broedvogels in kaart.

Tijd
3 out of 5 stars
Kennis
4 out of 5 stars
Tuinteller aan het werk

Met Jaarrond Tuintelling verzamelen we systematisch gegevens over vogels en andere soortgroepen in en rond tuinen van bewoners.

Tijd
1 out of 5 stars
Kennis
1 out of 5 stars
Merel is aan het badderen

We weten opmerkelijk weinig over de Merel, terwijl hij dicht bij ons leeft. Daarom roepen Vogelbescherming Nederland en Sovon in 2022 het Jaar van de Merel uit.

Tijd
1 out of 5 stars
Kennis
1 out of 5 stars
Bekijk alle telprojecten
Externe video URL