Nieuws

 • Strandlopers

  Er komen verschillende soorten strandlopers voor in Nederland.

 • Hoewel de populatietrend van de Kievit tot de jaren negentig minder of meer stabiel was, neemt deze soort de laatste twintig jaar net zo hard af als de Grutto, de ‘nationale vogel’ waar binnen agrarisch natuurbeheer veel aandacht naar uitgaat.

 • Jonge Bijeneter

  Het bleek niet voor niets, want de daaropvolgende dagen werden er zelfs soms zeven gezien. De vogels werden nauwlettend gevold door een paar lokale vogelaars en de terreinbeheerders, maar niets leek erop dat er gebroed werd.

 • Anneke Stegenga

  Mijn naam is Anneke Stegenga en ik woon in Kortenhoef. Rond ons huis liggen de Kortenhoefse Plassen. Een prachtig waterrijk moerasgebied maar is per voet, fiets of auto bijna niet de bekijken.

 • Kemphanen met een grutto

  Deze telling wordt eens in de drie à vier jaar gehouden. Eerder vond deze plaats in 2019 en 2014/2015. De definitieve telresultaten laten nog even op zich wachten, maar hier is vast een impressie van het afgelopen telseizoen.

 • Zwarte Sterns Ooijpolder Bisonbaai

  Vanuit West-Afrika vliegen Zwarte Sterns in het voorjaar 4000 kilometer naar Nederland om hier vervolgens in kolonies te broeden. De eerste vogels komen half april ons land binnen, de piek van de voorjaarstrek ligt in de eerste helft van mei.

 • Merel eet van de lijsterbes

  Op 8 juli 2022 ging de knop om. De website tuintelling.nl, die sinds 2015 bestond, werd overgezet naar een nieuwe website. Of eigenlijk twee nieuwe websites.

 • Luit Buurma - juni 2023

  In dit jubileumjaar staan we stil bij de oprichting van de Stichting Ornithologisch VeldOnderzoek Nederland in 1973, toentertijd afgekort als SOVON.

 • Huiszwaluw in nest

  De in 2022 gevestigde kolonie van de Roek in Creil (Noordoostpolder, 6 nesten) groeide in 2023 uit naar 13 nesten.

 • Nelleke en Arjo van Dijk tellen de tuinvogels

   

  Hoe het begon

  In de jaren ‘90 zei ik tegen mijn schoonvader dat ik zijn vogelvoerhuisje zo leuk vond. Hij maakte als verrassing voor ons ook zo’n huisje. De beste man had twee linkerhanden, maar het resultaat voldeed prima.

 • Het aantal broedende Ringmussen nam ook in 2022 af (foto: Harvey van Diek)

  Het rapport ‘Broedvogels in Nederland 2022’ vat de ontwikkelingen van de Nederlandse broedvogels samen. Vogeltellers volgen de aantallen vogels jaarlijks op een systematische manier in een afgebakend gebied.