Dierziekten

Vogelgriep – en dan met name de hoogpathogene variant – vormt een continue dreiging voor de pluimveesector. Al meer dan 15 jaar lang is Sovon nauw betrokken bij onderzoek naar deze vogelziekte die van nature onder wilde vogels voorkomt.

Een belangrijke terugkerende vraag binnen projecten is: hoe kan voorkomen worden dat pluimvee besmet raakt met vogelgriep? Het signaleren van wanneer (hoogpathogene) vogelgriep in Nederland circuleert onder wilde vogels, bij welke vogelsoorten in het bijzonder en in welke gebieden, spelen daarbij een belangrijke rol.

Er bestaan uiteraard meer vogelziektes dan vogelgriep. Voorbeelden zijn het geel (bij Groenlingen, Vinken, etc.), het Usutuvirus (met name Merel) en West-Nijlvirus (vooral zangvogels). Sovon is ook betrokken bij onderzoek naar deze vogelziekten. 

Projecten

Aviaire influenza, ofwel vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte die voorkomt bij zowel pluimvee als wilde watervogels. Wereldwijd zijn er verschillende varianten van het vogelgriepvirus in omloop. Het vroegtijdig signaleren van ongewone...

Screenshot Bird Flu Radar

Met de nieuw ontwikkelde ‘Bird Flu Radar’ is het mogelijk om risico’s op uitbraken van vogelgriep in real-time in heel Europa te voorspellen.

Een badderende groenling

Groenlingen zijn vatbaar voor infecties met de parasiet Trichomonas, ook wel het Geel genoemd. De soort is sinds een paar jaar in aantal afgenomen. Sovon onderzoekt of hier een direct verband tussen bestaat, onder andere op basis van telgegevens uit...

Het Usutu-virus vindt zijn oorsprong in Afrika en wordt overgebracht door muggen die vogels steken. Vermoedelijk is het virus via trekvogels naar Europa overgebracht, waar het in 2001 voor het eerst opdook in Oostenrijk. Vanuit daar verspreidde het...

Contact

Roy Slaterus

Adviseur vogelecologie
Roy Slaterus
Coördinator onderzoeksthema dierziektes