Actueel

Nieuws

Strandlopers

Er komen verschillende soorten strandlopers voor in Nederland.

Hoewel de populatietrend van de Kievit tot de jaren negentig minder of meer stabiel was, neemt deze soort de laatste twintig jaar net zo hard af als de Grutto, de ‘nationale vogel’ waar binnen agrarisch natuurbeheer veel aandacht naar uitgaat.

Jonge Bijeneter

Het bleek niet voor niets, want de daaropvolgende dagen werden er zelfs soms zeven gezien. De vogels werden nauwlettend gevold door een paar lokale vogelaars en de terreinbeheerders, maar niets leek erop dat er gebroed werd.

Al het nieuws

Op de agenda

Vogelexcursie

Op 22 september organiseert Sovon samen met andere groene organisaties de Friese Groene Vrijwilligersdag ‘Grien Goud’. Op deze dag kunnen vrijwilligers en andere belangstellenden uit Friesland elkaar ontmoeten en deelnemen aan een bomvol programma met lezingen, workshops en excursies.

Vogeltellers in actie

Gezocht: watervogeltellers in De Wieden De Wieden is een Natura2000-gebied en herbergt veel soorten vogels. Het park kent een hoop doelsoorten zoals Kleine Zwaan en Nonnetje. Om te bepalen hoeveel van deze soorten in de wintermaanden in het gebied verblijven, moeten er tellingen uitgevoerd worden. Sovon zoekt vogelaars die watervogels of alleen de ganzen en zwanen in dit gebied willen tellen. Een mooie kans om dit stille gebied van Natuurmonumenten per boot te kunnen betreden.

Steekproeftelling, ganzen en zwanen Hoogwater Harlingen: 10:37u - 123 cm

Naar de agenda
Marcel en Marwa maken de podcast

Podcast Vogelverhalen

Het archief van Sovon bevat een goudmijn aan vogelkennis. Voor de podcast Vogelverhalen duiken Marwa Kavelaars en Marcel Wortel in de archieven. Ze spreken met vogelexperts en liefhebbers in het veld. Luister mee en word ook een echte vogelkenner.