Cursus Huismus en Gierzwaluw en ruimtelijke ontwikkeling

Slopen, renoveren, bouwen zijn voorbeelden waar verblijfplaatsen en leefgebied van huismus en gierzwaluw in het geding kunnen komen. Hoe moet je er ecologisch en juridisch mee omgaan? Vraagstukken waar zowel ecologische bureaus, projectontwikkelaars, maar gemeenten en provincies mee te maken hebben. Iedere situatie is anders, maar vraagt toch een goede inschatting en beoordeling. Dit is enerzijds belangrijk voor de ecologie, maar anderzijds ook voor de uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten.

Door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Ecologisch advies- & projectbureau NatuurInclusief, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland.

Met de ééndaagse cursus “Huismus & Gierzwaluw en ruimtelijke ontwikkeling” laten we zien dat met een goede aanpak ruimtelijke ontwikkeling en bescherming van huismus en gierzwaluw samen kunnen gaan.

Vragen waar je gedurende de cursus antwoord op zal krijgen zijn onder andere:

 • Hoe werkt de huidige wetgeving op het gebied van bescherming van deze soorten?
 • Wanneer is er sprake van een overtreding?
 • Hoe kan een overtreding voorkomen worden?
 • Hoe bepaal ik de functie en essentie van een stuk leefgebied?
 • Wat is de impact van renovatie?
 • Hoe kan ik functionaliteit van het leefgebied behouden?
 • Hoe kan ik de draagkracht vergroten?
 • Hoe beoordeel ik de gunstige staat van instandhouding?
 • Welke onderzoeksmethoden kan ik gebruiken?
 • Wat is een soortenmanagementplan en wat heb ik er aan?
 • Hoe kan ik huismus- en gierzwaluwvriendelijk ontwikkelen?
 • Welke maatregelen moet ik zeker niet nemen?

Voor wie?

Iedereen die beroepsmatig te maken kan hebben met huismus en/of gierzwaluw en ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan mensen die onderzoek doen, effecten van ingrepen op deze soorten inschatten, maatregelen bepalen om schade aan leefgebied te voorkomen of te verzachten, maar ook mensen of bedrijven die positieve maatregelen willen nemen om deze soorten te stimuleren. Tot deze mensen behoren o.a. (veld)medewerkers van ecologische adviesbureaus en ingenieursbureaus, medewerkers van (semi-)overheden (bijv. waterschappen, ministeries, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat), maar ook natuurbeschermende organisaties (bijv. landschappen en landschapsbeheerders), (landschaps-)architecten en bouworganisaties.

Datum

Er is nog geen nieuwe cursus gepland. Bij voldoende interesse zal de cursus vaker worden gegeven. Nieuwe data zullen op de websites geplaatst worden.

Heb je interesse? Stuur ons een mail. Wij houden je graag op de hoogte van nieuwe data.

Locatie

Natuurplaza Sovon, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen (evt. kunnen we uitwijken naar ruimere locatie).

Kosten

€ 429,- (excl. btw) per persoon inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch. Bij twee of meer deelnemers van dezelfde organisatie bedragen de deelnemers kosten € 399,- (excl. btw).

Meer informatie

Meer informatie: Jarno Beijk, jarnobeijk@natuurinclusief.nl, 0545-723 032

Aanmelden

U kunt zich tot één week voor de cursusdag aanmelden. Het aantal deelnemers per cursus is maximaal twaalf. Bij minimaal zes deelnemers gaat de cursus door.

Contact

Jan Schoppers

Senior veldmedewerker en meetnetcoördinator MUS
Jan Schoppers
Coördinator onderzoeksthema stad