Landelijke Dag

De Landelijke Dag van Sovon is de dag voor actieve vogelaars in Nederland. De volgende editie is op zaterdag 26 november 2022 in De Reehorst in Ede.

Programma

Tijdens de Landelijke Dag kun je een inspirerend programma verwachten met lezingen van topsprekers. Dit jaar hebben we speciale aandacht voor soortgericht onderzoek en vogelgriep en is er een parallelprogramma's van de Nederlandse Ornithologische Unie over verstoring.

De lezingen van voorgaande jaren zijn terug te vinden op ons YouTubekanaal.

Toegang

Kaarten voor de Landelijke Dag kosten 15 euro. Dit bedrag is inclusief koffie en thee gedurende de dag. Vrijwilligers en leden van Sovon en Vogelbescherming betalen 10 euro.

Voor studenten aan de opleidingen Biologie, Bos- en Natuurbeheer, Docent en Kennismanager Natuur en Communicatie en Toepaste Biologie is een studententicket voor 5 euro beschikbaar. 

Ook dit jaar is er een jeugdprogramma voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Ga 's ochtends op pad om te helpen met het ringen van vogels voor onderzoek. Daarna is er een verhaal over de Oehoe en ga je creatief aan de slag. Deelname kost 5 euro, inclusief lunch.

Ingrid Tulp houdt haar lezing in de Reehorst
Boerenzwaluwen op draad

Boeken en Vogelbalans

Rond de Landelijke Dag verschijnen veel prachtige boeken over vogels. In het boekenprogramma interviewt wetenschapsjournalist Nienke Beintema enkele auteurs. Eind december verschijnt ook de Vogelbalans met het jaaroverzicht van de vogelstand in Nederland en daarnaast een speciaal themadeel over vijftig jaar vogelontwikkelingen.