Trichomonas (het Geel)

Groenlingen zijn vatbaar voor infecties met de parasiet Trichomonas, ook wel het Geel genoemd. De soort is sinds een paar jaar in aantal afgenomen. Sovon onderzoekt of hier een direct verband tussen bestaat, onder andere op basis van telgegevens uit tuinen.

Sinds 2015 bestaat de Jaarrond Tuintelling, een initiatief van Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland samen met een aantal soortorganisaties. Deelnemers tellen per week welke vogelsoorten in welke aantallen in de tuin zijn gezien.

Ziektes 'voorspellen'?

Een van de zaken waaraan de gegevens van Jaarrond Tuintelling kunnen bijdragen, is het in kaart brengen van de aantallen van vogels die kampen met ziektes. Groenlingen zijn sinds 2015 met 10% per jaar afgenomen. En gezien het feit dat sterfte is vastgesteld door het Geel, bestaat het vermoeden dat deze afnames in ons land (deels) samenhangen met uitbraken van deze ziekte.

Het Dutch Wildlife Health Centre heeft gegevens over het optreden van Het Geel. Door deze te combineren met de wekelijkse tuintellingen, onderzoekt Sovon of uitbraken van vogelziekten als Het Geel (en wellicht ook andere) vroegtijdig zijn te voorspellen.

Contact

Roy Slaterus

Adviseur vogelecologie
Roy Slaterus
Coördinator onderzoeksthema dierziektes