Trackingonderzoek

Het gebruik van telemetrie in het vogelonderzoek is in opkomst. Sovon biedt diverse mogelijkheden om metingen met bijvoorbeeld trackers, radio- en GPS-zenders en temperatuurloggers toe te passen in uw onderzoeksprojecten.

Toepassing

Bij de inzet van telemetrie voor onderzoek kunt u denken aan de volgende toepassingen:

  • Metingen aan incubatiegedrag met behulp van temperatuurloggers
  • Onderzoek aan predatie van kuikens met radiozenders
  • In kaart brengen van ruimtelijk gedrag van vogels, inclusief foerageergedrag, dispersiegedrag en migratie met behulp van GPS-zenders