Methoden en technieken

Op basis van de verzamelde gegevens en onze kennis kunnen wij u op diverse gebieden van dienst zijn. Hiervoor hebben we verschillende methoden en technieken in huis om uw vraag optimaal te ondersteunen.

Onze methoden en technieken

Inventarisatie

Een beheersadvies of effectrapport begint bij een goed inzicht in de natuurwaarden van een gebied. Welke soorten komen er voor? Hoeveel en waar precies? En zijn er trends te ontdekken ten opzichte van eerdere jaren? In overleg met u gaan we na welk...

Trackingonderzoek

Het gebruik van telemetrie in het vogelonderzoek is in opkomst. Sovon biedt diverse mogelijkheden om metingen met bijvoorbeeld trackers, radio- en GPS-zenders en temperatuurloggers toe te passen in uw onderzoeksprojecten.

Vogels tellen met een drone

Drones bieden nieuwe mogelijkheden bij het tellen van vogelkolonies op moeilijk bereikbare plaatsen, het lokaliseren van nesten of het inzetten van warmtebeelden als visuele waarnemingen niet mogelijk zijn. Sovon beschikt over een drone met camera en...

Avimap in het veld

Om data op een goede manier te kunnen invoeren, verwerken, beheren en presenteren, beheert Sovon diverse (web)applicaties. Sovon heeft een team van technische ICT-specialisten in dienst dat applicaties ontwikkelt voor verwerking en presentatie van...

Vogelaar met een nachtkijker

Sovon beheert en ontwikkelt al bijna 50 jaar hoogwaardige landelijke en provinciale meetnetten voor vogelonderzoek.

Vogelaars kijken naar ganzen

Hoe brengen we de verspreiding van soorten in beeld? Met de telgegevens van Sovon en de andere soortenorganisaties en de informatie uit de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) kunnen we dit met ruimtelijke modellen goed in beeld brengen.

Audiomoth in het veld

Ecologisch onderzoek met hulp van geluiden is een vakgebied in ontwikkeling. Bij passieve akoestische monitoring wordt gebruik gemaakt van opnames uit het veld die daarna geanalyseerd worden, al dan niet automatisch met behulp van algoritmes. Sovon...

Voorkant Living Planet Report

Om zicht te krijgen op de staat van de natuur in Nederland spelen indicatoren een belangrijke rol. Benchmarks kunnen daarbij helpen om een kwaliteitsmaat te bepalen. Sovon ontwikkelt diverse indicatoren en benchmarks voor natuurbeleid.