ICT-toepassingen

Om data op een goede manier te kunnen invoeren, verwerken, beheren en presenteren, beheert Sovon diverse (web)applicaties.

Sovon heeft een team van technische ICT-specialisten in dienst dat applicaties ontwikkelt voor verwerking en presentatie van natuurgegevens. Hiertoe behoren ook de online applicaties die het voor deelnemers van Sovon-projecten mogelijk maakt hun vogelgegevens online in te voeren. Uniek is de combinatie van inhoudelijke kennis en inzicht in de nieuwste technische ontwikkelingen, die garant staan voor gebruiksvriendelijke en inhoudelijk goed onderbouwde (web)applicaties.

AviMap

Adviesbureaus en individuele professionele karteerders kunnen gratis gebruik maken van het vernieuwde invoersysteem van Sovon voor broedvogelkarteringen. Met het systeem kun je gemakkelijk mobiel en online je telgegevens invoeren, verwerken door automatisch te clusteren en controleren. Ook krijg je toegang tot een omgeving voor het kunnen genereren van veldkaarten, verspreidingskaarten en export-opties op basis van de ingevoerde gegevens.

Autoclustering Broedvogel Monitoring Project (BMP)

Voorheen tekenden waarnemers hun waarnemingen in op kaarten en werden handmatig de territoria berekend. Met de Autoclustermodule kunnen waarnemingen per bezoek en per soort steeds op blanco kaarten (op het scherm) worden ingevoerd waarna de interpretatie van veldwaarnemingen is geautomatiseerd. Dit scheelt de waarnemers veel tijd en bovendien zijn de resultaten direct zichtbaar en beschikbaar voor verdere analyse.

CR-birding

Invoer van kleurringen

European colour-ring BirdingĀ is een platform tussen de veldwaarnemer en de projectleider voor het registreren van gekleurringde vogels.

Software

AVifauna Informatie en evaluatie Systeem

Bestanden omzetten naar het BulkImport formaat van GRIEL

Create distribution maps in the R-statistical language

Contact

Dirk Zoetebier

Teamleider Databeheer en GIS
Dirk Zoetebier