Passieve akoestische monitoring (PAM)

Ecologisch onderzoek met hulp van geluiden is een vakgebied in ontwikkeling. Bij passieve akoestische monitoring wordt gebruik gemaakt van opnames uit het veld die daarna geanalyseerd worden, al dan niet automatisch met behulp van algoritmes. Sovon beschikt over apparatuur en expertise om akoestische monitoring in te kunnen zetten in onderzoeksprojecten.

Het analyseren van opnames uit het veld kan handmatig gedaan worden, of met de inzet van kunstmatig intelligente algoritmes die vogelgeluiden kunnen herkennen. Sovon doet onderzoek naar de kwaliteit van deze algoritmes in vergelijking met de beoordeling van menselijke tellers.

Aangezien kwaliteit het fundament is van de gegevens die we verzamelen en audiomonitoring meer mogelijkheden biedt dan alleen het vaststellen van aanwezigheid van soorten, onderzoekt Sovon met name de volgende cruciale schakels:

  • Wat is de betrouwbaarheid van geautomatiseerde geluidsherkenning in vergelijking met menselijke waarnemers, en hoe kan die betrouwbaarheid verbeterd worden?
  • Bij welke soorten kan audiomonitoring ingezet worden om naast aanwezigheid ook aantallen en territoria te bepalen?
  • Op welke wijze kunnen tellingen op basis van audiomonitoring gevalideerd worden?
  • Hoe kan audiomonitoring worden ingezet om bestaande meetnetten te verbeteren?

Brede toepassing

Passieve akoestische monitoring is breder inzetbaar dan voor het registreren van vogelgeluiden alleen. Door bijvoorbeeld het registreren van menselijke activiteit kan een objectief beeld verkregen worden van de verstoring in een gebied, waarbij de onderzoekers zelf zo weinig mogelijk bijdragen aan die verstoring. Vanwege de lage prijs van de benodigde apparatuur is akoestische monitoring ook bij uitstek geschikt voor gebruik in citizen science-projecten, waarmee veel vrijwillige waarnemers kunnen bijdragen aan een groot netwerk van waarnemingen.

Samenwerkingen

In de ontwikkeling van akoestische monitoring werkt Sovon samen met verschillende partners als Naturalis, Universiteit van Amsterdam en Tilburg University.

Contact

Maja Roodbergen

Onderzoeker
Maja Roodbergen