Indicatoren en benchmarks

Om zicht te krijgen op de staat van de natuur in Nederland spelen indicatoren een belangrijke rol. Benchmarks kunnen daarbij helpen om een kwaliteitsmaat te bepalen. Sovon ontwikkelt diverse indicatoren en benchmarks voor natuurbeleid.

Een van de belangrijkste elementen om de toestand van een soort te meten is het monitoren van de aantallen en de verspreiding. Dit gebeurt in Nederland op grote schaal dankzij de inzet van vele duizenden vrijwilligers. Dankzij deze burgerwetenschap kennen we de langjarige trends van soorten. Deze informatie is onontbeerlijk bij het vaststellen van indicatoren als bijvoorbeeld een Rode Lijst status of de Staat van Instandhouding.

Living Planet Index

Een voorbeeld van een indicator is de Living Planet Index (LPI). Deze geeft de gemiddelde trend weer van inheemse soorten broedvogels, reptielen, amfibieƫn, vlinders en libellen, zoetwatervissen, zeevissen en zoogdieren. Internationaal wordt de LPI veelvuldig gebruikt om te rapporteren over veranderingen in de biodiversiteit.

Benchmarks

Een van de benchmarks die door Sovon is ontwikkeld, is die voor Basiskwaliteit Natuur. Hierbij wordt de soortenrijkdom in een gebied afgemeten aan de verwachte soortenrijkdom, op basis van gebiedskenmerken en een referentiesituatie. Benchmarks leveren belangrijke informatie om de kwaliteit van een gebied te verhogen.

Samenwerkingen

In het ontwikkelen van indicatoren en benchmarks werkt Sovon samen met onder andere het CBS, Vogelbescherming Nederland, Wageningen University & Research, IUCN en SoortenNL.

Contact

Ruud Foppen

Senior onderzoeker
Ruud Foppen
Coƶrdinator onderzoeksthema internationaal