Nieuws

 • Tjiftjaf

  De fenologie van vogels gaat vooral over het moment dat je de eerste waarneming doet, bijvoorbeeld van een zingende vogel of een langstrekkend exemplaar. Dat zijn vaak mooie momenten.

 • Theo Verstrael opent het symposium

  Een halve eeuw geleden staken drie doorgewinterde vogelonderzoekers de koppen bij elkaar. In Engeland hadden zij gezien hoe een fijnmazig netwerk van amateurwaarnemingen kan dienen als basis voor goed wetenschappelijk onderzoek.

 • In Nederland broeden vijf soorten duiven: de Houtduif, Holenduif, Turkse Tortel, Stadsduif en Zomertortel. Van deze soorten komen er vier voor in bebouwd gebied.

 • Reinoud Vermoolen

   

  Wie ben je?

 • Kemphaan in Arkemheen

  De Kemphaan is een iconische soort, die nog steeds, maar in steeds lagere aantallen in Nederland voorkomt.

 • De ledenraad van Sovon op excursie in de Biesbosch

  Afgelopen tijd heeft zich weer een kandidaat gemeld voor ledenraad. Ditmaal voor de district Noord-Holland-zuid: Pieter Bogaers. Hier stelt hij zich voor.

 • De Waadfûgelwurkgroep (onderdeel van de Fryske Feriening foar Fjildbiology) doet al sinds 1972 tellingen aan broed- en watervogels op de zomerpolders, kwelders en slikken van de Friese noordkust.

 •  

  Hoe ben je in aanraking gekomen met vogelonderzoek?

 • Dode Kokmeeuw

  Sinds de laatste week van januari loopt het aantal meldingen van zieke en dode Kokmeeuwen op bij de meldportalen van DWHC en Sovon. Inmiddels is bij zeven dode Kokmeeuwen bevestigd dat het om hoogpathogene vogelgriep ging.

 • Gea van der Veen

  "In 2018 had ik mij aangemeld voor een basiscursus vogels en vogelherkenning van het IVN in Leeuwarden. Gewoon, omdat ik iets nieuws wilde proberen en wilde kijken of ik meer geïnteresseerd zou raken in vogels. Ja dus.

 • Vink

  Tijdens de drie telrondes van MUS staan ze in de top 35 van meest algemene soorten. In 2022 zijn 9.310 exemplaren van de Vink (757 routes) geteld en 2.650 exemplaren van de Groenling (545 routes).

 • Vogels van Delft en omgeving

  Het boek schetst met behulp van inspirerende anekdotes en bijpassende foto’s een duidelijk beeld over de veranderingen van de afgelopen 60 jaar in het werkgebied van Vogelwacht Delft en omgeving.