Nieuws

 • Aalscholver

  Aalscholver

 • Wilde eend

  Dit project werd opgezet na alarmerende geluiden over de afname van de Wilde Eend en heeft als doel landelijk inzicht te krijgen in de overleving van de kuikens, die kort na het uitkomen het nest verlaten.

 • Harry Smit

  Ik werd lid van de Nederlandse Jeugdbond van Natuurstudie (NJN), en vogelen was een van onze belangrijkste bezigheden. Tijdens mijn studie biologie lag het vogelen op en wat lager pitje.

 • Kievitsnest met eieren

  De technologie voor automatische beeldherkenning ontwikkelt zich snel. Denk aan het ontgrendelen van je smartphone door in de camera te kijken.

 • Steppekiekendief

  Om het voorkomen van de Steppekiekendief te beschrijven zijn waarnemingen samengevoegd uit Trektellen.nl, Waarneming.nl, het Bijzondere Soorten Project (BSP), LiveAtlas en Dutchavifauna.nl (beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avif

 • Omslag Limosa 97.1

  Het Jaar van de Merel was in 2022. In dat jaar onderzocht Sovon een aantal ecologische aspecten om inzicht te krijgen in de achtergronden van de populatieontwikkelingen.

 • Paapjes

  Tot in het midden van de twintigste eeuw kwam het Paapje algemeen voor in ons land. De soort profiteerde van het extensief gebruikte agrarisch gebied met bloemrijke hooilanden die pas laat in het seizoen gemaaid werden.

 • Patrijs

  De Patrijs, Ringmus en Grote Karekiet. Voorbeelden van bijzondere broedvogels die dreigen te verdwijnen uit Nederland. Ze zijn daarom beschermd volgens de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

 • Raaf op de grond

  Sinds de terugkeer gaat het Raven weer voor de wind in Nederland. In alle provincies worden al paren gemeld en, zo blijkt uit het jaarverslag van de Ravenwerkgroep, ook nesten gevonden.

 • Aalscholvers

  Om te beginnen vraag ik jullie aandacht voor het tellen van de vroege koloniebroeders, zoals Aalscholver, Roek en Blauwe Reiger. Het advies daarbij is ook om een kolonie vaker dan één keer te tellen.

 • Edwin Witter

  Mijn naam is Edwin Witter, ik ben 57 en woon in Beek (gemeente Montferland). Vogels kijken doe ik al sinds mijn veertiende. Van deze hobby heb ik uiteindelijk mijn werk gemaakt.

 • Kraanvogels in het Engbertsijkveen

  Bij de watervogels klopt het in ieder geval voor de Grauwe gans, ze evenaarden vrijwel hun topjaar 2012. Wilde eenden tellen we nu zeven jaar, daarmee zijn we begonnen na de verontrustende berichten over hun afname.