Nieuws

 • Joost Vullings

  Mijn naam is Joost Vullings, ik ben 42 jaar oud en woon in Eindhoven.

 • Greet Boomhouwer

  Het eerste wat ik te horen kreeg was: geluiden leren! Ik ging bij Jan Boshuizen in de leer en liep mee in zijn plots in het Kromslootpark en in de Lepelaarplassen. Daar leerde ik de geluiden, het inventariseren en tellen.

 • Blauwborst

  De Vogelwerkgroep van Hoeksewaard Landschap (HWL) geeft sinds 1999 tweemaal per jaar een eigen mededelingenblad uit: in Vogelvlucht. 25 jaar later is het de beurt aan nummer 50, een dubbeldik jubileumnummer!

 • Huiszwaluw

  Gelukkig is er ook nog genoeg overdag te doen: huiszwaluwkolonies tellen! In Flevoland zitten kolonies in dorpen, in steden en aan waterstaatkundige bouwwerken en boerderijen in de hele provincie.

 • Dries Domhof

  Ik ben 16 jaar oud en ik woon in Zieuwent een klein dorpje in de Achterhoek.

 • Brandgans met vogelgriep

  In totaal werden er via de invoerportalen van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) en Sovon Vogelonderzoek 555 dode watervogels gemeld, tegenover 1.489 in dezelfde periode in 2023 en 2.855 in 2022.

 • Nachtegaal

  Zoals ieder voorjaar kijken vogelaars halsreikend uit naar de ‘eerstelingen’. De eerste Tjiftjaf, Zwartkop, Boerenzwaluw… het maakt wat los bij ons, het voorjaar komt eraan!

 • Wilde eend

  De basis van het kuikenproject is dat eendenfamilies gemeld worden met informatie over het aantal kuikens én de leeftijd van de kuikens. Dat laatste is niet altijd makkelijk in te schatten.

 • Scholeksters op een broedpaal

  Tijdens het Jaar van de Scholekster hebben vrijwilligers de broedprestaties van Scholeksters op broedpalen in de gaten gehouden. Van de 383 broedplatforms waarvan we data binnen hebben gekregen, waren er 49 bezet (13%).

 • Vogelaars

  We zoeken nog kandidaten voor de districten Limburg, Achterhoek, Overijssel west, Groningen en Zuid-Holland zuid. Denk niet te snel ‘dat is niks voor mij'. Het is vooral leuk en inspirerend om te doen!

 • Visarend

  Eind maart verschijnen de eerste Visarenden in het land.

 • Gelderse Vogelaarsdag

  ’s Ochtends kon men mee op excursie in de deels ondergelopen Millingerwaard (Brilduiker en een verdwaalde Patrijs), op de Duivelsberg (vier Middelste Bonte Spechten) of meekijken bij het ringen in de tuin van Frank Majoor (o.a.