Nieuws

 • Zwarte spechten (foto: Rob Zakee)

  Zwarte Spechten broeden sinds 1929 in Drenthe. Die bossen werden ouder en het beheer ervan veranderde. De populatie groeide tot een piek van zo’n honderd paar rond 1980.

 • Tjiftjaf

  Het onderzoek vindt jaarrond plaats maar van oudsher krijgen de waarnemingen in het voorjaar de meeste aandacht. Denk aan de eerste Citroenvlinder, de start van de paddentrek, Egel uit de winterslaap en de terugkeer van de zomervogels.

 • Groenling

   

  Niet een maar twee!

 • Ringmus

  De Huismus en Ringmus zijn echte mussen, maar de Heggenmus hoort bij de familie van heggenmussen en de Grasmus bij de zangers.

 • Joop de Leeuw

  In 1975 was dit een verloederd en verwaarloosd gebied, wat destijds aanleiding was voor een aantal biologiestudenten om de Werkgroep Berkheide op te richten.

 • Vogelaars

  Voor enkele districten zoeken we nog nieuwe kandidaten. Denk niet te snel ‘dat is niks voor mij'. Je hoeft echt geen doorgewinterde vergadertijger te zijn, want met twee vergaderingen per jaar is de tijdsinspanning beperkt.

 • Eduard van Amstel in het veld

  Mijn naam is Eduard van Amstel, 51 jaar, en ik woon in Heerhugowaard. Ik ben getrouwd en we hebben 2 volwassen kinderen (18 en 22), ik werk in de ICT security.

 • Gezocht kolonievogeltellers voor Brabant

  Het is belangrijk om de trend van de betreffende soort op landelijke-, provinciale- en zelfs op fysisch geografische schaal (zeeklei of hoge zandgronden bijvoorbeeld) in de gaten te houden.

 • Blauwe Reigers zijn er vroeg bij.

  Het is belangrijk om de trend van de betreffende soort op landelijke-, provinciale- en zelfs op fysisch geografische schaal (zeeklei of laagveen bijvoorbeeld) in de gaten te houden.

 • Kolonievogeltellers gezocht in Groningen

  Het is belangrijk om de trend van de betreffende soort op landelijke-, provinciale- en zelfs op fysisch geografische schaal (zeeklei bijvoorbeeld) in de gaten te houden.

 • Kokmeeuwen

  Sinds 15 januari zijn bij het DWHC en Sovon bijna 2.000 dode meeuwen, hoofdzakelijk Kokmeeuwen, gemeld. Voor het laten testen op vogelgriep zijn in de periode 1 januari tot begin maart, verspreid over Nederland, 188 meeuwen opgehaald.

 • Roeken bouwen aan hun nest

  Het is belangrijk om de trend van de soort op landelijke-, provinciale- en zelfs op fysisch geografische schaal (hoge zandgronden) in de gaten te houden.