Nieuws

 • Hidde Bult

  Als kleuter was ik al geïnteresseerd in dieren en maakte talloze tekeningen van aquaria en vissen. Met mijn vader Wim Bult ging ik al sinds jong vogels kijken in de omgeving van Heerlen. Mijn eerste notitieboekjes dateren al uit 1961.

 • Telgroep Engbertsdijksvenen

  De Telgroep is vanaf 1977 actief en ontstaan door initiatief van voormalig atlascoördinator bij Sovon Johan Bekhuis.

 • Grauwe Klauwier

  Opnieuw zaten de meeste paartjes (40) in heide- en hoogveengebieden: Bergvennen 1, Engbertsdijksvenen 14, Aamsveen 2, Haaksbergerveen 2, Manderheide 1, Wierdense veld 4, Witte veen 2, Buurserzand 1, Springendal 2, Borkeld 3, Roderveld 4, Beuninger

 • IJsvogel

  Dit zou een toename betekenen van 42% en passen in herstel zoals we dat kennen na een aantal zachte winters (zie figuur). Normaal zijn de Twentse beken de gebieden waar de meeste paartjes worden gevonden.

 • IJsvogel

  Op deze dag komen ijsvogelonderzoekers, ijsvogeltellers en andere belangstellenden bijeen om kennis en informatie met elkaar te delen.

 • Purperreiger vliegend

  Op jonge leeftijd is het begonnen, eerst met het kweken van kanaries in een volière. Ik denk dat daar de basis ligt, want al gauw was ik ook geïnteresseerd in de vogels die buiten de volière vlogen.

 • Roekenkolonie, Ter Post

  Van iets meer dan de helft van de bekende blauwe reigerkolonies uit de provincie Groningen zijn de tellingen binnen van 2023. Deze (17) kolonies zijn ook geteld in 2022. Dit biedt een voldoende grote steekproef om 2023 te vergelijken met 2022.

 • Grauwe Kiekendief

  In de eerste plaats moet je interesse hebben in de heel bijzondere of zeldzame broedvogels die voorkomen in jouw provincie.

 • Poster Landschapsbiodiversiteit

  Het Friese landschap is in de afgelopen 100 jaar aan grotere veranderingen onderhevig geweest dan in de honderden jaren daarvoor. Die veranderingen hebben grote gevolgen voor de biodiversiteit en voor hoe wij het landschap beleven.

 • Vogeltellers in actie

  Het zien van de eerste Kolganzen in het najaar, grote groepen eenden en steltlopers, overwinterende Blauwe Kiekendief of Grote Zilverreigers en in het voorjaar de terugkeer van de Grutto en Zomertaling. Wil je dat ook beleven?

 • Watervogeltellers

  Het zien van de eerste Kolganzen in het najaar, grote groepen eenden en steltlopers, overwinterende Blauwe Kiekendief of Grote Zilverreigers en in het voorjaar de terugkeer van de Grutto en Zomertaling. Dat wil jij toch ook?

 • Nicole Rijsemus

  Hoe is het allemaal begonnen? In januari 2021 kwam ik in de amazone jungle van Colombia, Putumayo een enthousiaste vogelaar tegen waar ik mee in gesprek raakte. Hij bleek voor Sovon te werken.