Nieuws

 • Gaai!

  Gelukkig zijn er ook genoeg mensen die hun slimheid kunnen waarderen. Hoe doen de kraaiachtigen het in het Meetnet Urbane Soorten?

 • Johan Poffers

  Als kind was ik al veel buiten en kwam gemakkelijk in aanraking met de natuur en vogels. Ik zie mij zelf meer als een vogelliefhebber die zich richt op behoud en vergroten van leefgebieden voor vogels.

 • Friese Groene Vrijwilligersdag

  Het thema dit jaar is 'Samen voor Natuur', we zijn te gast in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Reserveer de datum alvast in je agenda!

 • Grutto

  Dat eerste is alvast gelukt, half april hebben we de landelijke, provinciale en gebiedentrends op onze website geüpdatet tot en met 2022.

 • Tjiftjaf

  Het onderzoek vindt jaarrond plaats maar van oudsher krijgen de waarnemingen in het voorjaar de meeste aandacht. Denk aan de eerste Citroenvlinder, de start van de paddentrek, Egel uit de winterslaap en de terugkeer van de zomervogels.

 • Groenling

   

  Niet een maar twee!

 • Ringmus

  De Huismus en Ringmus zijn echte mussen, maar de Heggenmus hoort bij de familie van heggenmussen en de Grasmus bij de zangers.

 • Joop de Leeuw

  In 1975 was dit een verloederd en verwaarloosd gebied, wat destijds aanleiding was voor een aantal biologiestudenten om de Werkgroep Berkheide op te richten.

 • Vogelaars

  Voor enkele districten zoeken we nog nieuwe kandidaten. Denk niet te snel ‘dat is niks voor mij'. Je hoeft echt geen doorgewinterde vergadertijger te zijn, want met twee vergaderingen per jaar is de tijdsinspanning beperkt.

 • Eduard van Amstel in het veld

  Mijn naam is Eduard van Amstel, 51 jaar, en ik woon in Heerhugowaard. Ik ben getrouwd en we hebben 2 volwassen kinderen (18 en 22), ik werk in de ICT security.

 • Gezocht kolonievogeltellers voor Brabant

  Het is belangrijk om de trend van de betreffende soort op landelijke-, provinciale- en zelfs op fysisch geografische schaal (zeeklei of hoge zandgronden bijvoorbeeld) in de gaten te houden.

 • Blauwe Reigers zijn er vroeg bij.

  Het is belangrijk om de trend van de betreffende soort op landelijke-, provinciale- en zelfs op fysisch geografische schaal (zeeklei of laagveen bijvoorbeeld) in de gaten te houden.