Nieuws

 • Nestelende Oeverzwaluwen

   

  Huiszwaluw

  In 2022 werden van 66 kolonies in Limburg-noord de tellingen ingevoerd. In 2021 waren dit 74  kolonies. Er zullen ongetwijfeld nog wat tellingen ingevoerd worden van 2022.

 • Avifauna Zeelandica

  De tweedelige Avifauna Zeelandica verscheen dit jaar. Jarenlange toewijding van de redactie leverde deze lijvige uitgave op.

 • Vincent Stork in actie. Op de achtergrond de Mokbaai, één van de belangrijke wadvogelgebieden op Texel.

  De hoeveelheid aan vogels kan overweldigend of zelfs intimiderend zijn voor een teller, maar Vincent ziet dit juist als een uitdaging en weet als geen ander hoe en waar je begint in dit vogelgeweld.

 • Vogelatlas Amsterdam

  Niet eerder is de hoofdstedelijke vogelwereld zo uitgebreid geïnventariseerd en beschreven. Alle soorten, soortgroepen en landschappen in de Amsterdamse regio komen uitgebreid aan bod.

 • Elisabeth Egers

  Elisabeth is MUS-teller van het eerste uur en een groter contrast tussen haar beide PTT-routes in soorten en omgeving is niet voor te stellen. In deze rubriek zetten we door middel van een aantal vaste vragen een waarnemer in de kijker.

 • Klein maar fijn, de Goudhaan

  Dat blijkt wel uit de verspreidingskaart van de Goudhaan in de winter. Zoals dit kaartje van de provincie Gelderland. Wie nu Goudhanen wil zien, gaat naar de Veluwe.

 • Vogelaar kijkt over het Wad

  Wat is een DC en wat zijn de kenmerken? In de eerste plaats moet je interesse hebben in de heel bijzondere of zeldzame broedvogels die voorkomen in jouw provincie.

 • Medetellers invoeren op Avimap

  Medetellers kunnen de lijst ook zelf raadplegen op portal.sovon.nl. Alleen de hoofdteller (degene  die  de invoerde) kan achteraf aanpassingen doen in de telling.

 • Han Buckx en Amon Gouw in actie

  De vogeltrek is een jaarlijks fenomeen dat de mens al eeuwenlang boeit. Op veel plaatsen worden overvliegende vogels tijdens de trekperiode geteld, vooral langs de kust.

 • Meer vrouwen in de ledenraad

  Afgelopen tijd hebben zich weer twee nieuwe kandidaten gemeld voor ledenraad. Ditmaal twee (jonge) vrouwen voor de districten Grote Rivieren en Noord-Holland zuid. Ook benieuwd wie het zijn?

 • Wulpen vliegend van de slaapplaats

  Ten eerste zien we dat het absolute maximum veel lager ligt dan het seizoen ervoor (Fig. 1): in 2022 lag dit op 580 bij zandwinplas de Domelaar (Ov), tegen 920 in de Everdinger Uiterwaard (Ut) in 2021.

 • Reuzenstern

  De aantallen van de soort lijken sinds 1989 geleidelijk op te lopen tot een absoluut maximum van 164 in 2020. Sinds ongeveer 2015 lijken de aantallen zich te stabiliseren rond 140-150 individuen, maar mogelijk is dit slechts schijn.