Nieuws

 • Wadvogels vliegen op door een vliegtuig

  Er wordt al decennialang onderzoek gedaan naar vliegtuigverstoring in de Waddenzee. Het doel hiervan is meestal om de effecten van vliegtuigen bij vliegvelden en op oefenterreinen van de luchtmacht in kaart te brengen.

 • Blauwe kiekendieven dragen hun prooi in de lucht over

  Het monitoren van de lotgevallen van Blauwe Kiekendieven is van groot belang. Daarom kregen drie jonge vogels op Texel en drie op Terschelling onlangs een zendertje op de rug.

 • Wilde eenden in eclipskleed

  In de ruiperiode zoeken vogels veilige en beschutte plekken met voldoende voedsel op waar ze minder opvallen voor predatoren. Het ruien van het verenkleed kost veel energie en om energie te besparen verplaatsen de vogels zich zo min mogelijk.

 • Porseleinhoen half in vegetatie

  Waren we net gewend aan de droge voorjaren, blijkt 2024 een van de natste ooit te zijn. Een soort die profiteert van verdronken land is het Porseleinhoen.

 • BMP-cursus ZW-Drenthe

  Ieder voorjaar verzorgt Sovon samen met vogelwerkgroepen en terreinbeheerders cursussen om broedvogeltellers op te leiden. Dit voorjaar waren er edities in Friesland, de Weerribben, Drenthe, Amsterdam, Wageningen en Arnhem.

 • Joop Kleine en Arend van Dijk

  Wie Arend van Dijk bezoekt, in het Drentse Uffelte, neme vooral de bus. De wandelroute van de halte naar zijn huis voert door een schilderachtig essenlandschap. Het zandpad is geflankeerd door wallen van eeuwenoud hakhout.

 • Rosse Stekelstaart mannetje

  De Rosse Stekelstaart staat op de Unielijst van invasieve exoten vanwege het risico op hybridisatie met de in Zuid-Europa inheemse en op wereldschaal bedreigde Witkopeend.

 • Grutto in kruidenrijk grasland

  Vanuit zowel de EU als de VN zijn doelstellingen opgesteld om biodiversiteitsverlies te stoppen en om te buigen naar herstel vóór 2030. Om die doelen te bereiken, moeten we weten hoe Nederland ervoor staat.

 • Tapuiten excursie op Texel

  Jaarlijks wordt in het tweede weekend van mei het Wadden Vogelfestival georganiseerd door Vogelinformatiecentrum Texel en het Nationaal Park Duinen van Texel.

 • Bonte Vliegenvanger

  Ook de landelijke en provinciale verspreidingskaarten (zeldzame broedvogels, kolonievogels) hebben we vernieuwd. Indien mogelijk is ook de landelijke populatieschatting geüpdatet.

 • Grote Zilverreiger

  In Nederland overwintert een groot aantal wa­tervogels, zeker gezien het relatief kleine op­pervlak van ons land.

 • Brandgans met vogelgriep

  In totaal werden er via de invoerportalen van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) en Sovon Vogelonderzoek 555 dode watervogels gemeld, tegenover 1.489 in dezelfde periode in 2023 en 2.855 in 2022.