Nieuws

 • Bert Winters in actie op de Zuidpier van IJmuiden

  De lange reeks van tellingen door dezelfde tellers is van onschatbare waarde en geeft samen met alle andere telpunten een goed beeld van onze wintervogels in Nederland.

 • Blauwe reiger op nest

  De Purperreiger in Utrecht is goed vertegenwoordigd. Door een provinciegrens-aanpassing valt de grote kolonie van Ameide nu ook binnen de grenzen van de provincie Utrecht.

 • Bij 38 merels werd door het Erasmus MC het usutuvirus aangetoond, dat is dus bij 70% van de onderzochte merels (zie grafiek). Van de 38 merels met een usutuvirus-infectie, hadden minimaal 15 vogels een co-infectie met de vogelmalaria-parasiet.

 • In 2022 werd meer dan 140.000 hectare van het Friese boerenland afgezocht op weidevogels.

 • Stimulansprijs 2022

  Jaarlijks reikt Sovon een prijs uit aan vogelaars die zich sinds kort op een bijzondere manier inzetten voor één of meerdere telprojecten en daar andere vogelaars op een enthousiaste manier bij betrekken.

 • Avifauna Zeelandica

  De tweedelige Avifauna Zeelandica verscheen dit jaar. Jarenlange toewijding van de redactie leverde deze lijvige uitgave op.

 • Vincent Stork in actie. Op de achtergrond de Mokbaai, één van de belangrijke wadvogelgebieden op Texel.

  De hoeveelheid aan vogels kan overweldigend of zelfs intimiderend zijn voor een teller, maar Vincent ziet dit juist als een uitdaging en weet als geen ander hoe en waar je begint in dit vogelgeweld.

 • Vogelatlas Amsterdam

  Niet eerder is de hoofdstedelijke vogelwereld zo uitgebreid geïnventariseerd en beschreven. Alle soorten, soortgroepen en landschappen in de Amsterdamse regio komen uitgebreid aan bod.

 • Elisabeth Egers

  Elisabeth is MUS-teller van het eerste uur en een groter contrast tussen haar beide PTT-routes in soorten en omgeving is niet voor te stellen. In deze rubriek zetten we door middel van een aantal vaste vragen een waarnemer in de kijker.

 • Klein maar fijn, de Goudhaan

  Dat blijkt wel uit de verspreidingskaart van de Goudhaan in de winter. Zoals dit kaartje van de provincie Gelderland. Wie nu Goudhanen wil zien, gaat naar de Veluwe.

 • Maan

  Trektellen en dan met name het herkennen van snel voorbij razende vogels is een lastige tak van sport binnen alle vormen van vogels kijken. Laat staan om te beginnen met trektellingen in de nacht.

 • Vogelaar kijkt over het Wad

  Wat is een DC en wat zijn de kenmerken? In de eerste plaats moet je interesse hebben in de heel bijzondere of zeldzame broedvogels die voorkomen in jouw provincie.