Ledenraad

De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de vereniging Sovon en bestaat uit maximaal 40 leden (per district maximaal twee vertegenwoordigers). De ledenraad vergadert in de regel tweemaal per jaar.

De ledenraad heeft een belangrijke inbreng bij de meerjarenvisie van de vereniging en stelt jaarlijks de jaarrekening vast. Ze controleert daarmee het beleid van het bestuur en bekrachtigt de aanstelling van nieuwe bestuursleden. 

Een belangrijke, meer informele functie van de ledenraad is die van klankbordgroep: regelmatig worden onderwerpen besproken die spelen binnen bestuur, bureau en/of achterban.

Verkiezing en toetreding kandidaten

Tweemaal per jaar kunnen kandidaten toetreden tot de ledenraad. Aanmelden voor de eerste ronde van het jaar kan tot en met 31 maart en de tweede ronde sluit op 15 september. Kandidaten worden bekendgemaakt in de digitale nieuwsbrief van Sovon. Daarna treedt een periode van twee weken in waarbinnen leden eventueel bezwaar kunnen maken tegen een kandidaat. Mochten er meer kandidaten zijn dan vacatures in een regio, dan worden de leden van de betreffende regio uitgenodigd te stemmen op hun voorkeurskandidaat.

Reguliere vergaderingen in 2023 zijn op zaterdag 17 juni en maandagavond 23 oktober. 

Sovon districten
Indeling van de districten van Sovon
Contact

Carolyn Vermanen

Afdelingshoofd bedrijfsvoering en communicatie
Carolyn Vermanen
PR & communicatie, educatie, programma- en projectmanagement, werken met en voor vrijwilligers, management van non-profitorganisaties