Ledenraad

De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de vereniging Sovon.

De ledenraad bestaat uit maximaal 40 leden (per district maximaal twee vertegenwoordigers) en vergadert in de regel tweemaal per jaar.

De raad heeft een belangrijke inbreng bij de meerjarenvisie van de vereniging en stelt jaarlijks de jaarrekening vast. Ze controleert daarmee het beleid van het bestuur en bekrachtigt de aanstelling van nieuwe bestuursleden. 

Een belangrijke, meer informele functie van de ledenraad is die van klankbordgroep: regelmatig worden onderwerpen besproken die spelen binnen bestuur, bureau en/of achterban.

Verkiezing en toetreding kandidaten

Tweemaal per jaar kunnen kandidaten toetreden tot de ledenraad. Aanmelden voor de eerste ronde van het jaar kan t/m 31 maart en de tweede ronde sluit op 15 september. Bekijk alvast de kandidatenpagina!  Kandidaten worden bekendgemaakt in de digitale nieuwsbrief van Sovon. Daarna treedt een periode van drie weken in waarbinnen leden eventueel bezwaar kunnen maken tegen een kandidaat. En mochten er meer kandidaten zijn dan vacatures in een regio, dan worden de leden van de betreffende regio uitgenodigd te stemmen op hun voorkeurskandidaat.

Vergaderingen in 2022 zijn op zaterdag 25 juni en maandagavond 24 oktober. 

Contact

Heb je vragen over of voor de ledenraad dan kun je uiteraard contact opnemen met de vertegenwoordiger uit je district of via onderstaand mailadres.

Contact: ledenraad@sovon.nl

Jij ook?

Leden van Sovon kunnen zich kandidaat stellen voor de ledenraad voor het district waarin zij wonen. Daarbij is de steun nodig van tenminste vijf leden.

Vind je het leuk om mee te praten over de koers van Sovon, denk dan eens over een kandidaatstelling voor de ledenraad. Je hoeft echt geen doorgewinterde waarnemer of bestuurlijke tijger te zijn om een goede bijdrage te kunnen leveren!

 Lees meer over de ledenraad (pdf) »

 

Ik stel mij kandidaat »

Ledenraad

Wie zitten er in de ledenraad? Als de naam een link is, stelt het (kandidaat) ledenraadslid zich voor op een aparte pagina. Voor de ligging van districten tref je onder deze lijst een kaart aan.

District 1 Noord-Holland Noord

District 11 Veluwe            

District 2 Friesland

District 12 Achterhoek

District 3 Groningen

District 13 Grote Rivieren

District 4 Drenthe

District 14 Zeeland

District 5 Twente

District 15 Brabant West

District 6 Overijssel West

District 16 Brabant Oost    

District 7 Flevoland

District 17 Limburg Noord

  • twee vacatures

District 8 Noord-Holland Zuid

District 18 Limburg Zuid   

District 9 Zuid-Holland Noord

District 19 Zuid-Holland Zuid

District 10 Utrecht

District 20 Wadden

  • twee vacatures

 

 

Hier kun je zien waar de districten precies liggen