Onderzoeksthema's

Verschillende onderzoeksprojecten van Sovon zijn onderverdeeld in een aantal thema's waar we in de afgelopen jaren veel ervaring en kennis hebben opgebouwd. Bij elk thema staat een overzicht van de verschillende projecten en worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek kort toegelicht.

 

Ganzen

»Overzomerende ganzen, Overwinterende ganzen

Kustvogels

Wadvogels & voedsel, meeuwen, reproductiemeetnet »

Exoten

»Herkenning, Dispersie, Slaapplaatsen