Zoetwatergebieden

Planologische ingrepen in zoetwatergebieden, zoals grind-, zandwinning en baggerspeciedumpingen hebben gevolgen voor watervogels.

In het kader van Natura 2000-doelstellingen bepaalt Sovon scenario’s voor ingrepen en zoekt naar verklarende factoren voor de afname van soorten. Daarnaast evalueert Sovon de gevolgen van natuurherstel voor moeras en watervogels.

Uitgelichte projecten

Lauwersmeer

In het kader van gaswinning onder de Waddenzee en het Lauwersmeer vanuit de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen is een monitoringprogramma opgesteld waarin vanaf 2007 verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd.

Reiger in de Bodensee

Het internationale Rijndal is een belangrijke pleisterplaats voor overwinterende watervogels. De afgelopen jaren hebben veel soorten geprofiteerd van de verbeterde waterkwaliteit en natuurontwikkeling. Dat blijkt uit het rapport van de Internationale...