Watervogels in de internationale Rijnvallei

Het internationale Rijndal is een belangrijke pleisterplaats voor overwinterende watervogels. De afgelopen jaren hebben veel soorten geprofiteerd van de verbeterde waterkwaliteit en natuurontwikkeling. Dat blijkt uit het rapport van de Internationale Rijncommissie waarin voor de derde keer een overzicht is gegeven van de overwinterende vogels in het stroomgebied van de Rijn, van de Bodensee in Zwitserland tot en met de Rijnmond en het IJsselmeergebied in Nederland.

In de winters tussen 2015 en 2018 waren er in het stroomgebied van de Rijn maximaal ruim 1,1 miljoen watervogels aanwezig van 70 soorten, waarvan de helft in de grote wateren van de Bodensee, IJsselmeer en de Randmeren en de andere helft langs de Rijn zelf. Hiervan kwamen 25 soorten in relevante aantallen voor, dat wil zeggen dat meer dan één procent van de gehele Noordwest-Europese trekvogelpopulatie van die soort in het riviergebied verbleef. Vijftien jaar eerder ging dat nog om 21 soorten. De meest getelde vogels in het Rijngebied zijn diverse soorten eenden, ganzen, zwanen en Meerkoeten.

Sovon heeft deze rapportage samen met partnerorganisaties in de andere landen van het Rijnstroomgebied voor de Internationale Rijncommissie gemaakt met financiering van Rijkswaterstaat.