Nieuwsarchief

Lezingen van de Landelijke Dag

25 november 2021

Terug te kijken op YouTube

»

Vrijwilliger van het jaar en Stimulansprijs 2021

18 november 2021

Jan Beekman en Vincent Sanders

»

Nieuwe Limosa

12 november 2021

De derde Limosa van dit jaar is gedrukt en verstuurd

»

Matige broedresultaten bij kustbroedvogels in de Waddenzee

10 november 2021

De meeste soorten brengen te weinig jongen groot, zo blijkt uit nieuw rapport.

»

Vogelkoor in het voorjaar verstilt

01 november 2021

Elke nieuwe lente brengt wat minder geluid

»

Lijsters en bessen tellen

21 oktober 2021

15 oktober tot 15 november

»

Leer water- en wintervogels herkennen

19 oktober 2021

Nieuwe online cursus en een gratis workshop

»

Meld dode vogels in verband met vogelgriep

18 oktober 2021

Het is mogelijk dat het virus met de najaarstrek weer onze kant op komt, of ons land bereikt.

»

Recreant en vogel ontmoeten elkaar in het Friese Westhoek

18 oktober 2021

Een van de mooiste vogelgebieden van ons land 

»

Goed broedseizoen voor Zweedse Dwergganzen

18 oktober 2021

Dwergganzen brachten in de zomer van 2021 ten minste 20 jongen groot

»

Goed seizoen voor weidevogels in Fryslân

14 oktober 2021

Jaarbericht 2021 komt met positieve cijfers.

»

Recordaantallen Zwarte Sterns over zee

12 oktober 2021

Veel sterns, Kleine Jagers en Zeekoeten langs de Nederlandse kust.

»

Lijsten LiveAtlas delen met Waarneming.nl

01 oktober 2021

Leuke waarnemingen exporteren en zo geen dubbele administratie meer.

»

Nederlandse Waddenzee van steeds groter belang voor ruiende Bergeenden

27 september 2021

Afgelopen zomer maar liefst 130.000 Bergeenden

»

Jonge Blauwe Kiekendieven gezenderd en online te volgen

24 september 2021

Anno 2021 broeden er minder Blauwe Kiekendieven dan Zeearenden in Nederland. 

»

Ganzen vroeg terug van de toendra

22 september 2021

Noordoostelijke wind brengt tienduizenden Kolganzen en Toendrarietganzen met zich mee.

»

Europees broedvogelcongres in april 2022

21 september 2021

Meld je aan voor het EBCC-congres in Luzern, Zwitserland.

»

Ruimte voor vogels in de Zuidwestelijke Delta

13 september 2021

Hoe kunnen vogels in het Deltagebied het beste beschermd worden tegen alle menselijke activiteit?

»

Futen duiken overal op

02 september 2021

Terwijl sommige nog met jongen achter zich aan zwemmen, hebben de meeste zich verzameld op groter, open water.

»

Van takkeling tot mastling

27 augustus 2021

Broedende boomvalken in hoogspanningsmasten.

»

Waar komen de Rode Ibissen vandaan?

16 augustus 2021

Er is veel aandacht voor Rode Ibissen in de media. Terecht?

»

Goede voorbereiding is het halve werk...

11 augustus 2021

Start het watervogeltelseizoen goed voorbereid, doe een watervogeltelcursus!

»

Eerste zuivere broedgeval van Struikrietzanger

06 augustus 2021

Op Texel werd gebroed en vlogen jongen uit.

»

Geslaagde cursussen (én cursisten)

03 augustus 2021

Veel geslaagden voor de BMP-cursus.

»

Nu te zien (met heel veel geluk)

02 augustus 2021

De meest bedreigde zangvogel van Europa, de Waterrietzanger.

»

Ooievaars lijden onder nat weer

27 juli 2021

Hoe redt de Ooievaar zich in het natte en koude broedseizoen van 2021?

»

Privacyverklaring Sovon aangepast

20 juli 2021

Enkele kleine aanpassingen vanwege de locatiegegevens in Avimap en medewaarnemers.

»

Bevolkingsonderzoek naar kustbroedvogels

20 juli 2021

Veel Kluten, sterns en plevieren krijgen een kleurring. Let op hun pootjes.

»

Vogelpracht

13 juli 2021

Een vlucht door Teylers vogelcollectie

»

Koekoek vertrekt, Kleine Karekiet zingt stug door

08 juli 2021

Broedseizoen is voor de ene soort voorbij, maar veel vogels zijn nog druk met nesten.

»

Waar gaan de Visdieven naartoe?

05 juli 2021

GPS-zenders laten zien hoe ver Visdieven vliegen voor hun voedsel.

»

Ontspringen Tureluurs de dans?

28 juni 2021

Waarom doet de Tureluur het beter - of eigenlijk minder slecht - dan de rest? 

»

Derde ronde MUS-tellingen begonnen

28 juni 2021

Voorlopige indruk van de eerste twee rondes

»

Wolvenvogels gevolgd

22 juni 2021

Op Koningsdag zijn zes raven op de Veluwe voorzien van een GPS-zender.

»

Tapuit in Nederland veert weer licht op

18 juni 2021

Droge zomers en nestbescherming pakken gunstig uit voor deze Rode Lijstsoort

»

Vliegverkeer verstoort Scholeksters, maar heeft meestal geen effect op hun overleving

18 juni 2021

Promotieonderzoek van Henk-Jan van der Kolk van het NIOO

»

Tweede telweekend Kwartelkoning

12 juni 2021

Tel mee op 18 en 19 juni

»

Uitbraak vogelgriep treft broedvogels

10 juni 2021

Hoog pathogene vogelgriep blijft lang aanwezig

»

Meer merelnesten gemeld dan ooit

09 juni 2021

Er zijn dit jaar al ruim 200 merelnesten gemeld, een stuk meer dan voorgaande jaren

»

Zomertortel Jos terug uit Mali

01 juni 2021

Met behulp van trackers wordt er onderzoek gedaan naar de verplaatsingspatronen van Zomertortels

»

Limosa Themanummer Wulp is uit

31 mei 2021

Nieuw, dubbeldik themanummer ploft begin juni op de mat

»

Gaswinning met de hand aan de kraan

27 mei 2021

Geen aanwijzing voor negatief effect gaswinning op de vogels van de Waddenzee

»

Nieuwe watervogelrapport verschenen

14 mei 2021

Hoeveel watervogels werden er in 2018/19 geteld?

»

Videodagboek over merelnestonderzoek

04 mei 2021

Kijk mee hoe Frank en Bernice merelnesten opsporen.

»

Soorteninformatie vernieuwd

30 april 2021

Trends en verspreiding van alle vogels in Nederland

»

Website submit.cr-birding.org groeit

29 april 2021

Steeds meer vogels met kleurringen kunnen hier gemeld worden.

»

Waar blijven de Tuinfluiters en Grasmussen?

29 april 2021

Trekvogels behoorlijk vertraagd door noordelijke stroming.

»

Tellingen van Roeken-kolonies niet afronden voor half april

26 april 2021

Roekennesten tellen in de laatste dagen van april.

»

Wanneer legt de Koolmees haar eerste ei?

23 april 2021

Resultaten van bevolkingsonderzoek naar vogels die in nestkasten broeden.

»

Nederlandse vogels in hun domein

22 april 2021

Welke vogels mag je verwachten in de verschillende landschappen van Nederland?

»

Internationale vogelmonitoring

07 april 2021

Vogels houden zich niet aan landsgrenzen. Het is daarom belangrijk om landelijke trends in breder perspectief te plaatsen.

»

Eén verre en veel vroege Tapuiten

06 april 2021

Dit broedseizoen wordt de populatie Tapuiten in de Noordduinen voor 't 15e jaar op rij onderzocht.

»

Werk aan je vogelvaardigheden

02 april 2021

Met een online cursus van Sovon

»

Vogelatlas meer dan 20.000 keer verkocht

02 april 2021

Het standaardwerk over alle in Nederland voorkomende vogels

»

Merelnesten gezocht!

01 april 2021

Een algemene soort, maar wat weten we over de reproductie?

»

Sovon-nieuws is vernieuwd

31 maart 2021

Deze week valt Sovon-nieuws weer op de mat

»

Een miljoen nestkaarten! Een terugblik

30 maart 2021

Een mijlpaal in het landelijk nestonderzoek.

»

Broedvogelrapport 2019 verschenen

26 maart 2021

Met de gegevens van broedseizoen 2019 en is onlangs bij de tellers op de (digitale) mat gevallen

»

Big Day van LiveAtlas verplaatst naar najaar

25 maart 2021

Neem zoveel mogelijk soorten waar voor LiveAtlas

»

Nieuwe windenergie-zoekkaarten voor vogels

18 maart 2021

Windturbines kunnen gevolgen hebben voor vogels

»

Zeetrektellen: voorbijgaande stipjes worden blijvende kennis

12 maart 2021

Tellingen aan zee laten trends zien van allerlei zeevogelsoorten.

»

Hoe gaat het met de vogelgriep in Nederland?

09 maart 2021

Stand van meldingen tot 1 maart 2021

»

Vanavond: online workshop AviNest en Nestkaarten

09 maart 2021

Interactieve workshop op dinsdagavond 9 maart 

»

Terugkijken: online workshop vogelgeluiden MUS

03 maart 2021

Vanaf 1 april starten de tellingen voor het project MUS weer.

»

Vogels tellen en COVID-19

28 februari 2021

Laatste update: 23 februari

»

In de Kempen gebeurt het

26 februari 2021

Twee boeiende artikelen over schaarse broedvogels: Grauwe Klauwier en Middelste Bonte Specht

»

De resultaten van het CES-project in 2020

24 februari 2021

Systematische ringwerk van waarde bij onderzoek naar veranderingen in de vogelbevolking.

»

Houtsnip blijft brokkenpiloot

23 februari 2021

Sneeuw en ijs dwongen de vogels in beweging te komen

»

Veldcursus merelnesten zoeken

19 februari 2021

Leer stapsgewijs en onder professionele begeleiding nesten zoeken en registreren.

»

Wintervogels volgen klimaatverandering sneller dan broedvogels

17 februari 2021

Verschuiving in vogelgemeenschappen 's winters sterker dan in broedperiode.

»

Windenergie op en rondom de Veluwe

16 februari 2021

Hoge risico’s op aanvaring met de Wespendief

»

IJs en sneeuw: vogels zetten zich schrap

12 februari 2021

Vorstverplaatsingen en spannende tijden voor vogels die hun voedsel op en in de bodem zoeken.

»

Zeldzame broedvogels 2020, een terugblik

08 februari 2021

Een bijzonder jaar, en niet alleen vanwege corona.

»

Het voorjaar komt eraan: een eigen gebied inventariseren?

08 februari 2021

Kijk waar je in jouw omgeving aan de slag kunt.

»

Uilen, de avondklok en de aankomende avondrondes

07 februari 2021

Uilen tellen in corona-tijd én met de avondklok. Hoe doe je dat?

»

Meer tuintellingen dan ooit

01 februari 2021

2020 was recordjaar voor Jaarrond Tuintelling

»

Veel vogels weten natuurinclusieve polder Rhoon te vinden

01 februari 2021

In 2019 en 2020 heeft Sovon een inventarisatie uitgevoerd

»

Hoog-pathogene vogelgriep nog steeds aanwezig

26 januari 2021

Overzicht testuitslagen tussen oktober en december 2020

»

Uilen tellen en de avondklok

26 januari 2021

De roepactiviteit van de meeste uilen leeft al vroeg in de winter op en de piek ligt voor verschillende soorten in de komende tijd: februari en maart.

»

Nationale Tuinvogeltelling 2021 weer van start

26 januari 2021

Tel ook de tuinvogels op 29, 30 of 31 januari tijdens de Nationale Tuinvogeltelling.

»

Watervogels profiteren van schonere Rijn en natuurontwikkeling

19 januari 2021

Het internationale Rijndal is een belangrijke pleisterplaats voor overwinterende watervogels

»

2022 wordt het Jaar van de Merel

05 januari 2021

Voorbereidend jaar in 2021

»

Nederland is hotspot voor exoten

04 januari 2021

Dit jaar zijn exoten het thema van de jaarlijkse Vogelbalans

»

Beste wensen voor 2021

04 januari 2021

We wensen iedereen een gezond en mooi 2021 toe met mooie vogeltellingen

»

Beperkte bereikbaarheid tijdens de feestdagen

24 december 2020

Helpdesk bereikbaar per mail

»

Blauw van de kou. Over Blauwe Reigers en winterweer

18 december 2020

De welbekende Blauwe Reiger is vooral een standvogel

»

Verslag flywaytelling 2020, van Noorwegen tot aan Zuid-Afrika

18 december 2020

In januari 2020 was de derde watervogeltelling langs de Oost-Atlantische trekroute

»

Sovon-pioniers Leijs en Philippona overleden

18 december 2020

Op 88- respectievelijk 96-jarige leeftijd

»

Johan Stuart is Sovons Vrijwilliger van het jaar 2020

16 december 2020

Erkenning voor deze organisatorische duizendpoot uit Velserbroek

»

Boerenzwaluwen voorbeeldige ouders of niet?

15 december 2020

Wat je al niet ontdekt door Boerenzwaluwen met kleurringen te volgen...

»

Middelburgse Barbara Voogt krijgt eerste Stimulansprijs van Sovon

14 december 2020

Erkenning voor enthousiasmerende rol bij vogeltellingen.

»

Jaar van de Wilde Eend – de eindsprint

11 december 2020

De inspanningen van tellers en onderzoekers hebben zeker resultaten opgeleverd

»

Vogelgegevens geactualiseerd

10 december 2020

Naast landelijke trends zijn ook veel actuele provinciale gegevens en getallen over Natura-2000 gebieden beschikbaar.

»

Watervogels tellen? Let op dode vogels

08 december 2020

Vogelgriepvirus H5N8 nog steeds aanwezig. Meldingen helpen bij verder onderzoek

»

Nieuwe broedvogelatlas van heel Europa: een mijlpaal

03 december 2020

Overzicht van alle broedvogels van de Azoren tot aan de Oeral

»

Landelijke Dag terugkijken

29 november 2020

Alle lezingen staan online

»

Online workshop over grote meeuwen (deel 2)

18 november 2020

Bekijk de workshop over de herkenning van de vijf bekendste grote meeuwen

»

Meld dode watervogels in verband met vogelgriep

10 november 2020

Hoogpathogene variant waart rond onder watervogels.

»

Goed broedseizoen voor de Kolgans

10 november 2020

Ruim 17% eerstejaars

»

Boerenlandvogelbalans schetst treurig beeld

30 oktober 2020

Boerenlandvogelbalans 2020 verschenen

»

Nieuwe Limosa ploft op de mat

29 oktober 2020

De derde Limosa van dit jaar is gedrukt en wordt verstuurd.

»

Tel broedvogels in agrarisch gebied

26 oktober 2020

Help mee met BMP of MAS

»

Historisch slecht weidevogeljaar in Fryslân

23 oktober 2020

Jaarbericht geeft voorlopig beeld van broedseizoen in de provincie.

»

Europese staat van de natuur opnieuw gepeild

21 oktober 2020

Vogelgegevens gebruikt in zesjaarlijkse State of Nature Report

»

Probleem predatie weidevogels vraagt om maatwerk

09 oktober 2020

Onderzoekers van Sovon zetten de feiten op een rijtje.

»

Vacatures bij Sovon

06 oktober 2020

onderzoeker en meetnetcoördinator

»

Ruime belangstelling voor Friese Vrijwilligersdag

01 oktober 2020

Terugblik op tweede editie op 5 september. Kijk de lezingen terug.

»

In memoriam: Herman van den Bijtel

30 september 2020

Onvermoeibare teller en kenner van vliegbasis Soesterberg overleden.

»

Bijzonder jaar voor Wilde Eend

24 september 2020

Eerste impressie onderzoek Jaar van de Wilde Eend

»

Internationale Goudplevierentelling 2020

24 september 2020

In oktober en november wordt de Goudplevier van Finland tot in Frankrijk geteld.

»

Gegevens Vogelatlas bewijzen hun waarde in onderzoek naar virussen

23 september 2020

Met deze kennis kunnen uitbraken sneller worden opgespoord.

»

Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?

17 september 2020

De Waddenzee is een belangrijk gebied voor miljoenen vogels die er elk jaar doortrekken of overwinteren

»

Broedpopulatie Visarend groeit

10 september 2020

In vijf jaar tijd al twintig jongen grootgebracht. 

»

Online workshop herkennen meeuwen

10 september 2020

10 september om 20.00 uur: 'Vijf keer bruin'

»

Recordaantal Reuzensterns bij Amsterdam

10 september 2020

Net na de laatste simultaantelling nieuw record voor de regio

»

Landelijke Dag gaat door, maar anders

01 september 2020

Zaterdag 28 november, zowel online als in de Reehorst.

»

Nieuwe Limosa!

27 augustus 2020

De tweede Limosa van dit jaar kan ieder moment op de mat vallen.

»

Noord-Hollandse Smient duikt op in Noord-Finland

18 augustus 2020

Dit jaar kwam er een bijzondere terugmelding binnen.

»

Wat wil het Paapje?

10 augustus 2020

Er zijn nog ongeveer 300 broedparen in Nederland en de aantallen lopen terug. 

»

Kustbroedvogels krijgen kleurringen

23 juli 2020

Onderzoek naar broedsucces en verspreiding van kwetsbare kustvogels uitgebreid.

»

Volg de gezenderde Bruine Kiekendieven

22 juli 2020

Gezenderde kieken leveren waardevolle informatie.

»

Succesvol broedgeval Hop in ons land

20 juli 2020

Vijf uitgevlogen jongen

»

Kwartelkoning, een mager jaar tekent zich af

20 juli 2020

Het seizoen begon hoopgevend.

»

Jongen boombroedende Gierzwaluwen uitgevlogen

17 juli 2020

Jongen (en ouders) zijn vertrokken op 13 augustus.

»

Influx Struikrietzangers dit voorjaar in ons land

16 juli 2020

Spectaculaire voorjaarsinflux van Struikrietzangers. Alle gevallen op een rij.

»

De oudste Wulp van het Europese vasteland broedt in Nederland

14 juli 2020

Weidevogelonderzoeker Gerrit Gerritsen deed een bijzondere ontdekking.

»

Na regen komt zonneschijn voor MUS- en Nachtzwaluwtellers

14 juli 2020

Jullie kunnen de komende avonden nog op pad

»

Drie paar Roodbuikwaterspreeuwen in 2020

09 juli 2020

en veel meer in de nieuwe Sovon-Nieuws

»

Vroeg broedende kolonievogels, eerste indrukken

09 juli 2020

Blauwe Reiger in de plus, Roek opnieuw in de min

»

Droog voorjaar: vijf effecten op vogels

06 juli 2020

Uitdrogende vennetjes en keiharde bodems. Maar niet overal zijn de effecten negatief.

»

Drentse Vogels 33 verschenen

04 juli 2020

134 pagina's hoogwaardig leesvoer, zeker ook voor niet-Drentse vogelaars

»

Zeldzame Lachstern broedt (weer) in Nederland

23 juni 2020

Voor het eerst in lange tijd is er in Nederland een broedende Lachstern vastgesteld.

»

Tweede telweekend Kwartelkoning

18 juni 2020

Zaterdag 19 en zondag 20 juni

»

Nieuwe film over bescherming trekvogels

16 juni 2020

Pleidooi voor de bescherming van pleisterplaatsen

»

Krakeendkuikens kijken

08 juni 2020

Het Jaar van de Wilde Eend is ook een beetje het jaar van de Krakeend

»

Broedvogels tellen in juni (en later)

04 juni 2020

Nog even doorzetten, beste tellers, want het broedseizoen is nog lang niet voorbij

»

Geluiden uit het veld: dode (jonge) mezen

02 juni 2020

Sterfte onder jonge mezen, dit jaar meer dan anders of niet?

»

Vogelteller in de kijker

02 juni 2020

Henny Kloosterboer doet vanaf het allereerste begin mee aan het MUS-project

»

Herstelprogramma voor bedreigde vogelsoorten Veluwe

02 juni 2020

Ondank de grote omvang van de Veluwe, hebben veel vogelsoorten het hier moeilijk

»

Bioblitz je mee?

02 juni 2020

Jaarrond Tuintelling bestaat vijf jaar

»

Vogelteller in de Kijker

02 juni 2020

MUS-teller Henny Kloosterboer

»

Drie nieuwe ledenraadsleden

02 juni 2020

Drie nieuwe kandidaten hebben zich gemeld voor de ledenraad

»

Grote sterns volgen over zee

29 mei 2020

Hoe vliegen grote sterns over de Noordzee en de Waddenzee? 

»

Bescherming van Biodiversiteit

28 mei 2020

Bijzonder boek van oud-voorzitter Sovon

»

Een immigrant van ver

27 mei 2020

Duitse Tapuit broedt op Nederlandse bodem en dat is bijzonder.

»

Werkgroep in de kijker

26 mei 2020

Uilenwerkgroep IVN Maas & Niers

»

Online workshop LiveAtlas

26 mei 2020

Donderdag 28 mei van 20.00-21.00 - de zin en aanpak van laagdrempelig tellen.

»

Vroeg jaar voor de Kwartelkoning

26 mei 2020

De Kwartelkoning leidt een kwakkelend bestaan in Nederland

»

Pimpelmees legt weer eieren als tevoren

25 mei 2020

Lijvig, nieuw jaarverslag van NESTKAST verschenen

»

Merel profiteert van rust

19 mei 2020

Ongestoord broeden bij een verlaten kantoor

»

Lockdown lijkt geen probleem voor meeuw

18 mei 2020

Hebben stadsvogels, zoals de Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw en Stadsduif last van de coronacrisis?

»

Al meer dan 5.000 eendengezinnen geteld

14 mei 2020

De Wilde Eend zit volop in de broedperiode

»

Online workshops: nu ook geluiden

12 mei 2020

Zwartkop? Tuinfluiter? Glanskop of Matkop?

»

Hoe gaat het met de Velduilen?

01 mei 2020

Zijn er na het topjaar 2019 ook dit jaar weer broedgevallen?

»

Data simultaantelling Kwartelkoning

29 april 2020

Ook dit jaar worden weer alle belangrijke gebieden geteld van de Kwartelkoning.

»

Ziekte en sterfte onder Pimpelmezen

28 april 2020

Dit voorjaar zijn meerdere zieke en dode Pimpelmezen gemeld

»

Texel Big Day Home Edition

28 april 2020

Zoals al verwacht en mogelijk wel bekend kan het Wadden Vogelfestival 2020 helaas niet doorgaan. Maar we hebben ook goed nieuws!

»

Vogels tellen van Noorwegen tot Zuid-Afrika

28 april 2020

Luister naar de nieuwste aflevering van de Sovon-podcast Vogelverhalen. Met deze keer aandacht voor de Oost-Atlantische Flyway monitoring.

»

Gevolgen van Covid-19 voor vogelmonitoring

28 april 2020

De maatregelen vanwege Covid-19 hebben ook gevolgen voor vogelmonitoring.

»

Trektellingen centraal in Bird Census News

23 april 2020

Artikelen over trektellen.nl en Falsterbo

»

Vijf jaar Jaarrond Tuintelling: de resultaten

23 april 2020

Een gebied van elf keer de Oostvaardersplassen: dat zijn de Nederlandse tuinen.

»

Enorme brand in de Deurnese Peel

23 april 2020

Gebied in 2018 nog integraal gekarteerd op broedvogels

»

Porseleinhoentjes tellen

18 april 2020

Zo langzamerhand worden op meer plekken Porseleinhoentjes gehoord

»

Deur op slot voordat je gaat slapen: dertien jaar slapende Scholeksters

16 april 2020

Regionale uitwerking van slaapplaatstellingen

»

Nieuwe Limosa komt eraan

09 april 2020

Verzending vertraagd door Corona-maatregelen, maar nieuwe Limosa nu onderweg.

»

Online workshops

02 april 2020

Kijk workshops Avimap, BMP en MUS online terug. 

»

Lepelaar rukt op tot aan de Randstad

01 april 2020

Ontwikkeling van 195 broedvogelsoorten opnieuw samengevat.

»

Vijf vogels om voor thuis te blijven

30 maart 2020

Doordat we meer thuis zijn, maken we de natuur rondom het huis intensief mee dit voorjaar.

»

Al veel kolonies ingevoerd

26 maart 2020

Op 25 maart staat de teller van ingevoerde getelde kolonies al ruim boven de 200

»

Tel mee in het jaar van de Wilde Eend

13 maart 2020

De eerste eendenkuikens zwemmen al rond. 

»

Ervaringen met de LiveAtlas

12 maart 2020

Een voorbeeld van hoe je zelf een regionale atlas kunt opzetten

»

Zachte winters maken broedende heelmeesters

12 maart 2020

De winter van 2019/2020 gaat de boeken in als één van de zachtste winters ooit.

»

Bruine Kiekendieven met wingtags

05 maart 2020

Opletten voor Bruine Kiekendieven met vleugelmerken, afkomstig van een Vlaams project.

»

Slaapplaatstellingen februari geteisterd door stormen?

05 maart 2020

Een bijzonder onstuimige februari...maar de tellers van slaapplaatsen weerden zich kranig

»

De Roek wordt heen en weer gejaagd

27 februari 2020

‘Kraaien nemen alleen maar toe’, is een veel gehoorde opmerking

»

CES- en BMP-gegevens om effect klimaatopwarming op vogels te onderzoeken

27 februari 2020

Invloed van temperatuurstijging verschilt per soort.

»

De resultaten van het CES-project in 2019

27 februari 2020

In het voorjaar van 2019 waren er op 41 plekken vogelringers actief op een zogenaamde Constant Effort Site.

»

Een echte MUS(t)

26 februari 2020

Sovon is op zoek naar ervaren MUS-tellers die het leuk zouden vinden om beginnende vogelaars en MUS-tellers mee te nemen tijdens de telling.

»

MUS in stad én dorp en nieuwbouwwoning gezocht voor de Zwarte Roodstaart

26 februari 2020

MUS, door ons stadsvogelmeetnet genoemd, gaat het veertiende jaar in. Hierdoor bestond de indruk bij een deel van de waarnemers dat vooral in steden geteld kan worden.

»

Resultaten BMP–Z in Twente in 2018 en 2019

26 februari 2020

Hoe is het de afgelopen twee jaar met onze bijzondere en zeldzame broedvogels in Twente gegaan? Wat zijn de belangrijkste stijgers en dalers qua aantallen?

»

Apeldoornse vogeltellers gevraagd: info-avond 18 maart 2020

26 februari 2020

Vogels volgen in je eigen omgeving? Dit is je buitenkans!

»

Meetprogramma Dagactieve Zoogdieren uitgebreid met MUS

26 februari 2020

Afgelopen jaar hebben we het meetprogramma Dagactieve Zoogdieren flink kunnen uitbreiden met de zoogdiergegevens die via het Meetprogramma Urbane Soorten (MUS) worden verzameld en doo

»

Vacatures bij de Sovon-ledenraad

26 februari 2020

Nieuwe leden gezocht: vrouwen en jongeren extra welkom!

»

Reserveer alvast, 5 september Friese Vrijwilligersdag Natuur

26 februari 2020

Evenals vorig jaar organiseert Sovon, Zoogdiervereniging en de de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) de Friese Vrijwilligersdag Natuur.

»

Optiek voor leden en vrijwilligers van Sovon

25 februari 2020

Het Vogelinformatiecentrum op Texel, Sovon en Technolyt (vertegenwoordiger van de merken Meopta en Bynolyt) hebben de handen ineengeslagen en ondersteunen in een mooie samenwerking he

»

Vogelteller in de kijker | maart

25 februari 2020

Wil Gerritse geeft de aftrap in onze nieuwe rubriek ‘Vogelteller in de Kijker’.

»

Actualisatie Staat van Instandhouding

25 februari 2020

Bij effectbeoordelingen, bij vergunning- en ontheffingsverlening en bij beroep- en bezwaarprocedures wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de landelijke Staat van Instandhouding van vo

»

Uitnodiging Bescherming van Diversiteitsdag op 24 april

25 februari 2020

Op vrijdag 24 april a.s. vindt in Tilburg het symposium 'Bescherming van diversiteit' plaats.

»

Broedgeval Cetti's Zanger nauwkeurig beschreven

25 februari 2020

Leerzame details over het verloop van een broedgeval.

»

Weidevogels stabiel in reservaatgebieden

24 februari 2020

Afname in gangbare gebieden en die met agrarisch natuurbeheer zet echter door.

»

Jaar van de Wulp: de balans opgemaakt

11 februari 2020

Wat heeft het Jaar van de Wulp opgeleverd?

»

Living Planet Report schetst somber beeld

05 februari 2020

Overzicht van misère in Nederlandse natuur, onder andere bij vogels.

»

Velduil 'Romke' zoekt de zon op

30 januari 2020

Gezenderde Friese uil verruilt muizenrijk Nederland voor spannend avontuur.

»

Gezocht: (oude) vogelfoto’s voor nieuw boek

29 januari 2020

Nieuw boek in wording: verschenen en verdwenen broedvogels

»

Overwinterende ganzen over top heen

28 januari 2020

Voor het eerst sinds halve eeuw een kentering in ganzenbezoek.

»

Uitbreiding Cetti’s zanger in Zuid-Holland-Noord

27 januari 2020

De Cetti’s Zanger doet het geweldig in ons land.

»

BMP-cursus broedvogels inventariseren van Sovon

27 januari 2020

Ben je een vogelaar en wil je meer leren over het  inventariseren van broedvogels?

»

Deze winter veel meer Gaaien in Nederland

27 januari 2020

Winterse PTT-tellingen leveren weer veel informatie op.

»

Rapport Tapuiten Noordduinen verschenen

27 januari 2020

Veel jongen grootgebracht in 2019 in de Noord-Hollandse duinen.

»

Vogelgriep in Oost-Europa

21 januari 2020

Alertheid in Nederland

»

Tel man-vrouw verhouding Wilde Eend bij de Midwintertelling

16 januari 2020

In het Jaar van de Wilde Eend zijn we geïnteresseerd in de man-vrouw verhouding bij zowel de Wilde Eend als de Krakeend.

»

Jaarverslag Werkgroep Bijeneters 2019

13 januari 2020

Zo langzamerhand is de Bijeneter in Nederland als broedvogel niet meer weg te denken

»

De Rottums, een bijzondere plek in de Waddenzee

13 januari 2020

Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuidenduintjes, de drie meest Oostelijke eilandjes in de Nederlandse Waddenzee

»

Wat brengt 2020?

08 januari 2020

De kruitdampen van het oudjaar zijn opgetrokken en het nieuwe jaar is begonnen.

»

Gezocht: Midwintertellers Zuid-Holland en Noord-Brabant

06 januari 2020

In het weekend van 18 en 19 januari 2020 vindt de 54e editie van de Midwintertelling plaats.

»

Loterijprijzen zoeken nog winnaars

20 december 2019

Niet alle prijzen zijn afgehaald; het kan nog!

»

Steeds minder Kleine Zwanen in Nederland

13 december 2019

Afname van de totale populatie en herverdeling

»

Veldmuizen trekken ook elders in Europa Velduilen aan

10 december 2019

In verschillende Europese landen was er dit jaar een uitbraak van Veldmuizen en een invasie broedende Velduilen

»

Spring op de fiets en tel mee voor PTT

09 december 2019

De jaarlijkse Punt Transect Telling om vogels van drogere gebieden te tellen.

»

Kwam die invasie van Gaaien wel van ver?

09 december 2019

Na najaar met opvallende verplaatsingen wel 30.000 - 40.000 extra Gaaien in Nederland

»

Extra slaapplaatstelling Wulp

05 december 2019

Extra telling in het Jaar van de Wulp

»

Ontwikkelingen in Afrika belangrijk voor de vogelstand in Nederland

03 december 2019

Vogelbalans 2019: opvallend herstel in recente jaren bij behoorlijk wat soorten.

»

Een prachtige Landelijke Dag

29 november 2019

Ruim 2.000 vogelaars uit heel Nederland verzamelden zich zaterdag 30 november in de Reehorst.

»

BirdRing challenge - doe mee!

29 november 2019

Tijdens de Landelijke Dag kun je meedoen aan de BirdRing Challenge en meerdere leuke prijzen winnen

»

Ingrid Tulp winnaar van de Herman Klompprijs 2019

29 november 2019

Dit gebeurde op de Landelijke Dag van Sovon Vogelonderzoek Nederland in Ede

»

Dubbeldikke Sahel-Limosa!

26 november 2019

Op de Landelijke Dag presenteert Limosa het nieuwe themanummer dat in het teken van de Sahel staat.

»

Ondanks nestbescherming blijft Kievit afnemen

26 november 2019

De huidige beschermingsmaatregelen helpen de Kievit in Nederland niet genoeg. 

»

Gezocht: oude PC voor 5.25'' floppy's

26 november 2019

Wie kent ze nog die oude diskettes? En wie wil ze voor ons digitaliseren?

»

Weer duizenden jonge Grutto's te weinig

22 november 2019

Jongenschatting op basis van grote steekproef laat in 2019 opnieuw een groot tekort zien.

»

Standindeling Landelijke Dag

18 november 2019

Weer veel te zien en te doen op de LD!

»

Promotie Caspar Hallmann

12 november 2019

Proefschrift 'A tragedy of the common. Wild bird and insect decline in the current era'

»

2020 | Jaar van de Wilde Eend

11 november 2019

Aftrap Jaar van de Wilde Eend op de Landelijke Dag

»

Nieuw: podcast Vogelverhalen

05 november 2019

Je vogelkennis kun je vanaf nu ook vergroten door te luisteren naar de nieuwe podcast van Sovon.

»

Opnieuw trage start winterseizoen ganzen

31 oktober 2019

Voor het derde jaar op rij

»

Eerste indruk: Grutto had goed seizoen in Friesland

30 oktober 2019

Jaarbericht geeft voorlopig beeld van broedaantallen in de provincie.

»

Een broedende Noor in Brabant

29 oktober 2019

Kleine Mantelmeeuw uit Noorwegen in een dakkolonie in Veghel.

»

Belangrijke vogelgebieden in Nederland opnieuw in kaart gebracht

25 oktober 2019

Important Bird Areas (IBA's) na twintig jaar herzien.

»

Veel muizen en een goed broedsucces van uilen

25 oktober 2019

Sommige Kerkuilen voeren nu nog jongen.

»

Slechtvalken 'Natuurplaza' hebben onderdak

23 oktober 2019

Eindelijk hebben ze hun eigen nestkast.

»

Terschellingse Wulp zoekt de Spaanse zon op

22 oktober 2019

Zeldzame afstand voor Nederlandse Wulp.

»

Marente de Moor wint Jan Wolkers Prijs 2019

21 oktober 2019

Live in het programma Vroege Vogels werd de prijs uitgereikt.

»

Inschrijven jeugdprogramma

21 oktober 2019

Een foutje bij het inschrijven voor het jeugdprogramma Landelijke Dag is opgelost

»

Luistertip

17 oktober 2019

Uitreiking Jan Wolkersprijs a.s. zondagochtend in Vroege Vogels radio. Vogelatlas maakt kans.

»

Wulpen in ganzen- en zwanengebieden

16 oktober 2019

Wintermaanden laten doorgaans de grootste aantallen Wulpen in het binnenland zien.

»

Opnieuw dode vogels door usutuvirus in Nederland

15 oktober 2019

Voor het vierde jaar op rij is het usutuvirus in Nederland vastgesteld. 

»

Moerasvogels reageren het snelste op klimaatverandering

14 oktober 2019

Amerikaanse en Europese broedvogels laten vergelijkbare effecten zien.

»

De tweede Limosa van dit jaar is uit!

14 oktober 2019

Een nat nummer, want het gehalte ‘watervogels’ is hoog.

»

Bejaarde meeuw door Lieuwe Dijksen geringd

04 oktober 2019

Als kuiken 32 jaar geleden geringd.

»

Spreeuwen in Europa, niet overal achteruit

03 oktober 2019

Afname in Noordwest-Europa, toenames in voormalige Oostbloklanden en iets over de oorzaken

»

Snel bestellen: Veldgids Vogeltrek

27 september 2019

Nog t/m 7 oktober in de aanbieding. Bestel nu zonder verzendkosten; altijd 10% korting voor leden.

»

Over de grens: Rode Wouw floreert in de Ardennen

26 september 2019

Verdubbeling broedpopulatie en westwaartse uitbreiding van een soort die het internationaal helemaal niet zo goed doet

»

Een stroom van zwijgende Gaaien

24 september 2019

Invasie met soms vele honderden (of nog meer) Gaaien per dag over de trektelposten.

»

Drie miljard vogels verdwenen in Noord-Amerika

20 september 2019

Europa beleeft een vergelijkbare trend.

»

Dick Woets overleden

19 september 2019

Markante en bevlogen kenner van en schrijver over (vooral) moerasvogels

»

Vogelatlas op de short list Jan Wolkers Prijs 2019

16 september 2019

Groot nieuws: de Vogelatlas van Nederland is genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs 2019.

»

Jonge kiekendief tijdens telling

13 september 2019

Nazomerse slaapplaatsen in Friesland leveren tientallen Bruine Kiekendieven op.

»

Tegengestelde trends bij twee sterns

13 september 2019

Lachstern op de rand van verdwijnen. Reuzenstern steeds wat meer.

»

Topjaar voor Grauwe Klauwier

10 september 2019

De Grauwe Klauwier heeft zich dit jaar verder uitgebreid in Nederland. Gesteund door het droge, warme zomerweer.

»

Gezenderde Zeearenden zwerven uit

05 september 2019

Verplaatsingen van vier jonge vogels nu bijna live te volgen.

»

Tweede legsel bij Bosuilen

29 augustus 2019

Broedpaar brengt twee keer jongen groot, een uniek geval.

»

Leer watervogels tellen in Midden-Brabant

27 augustus 2019

Samen met vogelwerkgroep in Oss organiseren we een watervogelcursus op 25 en 28 september.

»

Mensen tellen ook mee

26 augustus 2019

Verstoring van wadvogels is aan de orde van de dag. Gegevens van de Waddenzee zijn in kaart gebracht. 

»

Hitte heftig voor Huiszwaluwen

15 augustus 2019

De Huizwaluwen hingen hijgend uit hun nesten. Hierbij een eerste indruk vanuit het nestonderzoek.

»

Jonge Rode Wouwen vanaf uitvliegen gevolgd

12 augustus 2019

Het rondvliegen blijkt niet zonder gevaar, zo laat onderzoek van jonge Rode Wouwen met zenders al snel zien.

»

Pontische Meeuwen en karpers

07 augustus 2019

De Pontische Meeuw is een soort in opmars en hij profiteert van dode karpers in Oostvaardersplassen.

»

Jaarrond beschermde vogelnesten in Overijssel

07 augustus 2019

Provincie Overijssel publiceert lijst met jaarrond beschermde nesten van 48 soorten.

»

Ray Teixeira overleden

06 augustus 2019

De eerste werknemer van Sovon en legendarische coördinator van de Broedvogelatlas uit 1979.

»

Weinig Wulpen op zomerse slaapplaatsen

05 augustus 2019

Extra slaapplaatstelling levert weinig Wulpen op.

»

Stug doortellen: Koekoek foetsie, zoeken naar de Matkop

31 juli 2019

Af en toe een lijstje invullen voor LiveAtlas geeft je een goed idee van de seizoenspatronen van vogels. 

»

Halsbandparkieten in het nieuws

30 juli 2019

Hoe staat het met de Nederlandse populatie Halsbandparkieten nu fruittelers schade aan hun oogst melden?

»

De zomernesten van de Wespendief

30 juli 2019

Al weleens van de zomernesten van deze ravissant mooie soort gehoord?

»

De jaarcyclus van de Zomertortel

24 juli 2019

30% van de tijd in broedgebied, 20% op trek, 50% in overwinteringsgebied

»

Vogelatlas op de longlist Jan Wolkers Prijs 2019

22 juli 2019

De Vogelatlas is in de race voor de Jan Wolkers prijs van dit jaar. En daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op!

»

Wederom succesvol broedgeval Steppekiekendief

22 juli 2019

Opnieuw succesvol broedgeval Steppekiekendieven in ons land. Na 2017 dit jaar weer een geslaagd broedgeval.

»

Aankomst trekvogels voorjaar 2019 in Duitsland

19 juli 2019

Vroege aankomers nog vroeger dan anders, sommige laatkomers behoorlijk verlaat

»

Scholeksters passen zich aan, maar niet genoeg

18 juli 2019

Hoger (maar niet hoog genoeg) op kwelders nestelend als reactie op overstromingsrisico's.

»

Gierzwaluwen in 2019: minder dan anders?

17 juli 2019

Wel laat, maar aantallen lijken vrij normaal, zo blijkt na een rondgang onder gierzwaluwvolgers.

»

Slaapplaatstelling Wulp in juli

15 juli 2019

In het kader van het Jaar van de Wulp tellen we in juli weer Wulpen op slaapplaatsen.

»

Fazant, tegenwoordig meestal in lage dichtheden

12 juli 2019

Na verbod op uitzetten in delen van het land verdwenen, elders op veel lager niveau gehandhaafd.

»

Eerste Visarend van Nederland geringd in de Biesbosch

12 juli 2019

Veertiende jong van de recent gevestigde populatie Visarenden van ons land werd onlangs geringd. Een primeur.

»

355 paar Middelste Bonte Spechten in Twente

12 juli 2019

Populatiegroei nog niet gestopt, nieuwe sprong

»

RAVON zoekt applicatiebeheerder

11 juli 2019

met ontwerp- en ontwikkeltaken

»

Nieuwe Limosa uit!

08 juli 2019

Artikelen over Zeearenden, Boerenzwaluwen, Fitissen en Tjiftjaffen en veel meer. Heb je al eens een lidmaatschap overwogen?

»

Tapuit: een soort in de min, maar dit jaar in de plus

08 juli 2019

Het gaat niet best met de Tapuit in grote delen van Europa. Dit jaar lijkt een goed jaar te worden.

»

Broedseizoen nog niet voorbij

27 juni 2019

De broedvogels worden stiller, maar er valt nog genoeg te tellen, zoals Boomvalken, Gierzwaluwen en Krakeenden.

»

Wat bezielt de Pimpelmees?

27 juni 2019

Bizarre aantallen trekkend langs de kust - in juni!

»

Broedinvasie van Velduilen in Friesland

25 juni 2019

De muizenpiek van dit jaar zorgt net als in 2014 voor veel broedende uilen, waaronder veel Velduilen.

»

Jonge Zeearenden gezenderd

25 juni 2019

Vier arenden voorzien van GPS-logger om risico's die ze lopen in kaart te brengen.

»

Zeer mager jaar voor Kwartelkoning?

19 juni 2019

Laagste aantal sinds 2000, gaat komend weekend verandering brengen?

»

Kleinst Waterhoentjes in aardig wat gebieden

13 juni 2019

In opvallend veel gebieden in Nederland worden Kleinst Waterhoentjes gemeld; in dertien tot nu toe. Broedvogeltellers (extra) opgelet!

»

Indrukken broedvogels 2019

11 juni 2019

Hoewel het nog veel te vroeg is voor de echte stand van zaken, zijn er natuurlijk dit jaar al wel eerste indrukken over het broedseizoen.

»

Nachtbraken voor Bosrietzangers

06 juni 2019

Deze imitators kwamen een week later aan, zo blijkt uit LiveAtlas

»

Privacyverklaring van Sovon geactualiseerd

29 mei 2019

En leesbaarder

»

Eerste telling v/d Kwartelkoning | 31 mei - 1 juni

28 mei 2019

Komend weekend vinden de eerste tellingen van de Kwartelkoningen van dit voorjaar plaats.

»

Europese tuinvogels in de winter

21 mei 2019

Vijf artikelen over winterse tuinvogeltellingen in recente Bird Census News

»

Jonge Spreeuwen vliegen uit, maar in lage aantallen

21 mei 2019

Droog voorjaar vermoedelijk niet gunstig voor broedende Spreeuwen

»

Bijna een miljoen eieren gezien

20 mei 2019

NESTKAST (landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders) viert het 10-jarig jubileum van nestonderzoek.

»

Bijna een miljoen eieren gezien

20 mei 2019

NESTKAST (landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders) viert het 10-jarig jubileum van nestonderzoek.

»

Nachtegalenonderzoek in Meijendel

17 mei 2019

In Meijendel krijgt de Nachtegaal extra aandacht en zijn broedvogeltellingen en ringwerk gecombineerd.

»

Vogels ringen bij Huis Wylerberg zondag 19 mei

17 mei 2019

Onderdeel van de Nationale Vogelweek

»

Zomertortels zoeken. Help je mee?

16 mei 2019

Grote zorgen om deze fraaie zomerduif. Tellingen zijn belangrijk voor beschermingsmaatregelen. Doe je mee?

»

Late zomergasten: een lastig duo

15 mei 2019

De Spotvogel en Bosrietzanger arriveren. Welke van de twee hoor ik nu? Hoe hou je ze uit elkaar?

»

Even voorstellen: Jelle Abma

14 mei 2019

Communicatie, cursussen...hij zal snel een bekend gezicht worden bij een groot deel van onze achterban.

»

Resultaten tweede Oost-Atlantische flywaytelling gepubliceerd

10 mei 2019

Van Noorwegen tot in Zuid-Afrika zijn de ontwikkelingen van de wadvogels op de voet gevolgd.

»

Oude watervogeltellingen Benin alsnog gepubliceerd

07 mei 2019

Resultaten na tweeëntwintig jaar afgestoft en nu te lezen.

»

Over de grens: Zwitserse broedvogelatlas

02 mei 2019

Zwitsers pakken uit met geweldige atlas, de vierde.

»

Broedende Spreeuwen op Papendal hebben het lastig

01 mei 2019

Eerste controleronde: vroege eileg, weinig broedparen, kleine legsels

»

Vogelaar Dook Vlugt telt Boomkruipers in Bergen

29 april 2019

Dook Vlugt maakte ons er enige tijd geleden op attent hoe hij slaapplaatsen van Boomkruipers telde in de nok van huizen.

»

Vogels ringen en lezing ‘Natuurgeluiden’ in Huis Wylerberg zondag 12 mei

29 april 2019

Ook Sovon organiseert activiteiten tijdens de Nationale Vogelweek!

»

Opnieuw broedende Velduilen in Friesland

29 april 2019

Veldmuizen lokken uilen regulier grasland in.

»

Jaarverslag 2018 Losser

26 april 2019

Zeer actieve vogelwerkgroep slaat toe

»

Vogels op Texel 2018

25 april 2019

Jaaroverzicht, 88 pagina's, prachtige foto's

»

Wulp inspireert tot dichten

24 april 2019

Het Jaar van de Wulp inspireert mensen tot het maken van een mooi gedicht, want dat verdient deze geweldige weidevogel.

»

Gedicht over de Wulp van Gary Liggett

18 april 2019

Geschreven voor World Curlew Day 2019. Vertaling Albertha Papma

»

Wereld Wulpen Dag

18 april 2019

Aandacht voor alle wulpen wereldwijd

»

Ruim 5000 Live Atlas lijstjes

18 april 2019

Verloren uurtjes zijn er niet meer bij

»

Broedseizoen Visdief begint weer

16 april 2019

Lang broedseizoen met nalegsels, vroege en late starters en verplaatsingen.

»

Nederlandse Meeuwengids

15 april 2019

Determinatie van 12 meest voorkomende soorten wordt eenvoudiger

»

Nationale Vogelweek 2019: excursieleiders gezocht

15 april 2019

De Nationale Vogelweek – van 11 t/m 19 mei a.s. - is een week vol vogelactiviteiten. Doe jij ook mee?

»

Aandacht voor broedende Wulpen

11 april 2019

De eerste Wulpen zitten op eieren! Met inventarisaties en bescherming gaat extra aandacht uit naar dé soort van 2019.

»

Euro Bird Portal brengt verspreiding live in beeld

09 april 2019

Interactieve kaarten van meer dan 100 vogelsoorten.

»

Broedvogelrapport 2017 verschenen

09 april 2019

De belangrijkste ontwikkelingen in de broedvogelstand van 2017 zijn 140 pagina's samengevat in een kleurrijk rapport.

»

Nieuw overzicht Europese broedvogeltrends

04 april 2019

Samenvatting trends van 28 landen

»

Regenwulpen op de slaapplaats

04 april 2019

Telling 13 tot en met 27 april

»

Doe mee met de rallen-tellingen van 2019

31 maart 2019

Eerste simultaantelling 2019 van 19-28 april, met voorkeur voor weekend 19-21 april.

»

Nog even genieten van Roodborst in de tuin

29 maart 2019

Roodborsten zijn algemeen in wintertuinen maar een stuk schaarser in de zomer.             

»

Drentse Vogels 32

29 maart 2019

Artikelen die een brede verspreiding verdienen

»

Over de grens: overwinterende meeuwen in Frankrijk

26 maart 2019

Vijfde landelijke telling op slaapplaatsen

»

Met de app AviNest meteen nestgegevens invoeren

26 maart 2019

Net uit het ei: de nieuwe app (voor Android) om Nestkaarten in het veld in te vullen. Lancering op 23 maart jl.

»

Nieuwe internationale wadvogeltrends

25 maart 2019

De Waddenzee delen we met de Denen en de Duitsers. Zodoende werken we ook driftig samen aan internationale overzichten van hoe het met vogels in de internationale Waddenzee gaat

»

Nieuwe Limosa!

25 maart 2019

Limosa 91.4 is uit, het laatste nummer van 2018 met deze keer veel info over Zwarte Spechten.

»

Zaterdag Zoogdierdag

21 maart 2019

In het Linnaeusgebouw, universiteit Nijmegen

»

Creatief met LiveAtlas

21 maart 2019

Een LiveAtlas-teller is wel heel creatief geweest in het tellen voor de LiveAtlas. En hij zag ook nog leuke soorten!

»

Nesten van Blauwe Reigers tellen

18 maart 2019

De tijd om het aantal bezette nesten te tellen van Blauwe Reigers is aangebroken, nu de bladgroei het nog niet lastig maakt.

»

Monitoring verstoring op hoogwatervluchtplaatsen Waddenzee

15 maart 2019

Sovon-tellers leggen verstoringsbronnen vast als onderdeel van hoogwatertellingen in de Waddenzee.

»

NESTKAST bestaat tien jaar, interessante lezingen

15 maart 2019

Op 23 maart in samenwerking met het Vogeltrekstation

»

Bijeenkomst over MAS in Friesland

13 maart 2019

30 maart in Oosthem. De theorie, praktijk en het nut van boerenlandvogels tellen. Welkom!

»

Méér slaapplaatsen, maar minder Wulpen geteld

11 maart 2019

Bijna twee keer zoveel slaapplaatsen geteld, maar minder Wulpen

»

Nieuw watervogelverslag verschenen

05 maart 2019

Seizoen 2016/17, met extra aandacht voor landelijke verspreiding en regionale trends

»

Extra tellingen steltloperslaapplaatsen in Friesland

05 maart 2019

Een geheel nieuwe serie voorjaarstellingen van steltlopers is weer van start gegaan en dat al sinds de jaren '70.

»

Tellen voor LiveAtlas.. wat zijn de mogelijkheden?

05 maart 2019

Een verslag van een dag met drie verschillende telvarianten.

»

Avond over MUS in Oostburg, Zeeland

03 maart 2019

Jan Schoppers is op maandagavond 18 maart bij de VWG ‘t Duumpje

»

Avond over MUS in Tolbert

03 maart 2019

Vogels tellen in dorpen en steden voor de wetenschap. Doe jij ook mee met MUS?

»

Vacature Senior Communicatieadviseur

03 maart 2019

We zoeken een nieuwe collega ter versterking van ons team communicatie. Iets voor jou?        

»

NOU-symposium: 8-10 maart in Haren

02 maart 2019

Mooi programma van workshops en lezingen. Voor elke vogelaar met een onderzoekende blik.

»

Nieuwe publicatie over migratie en overleving Scholekster

28 februari 2019

Meer inzichten over de Scholekster dankzij vele ringaflezingen door vrijwilligers. 

»

Vogeltellers gezocht Noordoost-Spanje

21 februari 2019

Nulmeting in vogelrijk natuurgebied

»

Afscheid Berend Voslamber

21 februari 2019

Vervroegd pensioen voor een groot kenner van Grauwe Ganzen en andere ganzen.

»

Heggenmussen kondigen het voorjaar aan

14 februari 2019

Op een zonnige dag in februari kan het zomaar gebeuren dat je een hoog, ijl riedeltje hoort, zeker in de stad. Grote kans dat het een Heggenmus is die zijn keel smeert, niet zelden vanaf een conifeer of pergola. Het is een van de eerste voorbodes van het voorjaar.

»

Toename Zeearenden in Nederland

11 februari 2019

Het aantal Zeearenden dat broedt in Nederland zit in de lift. Het leidde eerder al tot oprichting van de Werkgroep Zeearend Nederland.

»

Wulpen op de slaapplaats

11 februari 2019

Het is het jaar van de Wulp en de eerste Wulpenactiviteit die er in 2019 op de planning staat is de Wulpenslaapplaatstelling.

»

Krakeenden: man en vrouw turven

06 februari 2019

Ook een ongelijke verhouding bij deze soort? Turf mannetjes en vrouwtjes om de vraag te beantwoorden.

»

Cursussen en lezingen: doe mee

04 februari 2019

We spijkeren je veldkennis graag bij tijdens één van de cursussen, lezingen en ontmoetingsdagen. Bekijk hier de mogelijkheden.

»

CES: prima broedseizoen voor moerasvogels in 2018

01 februari 2019

Ook veel jonge Tuinfluiters, Zwartkoppen en Grasmussen gevangen tijdens warm seizoen.

»

Europese broedvogelatlas in de maak

31 januari 2019

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de 2e Europese broedvogelatlas. Help je mee? Sponsor ook een soort.

»

Nieuwe Limosa komt eraan

31 januari 2019

Artikelen over najaarsgolf van Goudhaantjes en 30 jaar broedvogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

»

Tuinvogeltelling: verdrijft de Vink de Merel uit de top-5?

24 januari 2019

Een voorspelling op basis van lopende telprojecten. 

»

Voorzitter Roelof ten Doesschate neemt afscheid

22 januari 2019

Uitgezwaaid op de Nieuwsjaarbijeenkomst

»

‘Steltlopers op de slaapplaats’ - Friesland van enorm belang

21 januari 2019

Op woensdag 13 februari a.s. een avond in Grou over dit slaapplaatsfenomeen. Kom jij ook?

»

Najaarstrek 2018 op De Vulkaan (Den Haag)

17 januari 2019

Jaloersmakende aantallen en soorten op een toptelpost

»

PTT-telling, de eerste resultaten

17 januari 2019

Aardig wat Kneuen, Barmsijzen en Kepen. Maar juist weinig insecteneters. 

»

Vogelbalans laat de mensen achter de getallen zien

15 januari 2019

‘Een reeks van honderd jaar. Dat zou wat zijn.’ Reportages over vrijwilligers.

»

Natte en winderige midwintertelling

14 januari 2019

Hulde voor de doorbijters. Komende dagen een herkansing om de gaten te vullen?

»

Aftrap Jaar van de Wulp met Midwintertelling

08 januari 2019

Meer kennis is nodig, mee helpen kan op allerlei manieren.

»

Midwintertelling 53 komt eraan

08 januari 2019

Watervogeltelling in heel Nederland en ver daarbuiten

»

Broedende Bijeneters in 2018

08 januari 2019

Jaarverslag Werkgroep Bijeneters Nederland

»

Voor Bosuilen is het al lang Nieuwjaar

02 januari 2019

Vanaf oktober baltsen ze al. Vooral net na zonsondergang zijn ze actief en kun je op pad om ze te inventariseren. 

»

Landelijke Dag ‘Natuur in boerenland’

24 december 2018

Op zaterdag 16 februari 2019

»

Atlassen worden verzonden

21 december 2018

Drukte op kantoor en bij verzendhuis

»

Groepen Grauwe Gorzen in het Groningse

21 december 2018

Wintervoedselveldjes trekken bijzondere aantallen gorzen aan. Tientallen vogels verspreid door de provincie.

»

Over de grens: 55 jaar watervogeltelling Bodensee

19 december 2018

Overeenkomsten en verschillen met Nederlandse situatie. Lange reeks van Midden-Europees meer van 536 km2.

»

Tel mee met LiveAtlas en maak kans op...

19 december 2018

een exemplaar van de Vogelatlas van Nederland

»

CAPS Symposium: Effectief beleid door kennis van vogelpopulatiedynamiek

18 december 2018

Symposium voor beleidsmakers

»

Succesvolle Tapuiten op Texel

17 december 2018

Populatie Eierlandse duinen voor derde jaar op rij gevolgd. Minimaal 22 succesvolle paartjes in 2018.

»

Tijd voor een PTT-telling

13 december 2018

Fiets en wandelschoenen uit het vet: van 15 december t/m 1 januari tijd voor deze wintertelling.

»

Opnieuw te weinig gruttojongen groot

13 december 2018

Ongeveer 6500 jongen vliegvlug. Minimaal het dubbele is nodig om populatie niet verder te laten krimpen.

»

Klapekstertelling winter 2018/19

11 december 2018

14-18 december simultaantelling

»

Vogels in de min in stedelijk gebied

07 december 2018

Soorten als Merel, Zanglijster en Spreeuw nemen af.

»

Klimaatverandering, vogels en andere natuurwaarden

04 december 2018

Artikel over grootschalige veranderingen in flora en fauna

»

Ik mis de Reuzenstern in de Vogelatlas...

04 december 2018

De ondertitel van het boekwerk verraadt al waarom er wat soorten 'missen' in de Vogelatlas.

»

Grote Zaagbek: gestroomlijnde jager

03 december 2018

De Grote Zaagbek ligt vaak als een slagschip in het water. Ze zijn dan ook 'tot de tanden toe bewapend’.

»

De mooiste Huiszwaluwen op de foto

30 november 2018

Op 24 november werden de winnaars van de fotowedstrijd van het Jaar van de Huiszwaluw bekend gemaakt. Geniet van de mooie zwaluwfoto's!

»

2019 uitgeroepen tot Jaar van de Wulp

27 november 2018

Binnen onze meetnetten worden Wulpen al volop geteld. Toch weten we nog veel niet. Extra tellingen zijn nodig.

»

Vogelatlas tijdelijk uitverkocht

26 november 2018

Met spoed herdruk. Eind december weer leverbaar.

»

Nieuw: LiveAtlas van start

26 november 2018

Na de publicatie van de Vogelatlas gaat het tellen natuurlijk gewoon door. Doe jij ook mee?!

»

Er is weer een nieuwe Limosa uit!

26 november 2018

Met in dit nummer artikelen over Bosuilen, Wulpen, Tapuiten en Soepganzen. Een gevarieerd aanbod dus.

»

Landelijke Dag om nooit te vergeten

25 november 2018

Een terugblik op deze bijzondere dag. Bedankt alle bezoekers, sprekers, standhouders en sponsoren! Het was onvergetelijk.

»

Samenstelling vogelbevolking in 40 jaar spectaculair op zijn kop

24 november 2018

De nieuwe Vogelatlas van Nederland is verschenen op de Landelijke Dag met de actuele stand van zaken.

»

Vogelatlas ophalen? Bestel voor 16.00 vrijdag a.s.

22 november 2018

Daarna is de atlas nog wel verkrijgbaar via verzending en vrije verkoop op de Landelijke Dag (zolang de voorraad strekt)

»

Opeens barmsijzen, en niet zo weinig

08 november 2018

Vanuit het niets fraaie groepen, als voorbode van een vette winter?

»

Boek Bedreigde vogels in Nederland gepresenteerd

08 november 2018

Ook de kansen op herstel worden besproken in kleurrijke publicatie.

»

Teller in beeld: Eelco Brandenburg

08 november 2018

Ruim 10.000 vrijwilligers voeren landelijke vogeltellingen uit. Eén van hen is Eelco Brandenburg, actief teller en Sovon-lid sinds 1989.

»

Nieuwe voorzitter van Sovon: Edwin Kok

06 november 2018

In november 2018 zitten de twee termijnen van voorzitter Roelof ten Doesschate er op.

»

Hoeveel Kepen blijven er overwinteren?

06 november 2018

Het inmiddels beroemde 'fietsrondje voor de wetenschap' komt weer in zicht. Heb jij je PTT-rondje al gepland?

»

Opnieuw late start ganzenseizoen

30 oktober 2018

Tegenvallende aantallen bij watervogeltelling oktober

»

Minister Schouten neemt eerste exemplaar Vogelatlas in ontvangst

30 oktober 2018

De nieuwe Vogelatlas van Nederland wordt uitgereikt op de Landelijke Dag aan de Minister van LNV.

»

Grijze dag maar volop Rode Wouwen

30 oktober 2018

Het gaat niet super met de Rode Wouw, een roofvogel die vrijwel alleen in Europa broedt. Een bijzondere roofvogel die blijft verbazen.

»

Kievitkuikens en voedsel

23 oktober 2018

In het septembernummer van De Levende Natuur verscheen een artikel gebaseerd op Jaar van de Kievit.

»

Pikken Houtduiven nesten van Turkse Tortels in?

23 oktober 2018

In de steden gaat het goed met de Houtduif, in bepaalde wijken is het tegenwoordig zelfs de talrijkste broedvogel.

»

Trekgolf Buizerd passeerde ons land

22 oktober 2018

Vooral op 19 oktober 2018, met soms enkele honderden per telpost

»

Waren Paapjes algemener in nazomer 2018?

16 oktober 2018

Veel losse waarnemingen, maar ook inderdaad talrijker dan anders?

»

Watervogelcursus in Tiel

15 oktober 2018

Meld je snel aan. Avonden op 18 en 25 oktober, plus excursie.

»

In memoriam: Sjoerd Dirksen (1959-2018)

11 oktober 2018

Bevlogen en veelzijdige ecoloog overleden in Canada

»

In memoriam: Pierre Maréchal (1946-2018)

11 oktober 2018

Eindhovense dichter en idealistische vogelaar

»

Bescherming weidevogels werkt, maar er is meer nodig

11 oktober 2018

Maatregelen succesvol, maar nog op te kleine schaal uitgevoerd om het tij te keren 

»

Slaapplaatsenavondje in Friesland; kom jij ook?

09 oktober 2018

We weten we nog maar weinig van het nachtelijk gedrag van veel soorten. Kom ook: donderdag 1 november, Grou

»

230 internationale steltloperonderzoekers bijeen in Workum

05 oktober 2018

Terugblik op een geslaagde Wader Study Group Conference. 

»

Effect predatie op boerenlandvogels nader bekeken

03 oktober 2018

Predatie voert druk op boerenlandvogels op. Update van huidige kennis over effect predatie.

»

Bestel hem nu, de Vogelatlas!

01 oktober 2018

De voorverkoop van dé Vogelatlas is gestart! Op de Landelijke Dag van zaterdag 24 nov. verschijnt ie dan eindelijk.

»

Invasie van Sijzen op komst?

28 september 2018

De afgelopen weken worden weer Sijzen gemeld en op een aantal trektelposten met flinke aantallen.

»

Vogeldoelen in veel Nederlandse wetlands niet behaald

24 september 2018

Vogelbescherming: "natte natuur van Nederland verliest aan kwaliteit." Telgegevens basis voor analyse.

»

Nieuwe Limosa’s onderweg

20 september 2018

Limosa-abonnees mogen zich verheugen op twee prachtige nummers. Binnenkort ligt Limosa 91.1 op de deurmat. Niet lang daarna mag ook nummer 91.2 verwacht worden.

»

De Krakeend; een succesverhaal

18 september 2018

Nu de Vogelatlas van Nederland op het punt van verschijnen staat, is het goed om er het succesverhaal van de Krakeend uit te lichten

»

Spectaculaire toename Kraanvogels in 2018

17 september 2018

De Nederlandse populatie van Kraanvogels maakt een flinke sprong voorwaarts, maar het broedsucces valt tegen.

»

Seizoen van watervogeltellingen begint weer

13 september 2018

44ste jaar waarin belangrijke gegevens in kaart worden gebracht.

»

Bruine Kieken op trek

12 september 2018

Half september biedt de beste kans om de trek van de Bruine Kiekendief te zien.

»

Nieuwe Sovon-collega stelt zich voor

12 september 2018

Op de afdeling Onderzoek heeft Sovon er sinds begin september een nieuwe collega bij. Zijn naam: Erik Kleyheeg.

»

Uittocht van de Huiszwaluw

07 september 2018

De Huiszwaluwen trekken steeds vroeger weg. Vaarwel, soort van het jaar 2018. En op naar 2019...

»

Nachtelijk trekkende Ortolanen

06 september 2018

Opmerkelijk veel nachtelijke geluidsregistraties

»

Reuzensterns nazomer 2018 nog laat aanwezig

04 september 2018

Simultane slaapplaatstellingen leveren fraaie aantallen op

»

Slaapplaatstelling Wulpen van start

03 september 2018

Langetermijngegevens uit het Meetnet Slaapplaatsen. Hoe gaat het eigenlijk met de Wulp?

»

Enquête onder waarnemers

31 augustus 2018

We zijn benieuwd naar jouw drijfveren. Vul je de enquête in? Het kost maar een minuut of 10. Dank!

»

Hoofdbrekens over hangjongeren

30 augustus 2018

Jonge Huiszwaluwen blijven vaak nog weken in de kolonie

»

Twaalfde jaar MUS

29 augustus 2018

Half juli is het dozijn getelde jaren van het Meetnet Urbane Soorten volgemaakt. Tot nu toe zijn 376.500 vogels ingevoerd van 168 soorten.

»

Late Koekoeken druppelen door

28 augustus 2018

De adulte vogels zijn allang weg, maar na eind juli zijn er alleen nog juvenielen in het land.

»

EBCC-congres 2019

27 augustus 2018

8-13 april 2019, Portugal. Thema 'Counting birds counts'. 

»

Mislukt broedseizoen Drieteenstrandloper?

23 augustus 2018

Het lijkt een dramatisch broedseizoen voor Drieteenstrandlopers geweest te zijn. Let op jonge vogels!

»

Laatste loodjes voor Huiszwaluwen

22 augustus 2018

Nog een paar weken te gaan en dan verlaten ook de laatste jonge Huiszwaluwen van de tweede leg hun nest.

»

De Grauwe Vliegenvanger, een onopvallende trekker

21 augustus 2018

In augustus en begin september trekken veel vogelsoorten door die ver weg gaan. Een flink deel van die trek vindt 's nachts plaats.

»

Sovon en de volgorde van vogelsoorten

19 augustus 2018

Het zal weinigen ontgaan zijn dat de soortvolgorde in vogelgidsen en –lijsten de afgelopen decennia flink op de schop is gegaan. Sovon kiest voor de systematiek van de IOC

»

Derde jaar merelsterfte door Usutu-virus

15 augustus 2018

Meldingen van zieke en dode Merels komen uit heel Nederland. Voor het derde jaar worden Merels getroffen door het Usutu-virus.

»

Kwart eeuw broedvogels Nederweert

10 augustus 2018

De omgeving van Nederweert kent een aantrekkelijke landschappelijke variatie. Droge naaldbossen, natte loofbossen, vennen en moerasjes. 9000 hectare is jaarlijks uitgekamd.

»

Verstoring vastleggen tijdens extra wadvogeltelling

08 augustus 2018

Wadvogeltellers helpen met extra telling mee bij onderzoek verstoring in Waddenzee.

»

Droogte en steltlopers in binnenland

07 augustus 2018

Nieuwe kansen door neerslagtekort?

»

Een eeuw broedvogels in het Korenburgerveen

07 augustus 2018

Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek inventariseerde in 1981 voor het eerst de broedvogels van het Korenburgerveen. Hoe reageerden broedvogels op landschappelijke veranderingen?

»

Vloggende MUS-sers volgen vliegende mussen

03 augustus 2018

Studenten van de opleiding Toegepaste Biologie in Almere telden dit voorjaar voor MUS. Mark en Judith maakten hierover een vlog, kijk mee!

»

Nieuwe locatie Landelijke Dag

31 juli 2018

We gaan dit jaar naar Omnisport in Apeldoorn! Presentatie en start verkoop van de Vogelatlas op zaterdag 24 november.

»

Gierzwaluwen verdwenen ongemerkt

31 juli 2018

Weinig gemerkt van wegtrek

»

Broedseizoen 2018 voorbij of toch niet?

31 juli 2018

Ondanks droogte nog volop broedactiviteit.

»

De Huiszwaluwen kwamen toch

26 juli 2018

Steekproef van de eerste tellingen: in het Jaar van de Huiszwaluw voorlopig zo’n 5% meer bezette nesten zijn dan vorig jaar.

»

Middelste Bonte Specht maakt nieuwe sprong

24 juli 2018

Twente behoort tot de eerst gekoloniseerde én best bezette regio's wat Middelste Bonte Spechten betreft. De opmars is vanaf het begin voorbeeldig vastgelegd. Dit jaar weer een sprong voorwaarts.

»

Kuikenoverleving ondanks maatregelen te laag voor behoud Kievit

20 juli 2018

Overleving van kuikens blijft ver achter bij wat nodig is, ondanks maatregelen. Uitkomsten Jaar van de Kievit.

»

Brandganzen trekken sneller door klimaatverandering

19 juli 2018

Current Biology: brandganzen trekken sneller door klimaatverandering, maar nog steeds mismatch.

»

De Steppekiekendief ook in 2018 als broedvogel, maar zonder happy end

16 juli 2018

In 2017 kon voor het eerst in Nederland een broedgeval van een paartje Steppekiekendieven officieel vastgesteld worden.

»

De broedvogels van mijn telgebied

16 juli 2018

Vogelaar Bas Hissel volgde dit voorjaar de BMP-cursus in Geleen. "Je leert op een heel andere manier kijken én luisteren naar vogels."

»

Bijna 100 Kwartelkoningen geteld

13 juli 2018

Flink wat nachtbrakers gingen op pad om te luisteren of ze het karakteristieke 'crex-crex' van de Kwartelkoning hoorden.

»

Avondtellingen voor MUS: de laatste week

09 juli 2018

WK-wedstrijden zorgen voor rust op straat. Dus ruim baan voor stadsvogelstellers.

»

Tumult bij de nesten

06 juli 2018

Nestonderzoekers volgen de Huiszwaluwen. Die gaan nu aan de tweede leg.

»

BMP-tellingen: geef je data door

06 juli 2018

Heb jij al je tellingen al afgerond door ze te clusteren en door te sturen? Nee? Dan is het nu tijd.

»

Prestigieuze Britse prijs voor Caspar Hallmann

06 juli 2018

Voor zijn wetenschappelijke publicatie over de enorme achteruitgang van insecten

»

Nieuwe Limosa!

05 juli 2018

Eind volgende week in de brievenbus

»

Zomers geratel van de Nachtzwaluw

03 juli 2018

De toename van deze heidebewoner is enorm én nog altijd mysterieus.

»

Fotowedstrijd Jaar van Huiszwaluw - doe ook mee!

29 juni 2018

Doe mee met de fotowedstrijd van het Jaar van de Huiszwaluw en win het mooie boek 'Zwaluwen van Gaast'!

»

Huiszwaluwtil in je regio? Geef de bezetting door

28 juni 2018

Er zijn er al bijna 150 in Nederland: zogenaamde huiszwaluwtillen. Langzaamaan weten ook de Huiszwaluwen deze tillen te vinden.

»

“Fijne cursus helpt starters”

26 juni 2018

Huub Buysse van vogelwerkgroep 't Duumpje volgde dit voorjaar in Oostburg de BMP-cursus en deelt zijn ervaringen.

»

Eerste jonge Huiszwaluwen vliegen uit

25 juni 2018

130 waarnemers doen hetzelfde werk: observeren, interpreteren en de fase per nest noteren.

»

Sovon-Nieuws 2 op uw deurmat

22 juni 2018

Ook Sovon-Nieuws nummer 2 is weer verschenen en kent een zeer gevarieerd aanbod. Zo is er volop aandacht voor het recordjaar 2017 voor broedende Steltkluten.

»

Komend weekend tweede simultaantelling Kwartelkoning

21 juni 2018

Nu al meer dan vorig jaar

»

Gaaien, een vervolgverhaal

21 juni 2018

Theo de Nooij volgt voor het derde jaar het broedsels van stiekeme Gaaien op zonnescherm.

»

Steltkluten hadden in 2017 een recordjaar

19 juni 2018

Steltkluten broeden sinds 1980 vrijwel jaarlijks in ons land. Vorig jaar gebeurde dat in een recordaantal van maar liefst 45 broedparen.

»

Monografie Roodhalsfuut

19 juni 2018

Speciale uitgave van 320 pagina's over een fascinerende soort

»

Huiszwaluwkolonie? Tel de bewoonde nesten

18 juni 2018

In het Jaar van de Huiszwaluw vragen we extra aandacht voor kolonievogeltellingen. Geef ze door die Huiszwaluwnesten.

»

Kolonievogeltellingen nu ook in het veld invoeren

15 juni 2018

Zeker als je meerdere kolonies achter elkaar telt, neemt Avimap je werk uit handen.

»

Atlas van de Nederlandse vogels in de maak

14 juni 2018

Nog heel even geduld...

»

De natuur kent vele vogelvaders

14 juni 2018

Het is Vaderdag. Een paar sokken, een stropdas, een flesje whisky, een mannengeurtje.

»

Zitten, staren, noteren

12 juni 2018

Je raakt in een hyperfocus als je naar Huiszwaluwen kijkt voor het nestonderzoek.

»

Eerste Afrikaanse resultaten van flywaytelling in 2017

11 juni 2018

Het uitgebreide verslag laat het enorme belang van wetlands langs de Afrikaanse kust zien.

»

12 jaar onderzoek aan de Tapuiten van de Noordkop

05 juni 2018

Wat hebben Tapuiten met Konijnen, Vossen, marters en gras te maken? Heel veel, zo blijkt.

»

IJsvogelstand krijgt geweldige klap

28 mei 2018

In veel BMP-gebieden verdwenen. In Gooi- en Vechtstreek bijvoorbeeld gedecimeerd.

»

Jonge Spreeuwen vliegen uit

24 mei 2018

Broedsucces van Spreeuwen voor vijfde jaar op rij gevolgd op golfbaan bij Arnhemse Papendal.

»

Sovon-inkijkjes tijdens Nationale Vogelweek 2018

22 mei 2018

In de Nationale Vogelweek organiseerde Sovon excursies over vogels ringen en stadsvogels tellen.

»

Nieuwe plannen voor broedvogels Waddenzee

17 mei 2018

Internationale conferentie in Leeuwarden over maatregelen om natuur in Waddenzee te helpen.

»

Sovon present op de Brabantse Vrijwilligersdag, kom je ook?

16 mei 2018

Op zaterdag 26 mei is Sovon ook aanwezig op de Vrijwilligersdag Natuur Noord-Brabant. Welkom!

»

Waar blijven de Huiszwaluwen?

16 mei 2018

Uitgerekend in het Jaar van de Huiszwaluw blijft de aankomst van deze zwaluw sterk achter. 

»

Texel Big Day levert ruim 15.000 euro voor de Huiszwaluw op

15 mei 2018

Tijdens het Wadden Vogelfestival van 12 en 13 mei deden 15 teams mee aan de Big Day met als doel om zoveel mogelijk soorten op Texel (op de fiets!)  waar te nemen.

»

Friese Kolganzen op weg naar Rusland

15 mei 2018

Bij Akkrum geboren Kolganzen zijn op weg om zich als broedvogel te settelen op de Russische toendra.

»

Zachte winters en veel watervogels

07 mei 2018

Tegenwoordig ruim 5,5 miljoen overwinterende watervogels in ons land, blijkt uit nieuw rapport watervogeltellingen.

»

In de ban van Haagse stadsvogels: Tom Loorij

07 mei 2018

Tom Loorij is in de Haagse regio heel actief om tellers voor het MUS-project te werven en de tellingen te coördineren. In dit interview vertelt hij enthousiast over wat hij doet en wat hem drijft.

»

20 jaar Lauwersmeer

03 mei 2018

Al 20 jaar inventariseert Sovon de broedvogels in het Lauwersmeergebied. Een uniek project door zijn lange looptijd.

»

Eerste cijfers 2018: minder Merels in steden en dorpen

01 mei 2018

Vinger aan de pols vanwege de recente uitbraken van het Usutu-virus.

»

Op zoek naar de geheimzinnige Kwartelkoning

30 april 2018

Dit jaar zijn er weer twee simultaantellingen voor deze nachtbraker. Tellers voor het Oldambt gezocht.

»

Voormalig Sovondirecteur Frank Saris gepromoveerd

26 april 2018

Op donderdag 26 april jl. promoveerde Frank Saris aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Hij deed dat met een proefschrift over het leven en werk van Victor Westhoff, dé natuurbeschermer van de tweede helft van de twintigste eeuw.

»

Kolonievogelinvoer vernieuwd

26 april 2018

De invoer van kolonievogeltellingen is vernieuwd. Met meer gebruiksgemak voor vrijwilligers die kolonievogels tellen. 

»

De Huiszwaluw in Meetnet Nestkaarten: we weten nog niet veel, maar wel iets!

25 april 2018

2018 is het Jaar van de Huiszwaluw. We willen dit broedseizoen meer te weten komen over het broedsucces.

»

Maak vogelonderzoek mee: excursies vogels ringen en stadsvogels tellen

23 april 2018

In de Nationale Vogelweek van 12 t/m 21 mei kan je mee helpen met vogels ringen en/of stadsvogels tellen.

»

Broedvogelrapport 2016 verschenen

20 april 2018

De actuele ontwikkelingen  van de Nederlandse broedvogels zijn weer mooi op een rijtje gezet.

»

'Roodstuit!'

17 april 2018

Roodstuitzwaluwen vliegen mee in de stroom zwaluwen. Vooral in het voorjaar, langs de kust. 

»

800ste MUS-teller!

13 april 2018

MUS groeit nog steeds, inmiddels al 800 telroutes. Studenten Toegepaste Biologie gaan vanaf dit voorjaar stadsvogels in Almere tellen.

»

Geef je eerste waarnemingen van Huiszwaluw door

11 april 2018

Met losse waarnemingen en trektellingen is de binnenkomst en doortrek van Huiszwaluwen te volgen. Doe je mee?

»

Onderzoek mee in het Jaar van de Huiszwaluw

09 april 2018

Nog even de ook de eerste Huiszwaluwen vliegen ons land binnen. Meld je aan als nestonderzoeker en maak kans op een mooi boek.

»

MUS-tellers Albert Jan en Andre aan het woord

09 april 2018

Sovon interviewde MUS-tellers Albert Jan Scheffer en Andre Veen. Beiden tellen ze al ruim 10 jaar voor MUS. Ze vertellen over hun belevenissen en enthousiasme voor MUS.

»

Mossels, Japanse oesters…en Scholeksters

30 maart 2018

Scholekster profiteert niet van exotische Japanse oesters in Waddenzee

»

Broedende Grote Kruisbekken?

29 maart 2018

Na de influx...hoe documenteer je broedverdachte Grote Kruisbekken?

»

Gelderse Vogelaarsdag 31 maart in Neerijnen: kom jij ook?

28 maart 2018

Op zaterdag 31 maart vindt de vierde editie plaats bij het Stroomhuis in Neerijnen. De organisatie is in handen van de vogelwerkgroep van de IVN West-Betuwe en Sovon.

»

Groenling in zwaar weer?

28 maart 2018

De Groenling was oorspronkelijk vooral een liefhebber van bosranden en kleinschalig gecultiveerd landschap maar begin vorige eeuw zijn de dorpen en steden ontdekt.

»

Bomvolle zaal voor de Huiszwaluw

26 maart 2018

Jaar van de Huiszwaluw ook in Friesland van start met lezingen met uitleg over onderzoek.

»

Mezen waren erg vroeg met broeden in 2017

23 maart 2018

Een indrukwekkende hoeveelheid nestgegevens ook dit jaar weer samengevat in jaarverslag NESTKAST.

»

Extra integrale Waddentelling op 17 maart gaat niet door

16 maart 2018

Vanwege lage waterstand afgeblazen.

»

Nestkaartseizoen begint: registratiebewijzen verstuurd

06 maart 2018

Heb je geen registratiebewijs ontvangen of doe je voor het eerst mee? Mail ons dan even.

»

Dode Grote Zilverreigers op slaapplaatsen

05 maart 2018

Dode Grote Zilverreiger gevonden? Met deze oproep hebben we tellers van slaapplaatsen van deze soort in januari benaderd naar aanleiding van meldingen van diverse stormslachtoffers.

»

Leren broedvogels inventariseren?

28 februari 2018

Volg jij al een inventarisatiecursus van Sovon! Er zijn nog plekken in Arnhem, Joure, Leeuwarden en Geleen. Geef je op!

»

Avond in Zaltbommel over broedvogels inventariseren

26 februari 2018

Op 12 maart organiseren we een avond samen met de Natuurwacht Bommelerwaard in het kader van de broedvogeltellingen. Kom jij ook?

»

Floron: vacature projectleider onderzoek en vacature veldmedewerker

26 februari 2018

FLORON heeft 2 vacatures opengesteld. Reageren kan tot 4 maart!

»

Oproep aan soortsponsoren en -supporters van de Vogelatlas

26 februari 2018

De Vogelatlas is een fase verder. Recentelijk is een mail aan supporters gestuurd ter controle.

»

Wadden Vogelfestival en Texel Big Day helpen de Huiszwaluw

21 februari 2018

‘In ieder mens schuilt een vogelaar!’ zegt Marc Plomp, een van de organisatoren van het Wadden Vogelfestival op Texel.

»

Hoe oud worden vogels?

20 februari 2018

Hoe oud kunnen vogels eigenlijk worden? is een vraag die bij Sovon wel vaker binnenkomt. Dankzij ringonderzoek gecoördineerd door het Vogeltrekstation is er veel bekend over leeftijden van vogels.

»

Tel je ook jouw buurt-mussen voor MUS?

16 februari 2018

Nieuw seizoen in aantocht. Doe je mee? Volg de cursus of een lezing.

»

Texelse graslanden trekken Scholeksters van Vlieland

13 februari 2018

Zenders ontrafelen: van schelpdieren op het wad naar pieren in de polder. Voor het CHIRP-project worden op Vlieland Scholeksters uitgerust met GPS-zenders.

»

Oorzaak achteruitgang Koekoek complexe puzzel

13 februari 2018

Geen duidelijke factor die eruitspringt en afname van de Koekoek verklaart. Ook in zijn Jaar van... in 2017 bleef de Koekoek zich in nevelen hullen.

»

20.000 Kramsvogels op een slaapplaats

09 februari 2018

Ruim 20.000 Kramsvogels op een slaapplaats. Dat is een zeldzaam hoog aantal. Een kort verslag van een koude ochtend in Midden-Drenthe. 

»

Ganzen in januari 2018 tóch op volle sterkte

08 februari 2018

In het najaar van 2017 werden er veel minder ganzen dan in de najaren ervoor geteld. Middenin de winter blijken de aantallen ganzen weer op volle sterkte te zijn.

»

2018: Jaar van de Huiszwaluw

30 januari 2018

Sovon en Vogelbescherming roepen 2018 uit tot Jaar van de Huiszwaluw. In dit jaar richten we onze kijkers op deze fraaie soort, die sinds 1970 met ruim 80% afnam.

»

Nationale Tuinvogeltelling

26 januari 2018

Zet ook je ramen open dit weekend: veel tuinvogels zingen al. 

»

Twee miljoen trekvogels in 2017: De Vulkaan

23 januari 2018

Ongehoorde aantallen Appelvinken, Grote Zilverreigers en meer. Een verband met Ophelia?

»

Avond over Nestkaart

22 januari 2018

Op 9 maart in Nijmegen een bijpraat- en instructieavond voor iedereen die nestonderzoek doet.

»

Slaapplaatstelling ganzen & zwanen

19 januari 2018

Telperiode tot en met 28 januari

»

Nieuwe Limosa!

17 januari 2018

Een nummer met een sterk noordelijk karakter. Vier artikelen spelen zich af in Friesland, eentje in Groningen.

 

»

Themadag ganzen en zwanen in Arnhem

15 januari 2018

zaterdag 27 januari 2018 in Hotel Haarhuis in Arnhem

»

PTT-telling, de eerste resultaten

15 januari 2018

Veel barmsijzen, maar niet eens zoveel Appelvinken.

»

Sterfte Turkse tortels door Het Geel

11 januari 2018

Net als vorig jaar veroorzaakt Het Geel sterfte onder duiven

»

Goed bestuur bepalend voor succes bescherming watervogels

11 januari 2018

Goed bestuur is van grote invloed op het succes van beschermingsmaatregelen. Dat concludeert Wetlands International op basis van een analyse van wereldwijde tellingen van watervogels.

»

CES 2017: prima jaar voor moeras- en struweelvogels

09 januari 2018

In 2017 gingen vogelringers voor het 23ste jaar aan de slag op een zogenaamde Constant Effort Site (CES). Ze vingen en ringden bij elkaar meer dan 22.000 vogels.

»

Midwintertelling 2018, doe je ook mee?

08 januari 2018

Op zo'n 45% van ons landoppervlak worden watervogels geteld. 

»

Lezingen en cursussen in 2018

02 januari 2018

Goede voornemens? Kom naar een lezing of volg een cursus.

»

Wintertelling van Ooievaars

02 januari 2018

13 en 14 januari alle Ooievaars tellen om winterpopulatie in kaart te brengen.

»

Minder winterse Blauwe Kiekendieven

21 december 2017

PTT-tellingen (die je nu kunt doen!) geven blik op een duidelijke afname.

»

Steeds meer mannetjes Tafeleenden

18 december 2017

Na 1989 is de verhouding tussen mannetjes en vrouwtjes nog schever geworden, zo blijkt uit Europees overzicht.

»

Voor het eerst op de Landelijke Dag

12 december 2017

De meeste bezoekers van de Landelijke Dag komen ieder jaar weer terug. Circa 20% komen echter voor het eerst. Net als Sovon-stagiair Rick van der Kraats.

»

Vogelgriep Biddinghuizen: wees alert

11 december 2017

Een hoog-pathogeen vogelgriep virus van het type H5N6 is aangetoond op een vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen. Reden voor extra alertheid en voorzichtigheid.

»

Mislukt broedseizoen voor de Kolgans

11 december 2017

Tellingen in groepen overwinteraars wijzen op een aandeel jonge vogels van 7%: het op één na slechtste broedseizoen sinds 1961.

»

Loterijprijzen zoeken nog winnaars

06 december 2017

Er liggen nog wat prijzen van de Landelijke Dag-loterij te wachten op de winnaars. Bekijk de resterende winnende loten.

»

Fietsrondje voor de wetenschap (PTT) is begonnen

05 december 2017

Een lange reeks van PTT-tellingen laat o.a. winterse ontwikkeling roofvogels zien. Het jaarlijks fietsrondje voor de wetenschap is begonnen.

»

Kluut en Dwergstern hebben het zwaar in de Delta

05 december 2017

De meeste kustbroedvogels brengen te weinig jongen groot, blijkt uit nieuwe analyses.

»

Zeldzame soorten in Zeeland 2017

05 december 2017

Alle zeldzame broedvogels van Zeeland in 2017 op een rijtje. En er zitten weer heel fraaie soorten tussen.

»

Lezingen en foto's online - Landelijke Dag

03 december 2017

Wij kijken op terug op een topdag. Bekijk foto's voor een impressie. Meeste lezingen online.

»

Vogelbalans 2017 over Rode Lijst verschenen

01 december 2017

De nieuwe Vogelbalans vat de actuele vogelstand samen en geeft uitleg over de nieuwe Rode Lijst.

»

Nieuwe Rode Lijst: alarmfase voor nog meer vogels

30 november 2017

44% van de broedvogels staat op de nieuwe Rode Lijst, die op 30 november is vastgesteld.

»

Nieuwe Limosa is uit!

29 november 2017

De 90ste jaargang van Limosa is gestart. Deze keer artikelen over Grutto's, Slechtvalk, Visarend en nog veel meer.

»

Vogelatlas een belangrijke fase verder

27 november 2017

Aan het begin van 2017 hebben we zo’n 140 soortauteurs bereid gevonden om een of (in sommige gevallen) meer soorten te beschrijven in de Vogelatlas. Een monsterklus!

»

Minder slecht broedseizoen voor de Grutto in 2017

25 november 2017

Ca 12.000 jongen in 2017 groot. Nog steeds te weinig om populatie op peil te houden. Per jaar met 3,5% achteruit.

»

10 miljoenste waarneming op Trektellen.org

24 november 2017

Website viert 10 miljoenste getal: 776 Drieteenmeeuwen langs Vlieland op 24 november.

»

In memoriam Hans Vader

23 november 2017

Inspirator van menig duinvogelaar overleden. Hans Vader werd 77 jaar.

»

Ben Hulsebos Sovon Vrijwilliger van het jaar 2017

22 november 2017

Eervolle prijs voor 20 jaar DC-schap en andere waardevolle werkzaamheden

»

Vogels ringen op Vlieland

20 november 2017

20 jaar onderzoek gebundeld in een boekje

»

Nieuw leesvoer

14 november 2017

Jaarlijks presteren ze het in Overijssel om een heel fraai boekje te maken met vogelverhalen uit het veld.

»

Record-lage aantallen ganzen tijdens oktobertelling 2017

13 november 2017

Aatallen Toendrarietganzen en Kolganzen het laagste in de afgelopen tien jaar. Structurele afname Kleine Rietgans.

»

Najaarsbijeenkomst Sovon & FFF in Friesland op 23 november

10 november 2017

Hotel Oostergoo, Nieuwe Kade 1, Grou

»

Ringdemonstratie Landelijke Dag (vol)

09 november 2017

Van 8.00-10.00u geeft Frank Majoor een ringdemonstratie bij De Reehorst

»

Naar welke lezing ga jij?

08 november 2017

Download het lezingenoverzicht voor de Landelijke Dag en geef je voorkeuren door. Populaire lezingen worden herhaald.

»

Publicatie over verloop vogelsterfte 2016/2017

07 november 2017

Analyse meldingen dode vogels vorige winter. Kuifeend en Smient opmerkelijk vaak gemeld. 

»

Kraanvogels op komst?

07 november 2017

Draaiende wind kan helpen

»

Topaantallen Grote Zilverreiger. Wordt het weer een witte Kerst?

03 november 2017

Dit najaar zijn er 7100 Grote Zilverreigers geteld op 242 slaapplaatsen. Een nieuw landelijk record.

»

2018….Jaar van de Huiszwaluw!

02 november 2017

Twee lezingen als aftrap op de Landelijke Dag.

»

Zo mooi zie je ze zelden

31 oktober 2017

Vogelaar Mark Gal, woonachtig in Doesburg, maakte afgelopen zondag zijn bijna wekelijkse fietsrondje in de omgeving. Meestal rijdt hij dan ook naar de Rhederlaag bij Giesbeek, een grote plas waar in de winter met enige regelmaat zee-eenden of duikers gezien worden.

»

Tweede Living Planet Report verschenen

30 oktober 2017

Thema zoute en zilte natuur. Wadplaten en veel geschikte broedgebieden voor vogels zijn verdwenen. Open verbinding tussen zee en rivier biedt kansen.

»

Slaapplaatstelling Aalscholver, Grote én Kleine Zilverreiger

26 oktober 2017

Tot en met het weekend loopt de telperiode

»

Sneak preview: Wad, de nieuwe natuurfilm

24 oktober 2017

Zin een sneak preview? Kom naar de lezing 'Wad, de nieuwe natuurfilm' op de Landelijke Dag.

»

Wees alert op vogelsterfte

23 oktober 2017

Elke melding - ook een losse! -  is van belang voor vroege signalering eventuele uitbraak vogelgriep

»

Massale afname insecten: ook onderzoek in Nederland nodig

18 oktober 2017

Verontrustende resultaten Duitsland. Harde cijfers in ons land ontbreken.

»

Bodemdaling Ameland effect op vogels

18 oktober 2017

Verhoogde kans op overspoelen nesten van bodembroeders, zoals Lepelaars. Samenvatting 30 jaar onderzoek.

»

Beheer en Tapuiten in Natura 2000 duingebieden

09 oktober 2017

Voor het elfde jaar op rij is de populatie van Tapuiten bij Den Helder en op Texel onderzocht (56 paren, 112 jongen gekleurringd).

»

Nieuwe, verbeterde watervogelinvoer

06 oktober 2017

De opzet bleef hetzelfde, maar er zijn ook verbeteringen. Nog veel meer invoergemak dus.

»

Boek vinkenbanen Bloemendaal verschenen

05 oktober 2017

Onder de titel ‘Pleisierig vinke’ en ‘lecker drinke’

»

Elfde jaar MUS

04 oktober 2017

Eerste impressie, winnaars en verliezers ten opzichte van vorig jaar

»

2016 goed broedjaar voor bos- en moerasvogels

02 oktober 2017

Regen in de Sahel en een extreem zachte winter luidden een broedseizoen met hoge aantallen bos- en moerasvogels in.

»

Landelijke Dag over 9 weken

29 september 2017

2 december in De Reehorst in Ede. Boeiende lezingen, workshops, een grote infomarkt en natuurlijk een dag vol waardevolle ontmoetingen!

»

Eindsprint: vele nieuwe soortsupporters

29 september 2017

In september zijn we een eindsprint gestart om ook voor de laatste soorten supporters te vinden voor de Vogelatlas. En met succes. Meerdere soorten hebben alsnog ook een bijdrage gekregen. Maar nog niet allemaal... 

»

Waar blijft Limosa?

28 september 2017

Nog even geduld voor de trouwe lezers van Limosa. Het tijdschrift van Sovon en NOU heeft een flinke vertraging opgelopen.

»

Opnieuw vroege aankomst arctische Kolganzen

25 september 2017

Kolganzen komen al zeker 20 jaar steeds eerder aan in Nederland. Wind in de rug helpt een handje.

»

Kalendervaste Boerenzwaluwen massaal het land uit

22 september 2017

Topdag voor trektellers in het zuidoosten van het land

»

Slecht broedseizoen gezenderde Scholeksters

21 september 2017

Project CHIRP: Nauwelijks jongen groot gebracht door stormen, predatie en verdroging

»

Vogelatlas: Kanoet verschuift

18 september 2017

De Vogelatlas laat een verschuiving zien van de Kanoet in ons land, vooral door minder gunstig leefgebied. Supporter gezocht.

»

10.000 tellers voor de Jaarrond Tuintelling

12 september 2017

Groeiende berg aan waardevolle waarnemingen uit tuinen

»

Komt het goed met de Merel?

12 september 2017

Veel dode vogels gemeld. Grens van dode Merels schuift langzaam op. Wat betekent usutuvirus voor de Merel?

»

Kruisbekken in aantocht?

07 september 2017

Om de paar jaar zien we een kleine of grote invasie van Kruisbekken. Dit jaar weer?

»

Kandidaten voor de ‘Vrijwilliger van het Jaar’ gezocht

03 september 2017

Wie komt volgens jou voor deze eretitel in aanmerking?

»

Nog steeds vogelgriep bij wilde vogels in Europa

31 augustus 2017

De hoogpathogene variant HPAI H5N8 is nog steeds actief

»

Bijzonder broedgeval in Heerenveen

30 augustus 2017

Gerard Tamminga (DC Friesland) blikt terug op het afgelopen broedseizoen. Nog even geen totaaloverzicht, maar wel een bijzonder broedgeval.

»

Vragen en antwoorden over Merels en Usutu

29 augustus 2017

Recent veel vragen over Merels en het Usutuvirus. Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden

»

Vogels zoeken supporters

28 augustus 2017

Nog niet alle vogelsoorten hebben een supporter voor de Vogelatlas en de eindstreep nadert. We zetten een eindsprint in. Help je mee?

»

Met je haren in de wind Reuzensterns tellen

23 augustus 2017

Drie simultane slaapplaatstellingen in de meest kansrijke gebieden. Ondiepe zandbankjes hebben ze het liefst.

»

Vrijwilligersdag over project CHIRP

21 augustus 2017

Er waren scholekstervrijwilligers bijeen in Wageningen op 19 aug jl. Komt er een SOS voor de Scholekster?

»

Jonge Beleef de lente-koekoek vrijgelaten

17 augustus 2017

De bekende Beleef de lente-koekoek is recent vrijgelaten! Eind goed al goed dus eigenlijk.

»

Pluimvee dichtbij watervogels grotere kans op vogelgriep

17 augustus 2017

Pluimveebedrijven die dichtbij waterrijke gebieden met watervogels liggen hebben meer kans op besmetting met vogelgriep.

»

Waar ging jouw bijdrage vorig jaar naar toe?

15 augustus 2017

Steun in de rug voor vogelonderzoek met giften, donaties en legaten 

»

Iedere Koekoek zijn eigen waardvogel?

15 augustus 2017

De volwassen Koekoeken hebben de biezen gepakt en zijn alweer onderweg naar Afrika.

»

Extra wadvogeltelling

08 augustus 2017

Wadvogeltellers helpen met extra telling mee bij onderzoek verstoring in Waddenzee.

»

Ga Waterrietzangers zoeken

08 augustus 2017

Nu is het de beste tijd om Waterrietzangers in ons land te zien.

»

Een Slechtvalk met een Halsbandparkiet

31 juli 2017

Weer een seizoen met mooie waarnemingen voor MUS-tellers. Een Slechtvalk met een Halsbandparkiet als prooi terwijl je een telling voor MUS doet. Of een groep van wel 26 'langspruttelende' Staartmezen op je telpunt.

»

Dieptepunt voor Kwartelkoning

27 juli 2017

Aantal roepende mannetjes laagste ooit sinds begin van landelijke tellingen in 1980. De teller staat nu (slechts) op 36!

»

Loopvogels succesvol gefinisht

24 juli 2017

De Nijmeegse Vierdaagse is weer ten einde. Ruim 42.000 wandelaars, waaronder Sovon-ner Jeroen van Zuylen haalden de eindstreep en mochten het felbegeerde vierdaagse kruisje in ontvangst nemen.

»

Verhoogd aantal meldingen dode Merels

24 juli 2017

Van onderzochte dode Merels is bij aantal het Usutuvirus aangetoond. Dit ging gepaard met een lichte toename van het aantal door burgers gemelde dode Merels.

»

Verstoring vogels Waddenzee in kaart gebracht

21 juli 2017

Gegevens over vaargedrag van recreanten gecombineerd met voedselbeschikbaarheid en rustplaatsen 

»

Zomertijd: volop Witgatjes

20 juli 2017

Je kunt ze nu in het hele land zien en horen.

»

Ruiende Kolganzen geringd in Friesland

20 juli 2017

De Friese Kolganzen zijn nu individueel herkenbaar. De 'Akkrumer lokaeltsjes' werden geringd voor onderzoek.

»

Vierdaagse en de Vogelatlas een prima combi

17 juli 2017

Deze week barst de Nijmeegse Vierdaagse los! Ook Sovon is dit jaar met een wandelteam aanwezig.

»

Zwartkopmeeuw bezet Ventjagersplaten

06 juli 2017

Enorme kolonie Zwartkopmeeuwen op broedeilanden in het Haringvliet. De populatie op de Ventjagersplaten groeit uit tot de grootste kolonie in de Delta.

»

Ziet de Groenling groen en geel?

06 juli 2017

Al enkele jaren is bekend dat groenlingpopulaties gevoelig zijn voor de parasitaire ziekte Het Geel (trichomonose). De afnames zijn abrupt en groot in landen als Finland, Denemarken, Frankrijk en Zwitserland.

»

De laatste loodjes voor het veldwerk broedvogels

04 juli 2017

Veel soorten zijn al klaar of zitten aan het einde van het broedseizoen. Je kunt dan nog een laatste controleronde doen voor een aantal soorten om te kijken of de jongen succesvol zijn uitgevlogen.

»

Koekoek-ouders vertrekken

29 juni 2017

Wie zijn die gastouders? Welke waardvogels zorgen voor de jongen? Geef de waarnemingen door alsjeblieft.

»

Oude oren tellen minder?

29 juni 2017

Geen duidelijke effect van leeftijd op het gehoor van de tellers te zien, wijst een recent gehouden meting van het CBS uit.

»

Zwarte Spechten zoeken op de Brabantse Wal

28 juni 2017

Vogelwerkgroep Bergen op Zoom stak veel tijd in een grote inventarisatie. Die vraag hield vogelaars van de VWG Bergen op Zoom dit voorjaar aardig zoet.

»

Sovon-nieuws 2 vol 'leuke onderwerpen'

27 juni 2017

Blauwe reiger, Roek, drones, Groenling, gehoor, zomaar een greep uit het gevarieerde aanbod van het nieuwste Sovon-Nieuws.

»

Speel het Kievitbord

23 juni 2017

Kievitkuikens hebben het erg moeilijk bij het opgroeien. Ervaar hoe moeilijk het is voor jonge Kievitskuikens om te overleven en speel het kievitbord.

»

Rare piepjes uit de bosjes

22 juni 2017

Juni is de maand van roepende jonge vogels. Wees alert op rare roepjes tijdens je laatste BMP-rondes.

»

Kievit in beeld? Let op ringen

21 juni 2017

Onderzoek in het Jaar van de Kievit: er zijn weer honderden kuikens voorzien van een blauwe kleurring.

»

Medewerker Hans Quaden overleden

21 juni 2017

Onze collega Hans Quaden is afgelopen zondag overleden. Het Sovon kantoor is vrijdag 23 juni va 15.00 uur gesloten om afscheid te kunnen nemen.

»

Huiszwaluwkolonies weer tellen

19 juni 2017

Een mooie klus voor warme zomeravonden. Tel een kolonie en help mee.

»

Broedende Visarenden hebben niet vijf maar zes jongen!

16 juni 2017

Op de twee nesten in de Biesbosch zijn al forse jongen te zien. Het tweede succesvolle jaar is in de maak. Niet vijf, maar zelfs zes jonge Visarenden!

»

BMP-cursussen bijna afgerond

14 juni 2017

Geslaagde cursisten popelen om in een eigen gebiedje broedvogels te gaan inventariseren.

»

Onderzoekers in dop gezocht

14 juni 2017

Verschillende spannende WO-stages waar we een enthousiaste student voor zoeken.

»

Vijftig slachtoffers gezocht

09 juni 2017

Door teken met Lyme besmet?

»

Volg live het koekoeksjong

06 juni 2017

Een bijzonder en uniek kijkje in het leven van een koekoeksjong is vanaf dit voorjaar mogelijk. Kijk live mee op de webcam van Beleef de Lente.

»

Collega's gezocht

04 juni 2017

Vacatures voor (veld)medewerker voor ons kantoor in Friesland en voor team Onderzoek (tijdelijk).

»

Tellen in werkgroepverband: een praktijkvoorbeeld

02 juni 2017

Florerende VWG Assen geeft tips

»

Op zoek naar de geheimzinnige Kwartelkoning

02 juni 2017

Komend Pinksterweekend de eerste simultaantelling van dit jaar.

»

Help mee aan meer inzicht in sterfte Groenlingen

01 juni 2017

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) wil meer inzicht krijgen in de sterfte onder groenlingen middels een enquête onder vogelaars. Heb je de afgelopen jaren zieke of gestorven Groenlingen gezien? Vul dan de vragenlijst in.

»

Basismonitoring op de Wadden: hoe vergaat het de vogels daar?

31 mei 2017

In een fraai vormgegeven jaaroverzicht doen verschillende organisaties verslag van monitoring in de Wadden. 

»

Voorbereidingen Landelijke Dag van start

30 mei 2017

Zet 2 december 2017 maar vast in je agenda. Dan vindt er weer de jaarlijkse Landelijke Dag plaats. Wederom in Ede.

»

Voorbereidingen Landelijke Dag van start

30 mei 2017

Zet 2 december 2017 maar vast in je agenda. Dan vindt er weer de jaarlijkse Landelijke Dag plaats. Wederom in Ede.

»

Europees overzicht bedreigde vogelsoorten

22 mei 2017

Gestructureerd tellen is fundament voor bescherming. BirdLife International heeft een rapport uitgegeven met daarin een internationaal overzicht van bedreigde vogelsoorten.

»

Marcel Visser lid van KNAW

19 mei 2017

Sovon bestuurslid Akademielid

»

Ganzensymposium: feiten op een rij

16 mei 2017

Hoe moeten we omgaan met overwinterende ganzen in Nederland? Wetenschappers zetten alle feiten op een rij

»

Hoe vaak koekoekt een Koekoek?

16 mei 2017

Heb je weleens afgevraagd hoe vaak een Koekoek koekoekt? Frequentie afhankelijk van omgeving en aanwezigheid andere Koekoeken.

»

Jaarverslag Jaarrond Tuintelling

15 mei 2017

224 vogelsoorten, 7500 deelnemers, meer dan 10.000 hectare. Een overzicht van heel 2016!

»

Update BMP-handleidingen beschikbaar

11 mei 2017

Voor BMP-ers zijn er nu updates van de Handleidingen Autocluster en Avimap beschikbaar. Handig!

»

Opnieuw Usutuvirus vastgesteld in Nederland

09 mei 2017

Vinger aan de pols via tellingen. Begin april 2017 is door Erasmus MC en NIOO-KNAW bij een aantal levende merels het Usutuvirus vastgesteld.

»

Exit Koekoek

09 mei 2017

Havik greep een Koekoek in het toch al dunbevolkte Hooghalense bos in Drenthe. Een Koekoek minder dus.

»

Nationale Vogelweek 2017 | Vogels kijken voor iedereen

02 mei 2017

Dit jaar is er speciale aandacht voor een heel bijzondere gast: de koekoek.

»

Kuifeenden geturfd: meer mannen dan vrouwen

01 mei 2017

Scheve geslachtsverhouding ook bij Kuifeend, blijkt uit turfactie in de winter van 2016/2017.

»

800ste MUS-telgebied geclaimd

28 april 2017

Erwin van der Speld claimde het 800ste telgebied van MUS en gaat stadsvogels tellen in Bruchem.

»

Vind een gezenderde Scholekster en geef een naam

28 april 2017

Wie vindt een Scholekster met kleurringen en zender van ons CHIRP-project? Speur mee naar Scholeksters met ringen én zender.

»

Vrijwilligersdag Noord-Brabant

28 april 2017

Interessante lezingen en mooie excursies op zaterdag 20 mei a.s. in Etten-Leur (Noord-Brabant). Kom jij ook?

»

Sovon zoekt nieuw bestuurslid financiën

24 april 2017

Vanwege het vertrek van het huidige bestuurslid met portefeuille financiën zoekt Sovon een opvolger

»

Een vlucht Regenwulpen

18 april 2017

Ietwat mysterieuze Regenwulp trekt nu door; waarom steeds lagere aantallen?

»

Reuzensterns: krenten in het voorjaar

13 april 2017

Schaarse doortrekker in voorjaar. Fraai aantal van maar liefst 16 vogels in Workumerbuitenwaard.

»

App BirdRing blijft uitbreiden

12 april 2017

Koppeling met WaderTrack (Scholeksters) en Kieviten met codevlaggen in te voeren.

 

»

Eerste geregistreerde waarneming Koekoek

11 april 2017

Wie heeft als eerste de Koekoek vastgelegd en wie voorspelde de datum goed? Winnaars zijn nu bekend.

»

Nieuwe Limosa is uit!

10 april 2017

De nieuwe Limosa valt vanaf 14 april op de mat.

»

BMP 2017: laatste kans!

10 april 2017

De spechten roffelen nog, maar de een na de andere zomervogel vliegt al binnen: hoog tijd dus voor BMP-ers om het veld in te gaan! Heb je nog geen BMP-telgebied?

»

Bosuilen in de Noord-Hollandse duinen

06 april 2017

Arend de Jong inventariseert ze al 35 jaar en ziet hoe Havik en Boommarter hun invloed doen gelden.

»

Soepeenden en Wilde Eenden: de verschillen

03 april 2017

Is het een Wilde Eend of Soepeend? Goed kijken, want verschillen kunnen subtiel zijn.

»

Boerenzwaluw: tijd voor een inhaalslag

30 maart 2017

Verrassend weinig tot nog toe, maar een spurtje zit eraan te komen

»

Rouwkwikstaart, een (soms lastige) voorjaarstrekker

30 maart 2017

Bijna alleen in voorjaar gezien, identificatie soms erg lastig

»

Veel trekkende Lepelaars en Grote Gele Kwikstaarten najaar 2016

28 maart 2017

Recordaantallen op De Vulkaan (Den Haag), de befaamde telpost van grote aantallen zangvogels. Rob Berkelder maakte een overzicht.

»

Ook broedvogeltellers tellen Koekoeken

28 maart 2017

Broedvogels inventariseren? Let op de Koekoek! Hoe haal je man en vrouw uit elkaar, en zie je een waardvogel?

»

Vogels kijken dichtbij huis maakt mensen gelukkig

27 maart 2017

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen meer ontspannen zijn door vogels in de wijk. Vrijwilligers van Sovon wisten dit natuurlijk allang.

»

Boerenlandvogels in het nauw

27 maart 2017

Tweeënhalf miljoen broedvogels verdwenen uit het boerenland in 50 jaar tijd. CBS presenteert overzicht op basis van Sovons gegevens.

»

Staat van Instandhouding online

27 maart 2017

Hoe duurzaam is de Nederlandse populatie van een vogelsoort? Nu in te zien via de soortenpagina's.

»

Vogelweek: excursieleiders gezocht

26 maart 2017

Help je mee mensen enthousiast te maken voor vogels tellen in de Nationale Vogelweek: 6 - 14 mei.

»

Rode Wouwen gaan als een speer

21 maart 2017

Opvallende aantallen en misschien wel recordgroep

»

Texelse Tapuiten onder de loep

21 maart 2017

Nest- en ringonderzoek in Eierlandse Duinen levert interessante inzichten over broedsucces op.

»

IJsvogels, Vuurgoudhanen en Draaihalzen: broedvogelrapport 2015

21 maart 2017

Vers van de pers het verslag over de Nederlandse broedvogels in 2015. Bekijk hier de pdf van het rapport.

»

Wie scoort de eerste koekoek?

20 maart 2017

We wachten met smart op de eerste Koekoek. Wie bevestigt de eerste melding met beeld of geluid? 

»

Lezing 22 maart in Groningen

17 maart 2017

Bruno Ens over tellingen in de Waddenzee. Hoe, waarom en wat is er leuk aan?

 

»

Eendenkuikens tellen voor onderzoek naar achteruitgang Wilde Eend

15 maart 2017

Onderzoeker Erik Kleyheeg roept waarnemers op om goed te letten op eendenkuikens en ze door te geven.

»

MUS-seizoen nadert: allerlei vernieuwingen

15 maart 2017

Invoeren met app en nieuwe online cursus maken MUS nog leuker. Tel ook mee in een postcodegebied in je omgeving.

»

Zoeken naar zaadeters in het Fryske land

13 maart 2017

Nog altijd Fraters op akkers in de Noordelijke Friese Wouden, vertelt Ernst Oosterveld.

»

Mezen broeden veel trager bij koud voorjaarsweer

13 maart 2017

Rapport NESTKAST verschenen. Mezen deden het erg slecht in 2016. Wat is er aan de hand?

»

19 miljoen vogels in 29.000 uren trektellen in 2016

10 maart 2017

Jaarverslag met samenvatting van resultaten trektellen in 2016

»

Kleine Bonte Specht nu goed te inventariseren

07 maart 2017

Volop activiteit: trommelen en roepen. Maar kijk uit voor de dames...

»

Euro Bird Portal: visualisatie van miljoenen waarnemingen

06 maart 2017

Enorme bak data van 100 vogelsoorten gevisualiseerd. Verspreiding in tijd en ruimte vergelijken.

»

Cursus BMP Broedvogels tellen op Schouwen-Duiveland

28 februari 2017

Gaag actief buiten bezig voor vogels en natuur?  Vanaf 30 maart 2017 wordt er een cursus broedvogels tellen georganiseerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland, de Vogelwerkgroep Schouwen-Duiveland en NME-Centrum Schouwen-Duiveland.

»

Eerste golf Rode Wouwen en Kraanvogels

24 februari 2017

Onverwacht, gezien datum en weer...altijd goed om je verwachtingspatroon bij te stellen.

»

Vlog #10: Bosuilen nú goed te inventariseren

21 februari 2017

Bosuilen nu heel vocaal. Tijd voor een avondronde door je BMP-gebied! Dat gaat zo....

»

Broedvogels tellen op de Veluwe, hoe werkt dat?

20 februari 2017

Lezing en stoomcursus op 28 februari in Wageningen en op 1 maart in Zutphen

»

Eerste koekoek is onderweg!

16 februari 2017

Het voorjaar in aantocht. De eerste gezenderde Koekoek is onderweg naar het noorden.

»

Op vakantie naar Spanje of Griekenland? Tel mee voor de Europese atlas.

16 februari 2017

Maak kans op een Meopta-verrekijker door een stukje Spanje of Griekenland te onderzoeken op broedvogels.

»

Rode Lijst van doortrekkers en wintergasten

16 februari 2017

39 Nederlandse soorten doortrekkers en wintergasten hebben het zwaar. Nieuwe Rode Lijst zet ze op een rij.

»

Watervogeltellers terug uit Afrika

15 februari 2017

Op het Sovon-kantoor lopen momenteel een aantal lieden met opvallende bruine koppen rond. Geen wintersport voor hen, maar ze namen deel aan de Integrale watervogeltelling van de Oost Atlantische Vliegroute januari 2017.

»

Zeearenden nestelen in Zuidlaardermeergebied

10 februari 2017

Plaatstrouw paar is aan het nestelen. Mannetje komt uit de buurt: het Lauwersmeer.

»

Bosuilentijd

08 februari 2017

Huiveringwekkend mooie zang op steeds meer plaatsen te horen

»

Een hij of een zij?

07 februari 2017

Hoe een oud vrouwtje Wilde Eend uiterlijk veranderde in een mannetje. Bijzonder maar niet uniek in de vogelwereld.

»

Proef naar effecten lasers op verjaging ganzen van start

02 februari 2017

Zijn lasers een effectief en diervriendelijk middel om ganzen in landbouwgebieden te verjagen?

»

Dode duiven door vogelziekte het Geel

01 februari 2017

Besmettelijke vogelziekte vooral bij Houtduiven aangetroffen

»

Meldingen vogelgriep wilde vogels afgenomen

01 februari 2017

Alertheid op dode watervogels blijft geboden. Een update op basis van meldingen.

»

Vlog: Grote Zilverreigers reageren op kou

01 februari 2017

Vlogger Albert de Jong neemt een kijkje bij Grote Zilverreigers die reageren op de kou.

»

Limosa in de bus

31 januari 2017

En de volgende laat niet lang op zich wachten.

»

Honderden handleidingen verstuurd

30 januari 2017

Ruim 2200 exemplaren verstuurd. Het nieuwe broedseizoen kan wat ons betreft beginnen!

»

Tuinvogeltelling: minder mezen geteld

30 januari 2017

Huismus opnieuw op 1 bij Nationale Tuinvogeltelling 

»

Overwinterende Witte Kwikstaarten: alleen of in groepjes

27 januari 2017

Vroeger zeldzaam, nu een min of meer gewone wintervogel

»

Waarom neemt Tafeleend af? Een Europa-brede blik

27 januari 2017

Waterkwaliteit, predatie en loodvergiftiging verantwoordelijk? Overzichtsartikel schetst de stand van zaken.

»

Nieuwe rapportage watervogeltellingen

24 januari 2017

Tot 5,51 miljoen watervogels geteld. Nieuw monitoringrapport geeft overzicht van alle watervogel- en slaapplaatstellingen in 2014/15.

»

IJseend in de problemen?

24 januari 2017

Steeds minder, en niet alleen bij ons. Internationaal bestaat bezorgdheid over het lot van de IJseend.

»

Meer dan 500 PTT-routes geteld

24 januari 2017

Voor het eerst in de geschiedenis meer dan 500 routes geteld. Minder Houtduiven, Spreeuwen en Sijzen, maar meer Grote Bonte Spechten geteld

»

In memoriam: Frank de Roder

20 januari 2017

Zeer actief (roof)vogelaar Frank de Roder overleden. Hij stond aan de wieg van veel inventarisatiewerk.

»

De roep van de Koekoek verstomt

16 januari 2017

2017 is het Jaar van de Koekoek. Waarom gaat het zo slecht met deze soort? We laten je kennismaken met het leven van deze soort.

»

Oratie Ruud Foppen in teken van versterken citizen science

16 januari 2017

Verdere professionalisering van analyse en interpretatie gegevens laat waarnemingen van nog meer waarde zijn

»

Midwintertelling 2017: al 2000 tellingen binnen

16 januari 2017

Nieuw watervogelrapport op de mat net voor het telweekend. Resultaten stromen binnen.

»

Megaklus van start: flywaytelling van Noorwegen tot Zuid-Afrika

11 januari 2017

Tweede integrale vogeltelling van alle vogels op de trekroute van het arctische gebied tot aan Zuid-Afrika

»

Scholeksters met zenders uitgerust

09 januari 2017

Komende jaren onderzoek naar omstandigheden in de wintergebieden. Gezenderde vogels brengen effecten van verstoring in beeld.

»

Nieuwe Limosa op komst

09 januari 2017

Nummer 89-3 valt deze maand op de mat. Met artikelen over de inventarisatie van Porseleinhoentjes en Futen voor de Hollandse Noordzeekust.

»

In memoriam: Marius Teeuw

02 januari 2017

Sliedrechtse vogelaar Marius Teeuw (42) overleed op 30 december. Hij telde voor de Vogelatlas en MUS.

»

7 januari slaapplaatstelling ganzen en zwanen

30 december 2016

Begin het nieuwe jaar met een ganzenslaapplaatstelling! De voorkeursdatum is 7 januari, maar er kan al worden geteld vanaf 31 december.

»

De opkomst van de Kortsnavelboomkruiper in Twente

29 december 2016

Hoe is het in 2016 gegaan met de Kortsnavelboomkruipers in Twente en zette de groei van de afgelopen jaren dit jaar ook door?

»

Slaapplaatsen: geen zilverwitte kerst

27 december 2016

Bescheiden aantallen tijdens de slaapplaatstelling Grote Zilverreiger. 33% minder vogels dan in december vorig jaar. 

»

Update Vogelgriep in Nederland

23 december 2016

Blijf dode vogels vooral melden. Inmiddels is H5N8 bij flink wat verschillende soorten watervogels vastgesteld.

»

Zeldzame broedvogels in 2016

21 december 2016

Overzicht in Sovon-Nieuws

»

Fraters schaarser en steeds noordelijker

21 december 2016

Alleen nog in het Waddengebied lokaal talrijk.

»

Kieviten in de nazomer

20 december 2016

Resultaten van een oproep: 186.000 Kieviten naar biotoop uitgesplitst. Vooral op gras, maar later meer naar akkers.

»

23.000 uur wintervogels tellen

16 december 2016

bijna 40 jaar PTT-project voor wintervogels: het fietsrondje voor de wetenschap

»

CES 2016: beroerd jaar voor veel struweel- en grondbroeders

13 december 2016

Indexen beschikbaar. Eerste blik: enkele riet- en struweelsoorten brachten weinig jongen groot.

»

Ook met Vogelgriep watervogels tellen

13 december 2016

Wat betekent de Vogelgriep voor jou als watervogelteller? Wees alert en houd je aan de lokale maatregelen.

»

Nieuwe broedvogelhandleiding online

13 december 2016

De nieuwe Handleiding voor BMP & kolonievogels staat nu voor je klaar. Tellers krijgen 'm thuisgestuurd.

»

Broedpopulatie Purperreiger bereikt een hoogtepunt

12 december 2016

Bijna 950 broedparen geteld. Een ongekend topjaar voor deze kolonievogel, waarvan er nooit eerder zoveel geteld werden.

»

Grutto’s tellen ‘ten behoeve van beleid’

07 december 2016

Tellingen gebruikt bij motie voor nationaal plan weidevogels.

»

Winterse Tjiftjaffen, wie hoort ze?

06 december 2016

Honderden winterse Tjiffen wagen de gok. Ze kunnen stiekem zijn. Wie hoort ze?

»

Themanummer Wintervogels Noord-Holland

02 december 2016

Extra dikke uitgave tijdschrift Tussen Duin & Dijk met een uitgebreid overzicht van wintervogels op basis van de atlastellingen.

»

100.000ste telling ingevoerd op Tuintelling.nl

28 november 2016

Hoera! Op maandagochtend 28 november passeerde de Jaarrond Tuintelling een magische grens: er zijn maar liefst 100.000 tellingen ingevoerd.

»

2017: Jaar van de Koekoek

28 november 2016

Het aantal Koekoeken neemt al decennialang in aantal af. Waarom precies weten we niet. In 2017 gaan Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland op zoek naar de grootste kennishiaten. Daarnaast vragen we zoveel mogelijk aandacht voor de Koekoek. Help je mee?

»

Wat betekent de Vogelgriep voor jou als watervogelteller?

28 november 2016

Sinds de tweede week van november is op een aantal plekken, met name op de Gouwzee en Randmeren, massale sterfte onder watervogels vastgesteld als gevolg van vogelgriep (hoogpathogene H5N8). Als je het veld in gaat, is extra alertheid geboden.

»

Stormachtige eerste Slaapplaatstelling

28 november 2016

Uitgerekend tijdens het telweekend raasde er een ouderwetse storm over ons land. Toch heeft het veel waarnemers er niet van weerhouden om op pad te gaan. Met name de telgroepen die enkele grote gebieden onder handen namen verdienen een pluim. Een solitaire waarnemer kan zijn telling nog een dag doorschuiven, maar zo’n telgroep prikt een ochtend en dan moet het gebeuren, weer of geen weer. 

»

Opnieuw slecht broedseizoen voor Grutto

27 november 2016

Bericht Vogelbescherming - Het broedseizoen van de nationale vogel, de Grutto, is dramatisch verlopen. Ook in 2016 groeiden er onvoldoende jongen op om het aantal Grutto’s in ons land op peil te houden. Naar schatting 4000 jongen groot geworden, terwijl er 11000 nodig waren.

»

Vogels van de Weerribben en de Wieden

27 november 2016

Alweer een fraai nieuw boek uit, ditmaal over Nationaal Park Weerribben en Wieden. 280 pagina's over belangrijk laagveenmoerasgebied.

»

Terugblik Landelijke Dag

26 november 2016

Impressie en eerste foto's. Bedankt bezoekers, sprekers, standhouders en sponsoren voor een mooie Landelijke Dag! 

»

BirdRing nu ook gekoppeld aan cr-birding

25 november 2016

De Android-app BirdRing is nu ook gekoppeld aan submit.cr-birding.

»

Stadsvogels onder druk

25 november 2016

Nieuwbouw, renovatie en verdwijnen van stedelijk groen zetten vogels in bebouwde gebieden behoorlijk onder druk. Zo blijkt uit de jaarlijkse Vogelbalans die Sovon Vogelonderzoek Nederland op 26 november heeft gepresenteerd. De Vogelbalans geeft een actueel overzicht van vogelontwikkelingen in de stad op basis van gegevens die zijn verzameld door duizenden vrijwilligers.

»

Grote variatie in hoe steltlopers zorgtaken delen

24 november 2016

Veel vogelsoorten hebben een duidelijke taakverdeling bij het broeden: uitsluitend het vrouwtje zit op het nest. Bij de meeste steltlopers zijn de taken echter verdeeld en broeden zowel het mannetje als het vrouwtje. Onderzoek laat zien dat de verdeling lijkt te worden bepaald door de strategie om predatie te voorkomen. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. 

»

Artikel Usutu-virus onderstreept belang monitoring en screening dode vogels

23 november 2016

Uitbraak Usutu-virus was wijdverspreid. 27 van 32 onderzochte Merels zijn positief getest. Dit schrijven onderzoekers van onder andere het Dutch Wildlife Health Centre en Sovon in een kort artikel in Eurosurveillance.

»

Zweedse barmsijzen gaan los

21 november 2016

Vette aantallen in laatste dagen trektelseizoen Falsterbo

»

Landelijke Dag in zicht

18 november 2016

Nog niet gedaan? Meld je snel aan!

»

Afname Huismus gestopt?

18 november 2016

De dramatische afname van de Huismus lijkt gestopt. Maar de vlag kan daarmee niet uit. In veel woonwijken ontbreekt de soort al jaren. Gaat het om gebrek aan nestgelegenheid of zijn er andere factoren die bepalend zijn?

»

Recordjaar Grote Zilverreiger

15 november 2016

Niemand die meer opkijkt van een Grote Zilverreiger in de winter. De 'witte reiger' is bij boeren, burgers en buitenlui goed bekend. Een deel van die vogels zal van de eigen broedpopulatie komen, die het goed doet. Dit jaar zijn er minstens 290 broedparen geteld.

»

Nieuwe handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil

15 november 2016

STONE pakt uit: 116 pagina's tjokvol goede tips. De veelgebruikte Handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil is geheel vernieuwd

»

Vogelgriep onder wilde vogels in Nederland

10 november 2016

Hoogpathogene variant vogelgriep in Nederland aangetoond. Ga je het veld in? Wees extra alert op dode watervogels.

»

Vogelgriep H5N8 aangetroffen bij wilde vogels in Polen, Hongarije en Duitsland

08 november 2016

Voor monitoring in Nederland is melden dode wilde vogels van groot belang

»

Standindeling voor de Landelijke Dag is bekend

08 november 2016

Kleine wijzigingen nog mogelijk.

»

Opdringende koude, Goudplevieren in de lucht

08 november 2016

Ondanks regen en bewolking geweldige trek.

»

Superjaar voor IJsvogels in Het Gooi

08 november 2016

In 2016 heeft de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek het hoogste aantal ijsvogelbroedparen ooit geteld! Een nieuw record met 87 broedparen in de regio. Dat meldt een persbericht van de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek, dat we hier integraal overnemen.

»

Griendboek

05 november 2016

Griend - Eiland voor vogels. Een prachtig nieuw boek

»

Komen ze eraan?

03 november 2016

Pestvogels worden weer gemeld, spanning stijgt...

»

Personeel gevlogen

03 november 2016

Vrijdag 4 november is het Sovon-kantoor slecht bereikbaar, de administratie is gesloten en het grootste deel van het personeel zwerft ergens in Nederland rond (het jaarlijkse uitje).

»

Avimap nu ook voor watervogeltellingen beschikbaar

01 november 2016

De tijd van achteraf het formulier invullen is daarmee voorbij voor de digitaal ingestelde vogelaars. 

»

Win jij die trip naar de Farne eilanden?

01 november 2016

Het zou jouw lot kunnen zijn ...

»

Alle vogels zuid, maar Waterpiepers naar noord

01 november 2016

Eind oktober/begin november onopvallende doortrek

»

Thijs Loven Sovon vrijwilliger van het jaar

31 oktober 2016

Supervrijwilliger uit Nederweert in het zonnetje gezet. Indrukwekkende hoeveelheid telwerk beïnvloedt lokale natuurbeleid.

»

Wederom slecht broedseizoen voor de Kolgans

31 oktober 2016

Veel Kolganzen zonder jongen uit de Russische toendra teruggekeerd, zo blijkt uit eerste steekproeven. 

»

IJsvogelnestkast

28 oktober 2016

Alternatief voor een wand?

»

Identities - individuele Klapeksters vastgelegd

27 oktober 2016

Nauwgezette weergave van waargenomen verschillen tussen individuen.

»

Visarend kiest voor Nieuwe Biesbosch

27 oktober 2016

Boswachter Thomas van der Es vertelt meer over de Visarend in de Biesbosch op de Landelijke Dag.

»

Voorbereidingen grote flyway-telling in volle gang

25 oktober 2016

Workshop in Dakar als voorbereiding op de telling in januari 2017.

»

Leven in niemandsland; het leven van de Dwergstern

22 oktober 2016

René Beijersbergen deed sinds de jaren 70 onderzoek naar Dwergsterns en keek vanuit zijn schuilhut meer dan 60 uur naar hun gedrag. In deze lezing vat hij al die uren samen...

»

Infomiddag pesticiden-onderzoek

20 oktober 2016

Hoe werken pesticiden door op broedsucces en overleving van insectenetende zangvogels

»

Honderden meldingen van dode Merels

19 oktober 2016

Usutu-virus aangetroffen in 8 provincies. Melden van dode vogels heeft onverminderd zin.

»

Vinken kwamen massaal door

18 oktober 2016

Ruim 750.000 geteld in twee dagen op de trektelposten.

»

Presentatie boek over Jacob Walters

18 oktober 2016

28 oktober 2016 Amsterdam

»

Prijswinnend Gruttoboek gesigneerd op Landelijke Dag

17 oktober 2016

Albert Beintema signeert zijn bekroonde boek op Landelijke Dag.

»

Vogelbalans - thema stadsvogels

12 oktober 2016

De Vogelbalans staat dit jaar in het teken van de stadsvogels.

»

Vogelquiz: all about birds

12 oktober 2016

In deze vogelquiz worden alle skills die je als vogelaar zou kunnen hebben, aangeboord en getest.

»

Actie treindagkaart

10 oktober 2016

Nu voor slechts €10,- naar de Landelijke Dag (en terug)

»

BMP- broedvogeltellingen: veranderingen en resultaten

07 oktober 2016

Het Broedvogel Monitoring Project van Sovon is 33 jaar jong.

»

Atlaskaarten in zicht, inzicht in atlaskaarten

07 oktober 2016

Henk Sierdsema geeft lezing over de nieuwe verspreidingskaarten van de Vogelatlas op de Landelijke Dag.

»

Blauwe Kiekendieven op de Meinweg: waar vandaan en waar naartoe?

06 oktober 2016

Peter Heuts, Ernest van Asseldonk en René Janssen vertellen op de Landelijke Dag over hun fascinerende onderzoek in de Meinweg.

»

Het verrassende leven van jonge Grutto’s

06 oktober 2016

Hoe het tellen van Gruttojongen nieuwe inzichten opleverde.

»

Het Jaar van de Kievit; eerste resultaten

06 oktober 2016

De eerste resultaten van al het onderzoek zullen worden gepresenteerd en de eerste voorzichtige conclusies getrokken. 

»

Broedvogelonderzoek in Nederweert; veel info, maar wat doe je daar mee?

06 oktober 2016

In 1994 ontstond het idee om de gemeente Nederweert vlakdekkend (bijna 9000 hectare) op zeldzame en schaarse vogels te onderzoeken.

»

Scheepstellingen van vogels op de Noordzee

06 oktober 2016

Sinds de jaren tachtig worden op de Noordzee meer of minder regelmatig vogels geteld. Deze zogenoemde ESAS-tellingen worden vanaf schepen uitgevoerd. Hoewel de scheepstellingen nooit zijn opgezet om een  beeld van de aantallen en verspreiding van zeevogels te geven, lenen de verzamelde gegevens zich daar wel voor.

»

De Huismus van rood naar groen in Noordwijk

06 oktober 2016

Hein Verkade vertelt over de miraculeuze toename van de Huismus in Noordwijk.

»

Vogels in Groningen

05 oktober 2016

Bijna 400 pagina's informatie over vogels in provincie Groningen. Egbert Boekema werkte ruim tien jaar aan nieuw overzicht.

»

Prijswinnaars tellerenquête zijn bekend

04 oktober 2016

Ruim 500 tellers hebben enquete Vogelatlas ingevuld. Dank!

»

Themanummer Kwartelkoning

04 oktober 2016

Update huidige kennis over Kwartelkoningen gebundeld in engelstalige uitgave van Die Vogelwelt

»

Nieuwe Limosa is uit!

03 oktober 2016

Artikelen over Brilduikers, Zilvermeeuwen, Kokmeeuwen, Grote Zilverreigers en Bruine Kiekendieven.

»

Bijeneter als nieuwe broedvogel voor Zeeland

29 september 2016

Succesvol gebroed op Walcheren, 6 jongen groot. En een extreem laat broedgeval Blauwe Reiger. 

»

Boswachters aan het woord op de Landelijke Dag

29 september 2016

Veel vogelaars zijn actief als vrijwillige teller in natuurgebieden. De verschillende terreinbeheerders geven met hun programma een kijkje in de keuken van de boswachter.

»

BirdRing: nieuwe app voor aflezers van kleurringen

28 september 2016

Android-app handig hulpmiddel bij aflezen en melden van kleurringen. Al een directe terugkoppeling vanuit geese.org

»

Vogelgeluiden opnemen, een (nog) ondergeschoven kindje

27 september 2016

Steeds vaker wordt er bij het melden van zeldzame soorten gevraagd om foto’s of geluidsopnamen.

»

Verhongeren de vogels? Een tipje van de sluier opgelicht

27 september 2016

Anne Kwak doet onderzoek naar de effecten van systemische pesticiden op insecten, en hoe dit doorwerkt op insectenetende zangvogels.

»

Het sterven van adolescenten - wanneer geven jonge Tapuiten de geest?

27 september 2016

Er sterven teveel Tapuiten. De aantallen broedende Tapuiten in Nederland vormen slechts een schim van de duizenden die tot in de jaren-80 door duin en heide liepen.

»

Lepelaars trekken massaal weg

26 september 2016

Trektellers langs de kust zien op de 26ste honderden Lepelaars naar het zuiden vliegen. 

»

Putter zit warm, Keep in de kou

26 september 2016

Zuidelijke broedvogels doen het beter dan uitgesproken koudeminnende soorten.

»

Putter zit warm, Keep in de kou

26 september 2016

Zuidelijke broedvogels doen het beter dan uitgesproken koudeminnende soorten.

»

Nicole Reneerkens overleden

21 september 2016

Treurig verlies voor Limburgse vogelaarswereld. Ze was o.a. de drijvende kracht achter Limburgse Vogels.

»

Eerste arctische ganzen druppelen binnen

19 september 2016

Vooral vanaf 15 september regelmatig trek, maar nog kleine aantallen. Flinke aankomst begin oktober verwacht.

»

Eerste watervogeltelling

19 september 2016

De eerste watervogeltelling van dit seizoen vond dit weekend plaats. En er werd een nieuwe app getest. 

»

Usutuvirus voor het eerst vastgesteld in Nederland

15 september 2016

Virus bij Merels en Laplanduilen aangetroffen. Al duizenden meldingen via Sovon en DWHC van dode Merels.

»

Enquête nieuwe MUS-cursus

15 september 2016

Heb jij al laten weten hoe jouw ideale MUS-cursus eruit ziet? Dit kan nog t/m zondag. Daarna sluit de enquete. Ook niet MUS-ers mogen meedoen!

 

»

Waar komt die trekvogel vandaan?

13 september 2016

Kleurringen onthullen de herkomst van trekkende vogels in het najaar.

»

Boek Huis Wylerberg

09 september 2016

Hoog op de bosrijke stuwwal bij Nijmegen staat een gebouw met een bijzondere uitstraling: Huis Wylerberg. Het kantoor van Sovon was tot maart 2010 gehuisvest in Huis Wylerberg.

»

Sterfte jonge Tapuiten per periode vergeleken

07 september 2016

Gemiddelde overleving in weken na uitvliegen niet duidelijk anders dan wanneer ze op trek gaan en overwinteren in Afrika

»

Hoge aantallen Reuzensterns geteld

06 september 2016

Bijna uitsluitend op enkele grote slaapplaatsen in Noord-Nederland. Er werden weer bijna 150 vogels geteld.

»

10 jaar Stadsvogelbescherming - Jip Louwe Kooijmans

05 september 2016

Lezing 10 jaar Stadsvogelbescherming - Jip Louwe Kooijmans 

»

Wat vind jij van Sovon-Nieuws?

02 september 2016

Ben je tevreden over Sovon-Nieuws? Mis je bepaalde onderwerpen? Mag het van jou iets luchtiger of juist diepgaander? Jouw mening is belangrijk. Daarom vragen wij je mee te doen aan het online lezersonderzoek over Sovon-Nieuws. 

»

Recordaantal broedende IJsvogels in 2016?

01 september 2016

Opnieuw een goed jaar, maar halen we de 1000 broedparen in 2016? Wisselende resultaten...

»

Ortolanentijd

31 augustus 2016

Eind augustus en begin september trekken ze door, zij het steeds minder: Ortolanen. Geluidenkennis is alles.

»

Nieuwe Limosa op komst

30 augustus 2016

Nieuw nummer moet in september verschijnen

»

Natura 2000-netwerk belangrijk voor vogels

29 augustus 2016

Vogels, vlinders en planten profiteren van Europees netwerk, blijkt uit grootschalig onderzoek.

»

Wie wordt Sovons Vrijwilliger van het Jaar 2016?

26 augustus 2016

Wordt de 8e Vrijwilliger van het Jaar een vrouw? Aanmelden kan nog tot 15 september.

»

Meer dan 150 soorten gesponsord

25 augustus 2016

Maar liefst 157 verschillende soorten zijn gesponsord door particulieren, vogelwerkgroepen en organisaties. In totaal is daarmee een bedrag binnengehaald van nog net geen ton. Daar moeten we toch overheen kunnen?

»

Zeldzaam broedgeval Kramsvogels geregistreerd via Tuintelling.nl

25 augustus 2016

Deze zomer deden Eric en Frauke, fervent tuintellers uit het Drentse de Wijk, melding van een jonge en volwassen Kramsvogels op de website Tuintelling.nl. De alarmbellen gingen direct rinkelen.Een broedgeval , en die zijn tegenwoordig heel zeldzaam in Nederland. 

»

Visarenden op doorreis

23 augustus 2016

Geringde exemplaren onthullen de herkomst van doortrekkende Visarenden.

»

Oesters rapen effect op vogels

23 augustus 2016

Rapen oesters op schelpdierbanken minst verstorend voor vogels bij hoog aandeel oesters, blijkt uit analyse.

»

Ooievaars trekken weg

18 augustus 2016

Zeker 60% van de Nederlandse broedpopulatie vertrekt in de nazomer naar Afrika. Wegtrek op hoogtepunt.

»

EU-natuurbeleid onvoldoende voor boerenlandvogels

18 augustus 2016

Telgegevens basis voor studie naar effect wetgeving en maatregelen agrarisch natuurbeheer

»

Zwarte Sterns terug op slaapplaatsen

16 augustus 2016

Maar de aantallen zijn veel lager dan enkele jaren geleden. In het kader van het slaapplaatsenproject worden ze geteld.

»

Kieviten in nazomer en herfst, waar zitten ze?

12 augustus 2016

Noteer in ieder geval groepen van 50 en meer zo exact mogelijk

»

Minstens zeven broedparen Bijeneters in 2016

09 augustus 2016

Verslag Werkgroep Bijeneters Nederland

»

Record: 46-jarige Scholekster afgelezen

03 augustus 2016

Hans Keijser zag de stokoude Scholekster op de Maasvlakte. Geringd in 1972 op Texel.

»

Visetende Blauwborst gezien

02 augustus 2016

Nog geen eerdere gevallen van Blauwborst met vis als prooi bekend.

»

Slaapplaats Groningse Lachsterns gevonden

01 augustus 2016

Uitgerekend Zeeuwen vinden slaapplaats op de Dollardkwelder.

»

Nick Davies komt naar Landelijke Dag

29 juli 2016

Koekoekenexpert geeft twee keer een extra lange lezing en signeert zijn boek De koekoek

»

Zingende Fluiters: wat tel je eigenlijk?

28 juli 2016

Type geluid diagnostisch voor broedstatus. In artikel in Limosa legt Rob Bijlsma de verschillen uit.

»

Imidacloprid verboden, mede door vogelonderzoek

26 juli 2016

Nature-artikel (2014) van Sovon en Radboud Universiteit expliciet genoemd als onderbouwing.

»

Najaarstrek van Witgatjes al op hoogtepunt

26 juli 2016

Schuw, rusteloos en onderweg naar Zuid-Europa. Witgatjes trekken meestal solitair door.

»

Boek over Jacob Walters, vogelonderzoeker

26 juli 2016

Voorintekening mogelijk op exclusieve uitgave

»

Gezocht: (junior) webdeveloper

25 juli 2016

Word jij onze enthousiaste collega en kom je ons databeheer/GIS-team versterken?

»

Patiënt ziek door Tick-borne encephalitisvirus

22 juli 2016

Virus door teken overdraagbaar. Wees alert op teken en controleer jezelf na een veldbezoek.

»

Lachsterns en Reuzensterns: krenten in de zomer

20 juli 2016

Lachsterns zijn er vroeg bij, Reuzensterns vliegen op kruissnelheid langs telposten

»

BMP-seizoen loopt af. Hoe rond je af?

19 juli 2016

Instructievideo laat zien hoe je gegevens in Avimap controleert en daarna doorstuurt.

»

Afname Roek: een regionale analyse

14 juli 2016

In Hart van Gelderland gezakt naar niveau van 35 jaar geleden.

»

Groepen Kieviten, waar zitten ze in de nazomer en vroege herfst?

12 juli 2016

Groepen tellen geeft een beeld van de verspreiding en het biotoop. Meeste op nat grasland?

»

Blijven opletten voor Porseleinhoentjes en Kwartelkoning

12 juli 2016

Late vestigingen in natte zomer

»

Kievitkuiken uit Binnenveld al 50 kilometer verderop

11 juli 2016

Kuiken 5-Z vloog van het ene onderzoeksgebied naar het andere. Aflezing waardevol voor onderzoek Jaar van de Kievit.

»

CHIRP: nieuw onderzoek naar Scholekster

09 juli 2016

Drie vacatures voor project over menselijke invloeden op de populatie: 1 postdoc en 2 PhD-posities.

»

Kokmeeuwen, ze zijn er weer

08 juli 2016

Op plekken waar ze maandenlang ontbraken

»

Dodaars steeds later broedend?

08 juli 2016

In Noord-Duitsland, ook bij ons?

»

Pionieren in Armenië

07 juli 2016

Sovon wisselt met IUCN kennis over vogelmonitoring uit met Armeense natuurorganisatie.

»

EBCC congres: vroegboekkorting tot 15 juli

05 juli 2016

Congres Bird Numbers 2016: 5-10 september in Duitsland.

»

Ruim 60.000 zomerganzen in Noord-Nederland in 2015

04 juli 2016

Naast aantallen werd ook het broedsucces vastgelegd. Halverwege juli 2016 zijn dezelfde gebieden weer geteld.

»

Eksters die op/in gebouwen broeden, wie kent dat?

30 juni 2016

Soms maken Eksters een klein nest zonder koepel. En ze zitten lang niet altijd in een boom...

»

Lopen voor de Vogelatlas

30 juni 2016

De eerste drie teams hebben zich inmiddels aangemeld voor de sponsorloop voor de Vogelatlas

»

Laatste MUS-ronde van het jaar

29 juni 2016

Tot en met 15 juli tijd voor de avondtelling. Tevens al eerste resultaten beschikbaar.

»

Seizoen alweer bijna voorbij voor Koekoek

29 juni 2016

Althans voor volwassen vogels

»

85.000 Halsbandparkieten in Europa

28 juni 2016

Netwerk Parrotnet publiceert een overzicht van de Europese stand. 

»

Uitgevlogen bonte spechten

24 juni 2016

Oppassen voor verwarring Grote en Middelste Bonte.

»

Tijd van de piepjes

24 juni 2016

Piepjes in het bos, één ervan gemaakt door Grauwe Vliegenvanger?

»

Nederlandse Huismus genetisch veranderd na achteruitgang

21 juni 2016

Veren van Huismussen uit musea bevatten belangrijke informatie. Wetenschappelijke publicatie. 

»

Zomerpelgrimage voor Vogelatlas van start

20 juni 2016

Sponsorloop 10 september. Iedereen kan meedoen! Team sponsoren met hun opbrengst een soort in de atlas.

»

CR-birding Submit: nieuwe plek voor invoeren gekleurringde vogels

17 juni 2016

Al 13 kleurringprojecten doen mee en er volgen er meer.

»

Grote Zilverreigers geringd

16 juni 2016

8 jonge zilverreigers geringd langs het Volkerakmeer

»

Meekijken op Oerol

15 juni 2016

Frank Majoor ringt Grutto's en meeuwen op Terschelling

»

Het rietmoeras in om Purperreigers te zoeken

15 juni 2016

Recordaantal van 219 nesten geteld bij Kinderdijk. Ook in de Zouweboezem een record: 210 nesten.

»

Spotvogels zingen minder, ze zitten op eieren!

11 juni 2016

Broedsucces redelijk, afname veroorzaakt door omstandigheden in Afrika?

»

In het diepe binnenland broedende Stormmeeuwen

11 juni 2016

Makkelijk te missen, wees attent op alarmerende paren.

»

Hoor jij nog alle vogelsoorten?

10 juni 2016

Het missen van hoge (of juist lage) vogelgeluiden neemt toe bij hogere leeftijd. Een groot probleem?

»

Voorjaar 2016, een mislukt broedseizoen voor enkele vogelsoorten?

07 juni 2016

Enkele ongunstige berichten, maar elk nadeel kan ook zijn voordeel hebben.

»

Juni: piekmaand voor eileggende Kleine Karekieten

07 juni 2016

Spannend maar subtiel nestonderzoek draagt bij aan verklaren aantalstrends.

»

Kennis delen in Zuid-Korea

06 juni 2016

Menno Hornman, coördinator watervogeltellingen, was onlangs in Zuid-Korea. Doel: uitwisseling kennis en expertise. Een verslag

»

Texel in trek bij broedende Grote Sterns in Waddenzee

02 juni 2016

Dit jaar ruim 7400 paren, elders in Waddengebied echter afname

»

Eieren Visarend komen uit

01 juni 2016

Veranderd gedrag wijst op aanwezigheid van een eerste jong.

»

Avimap al veel gebruikt

31 mei 2016

40% van de broedvogelwaarnemingen wordt geüpload vanaf de app Avimap. Digitale veldinvoer zorgt voor snelle verwerking.

»

Jonge spechten laten zich horen

31 mei 2016

Roepende jonge Grote Bonte Spechten momenteel goed te horen tijdens broedvogeltellingen.

»

Blog: roodborst op stelten

30 mei 2016

Jaap Gijsbertsen blogt over een bijzondere methode in het Jaar van de Kievit: werken met een merkstift.

»

Ruud Foppen benoemd tot bijzonder hoogleraar

26 mei 2016

Brug tussen telgegevens, aanwezige soortexpertise PGO's en wetenschappelijke kennis universiteit.

»

Nachtzwaluwen eind mei goed te inventariseren

26 mei 2016

Ook in de (zeer vroege) ochtend! Rond een uur of 4 ratelen ze erop los en fladderen zelfs om je heen.

»

Op zoek naar Kwartelkoningen

24 mei 2016

Ook dit jaar twee landelijke tellingen om alle roepende crexen op te sporen. Aantallen variëren sterk per jaar.

»

Nieuwe Limosa in de maak

23 mei 2016

Met bijdragen over Fluiters, weidevogels, Sperwers

»

Zeldzame papegaaien in Nederland

17 mei 2016

En ander nieuws over exoten in Kijk op exoten

»

Onderzoek achteruitgang Wilde Eend toespitsen op kuikenfase

17 mei 2016

Verkennende studie naar achteruitgang Wilde Eend wijst op mogelijke problemen tijdens kwetsbare kuikenfase

»

Blog: kraamvisite in de polder

13 mei 2016

Vera de Visser helpt dit voorjaar mee bij het onderzoek naar het leefgebied van de Kievit

»

Ontstekingen snavelholtes roofvogels

12 mei 2016

Het DWHC heeft in de eerste maanden van 2016 bij een verhoogd aantal roofvogels, waaronder buizerds, door pathologisch onderzoek een ontsteking in de snavelholte vastgesteld.

»

Nationale Vogelweek: vogels ringen

11 mei 2016

Kom ook kijken bij het vogels ringen op de Wylerberg, Beek-Ubbergen

»

Gevonden: nieuwe ledenraadsleden

09 mei 2016

Vier nieuwe kandidaten hebben zich gemeld voor het hoogste orgaan van onze vereniging, de Sovon-Ledenraad. 

»

Oostenwind en Zwarte Wouwen

09 mei 2016

Opvallende aantallen dankzij harde wind

»

Blog: kuikens kijken in de Lingewaard

06 mei 2016

Stagiair Daphne vertelt hoe het veldwerk voor het Jaar van de Kievit verloopt in de Lingewaard.

»

Gierzwaluwen stromen binnen

06 mei 2016

Aangekondigd door topdag op Breskens

»

Eerste jonge Grote Gele Kwikstaarten vliegvlug

03 mei 2016

Terwijl noordelijke broedvogels nog doortrekken.

»

Primeur: broedende Visarenden in ons land

29 april 2016

Voor het eerst broeden vastgesteld. Sinds deze week in de Biesbosch.

»

Doodsoorzaken Groenlingen

28 april 2016

9 exemplaren onderzocht. 4 verschillende doodsoorzaken gevonden, waaronder ook Het Geel.

»

Blog: kievitgezin K10 wordt op de voet gevolgd

28 april 2016

Benny Middendorp blogt over een zeer plaatstrouwe Kievit en een kuiken van 18 gram.

»

Succesvol eerste telweekend Rallen

26 april 2016

Ondanks matige weersomstandigheden veelbelovende cijfers. 1e telperiode loopt nog t/m zondagavond!

»

Spektakel tijdens MUS-telling: Havik

26 april 2016

Verslag van een enthousiaste teller die tijdens haar eerste MUS-telling een spectaculaire waarneming deed.

»

Noordse Sterns, in het voorjaar ook door binnenland

26 april 2016

Meeste trek langs de kust, in binnenland vooral bij slecht weer! De meeste worden eind april/begin mei gezien.

»

Laag vliegende zwaluwen

23 april 2016

Lage temperaturen, lage zwaluwen

»

Gekraagde Roodstaart heeft graag rot

23 april 2016

Nestgegevens van deze Afrikaganger zijn welkom. Nest in de smiezen? Vul een nestkaart in.

»

Historische eiercollecties, wie helpt ze (verder) te ontsluiten?

23 april 2016

Vrijwilliger gezocht voor het invoeren van historische eierverzamelingen in Nestkaart

»

Update Avimap en handleiding beschikbaar

22 april 2016

Suggesties tellers verwerkt. Nieuwe versie van de app beschikbaar en een vernieuwde handleiding.

»

Regenwulpentijd

21 april 2016

Mooie doortrek, maar wel nogal regionaal, en komen ze steeds vroeger?

»

Blog: vier kleine rakkertjes

21 april 2016

Een levenstocht van nog 26 dagen om vliegvlug te raken. Jefte hoopt dat de eerste vier kuikens van Sint-Oedenrode het redden.

»

Tapuiten hadden goed broedseizoen - met de nodige hulp

21 april 2016

Veel jongen uitgevlogen dankzij nestbescherming

»

Geen vogelgriep bij onderzochte dode Knobbelzwanen

21 april 2016

Elf dode Knobbelzwanen onderzocht. Waar zijn ze aan gestorven? DWHC zet het op een rij.

»

Ook je kennis en passie delen?

18 april 2016

Help mee van de Nationale Vogelweek een succes te maken!

»

Een telling van Kwartels, vijftig jaar geleden

18 april 2016

Historisch documentje, in velerlei opzicht

»

Blog: Je zult maar de eerste zijn!

15 april 2016

De eerste kuikens komen uit. Kievitje K.E is er als eerste bij. Jaap Gijsbertsen blogt erover.

»

Bonte Vliegenvanger terug na lange trektocht

14 april 2016

Vogels lijken vroeger te arriveren dan verleden jaar. Gaan ze ook eerder broeden?

»

MUS: teller 775 aan het woord

14 april 2016

Enthousiaste 'nieuwe' deelnemer aan het woord.

»

Blog: Benny meet eieren voor het Kievitonderzoek

14 april 2016

Het Kievitonderzoek is in volle gang. Benny Middendorp trapt af met de eerste blog uit het veld.

»

Merelnest gevonden?

12 april 2016

Stedelijke Merels broeden eerder dan die in het bos. Onderzoek mee en vul een Nestkaart in.

»

Jaarverslag NESTKAST 2015

12 april 2016

Bijna 17.000 nestkasten gecontroleerd, met 92.000 eieren.

»

Nesten van Ooievaars volgen

07 april 2016

Het gaat ze voor de wind. Bezet nest van Ooievaars gezien? Onderzoek mee en vul een nestkaart in.

»

Tafeleend: ook in Duitsland weinig vrouwen

05 april 2016

Geslachtsverhouding vrijwel gelijk aan Nederland

»

Uitgebreide monitoring ganzenbeleid It Fryske Gea

04 april 2016

It Fryske Gea vroeg Sovon om na te gaan hoeveel ganzen in haar terreinen voorkomen tijdens de broedtijd en ruitijd en welke gevolgen aantalsbeperkende maatregelen hebben gehad 

»

Baltsende Krakeenden

04 april 2016

Trendmatig de meest succesvolle eendensoort

»

Puzzelen aan Kool- en Pimpelmees

01 april 2016

De Pimpelmees doet het beter dan de Koolmees, maar waarom?

»

Verwacht effect klimaatverandering op vogels vastgesteld

01 april 2016

Soorten met verwacht voordeel door klimaatverandering nemen daadwerkelijk in aantallen toe

»

Grutto in speciaal weekend geteld

31 maart 2016

Ruim 27.000 grutto's verdeeld over 139 gebieden geteld in Welkom Gruttoweekend.

»

Wolken Zwarte Zee-eenden

29 maart 2016

Absurde aantallen voor de Noord-Hollandse kust. Op 29 maart zelfs 217.000 richting zuid.

»

Zuidenwind en...volop getjiftjaf

29 maart 2016

Ineens volop zingend, zuidenwind leidde tot massale aankomst. Nu overal weer te horen.

»

Laatste informatie over watervogels samengevat

29 maart 2016

Nieuwe watervogelrapport staat weer boordevol met interessante en actuele informatie. Dankzij de inzet van ruim 1600 tellers.

»

Regen en stijgende temperaturen: Merels vinden het heerlijk

25 maart 2016

Ochtend- en avondkoor barst los. Iets dat al heel lang fascineert.

»

Europese Rode Lijst en ander nieuws

25 maart 2016

Nieuwe Bird Census News met o.a. Europese Rode Lijst en informatie over hoe men telde in de Oekraïne

»

Tiende jaar MUS gaat beginnen

25 maart 2016

Stadsvogels, een steeds belangrijker wordende groep. In 2016 worden ze al voor het tiende jaar geteld in MUS.

»

Broedvogelrapport 2014 verschenen

24 maart 2016

Overzicht van 138 pagina's over de actuele stand van de broedvogels, met veel foto's. grafieken en compacte toelichting.

»

Jaarverslag trektellen 2015

22 maart 2016

Bijna 30.000 teluren, ruim 17 miljoen trekvogels. Samengevat in een lezenswaardig jaaroverzicht.

»

Eenden op voorjaarstrek

22 maart 2016

Smienten, Pijlstaarten, Wintertalingen enzovoort...ze worden onrustig.

»

Voorlopige resultaten slaapplaatstelling Grutto

21 maart 2016

Al ruim 23.500 slapende Grutto's ingevoerd in speciaal Welkom Gruttoweekend. En er komen nog gegevens binnen.

 

»

Dode wilde eenden langs de weg? Geef het door!

21 maart 2016

Voorjaar in de bol, leidt tot verkeersslachtoffers. Geef ze aan ons door voor verder onderzoek.

»

Eerste Kievitsei in onderzoeksgebied gevonden

16 maart 2016

In Gelderland nu ook eerste Kievitseieren. Precies in één van de onderzoeksgebieden van het Jaar van de Kievit.

»

Boomleeuweriken bij een graadje vorst

14 maart 2016

Volop terug, trekken zich niets aan van een koude start van de dag.

»

Welkom Grutto, ook op de slaapplaatsen

12 maart 2016

Welkom Grutto weekend op 19 en 20 maart. Slaapplaatsen van nationale vogel tellen!

»

Nieuwe Limosa bijna in de bus

11 maart 2016

Spotvogels, Gierzwaluwen en nog veel meer

»

Eerste kievitsei gevonden in Jaar van de Kievit

11 maart 2016

Eerste kievitsei gevonden op 9 maart. Vanaf nu Jaar van de Kievit écht van start. Help mee!

»

Watervogeltelling voor de boeg

11 maart 2016

Half maart: wat is er nog aanwezig van overwinteraars, wat is al gearriveerd van zomervogels?

»

Meetnet Agrarische Soorten (MAS) in Fryslân: doe je mee met de cursus?

08 maart 2016

Meehelpen om vogels in het agrarische gebied van de provincie te tellen? We geven dit voorjaar een cursus..

»

Weidevogelavond Friesland verzet

08 maart 2016

Vanwege ziekte kan de startavond van het weidevogelmeetnet Friesland niet doorgaan.

»

Broedvogels in de Waddenzee hebben het moeilijk

05 maart 2016

Veel soorten kustbroedvogels in de Waddenzee hebben te maken met een laag broedsucces. 

»

Vogelen in Oost- en ZO-Europa voor de Europese atlas

02 maart 2016

Hulp gevraagd voor de tweede Europese broedvogelatlas.

»

Opvallende trekstroom Sijzen

01 maart 2016

Vooral over Midden-Nederland, bijna bizarre aantallen.

»

Zeeuwse Vogelaarsavond

25 februari 2016

Maandag 29 februari organiseert het Zeeuws Vogelaars Overleg in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg een avond voor alle Zeeuwse Vogelaars.

»

Goede winter voor Tjiftjaf en Kleine Zilverreiger

25 februari 2016

Uit PTT-tellingen blijkt dat we te maken hadden met een goede december voor Tjiftjaf en Kleine Zilverreiger. Dankzij het extreem zachte weer…

»

Korting op verrekijker of telescoop van Meopta

25 februari 2016

Toe aan een nieuwe verrekijker of telescoop? Grijp dan nu je kans, want tellers van Sovon krijgen via de webwinkel van Natuur Digitaal (Vogelinformatiecentrum Texel) 10% korting op alle artikelen van Meopta. Bovendien doneert Meopta per verkocht artikel 25 euro aan de Vogelatlas.

»

Het gaat even hard

24 februari 2016

Kolganzen, Kleine Zwanen, Sijzen...het trekt in straf tempo weg. Tegelijkertijd komen al wat zomergasten aan.

»

Broedvogels tellen. Ik wil starten, maar hoe?

24 februari 2016

We organiseren avonden in verschillende regio's over hoe je broedvogels telt. Ben je erbij voor een vliegende start van het voorjaar?

»

Nieuwe MUS-indexen beschikbaar

24 februari 2016

en het tiende veldjaar staat voor de boeg.

»

Sijzen vertrekken (in vaste groepen?)

18 februari 2016

Wegtrek na behoorlijke invasie begint. Onderzoekers ontdekken vaste groepsstructuren.

»

Nog oude nestkaarten?

16 februari 2016

Die zijn erg welkom! Ideaal om wat invoerwerk te doen, net voor het nieuwe broedseizoen.

»

20e Bird Numbers Congres in september

15 februari 2016

Europese Broedvogelatlasproject (EBBA2) op het programma.

»

Tafeleenden: meer mannen

15 februari 2016

71% van de getelde Tafeleenden is man. Scheve geslachtsverhouding niet nieuw, wel zorgwekkend.

»

Zanglijsters barsten los

11 februari 2016

Volop zang. Overwinteraars of trekkers?

»

De Kip als broedvogel

11 februari 2016

Broedt-ie dan in het wild? Jazeker...

»

Pionieren in Flevoland

09 februari 2016

Veldmedewerker Jan Schoppers was in Flevoland bij een pilotproject van wintervogelonderzoek in vanggewassen. 

»

Digitale avifauna Rijk van Nijmegen

05 februari 2016

De eerste - voor zover wij weten - digitale streekavifauna is af. Vogelwerkgroep Nijmegen klaarde de klus.

»

Avimap: Nieuwe Digitale veldinvoer

05 februari 2016

BMP- en MAS-invoer nog eenvoudiger

»

Midwintertelling 2016: al 3450 tellingen ingevoerd

04 februari 2016

Ruim 4,7 miljoen watervogels geteld en dat is nog niet compleet.

»

Veel IJsduikers in Zeeland

02 februari 2016

Nieuw fenomeen: volwassen IJsduikers keren 's winters terug naar vaste plekken in Zeeland.

»

Kleine Zwanen profiteren van meewind

02 februari 2016

Wegtrek met stevige wind in de rug.

»

Heen en weer

27 januari 2016

Verwarrende tijden voor vogels. Hoge temperaturen afgewisseld door speldenprikken van de winter.

»

Geen kievitseieren rapen in 2016

27 januari 2016

Ongunstige staat van instandhouding Kievit in Friesland reden voor besluit om het traditionele eierrapen te verbieden.

»

Vogels van het Leijpark

26 januari 2016

Fraaie documentatie door gedreven patchworker Henk Moller Pillot, die veertig jaar het Leijpark in Tilburg telde.

»

Dode Groenling? Help mee met het onderzoek

26 januari 2016

Het DWHC roept op om dood gevonden Groenlingen te melden voor onderzoek naar ziekte Het Geel.

»

Limosa op komst

23 januari 2016

NIeuwe aflevering boordevol interessante artikelen.

»

Ganzen- en zwanendag 23 januari 2016

22 januari 2016

In Hotel Haarhuis, tegenover het NS Station in Arnhem

»

Acht broedgevallen Rode Wouw in 2015

21 januari 2016

Opvallende opleving van een zeer schaarse broedvogel.

»

Eerste indrukken midwintertelling 2016

21 januari 2016

Wisselend weerbeeld, variabele berichten.

»

Muizen, muizen en nog eens muizen

21 januari 2016

Muizenplagen leken uitgestorven...tot 2014

»

Tuinvogeltelling 2016: Huismus weer op 1

19 januari 2016

Zelfde top-3 als vorig jaar, maar beduidend meer Kepen en Halsbandparkieten.

»

Vijftigste Midwintertelling

15 januari 2016

Watervogels tellen van IJsland tot Zuid-Afrika...dit weekend

»

IJsduikers, tot op ongewone plekken

12 januari 2016

Er zitten momenteel her en der IJsduikers in het land. Soms op plekken waar je ze niet verwacht.

»

Sovon-Nieuws boordevol nieuws

12 januari 2016

Sovon-Nieuws 2015 nummer 4 nu ook digitaal beschikbaar.

»

Tafeleenden: mannen en vrouwen tellen

12 januari 2016

Herhaalde oproep: doe mee aan internationaal onderzoek!

»

Slaapplaatstelling ganzen en zwanen

08 januari 2016

Heeft de vorst in het noorden wat moois voor ons in petto?

»

Vijftigste midwintertelling nadert...

07 januari 2016

en meer over watervogels in de nieuwste nieuwsbrief.

»

Invallende vorst: enkele vogelsoorten trekken weg

05 januari 2016

Bizarre temperatuurverschillen binnen Nederland. Enkele opvallende verplaatsingen.

»

Nieuwe Limosa verschenen

03 januari 2016