Beheeradvies

U wilt het beheer van uw terrein optimaliseren? Dan kan Sovon u hierin adviseren, bijvoorbeeld door inventarisatie van uw gebied en de interpretatie van de tellingen.

Wat kunnen wij voor u doen?

In veel Nederlandse natuurgebieden maar ook stedelijke gebieden worden broedvogelkarteringen uitgevoerd. Maar wat zijn de gebruiksmogelijkheden van deze gegevens? Sovon helpt u bij de verwerking en interpretatie van vogeltellingen, bijvoorbeeld door middel van het door Sovon en Staatsbosbeheer ontwikkelde Avifauna Informatie en evaluatie Systeem (AVIS).

AVIS koppelt lokale broedvogelgegevens aan ecologische kennis, waardoor direct optimalisatie van het beheer mogelijk is.

Portfolio

Stadsvogelindicator

Op basis van telgegevens uit het Meetnet Urbane Soorten (MUS) heeft Sovon voor Vogelbescherming Nederland een Stadsvogelindicator ontwikkeld. Hiermee kan voor iedere wijk in Nederland de vogelsamenstelling worden voorspeld. Wanneer de werkelijke samenstelling afwijkt van dit gemiddelde is actief beheer voor specifieke soortgroepen mogelijk. Lees meer »

Optimalisatie beheer Nachtzwaluw Noord-Brabant

De Nachtzwaluw is één van de prioritaire soorten van het natuurbeleid van de Provincie Noord-Brabant. Sovon onderzoekt welke factoren sturend zijn voor het voorkomen van Nachtzwaluwen. Deze informatie is van belang om gerichte beheeradviezen te geven voor de instandhouding van Nachtzwaluwpopulaties. Lees meer »