Meer merelnesten gemeld dan ooit

Er zijn dit jaar al ruim 200 merelnesten gemeld, een stuk meer dan voorgaande jaren.

2022 is het Jaar van de Merel, maar ook 2021 staat in het teken van de soort. Dit jaar wordt er al vooronderzoek gedaan door binnen bestaande telprojecten extra op deze soort te letten. De focus van het vooronderzoek ligt vooral op de nesten van de Merel. Daarom deden we begin dit jaar een oproep om merelnesten te zoeken. En daar werd gehoor aan gegeven! Meer mensen dan ooit gaven merelnesten in hun tuin door.

De nestgegevens die dit jaar binnenkomen kunnen ons helpen om onderzoeksvragen te formuleren die we in 2022 met hulp van een nog grotere groep vogelaars hopen te beantwoorden. We willen graag weten wat het aandeel succesvolle nesten is en hoeveel jongen er uitvliegen. Ook willen we nagaan of daar verschillen in zijn tussen het stedelijk en landelijk gebied. Zo komen we erachter of het éne leefgebied beter is dan het andere.

Door een breed publiek te informeren over het belang van onderzoek naar algemene soorten gaan hopelijk meer mensen zich inzetten voor goede leefomstandigheden voor vogelsoorten dicht bij huis.

Merelnesten doorgeven kan nog

Merels doen vaak meerdere broedpogingen in een jaar en broeden soms tot laat in juli. Heb je dus een merelnest in je tuin, dan kun je die nog doorgeven. In het velddagboek van Frank en Bernice kun je zien hoe je merelnesten kunt vinden en wat je tegenkomt als je de nesten vaker bezoekt.

Het doorgeven van de nesten gaat heel makkelijk via de app AviNest, maar je moet wel een protocol volgen. Indien je liever de gegevens via je je computer doorgeeft, dan kan dat via het webformulier met Nestkaart Light.

Wil je meer weten over de Merel?

Kijk dan op Jaar van de Merel of luister naar de podcast Vogelverhalen van Sovon.