Jaar van de Merel

Een Merel badderend in Gelderland

De Merel is de talrijkste broedvogel van Nederland. In de afgelopen twee eeuwen ontwikkelde de soort zich van schuwe bosvogel naar bekende tuinvogel.

Tot de eeuwwisseling namen Merels toe, maar vanaf 2016 verdween bijna een derde van de populatie. Waarschijnlijk deels als het gevolg van het Usutu-virus, maar de precieze oorzaken weten we niet. Deze plotselinge afname is reden om de Merel beter te gaan onderzoeken; we weten opmerkelijk weinig over deze soort, terwijl hij dicht bij ons leeft. Daarom roepen Vogelbescherming Nederland en Sovon in 2022 het Jaar van de Merel uit.

Wat eet de Merel?

Merels in de stad en in bossen op arme zandgronden laten al langer een achteruitgang zien. Waarom, is niet goed bekend. Vermindering van de hoeveelheid groen in de stad zou een rol kunnen spelen. Wellicht is er te weinig voedsel beschikbaar. Met de telling 'Wat eet de Merel?' proberen we daar meer over te weten te komen. Vanaf 1 januari kun je wekelijks de Merels in je tuin tellen en de voedselbronnen waar ze gebruik van maken noteren.

Start met tellen

Broedsucces

Jaarlijks worden enkele tientallen merelnesten gevolgd voor het Nestkaartenproject. Om goede uitspraken te kunnen doen over het broedsucces van de Merel zijn meer nestkaarten nodig. We willen graag weten wat het aandeel succesvolle nesten is en hoeveel jongen er uitvliegen. Ook willen we nagaan of daar verschillen in zijn tussen het stedelijk en landelijk gebied. Zo komen er erachter of het éne leefgebied beter is dan het andere.

Leefgebied

Goede leefomstandigheden voor vogelsoorten dicht bij huis zijn belangrijk. Vogelbescherming zal het Jaar van de Merel in 2022 daarom aangrijpen om extra aandacht te vragen voor vergroening van de stedelijke leefomgeving. Hopelijk draagt het onderzoek in het Jaar van de Merel bij aan een beter begrip van de kwaliteit van onze wijken, tuinen, parken en plantsoenen voor de vogels, met wie we onze steden en dorpen delen.

Overigens kan bijna iedereen al beginnen om het de Merel zoveel mogelijk naar de zin te maken, zie bijvoorbeeld hier en hier. Ook zijn op 16 maart dit jaar Gemeenteraadsverkiezingen. Een mooie kans om op lokaal niveau aandacht te vragen voor groene wijken en tuinen, zowel in het stemhokje als ook daarna. Want Merels zijn niet zo dol op stenen en tegels. We geven geen stemadvies, maar onze oproep is om de natuur te laten meetellen in je keuze. En je kunt nog meer doen.

Meedoen

Wat eet de Merel?

Wat eten de Merels in je tuin? Doe vanaf 1 januari 2022 mee aan de telling 'Wat eet de Merel?'. Noteer wekelijks hoeveel Merels je maximaal in je tuin ziet en waar ze van eten. Je kunt gegevens invoeren van je tuin, balkon, plantsoen in de buurt, of elke andere plek waar je wekelijks de Merels kunt tellen.

Merelnesten volgen

Volg gedurende het broedseizoen nesten van de Merel. Nestkaarten zijn welkom van ieder nest dat tenminste drie keer wordt bezocht in de actieve fase. Kijk voor meer informatie op de pagina van het meetnet Nestkaarten.

Nestcursus

Ben je een enthousiasteling die meerdere nesten wil zoeken en volgen? In de cursus Merelnesten zoeken en volgen leiden we je graag op tot nestonderzoeker. Onder leiding van een ervaren professional leer je alle stappen: van het ‘koud’ zoeken naar nesten tot het noteren en invoeren van de gegevens via de app AviNest en het Nestkaartprogramma. De cursus vindt in de periode april-mei plaats. We verwachten dat je daarna actief deelneemt aan het project. Er is plaats voor ongeveer 15 deelnemers.

Aanmelden voor de cursus is momenteel niet mogelijk.