Jaar van de Merel

De Merel is de talrijkste broedvogel van Nederland. In de afgelopen twee eeuwen ontwikkelde de soort zich van schuwe bosvogel naar bekende tuinvogel. Tot de eeuwwisseling namen Merels toe, maar vanaf 2016 verdween bijna 30% van de populatie. Waarschijnlijk deels als het gevolg van het Usutu-virus, maar de precieze oorzaken weten we niet. Deze plotselinge afname is reden om de Merel beter te gaan onderzoeken; we weten opmerkelijk weinig over deze soort, terwijl hij dicht bij ons leeft. Daarom roepen Vogelbescherming Nederland en Sovon het Jaar van de Merel uit.

Het Jaar van de Merel is pas in 2022. Maar ook 2021 staat in het teken van deze soort. Dat jaar gebruiken we om vooronderzoek te doen en om binnen bestaande telprojecten extra op de Merel te letten. De focus ligt vooral op nestonderzoek. Met het vooronderzoek willen we onderzoeksvragen formuleren die we in 2022 met hulp van een brede groep van vogelaars kunnen beantwoorden.

Nestonderzoek

Jaarlijks worden enkele tientallen merelnesten gevolgd voor het Nestkaartenproject. Dat is te weinig om goede uitspraken te kunnen doen over het broedsucces van de Merel. We willen graag weten wat het aandeel succesvolle nesten is en hoeveel jongen er uitvliegen. Ook willen we nagaan of daar verschillen in zijn tussen het stedelijk en landelijk gebied. Zo komen er erachter of het éne leefgebied beter is dan het andere.

Leefgebied

Door een breed publiek te informeren over de het belang van onderzoek naar algemene soorten gaan hopelijk meer mensen zich inzetten voor goede leefomstandigheden voor vogelsoorten dicht bij huis. Vogelbescherming zal het Jaar van de Merel in 2022 aangrijpen om extra aandacht te vragen voor vergroening van de stedelijke leefomgeving. Hopelijk draagt het onderzoek in het Jaar van de Merel bij aan een beter begrip van de kwaliteit van onze wijken, tuinen, parken en plantsoenen voor de vogels, met wie we onze steden en dorpen delen.

Meedoen

Is nestonderzoek iets voor jou? In 2021, het voorbereidende onderzoeksjaar, leiden we je graag op tot nestonderzoeker. We zoeken enthousiastelingen die meerdere nesten willen zoeken en volgen. Daarom organiseren we komend voorjaar de veldcursus Merelnesten zoeken en volgen.

Onder leiding van een ervaren professional leer je alle stappen: van het ‘koud’ zoeken naar nesten tot het noteren en invoeren van de gegevens via de app AviNest en het Nestkaartprogramma. De cursus vindt in de periode april-mei plaats. We verwachten dat je daarna actief deelneemt aan het project. Er is plaats voor ongeveer 15 deelnemers.

WE HEBBEN VEEL AANMELDINGEN ONTVANGEN. HET IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK OM JE AAN TE MELDEN VOOR DEZE CURSUS.