Juni: piekmaand voor eileggende Kleine Karekieten

De eileg van Kleine Karekieten piekt in de maand juni. Tot begin augustus blijven broedpogingen echter mogelijk. Vind je een nest: noteer de details en geef ze door!

Kleine Karekieten komen, een kleine voorhoede daargelaten, pas in mei op de Nederlandse broedplaatsen aan. Vanaf half mei, wanneer het riet flink begint te groeien, bouwen ze hun prachtig geweven nestjes. Dat zijn stevige bouwsels die soms in de winter nog zichtbaar zijn, solide verankerd aan rietstengels.

Legpiek in juni

De eileg kan plaatsvinden tot de eerste dagen van augustus. De piek valt echter in de eerste helft van juni. Afhankelijk van hoe succesvol de eerste broedpogingen verlopen, maar ook van de weersomstandigheden, gaat een klein tot aanzienlijk deel van de vogels ook in juli over tot eileg. Ze leggen dan echter minder eieren.

Nestonderzoek, subtiel en spannend

Nesten van Kleine Karekieten worden opgezocht en gecontroleerd in het kader van het Meetnet Nestkaarten. Hiermee proberen we grip te krijgen op het broedsucces van vogelsoorten; een belangrijke factor om aantalsveranderingen te verklaren. Het is bijna een open deur om te vermelden dat nestonderzoek een delicaat werkje is, waarbij het welzijn van de vogels altijd bovenaan staat. Echt iets voor toegewijde veldmensen die veel tijd willen steken in buitengewoon nuttig onderzoek. De beloning is ernaar, want weinig is zo spannend als een directe inkijk in het intieme leven van broedvogels.

Speciale belangstelling

Binnen het Meetnet Nestkaarten krijgen sommige vogelsoorten speciale aandacht, waaronder de Kleine Karekiet. Het is een soort die ver weg overwintert (vooral in de mangroves van West-Afrika) en broedt in kwetsbare habitats (moerassen, denk aan veranderingen in water- en rietkwaliteit). Bovendien is het nest relatief makkelijk te vinden, in ieder geval in vergelijking met vele andere zangvogels met een open nest. Ook binnen het onderzoek van Anne Kwak naar de invloed van recente landbouwbestrijdingsmiddelen krijgt deze soort extra aandacht en zijn nestgegevens meer dan welkom.

Meedoen met nestonderzoek

Ieder gevonden nest dat tenminste tweemaal gecontroleerd wordt levert zinvolle informatie op over het broedsucces. Om nestonderzoek te mogen doen, heb je wel een registratiebewijs nodig dat je eenvoudig bij Sovon kunt aanvragen. Hiermee is een ontheffing op de verboden in de Flora- en Faunawet dan niet nodig. Aanwijzingen voor en resultaten van nestonderzoek aan Kleine Karekiet staan op de soortenpagina (tabblad Telrichtlijnen/Nestonderzoek).