Gekraagde Roodstaart heeft graag rot

Gekraagde Roodstaarten arriveren als een van de eerste Afrikagangers in ons land. Vanaf begin april prevelen de mannetjes er lustig op los, eind april begint de broedperiode. Volgens het nestkastverslag over 2015 broeden ze graag in rotte nestkasten. Weet je een nest te zitten of heb je een bezette kast? Vul dan een nestkaart in!

Heb je een nestkast waarin Gekraagde Roodstaarten broeden of weet je een natuurlijke holte te vinden waarin gebroed wordt? Dan is het voorzichtig volgen van zo'n nest een zinvolle bezigheid. Door enkele keren de inhoud van het nest te controleren en de gegevens te verzamelen op een nestkaart, draag je bij aan meer kennis over deze soort. Nestgegevens zijn een puzzelstuk in het verklaren van de ontwikkeling van de soort. Zo blijkt uit de nestkaarten die we tot nu toe kregen dat Gekraagde Roodstaarten hun eileg de laatste decennia iets vervroegd hebben. Iedere nestkaart draagt bij aan een scherper beeld van bijvoorbeeld het legbegin. Vraag voor het volgen van een nest wel een registratiebewijs aan en houd je aan de gedragscode.

Holenbroeder

Broeden doen Gekraagde Roodstaarten vooral in bossen van de hogere delen van Nederland. Vooral in oude dennebossen kunnen ze in hoge dichtheden voorkomen. In het Rivierengebied tref je ze in doorgeschoten wilgenbos aan. Om te broeden zoeken ze ruimte holtes op. Gekraagde Roodstaarten broeden ook in nestkasten, mits die een ruime ingang hebben. Ze houden van rot hout: een erg oude nestkast dus gewoon laten hangen, is het advies.