NESTKAST Jaarverslag broedseizoen 2015

Dit is het zevende landelijke jaarverslag van NESTKAST (NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders). Dit is het netwerk waarin amateur nestkastonderzoekers (controleurs en ringers), professionele nestkastonderzoekers (NIOO-KNAW, Nederlands Instituut voor Ecologie), het Vogeltrekstation (VT) en Sovon Vogelonderzoek Nederland bij elkaar komen voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied van nestkastenonderzoek. NESTKAST richt zich speciaal op kleine zangvogels (mezen, mussen, vliegenvangers, etc.) en enkele andere soorten waarvoor geen landelijke werkgroep voor gegevensinzameling is, zoals Bosuilen.

Naast de kengetallen voor de legsels van nestkastbroeders zijn er in dit verslag ook bijdrages over opmerkelijke zaken die zich op en rond nestkasten voordeden.

In 2015 ontving NESTKAST gegevens van 125 deelnemende nestkastwerkgroepen en/of Sovon controleurs, verdeeld over 317 terreinen. Van het broedseizoen 2015 zijn in totaal de gegevens van 16.830 nestkasten ontvangen.

Document: 

Nestkastrapport_2015.pdf

Auteurs: 

Ballering L.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

NESTKAST/Sovon

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Overig

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands