De Huiszwaluwen kwamen toch

Waar blijven de Huiszwaluwen, vroegen we ons halverwege mei af. Ze kwamen toch, zo’n twee weken later dan normaal. Een steekproef van de eerste tellingen laat zien dat er in het Jaar van de Huiszwaluw voorlopig zo’n 5% meer nesten bezet zijn dan vorig jaar.

Door Albert de Jong

Halverwege mei bleek uit trektellingen dat de aankomst van Huiszwaluwen opvallend laag was. Bekijken we nu de grafiek op Trektellen.nl, dan zie je dat in de laatste tien dagen van mei een flinke inhaalslag werd gemaakt. De massa kwam alsnog.

Eerste indruk positief

Met kolonievogeltellingen tussen 15 juni en 15 augustus meten we jaarlijks hoeveel de landelijke populatie toe- of afneemt. IJverige tellers gaven al tellingen van enkele honderden kolonies door voor het kolonievogelproject. Uit een steekproef van 229 kolonies die zowel vorig jaar als dit jaar geteld werden, komt een verschil van +5%.

Voorlopig zien we dus meer bezette nesten van Huiszwaluwen dan vorig jaar. De eerste indruk in het Jaar van de Huiszwaluw is dus positief. Zet de positieve trend van de laatste jaren door?

En het broedsucces?

Deze voorlopige indruk zegt echter niets over het broedsucces van de zwaluwen. We weten bijvoorbeeld nog niet of de late aankomst ervoor zorgde dat ze ook later dan anders begonnen met broeden. Evenmin kunnen we al iets zeggen over het aantal nesten waarin Huiszwaluwen een tweede legsel beginnen. Die gegevens worden momenteel nog volop verzameld via het nestonderzoek van het Jaar van de Huiszwaluw.

Zo'n 130 vrijwilligers bekijken dit jaar hoe succesvol de zwaluwen in hun kolonie zijn. De resultaten die daar uit zullen komen vertellen ons straks gedetailleerd hoe het seizoen voor de 'vliegende orka' verliep.