Albert de Jong

Titel(s): 

MA

afdeling: 

Communicatie

functie: 

Adviseur Communicatie, woordvoerder

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

albert.dejong@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 410

06 17 17 37 64

Onderzoeksveld: 

Citizen Science

Expertise: 

  • themacoördinator monitoring & communicatie
  • werving en opleiding monitoringsvrijwilligers
  • redacteur Sovon-Nieuws en Vogelbalans
  • online redactie
  • docent vogelcursus Universiteit Utrecht

https://www.linkedin.com/in/albert-de-jong-5657862a/

CV: 

https://www.linkedin.com/in/albert-de-jong-5657862a/

Publicaties: 

Artikelen (populair)

  • de Jong, A., van der Es, T. & H. Gebuis (2017). Het eerste broedgeval van de Visarend in Nederland. LIMOSA 90 (1): 25-33.
  • Ottens, G, Jong A de & Kwakernaak, A (2016). Jonge Spreeuw helpt ouders bij het voeren van jongen van een volgend broedsel. LIMOSA 88 (4): 192-194.
  • Koffijberg K, Hustings F, Jong A de, Hornman M & Winden E, van (2011). Recente ontwikkelingen in het voorkomen van Taigarietganzen in Nederland. LIMOSA 84 (3): 117-131.

Redactie

(Mede-)redacteur van Vogelbalans, Sovon-Nieuws, Broedvogelrapportages

Vlogs

Op YouTube en op Twitter