Albert de Jong

Titel(s): 

MA

afdeling: 

Communicatie

functie: 

Adviseur Communicatie, woordvoerder

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

albert.dejong@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 410

06 17 17 37 64

Onderzoeksveld: 

Citizen Science

Expertise: 

 • themacoördinator monitoring & communicatie
 • werving en opleiding monitoringsvrijwilligers
 • redacteur Sovon-Nieuws en Vogelbalans
 • online redactie
 • docent vogelcursus Universiteit Utrecht

https://www.linkedin.com/in/albert-de-jong-5657862a/

CV: 

https://www.linkedin.com/in/albert-de-jong-5657862a/

Publicaties: 

Artikelen (populair)

 • van der Spek S., de Jong A., van Winden E. & C.S. Roselaar (2020). Verandering in de najaarsfenologie van de Waterrietzanger? LIMOSA 93: 129-317.
 • de Jong, A., van der Es, T. & N. Hulsbosch (2020). Territoriale en broedende Visarenden Pandion haliaetus in Nederland in 2014-2019. De Takkeling 28: 145-154
 • Van den Bremer L, van Turnhout C, Piersma T, Nienhuis J & de Jong A.(2020) Broedprestaties van Nederlandse Huiszwaluwen. LIMOSA 93: 34-44.
 • de Jong, A. (2018). Slechtvalken Falco peregrinus broeden succesvol in draaiende kraan. De Takkeling 26: 82-86.
 • de Jong, A., van der Es, T. & H. Gebuis (2017). Het eerste broedgeval van de Visarend in Nederland. LIMOSA 90: 25-33.
 • de Jong, A. (2016). Torenvalk Falco tinnunculus kleptoparasiteert Velduil Asio flammeus. De Takkeling 24: 87-90.
 • Ottens, G, Jong A de & Kwakernaak, A (2016). Jonge Spreeuw helpt ouders bij het voeren van jongen van een volgend broedsel. LIMOSA 88: 192-194.
 • Koffijberg K, Hustings F, Jong A de, Hornman M & Winden E, van (2011). Recente ontwikkelingen in het voorkomen van Taigarietganzen in Nederland. LIMOSA 84: 117-131.

Hoodstukken in boek

Soortbeschrijvingen van Visarend, Grote Zilverreiger, Cetti's Zanger, Pontische Meeuw en Taigarietgans in: Sovon Vogelonderzoek Nederland 2018: Vogelatlas van Nederland. Broedvogels, wintervogels en 40 jaar verandering. Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen.

Redactie

(Mede-)redacteur van Vogelbalans, Sovon-Nieuws, Broedvogelrapportages

Vlogs

Op YouTube en op Twitter