Huiszwaluw

Wetenschappelijke naam

Delichon urbicum

Engelse naam

Common House Martin

Rode Lijst :Gevoelig
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

70.000-100.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

50.000-200.000 (2008-2012)

Huiszwaluw

Delichon urbicum

Methode

Nesten tellen

Tijd van het jaar

Begin mei t/m eind augustus

Datumgrenzen

15 juni t/m 15 augustus

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Minimaal eenmaal nesten in aanbouw en bewoonde nesten tellen tussen 15 juni-15 augustus. Bewoonde nesten herkenbaar aan goede conditie, in- en uitvliegende oude vogels of al dan niet uit de nestopening kijkende jongen (uitwerpselen onder de nesten). Soms ook in kunstnesten broedend. Zeer uitgezakte of verbrokkelde nesten niet meetellen (zijn oud; pas echter op in droogteperiodes wanneer niet altijd voldoende vochtige klei kan worden aangebracht), net zo min als nesten met strootjes of veren uit nestopening (bewoond door mussen).
Tellingen voor juli doorgaans onvolledig i.v.m. vestigingen tot in juli. Let ook op achterkant van gebouwen!

Interpretatie

Hoogste aantal gelijktijdig bezette nesten in periode 15 juni-15 augustus aanhouden.

Fusieafstand

300 m

Bijzonderheden

Nestbouw kan in droge periode opmerkelijk lang duren (tot 18 dagen). Door verstoring kunnen verplaatsingen optreden. Nieuwe broedsels vinden plaats op een andere plek of in een reeds bestaand nest.

Broedbiologie

Nestelt tegenwoordig vrijwel uitsluitend op platteland, zowel in dorpen, gehuchten als vrijstaande huizen, boerderijen en bouwwerken (inclusief sluizen, gemalen, bruggen); steden worden amper meer bewoond, met uitzondering van randen.
Een tot twee broedsels per jaar. Meestal 4-5 eieren, broedduur 13-16 dagen, nestjongenperiode 23-30 dagen, onder uitzonderlijke omstandigheden (slecht weer, groot broedsel) nog langer. Eileg van half mei tot begin augustus.