Nestonderzoek Huiszwaluw

Over het nestsucces en hoe dit wordt beïnvloed door kenmerken van de nestplaats en omgeving is in Nederland weinig bekend. Die informatie is cruciaal om Huiszwaluwen te helpen. Zo is één van de hypothesen dat het aantal tweede legsels afhangt van het voedselaanbod in de omgeving. Door elke week naar enkele nesten in een kolonie te kijken, kun je als waarnemer waardevolle gegevens verzamelen. Onderzoek je mee?

In 2018 en 2019 deden tientallen nestonderzoekers mee aan het landelijke onderzoek. Van 2018 hebben we de resultaten al geanalyseerd in dit artikel. De eerste resultaten van 2019 zijn gedeeld in een artikel in Sovon-Nieuws. Het onderzoekt loopt door.

De belangrijkste vragen van het nestonderzoek zijn:

  • Wat is het nestsucces en hoe verschilt het tussen regio's?
  • Beïnvloeden nestplaats en omgeving (voedsel) dit succes?
  • Hoe zit het met het aandeel tweede legsels?
  • Wat ligt ten grondslag aan de recente toename en hoe kunnen we die verder stimuleren?
Vogels tellen Nederland - Sovon Vogelonderzoek Nederland

Wekelijks even kijken

Voor het nestonderzoek:

- kies je een locatie die je vanaf half april t/m de nazomer volgt. 

- observeer je wekelijks enkele nesten (max. 10 en alleen als het je goed lukt nog meer) vanaf een afstandje voor de duur van een kwartier tot uur.

- noteer je telkens per nest het stadium.

- verzamel je samen met anderen waardevolle gegevens over het broedsucces van een bedreigde soort.

4. Verwerk je gegevens

Zet aan het einde van het seizoen je gegevens in het online webformulier of stuur het formulier per post.