Nestonderzoek Huiszwaluw

Over het nestsucces en hoe dit wordt beïnvloed door kenmerken van de nestplaats en omgeving is in Nederland weinig bekend. Die informatie is cruciaal om Huiszwaluwen te helpen. Zo is één van de hypothesen dat het aantal tweede legsels afhangt van het voedselaanbod in de omgeving. Door elke week naar enkele nesten in een kolonie te kijken, kun je als waarnemer waardevolle gegevens verzamelen. 

In de aanloop naar het broedseizoen van 2018 verschijnt hier alle benodigde informatie over de neststudie. Heb je interesse om mee te doen of heb je alvast vragen? Mail dan naar huiszwaluw@sovon.nl, en dan zorgen wij ervoor dat je op de hoogte wordt gehouden. 

Bekijk hier alvast hoe een Huiszwaluw zijn nest bouwt