Nieuws

 • De slaapplaatstellingen van afgelopen weekend hebben al meer dan 1600 zilverreigers opgeleverd en dat is nog lang niet alles. Tellen kan nog tot-en-met komend weekend.

 • Het Usutu-virus is voor het eerst beschreven in Europa in Oostenrijk in de nazomer van 2001 in Merels. Sinds die tijd is het virus gevonden in Hongarije, Italië en Zwitserland, en afgelopen maanden in Duitsland. Zal het virus binnenkort ook Nederland bereiken?

 • Vara's Vroege Vogels meldt er de afgelopen maanden in Duitsland honderdduizenden vogels gestorven door het usutuvirus uit Afrika.
  De infectie wordt door muggen overgedragen en vooral merels zijn er het slachtoffer van. Maar ook dode mussen, spreeuwen en ijsvogels met het virus zijn gevonden. Omdat het virus ook is geconstateerd in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, die grenst aan Nederland, verwacht men dat ook in Nederland het virus slachtoffers gaat maken onder de vogels..
  Het virus zorgt bij mensen voor koorts, hoofdpijn en huiduitslag.

 •  Vandaag telden duizenden vogelaars over het hele land op meer dan 150 verschillende locaties zoveel mogelijk vogels. De vink is het vaakst geteld, maar liefst 41.066 keer, gevolgd door de spreeuw en kievit.

 • Soms bereiken ons mooie berichten, uit de regio, die een landelijke aandacht verdienen. Jan Kramer is een vogelaar die veel langs de Friese IJsselmeerkust is te vinden, onder andere om daar in de nazomer Reuzensterns op slaapplaatsen te tellen. De Makkumerzuidwaard is een van zijn telgebieden en tot 2005 een toplocatie waar groepen van 60 Reuzensterns konden worden gezien. En dat wil wat zeggen, want Reuzensterns zijn kritisch in hun keuze voor een slaapplek.

 • Als het aan het CDA ligt wordt de Hedwigepolder toch ontpolderd. Dat blijkt uit een enquête van Vogelbescherming Nederland onder de grootste politieke partijen in het kader van de komende verkiezingen.

 • Traditiegetrouw vormen de Reuzensterntellingen de aftrap van het nieuwe seizoen van het Meetnet Slaapplaatsen. Door deze tellingen op dezelfde avond uit te voeren zijn de bij ons verblijvende aantallen goed vast te stellen.

 • De zeldzame Hop broedde dit jaar met succes in Noord-Limburg. Dat is, voor zover bekend, het eerste geslaagde broedgeval sinds 1995 van deze ravissante schoonheid.

 • Dit voorjaar werd voor het eerst een broedpoging van een paar Kuifaalscholvers in ons land vastgesteld. Op 20 maart zag Sander Lilipaly op een strekdam bij Neeltje Jans in Zeeland een paartje adulte Kuifaalscholvers in een aalscholverkolonie.

 • Deze week ontvingen we meerdere berichten van vogelaars met goed nieuws over de uilen in hun regio. Er is namelijk sprake van een heuse geboortegolf. Met name steen- en kerkuilen vliegen op het moment af en aan met voedsel voor hun jongen.

 • Sovon heeft in opdracht van het Faunafonds de verspreiding van de ganzen in het winterseizoen 2010/11 laten monitoren. 55% van de populaties overwinteraars verblijft in opvanggebieden, terwijl dit in de jaren 2005-2008 nog 57-60% bedroeg.

 • Al dagen gonsde het van de geruchten. In de Onlanden Eelder- en Peizermade werden meerdere Kleinst Waterhoentjes gehoord maar waren het er twee of drie of nog meer?