Telprojecten

Duizenden vrijwilligers tellen het hele jaar door vogels. Zij dragen zo bij aan het onderzoek naar de vogelstand. Op basis van de telgegevens die in de verschillende meetnetten worden verzameld, weet Sovon welke vogels voor- of juist achteruit gaan in aantal. Dit biedt een wetenschappelijke basis voor het natuurbeleid en –beheer in Nederland. De belangrijkste resultaten presenteert Sovon jaarlijks in de Vogelbalans.

Tel mee!

Er zijn tellingen in alle seizoenen van het jaar, die veel of weinig tijd kosten, en waarvoor meer of minder vogelkennis en ervaring zijn vereist. Er zit dus vast een geschikt telproject voor jou bij! Kom je er niet uit? We helpen je graag verder.

Alle telprojecten op een rij

Hieronder vind je alle telprojecten van Sovon

Periode Projectaflopend sorteren Kennis Tijd Soorten Tijd v.d. dag
Voorjaar Broedvogelmonitoring (BMP)

3

3

Broedvogels Vroege ochtend
hele jaar Jaarrond Tuintelling

1

1

Alle soorten Overdag
Jaarrond Jaar van de Merel

2

2

Broedvogels Overdag
Jaarrond Jaar van de Wilde Eend

1

1

Broedvogels, Wintervogels Overdag
Voorjaar Kolonievogels

2

1

Broedvogels Overdag
Hele jaar LiveAtlas

3

1

Alle soorten Overdag
Voorjaar Losse meldingen broedvogels

1

1

Broedvogels Overdag
april-juli Meetnet Agrarische Soorten (MAS)

2

1

Boerenlandvogels Overdag
Voorjaar Meetnet Urbane Soorten (MUS)

1

1

Broedvogels Ochtend, Avond
Januari Midwintertelling

1

1

Watervogels Overdag
voorjaar Nacht van de rallen

3

1

Broedvogels Vroege ochtend, Schemer
Voorjaar Nestkaarten

3

2

Broedvogels Overdag
voorjaar Nestkaart Light

2

1

Broedvogels Overdag
Hele jaar Oog voor het Wad

3

2

Watervogels Overdag
15 dec. tm 1 jan. PTT (Punt-Transect-Tellingen)

2

1

Alle soorten Overdag
hele jaar Ringen / CES

3

3

Alle soorten Overdag
Hele jaar Slaapplaatstelling

3

1

Selectie van soorten Schemer
Hele jaar Sterfte wilde dieren

1

1

Alle soorten Overdag
Vooral voor- en najaar Trektellen

3

3

Alle soorten Overdag
September-april Watervogeltelling

3

3

Watervogels Overdag