Sovon actueel

Lezingen van de Landelijke Dag

25 november 2021

Terug te kijken op YouTube

»

Vrijwilliger van het jaar en Stimulansprijs 2021

18 november 2021

Jan Beekman en Vincent Sanders

»

Nieuwe Limosa

12 november 2021

De derde Limosa van dit jaar is gedrukt en verstuurd

»

Matige broedresultaten bij kustbroedvogels in de Waddenzee

10 november 2021

De meeste soorten brengen te weinig jongen groot, zo blijkt uit nieuw rapport.

»

Vogelkoor in het voorjaar verstilt

01 november 2021

Elke nieuwe lente brengt wat minder geluid

»

Leer water- en wintervogels herkennen

19 oktober 2021

Nieuwe online cursus en een gratis workshop

»

Meld dode vogels in verband met vogelgriep

18 oktober 2021

Het is mogelijk dat het virus met de najaarstrek weer onze kant op komt, of ons land bereikt.

»

Recreant en vogel ontmoeten elkaar in het Friese Westhoek

18 oktober 2021

Een van de mooiste vogelgebieden van ons land 

»

Goed seizoen voor weidevogels in Fryslân

14 oktober 2021

Jaarbericht 2021 komt met positieve cijfers.

»

Nederlandse Waddenzee van steeds groter belang voor ruiende Bergeenden

27 september 2021

Afgelopen zomer maar liefst 130.000 Bergeenden

»

Jonge Blauwe Kiekendieven gezenderd en online te volgen

24 september 2021

Anno 2021 broeden er minder Blauwe Kiekendieven dan Zeearenden in Nederland. 

»

Europees broedvogelcongres in april 2022

21 september 2021

Meld je aan voor het EBCC-congres in Luzern, Zwitserland.

»

Ruimte voor vogels in de Zuidwestelijke Delta

13 september 2021

Hoe kunnen vogels in het Deltagebied het beste beschermd worden tegen alle menselijke activiteit?

»

Waar komen de Rode Ibissen vandaan?

16 augustus 2021

Er is veel aandacht voor Rode Ibissen in de media. Terecht?

»

Eerste zuivere broedgeval van Struikrietzanger

06 augustus 2021

Op Texel werd gebroed en vlogen jongen uit.

»

Nu te zien (met heel veel geluk)

02 augustus 2021

De meest bedreigde zangvogel van Europa, de Waterrietzanger.

»

Bevolkingsonderzoek naar kustbroedvogels

20 juli 2021

Veel Kluten, sterns en plevieren krijgen een kleurring. Let op hun pootjes.

»

Vogelpracht

13 juli 2021

Een vlucht door Teylers vogelcollectie

»

Waar gaan de Visdieven naartoe?

05 juli 2021

GPS-zenders laten zien hoe ver Visdieven vliegen voor hun voedsel.

»

Tapuit in Nederland veert weer licht op

18 juni 2021

Droge zomers en nestbescherming pakken gunstig uit voor deze Rode Lijstsoort

»

Vliegverkeer verstoort Scholeksters, maar heeft meestal geen effect op hun overleving

18 juni 2021

Promotieonderzoek van Henk-Jan van der Kolk van het NIOO

»

Uitbraak vogelgriep treft broedvogels

10 juni 2021

Hoog pathogene vogelgriep blijft lang aanwezig

»

Meer merelnesten gemeld dan ooit

09 juni 2021

Er zijn dit jaar al ruim 200 merelnesten gemeld, een stuk meer dan voorgaande jaren

»

Zomertortel Jos terug uit Mali

01 juni 2021

Met behulp van trackers wordt er onderzoek gedaan naar de verplaatsingspatronen van Zomertortels

»

Limosa Themanummer Wulp is uit

31 mei 2021

Nieuw, dubbeldik themanummer ploft begin juni op de mat

»

Gaswinning met de hand aan de kraan

27 mei 2021

Geen aanwijzing voor negatief effect gaswinning op de vogels van de Waddenzee

»

Nieuwe watervogelrapport verschenen

14 mei 2021

Hoeveel watervogels werden er in 2018/19 geteld?

»

Soorteninformatie vernieuwd

30 april 2021

Trends en verspreiding van alle vogels in Nederland

»

Website submit.cr-birding.org groeit

29 april 2021

Steeds meer vogels met kleurringen kunnen hier gemeld worden.

»

Wanneer legt de Koolmees haar eerste ei?

23 april 2021

Resultaten van bevolkingsonderzoek naar vogels die in nestkasten broeden.

»

Nederlandse vogels in hun domein

22 april 2021

Welke vogels mag je verwachten in de verschillende landschappen van Nederland?

»

Internationale vogelmonitoring

07 april 2021

Vogels houden zich niet aan landsgrenzen. Het is daarom belangrijk om landelijke trends in breder perspectief te plaatsen.

»

Werk aan je vogelvaardigheden

02 april 2021

Met een online cursus van Sovon

»

Sovon-nieuws is vernieuwd

31 maart 2021

Deze week valt Sovon-nieuws weer op de mat

»

Een miljoen nestkaarten! Een terugblik

30 maart 2021

Een mijlpaal in het landelijk nestonderzoek.

»

Broedvogelrapport 2019 verschenen

26 maart 2021

Met de gegevens van broedseizoen 2019 en is onlangs bij de tellers op de (digitale) mat gevallen

»

Nieuwe windenergie-zoekkaarten voor vogels

18 maart 2021

Windturbines kunnen gevolgen hebben voor vogels

»

Zeetrektellen: voorbijgaande stipjes worden blijvende kennis

12 maart 2021

Tellingen aan zee laten trends zien van allerlei zeevogelsoorten.

»

Hoe gaat het met de vogelgriep in Nederland?

09 maart 2021

Stand van meldingen tot 1 maart 2021

»

Vanavond: online workshop AviNest en Nestkaarten

09 maart 2021

Interactieve workshop op dinsdagavond 9 maart 

»

Vogels tellen en COVID-19

28 februari 2021

Laatste update: 23 februari

»

De resultaten van het CES-project in 2020

24 februari 2021

Systematische ringwerk van waarde bij onderzoek naar veranderingen in de vogelbevolking.

»

Houtsnip blijft brokkenpiloot

23 februari 2021

Sneeuw en ijs dwongen de vogels in beweging te komen

»

Wintervogels volgen klimaatverandering sneller dan broedvogels

17 februari 2021

Verschuiving in vogelgemeenschappen 's winters sterker dan in broedperiode.

»

Windenergie op en rondom de Veluwe

16 februari 2021

Hoge risico’s op aanvaring met de Wespendief

»

Zeldzame broedvogels 2020, een terugblik

08 februari 2021

Een bijzonder jaar, en niet alleen vanwege corona.

»

Uilen, de avondklok en de aankomende avondrondes

07 februari 2021

Uilen tellen in corona-tijd én met de avondklok. Hoe doe je dat?

»

Veel vogels weten natuurinclusieve polder Rhoon te vinden

01 februari 2021

In 2019 en 2020 heeft Sovon een inventarisatie uitgevoerd

»

Hoog-pathogene vogelgriep nog steeds aanwezig

26 januari 2021

Overzicht testuitslagen tussen oktober en december 2020

»

Uilen tellen en de avondklok

26 januari 2021

De roepactiviteit van de meeste uilen leeft al vroeg in de winter op en de piek ligt voor verschillende soorten in de komende tijd: februari en maart.

»

Watervogels profiteren van schonere Rijn en natuurontwikkeling

19 januari 2021

Het internationale Rijndal is een belangrijke pleisterplaats voor overwinterende watervogels

»

2022 wordt het Jaar van de Merel

05 januari 2021

Voorbereidend jaar in 2021

»

Nederland is hotspot voor exoten

04 januari 2021

Dit jaar zijn exoten het thema van de jaarlijkse Vogelbalans

»

Beste wensen voor 2021

04 januari 2021

We wensen iedereen een gezond en mooi 2021 toe met mooie vogeltellingen

»

Beperkte bereikbaarheid tijdens de feestdagen

24 december 2020

Helpdesk bereikbaar per mail

»

Verslag flywaytelling 2020, van Noorwegen tot aan Zuid-Afrika

18 december 2020

In januari 2020 was de derde watervogeltelling langs de Oost-Atlantische trekroute

»

Sovon-pioniers Leijs en Philippona overleden

18 december 2020

Op 88- respectievelijk 96-jarige leeftijd

»

Johan Stuart is Sovons Vrijwilliger van het jaar 2020

16 december 2020

Erkenning voor deze organisatorische duizendpoot uit Velserbroek

»

Boerenzwaluwen voorbeeldige ouders of niet?

15 december 2020

Wat je al niet ontdekt door Boerenzwaluwen met kleurringen te volgen...

»

Middelburgse Barbara Voogt krijgt eerste Stimulansprijs van Sovon

14 december 2020

Erkenning voor enthousiasmerende rol bij vogeltellingen.

»

Jaar van de Wilde Eend – de eindsprint

11 december 2020

De inspanningen van tellers en onderzoekers hebben zeker resultaten opgeleverd

»

Vogelgegevens geactualiseerd

10 december 2020

Naast landelijke trends zijn ook veel actuele provinciale gegevens en getallen over Natura-2000 gebieden beschikbaar.

»

Nieuwe broedvogelatlas van heel Europa: een mijlpaal

03 december 2020

Overzicht van alle broedvogels van de Azoren tot aan de Oeral

»

Landelijke Dag terugkijken

29 november 2020

Alle lezingen staan online

»

Meld dode watervogels in verband met vogelgriep

10 november 2020

Hoogpathogene variant waart rond onder watervogels.

»

Boerenlandvogelbalans schetst treurig beeld

30 oktober 2020

Boerenlandvogelbalans 2020 verschenen

»

Tel broedvogels in agrarisch gebied

26 oktober 2020

Help mee met BMP of MAS

»

Historisch slecht weidevogeljaar in Fryslân

23 oktober 2020

Jaarbericht geeft voorlopig beeld van broedseizoen in de provincie.

»

Europese staat van de natuur opnieuw gepeild

21 oktober 2020

Vogelgegevens gebruikt in zesjaarlijkse State of Nature Report

»

Probleem predatie weidevogels vraagt om maatwerk

09 oktober 2020

Onderzoekers van Sovon zetten de feiten op een rijtje.

»

Vacatures bij Sovon

06 oktober 2020

onderzoeker en meetnetcoördinator

»

Bijzonder jaar voor Wilde Eend

24 september 2020

Eerste impressie onderzoek Jaar van de Wilde Eend

»

Internationale Goudplevierentelling 2020

24 september 2020

In oktober en november wordt de Goudplevier van Finland tot in Frankrijk geteld.

»

Gegevens Vogelatlas bewijzen hun waarde in onderzoek naar virussen

23 september 2020

Met deze kennis kunnen uitbraken sneller worden opgespoord.

»

Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?

17 september 2020

De Waddenzee is een belangrijk gebied voor miljoenen vogels die er elk jaar doortrekken of overwinteren

»

Broedpopulatie Visarend groeit

10 september 2020

In vijf jaar tijd al twintig jongen grootgebracht. 

»

Online workshop herkennen meeuwen

10 september 2020

10 september om 20.00 uur: 'Vijf keer bruin'

»

Landelijke Dag gaat door, maar anders

01 september 2020

Zaterdag 28 november, zowel online als in de Reehorst.

»

Wat wil het Paapje?

10 augustus 2020

Er zijn nog ongeveer 300 broedparen in Nederland en de aantallen lopen terug. 

»

Kustbroedvogels krijgen kleurringen

23 juli 2020

Onderzoek naar broedsucces en verspreiding van kwetsbare kustvogels uitgebreid.

»

Volg de gezenderde Bruine Kiekendieven

22 juli 2020

Gezenderde kieken leveren waardevolle informatie.

»

Jongen boombroedende Gierzwaluwen uitgevlogen

17 juli 2020

Jongen (en ouders) zijn vertrokken op 13 augustus.

»

Na regen komt zonneschijn voor MUS- en Nachtzwaluwtellers

14 juli 2020

Jullie kunnen de komende avonden nog op pad

»

Drie paar Roodbuikwaterspreeuwen in 2020

09 juli 2020

en veel meer in de nieuwe Sovon-Nieuws

»

Vroeg broedende kolonievogels, eerste indrukken

09 juli 2020

Blauwe Reiger in de plus, Roek opnieuw in de min

»

Drentse Vogels 33 verschenen

04 juli 2020

134 pagina's hoogwaardig leesvoer, zeker ook voor niet-Drentse vogelaars

»

Nieuwe film over bescherming trekvogels

16 juni 2020

Pleidooi voor de bescherming van pleisterplaatsen

»

Krakeendkuikens kijken

08 juni 2020

Het Jaar van de Wilde Eend is ook een beetje het jaar van de Krakeend

»

Broedvogels tellen in juni (en later)

04 juni 2020

Nog even doorzetten, beste tellers, want het broedseizoen is nog lang niet voorbij

»

Herstelprogramma voor bedreigde vogelsoorten Veluwe

02 juni 2020

Ondank de grote omvang van de Veluwe, hebben veel vogelsoorten het hier moeilijk

»

Bioblitz je mee?

02 juni 2020

Jaarrond Tuintelling bestaat vijf jaar

»

Drie nieuwe ledenraadsleden

02 juni 2020

Drie nieuwe kandidaten hebben zich gemeld voor de ledenraad

»

Grote sterns volgen over zee

29 mei 2020

Hoe vliegen grote sterns over de Noordzee en de Waddenzee? 

»

Bescherming van Biodiversiteit

28 mei 2020

Bijzonder boek van oud-voorzitter Sovon

»

Online workshop LiveAtlas

26 mei 2020

Donderdag 28 mei van 20.00-21.00 - de zin en aanpak van laagdrempelig tellen.

»

Vroeg jaar voor de Kwartelkoning

26 mei 2020

De Kwartelkoning leidt een kwakkelend bestaan in Nederland

»

Pimpelmees legt weer eieren als tevoren

25 mei 2020

Lijvig, nieuw jaarverslag van NESTKAST verschenen

»

Lockdown lijkt geen probleem voor meeuw

18 mei 2020

Hebben stadsvogels, zoals de Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw en Stadsduif last van de coronacrisis?

»

Al meer dan 5.000 eendengezinnen geteld

14 mei 2020

De Wilde Eend zit volop in de broedperiode

»

Online workshops: nu ook geluiden

12 mei 2020

Zwartkop? Tuinfluiter? Glanskop of Matkop?

»

Data simultaantelling Kwartelkoning

29 april 2020

Ook dit jaar worden weer alle belangrijke gebieden geteld van de Kwartelkoning.

»

Ziekte en sterfte onder Pimpelmezen

28 april 2020

Dit voorjaar zijn meerdere zieke en dode Pimpelmezen gemeld

»

Texel Big Day Home Edition

28 april 2020

Zoals al verwacht en mogelijk wel bekend kan het Wadden Vogelfestival 2020 helaas niet doorgaan. Maar we hebben ook goed nieuws!

»

Gevolgen van Covid-19 voor vogelmonitoring

28 april 2020

De maatregelen vanwege Covid-19 hebben ook gevolgen voor vogelmonitoring.

»

Trektellingen centraal in Bird Census News

23 april 2020

Artikelen over trektellen.nl en Falsterbo

»

Vijf jaar Jaarrond Tuintelling: de resultaten

23 april 2020

Een gebied van elf keer de Oostvaardersplassen: dat zijn de Nederlandse tuinen.

»

Deur op slot voordat je gaat slapen: dertien jaar slapende Scholeksters

16 april 2020

Regionale uitwerking van slaapplaatstellingen

»

Nieuwe Limosa komt eraan

09 april 2020

Verzending vertraagd door Corona-maatregelen, maar nieuwe Limosa nu onderweg.

»

Lepelaar rukt op tot aan de Randstad

01 april 2020

Ontwikkeling van 195 broedvogelsoorten opnieuw samengevat.

»

Tel mee in het jaar van de Wilde Eend

13 maart 2020

De eerste eendenkuikens zwemmen al rond. 

»

Ervaringen met de LiveAtlas

12 maart 2020

Een voorbeeld van hoe je zelf een regionale atlas kunt opzetten

»

Bruine Kiekendieven met wingtags

05 maart 2020

Opletten voor Bruine Kiekendieven met vleugelmerken, afkomstig van een Vlaams project.

»

CES- en BMP-gegevens om effect klimaatopwarming op vogels te onderzoeken

27 februari 2020

Invloed van temperatuurstijging verschilt per soort.

»

De resultaten van het CES-project in 2019

27 februari 2020

In het voorjaar van 2019 waren er op 41 plekken vogelringers actief op een zogenaamde Constant Effort Site.

»

Een echte MUS(t)

26 februari 2020

Sovon is op zoek naar ervaren MUS-tellers die het leuk zouden vinden om beginnende vogelaars en MUS-tellers mee te nemen tijdens de telling.

»

Apeldoornse vogeltellers gevraagd: info-avond 18 maart 2020

26 februari 2020

Vogels volgen in je eigen omgeving? Dit is je buitenkans!

»

Meetprogramma Dagactieve Zoogdieren uitgebreid met MUS

26 februari 2020

Afgelopen jaar hebben we het meetprogramma Dagactieve Zoogdieren flink kunnen uitbreiden met de zoogdiergegevens die via het Meetprogramma Urbane Soorten (MUS) worden verzameld en doo

»

Vacatures bij de Sovon-ledenraad

26 februari 2020

Nieuwe leden gezocht: vrouwen en jongeren extra welkom!

»

Reserveer alvast, 5 september Friese Vrijwilligersdag Natuur

26 februari 2020

Evenals vorig jaar organiseert Sovon, Zoogdiervereniging en de de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) de Friese Vrijwilligersdag Natuur.

»

Optiek voor leden en vrijwilligers van Sovon

25 februari 2020

Het Vogelinformatiecentrum op Texel, Sovon en Technolyt (vertegenwoordiger van de merken Meopta en Bynolyt) hebben de handen ineengeslagen en ondersteunen in een mooie samenwerking he

»

Actualisatie Staat van Instandhouding

25 februari 2020

Bij effectbeoordelingen, bij vergunning- en ontheffingsverlening en bij beroep- en bezwaarprocedures wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de landelijke Staat van Instandhouding van vo

»

Uitnodiging Bescherming van Diversiteitsdag op 24 april

25 februari 2020

Op vrijdag 24 april a.s. vindt in Tilburg het symposium 'Bescherming van diversiteit' plaats.

»

Weidevogels stabiel in reservaatgebieden

24 februari 2020

Afname in gangbare gebieden en die met agrarisch natuurbeheer zet echter door.

»

Jaar van de Wulp: de balans opgemaakt

11 februari 2020

Wat heeft het Jaar van de Wulp opgeleverd?

»

Velduil 'Romke' zoekt de zon op

30 januari 2020

Gezenderde Friese uil verruilt muizenrijk Nederland voor spannend avontuur.

»

Overwinterende ganzen over top heen

28 januari 2020

Voor het eerst sinds halve eeuw een kentering in ganzenbezoek.

»

BMP-cursus broedvogels inventariseren van Sovon

27 januari 2020

Ben je een vogelaar en wil je meer leren over het  inventariseren van broedvogels?

»

Rapport Tapuiten Noordduinen verschenen

27 januari 2020

Veel jongen grootgebracht in 2019 in de Noord-Hollandse duinen.

»

Vogelgriep in Oost-Europa

21 januari 2020

Alertheid in Nederland

»

Tel man-vrouw verhouding Wilde Eend bij de Midwintertelling

16 januari 2020

In het Jaar van de Wilde Eend zijn we geïnteresseerd in de man-vrouw verhouding bij zowel de Wilde Eend als de Krakeend.

»

De Rottums, een bijzondere plek in de Waddenzee

13 januari 2020

Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuidenduintjes, de drie meest Oostelijke eilandjes in de Nederlandse Waddenzee

»

Wat brengt 2020?

08 januari 2020

De kruitdampen van het oudjaar zijn opgetrokken en het nieuwe jaar is begonnen.

»

Loterijprijzen zoeken nog winnaars

20 december 2019

Niet alle prijzen zijn afgehaald; het kan nog!

»

Steeds minder Kleine Zwanen in Nederland

13 december 2019

Afname van de totale populatie en herverdeling

»

Spring op de fiets en tel mee voor PTT

09 december 2019

De jaarlijkse Punt Transect Telling om vogels van drogere gebieden te tellen.

»

Kwam die invasie van Gaaien wel van ver?

09 december 2019

Na najaar met opvallende verplaatsingen wel 30.000 - 40.000 extra Gaaien in Nederland

»

Een prachtige Landelijke Dag

29 november 2019

Ruim 2.000 vogelaars uit heel Nederland verzamelden zich zaterdag 30 november in de Reehorst.

»

BirdRing challenge - doe mee!

29 november 2019

Tijdens de Landelijke Dag kun je meedoen aan de BirdRing Challenge en meerdere leuke prijzen winnen

»

Ingrid Tulp winnaar van de Herman Klompprijs 2019

29 november 2019

Dit gebeurde op de Landelijke Dag van Sovon Vogelonderzoek Nederland in Ede

»

Ondanks nestbescherming blijft Kievit afnemen

26 november 2019

De huidige beschermingsmaatregelen helpen de Kievit in Nederland niet genoeg. 

»

Gezocht: oude PC voor 5.25'' floppy's

26 november 2019

Wie kent ze nog die oude diskettes? En wie wil ze voor ons digitaliseren?

»

Weer duizenden jonge Grutto's te weinig

22 november 2019

Jongenschatting op basis van grote steekproef laat in 2019 opnieuw een groot tekort zien.

»

Standindeling Landelijke Dag

18 november 2019

Weer veel te zien en te doen op de LD!

»

Promotie Caspar Hallmann

12 november 2019

Proefschrift 'A tragedy of the common. Wild bird and insect decline in the current era'

»

2020 | Jaar van de Wilde Eend

11 november 2019

Aftrap Jaar van de Wilde Eend op de Landelijke Dag

»

Nieuw: podcast Vogelverhalen

05 november 2019

Je vogelkennis kun je vanaf nu ook vergroten door te luisteren naar de nieuwe podcast van Sovon.

»

Opnieuw trage start winterseizoen ganzen

31 oktober 2019

Voor het derde jaar op rij

»

Eerste indruk: Grutto had goed seizoen in Friesland

30 oktober 2019

Jaarbericht geeft voorlopig beeld van broedaantallen in de provincie.

»

Belangrijke vogelgebieden in Nederland opnieuw in kaart gebracht

25 oktober 2019

Important Bird Areas (IBA's) na twintig jaar herzien.

»

Veel muizen en een goed broedsucces van uilen

25 oktober 2019

Sommige Kerkuilen voeren nu nog jongen.

»

Terschellingse Wulp zoekt de Spaanse zon op

22 oktober 2019

Zeldzame afstand voor Nederlandse Wulp.

»

Marente de Moor wint Jan Wolkers Prijs 2019

21 oktober 2019

Live in het programma Vroege Vogels werd de prijs uitgereikt.

»

Inschrijven jeugdprogramma

21 oktober 2019

Een foutje bij het inschrijven voor het jeugdprogramma Landelijke Dag is opgelost

»

Luistertip

17 oktober 2019

Uitreiking Jan Wolkersprijs a.s. zondagochtend in Vroege Vogels radio. Vogelatlas maakt kans.

»

Opnieuw dode vogels door usutuvirus in Nederland

15 oktober 2019

Voor het vierde jaar op rij is het usutuvirus in Nederland vastgesteld. 

»

Moerasvogels reageren het snelste op klimaatverandering

14 oktober 2019

Amerikaanse en Europese broedvogels laten vergelijkbare effecten zien.

»

Spreeuwen in Europa, niet overal achteruit

03 oktober 2019

Afname in Noordwest-Europa, toenames in voormalige Oostbloklanden en iets over de oorzaken

»

Snel bestellen: Veldgids Vogeltrek

27 september 2019

Nog t/m 7 oktober in de aanbieding. Bestel nu zonder verzendkosten; altijd 10% korting voor leden.

»

Over de grens: Rode Wouw floreert in de Ardennen

26 september 2019

Verdubbeling broedpopulatie en westwaartse uitbreiding van een soort die het internationaal helemaal niet zo goed doet

»

Een stroom van zwijgende Gaaien

24 september 2019

Invasie met soms vele honderden (of nog meer) Gaaien per dag over de trektelposten.

»

Drie miljard vogels verdwenen in Noord-Amerika

20 september 2019

Europa beleeft een vergelijkbare trend.

»

Dick Woets overleden

19 september 2019

Markante en bevlogen kenner van en schrijver over (vooral) moerasvogels

»

Vogelatlas op de short list Jan Wolkers Prijs 2019

16 september 2019

Groot nieuws: de Vogelatlas van Nederland is genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs 2019.

»

Tegengestelde trends bij twee sterns

13 september 2019

Lachstern op de rand van verdwijnen. Reuzenstern steeds wat meer.

»

Tweede legsel bij Bosuilen

29 augustus 2019

Broedpaar brengt twee keer jongen groot, een uniek geval.

»

Leer watervogels tellen in Midden-Brabant

27 augustus 2019

Samen met vogelwerkgroep in Oss organiseren we een watervogelcursus op 25 en 28 september.

»

Hitte heftig voor Huiszwaluwen

15 augustus 2019

De Huizwaluwen hingen hijgend uit hun nesten. Hierbij een eerste indruk vanuit het nestonderzoek.

»

Jonge Rode Wouwen vanaf uitvliegen gevolgd

12 augustus 2019

Het rondvliegen blijkt niet zonder gevaar, zo laat onderzoek van jonge Rode Wouwen met zenders al snel zien.

»

Pontische Meeuwen en karpers

07 augustus 2019

De Pontische Meeuw is een soort in opmars en hij profiteert van dode karpers in Oostvaardersplassen.

»

Ray Teixeira overleden

06 augustus 2019

De eerste werknemer van Sovon en legendarische coördinator van de Broedvogelatlas uit 1979.

»

Halsbandparkieten in het nieuws

30 juli 2019

Hoe staat het met de Nederlandse populatie Halsbandparkieten nu fruittelers schade aan hun oogst melden?

»

De zomernesten van de Wespendief

30 juli 2019

Al weleens van de zomernesten van deze ravissant mooie soort gehoord?

»

Wederom succesvol broedgeval Steppekiekendief

22 juli 2019

Opnieuw succesvol broedgeval Steppekiekendieven in ons land. Na 2017 dit jaar weer een geslaagd broedgeval.

»

Scholeksters passen zich aan, maar niet genoeg

18 juli 2019

Hoger (maar niet hoog genoeg) op kwelders nestelend als reactie op overstromingsrisico's.

»

Gierzwaluwen in 2019: minder dan anders?

17 juli 2019

Wel laat, maar aantallen lijken vrij normaal, zo blijkt na een rondgang onder gierzwaluwvolgers.

»

Eerste Visarend van Nederland geringd in de Biesbosch

12 juli 2019

Veertiende jong van de recent gevestigde populatie Visarenden van ons land werd onlangs geringd. Een primeur.

»

Nieuwe Limosa uit!

08 juli 2019

Artikelen over Zeearenden, Boerenzwaluwen, Fitissen en Tjiftjaffen en veel meer. Heb je al eens een lidmaatschap overwogen?

»

Tapuit: een soort in de min, maar dit jaar in de plus

08 juli 2019

Het gaat niet best met de Tapuit in grote delen van Europa. Dit jaar lijkt een goed jaar te worden.

»

Broedseizoen nog niet voorbij

27 juni 2019

De broedvogels worden stiller, maar er valt nog genoeg te tellen, zoals Boomvalken, Gierzwaluwen en Krakeenden.

»

Broedinvasie van Velduilen in Friesland

25 juni 2019

De muizenpiek van dit jaar zorgt net als in 2014 voor veel broedende uilen, waaronder veel Velduilen.

»

Jonge Zeearenden gezenderd

25 juni 2019

Vier arenden voorzien van GPS-logger om risico's die ze lopen in kaart te brengen.

»

Zeer mager jaar voor Kwartelkoning?

19 juni 2019

Laagste aantal sinds 2000, gaat komend weekend verandering brengen?

»

Indrukken broedvogels 2019

11 juni 2019

Hoewel het nog veel te vroeg is voor de echte stand van zaken, zijn er natuurlijk dit jaar al wel eerste indrukken over het broedseizoen.

»

Privacyverklaring van Sovon geactualiseerd

29 mei 2019

En leesbaarder

»

Eerste telling v/d Kwartelkoning | 31 mei - 1 juni

28 mei 2019

Komend weekend vinden de eerste tellingen van de Kwartelkoningen van dit voorjaar plaats.

»

Jonge Spreeuwen vliegen uit, maar in lage aantallen

21 mei 2019

Droog voorjaar vermoedelijk niet gunstig voor broedende Spreeuwen

»

Bijna een miljoen eieren gezien

20 mei 2019

NESTKAST (landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders) viert het 10-jarig jubileum van nestonderzoek.

»

Vogels ringen bij Huis Wylerberg zondag 19 mei

17 mei 2019

Onderdeel van de Nationale Vogelweek

»

Zomertortels zoeken. Help je mee?

16 mei 2019

Grote zorgen om deze fraaie zomerduif. Tellingen zijn belangrijk voor beschermingsmaatregelen. Doe je mee?

»

Even voorstellen: Jelle Abma

14 mei 2019

Communicatie, cursussen...hij zal snel een bekend gezicht worden bij een groot deel van onze achterban.

»

Resultaten tweede Oost-Atlantische flywaytelling gepubliceerd

10 mei 2019

Van Noorwegen tot in Zuid-Afrika zijn de ontwikkelingen van de wadvogels op de voet gevolgd.

»

Oude watervogeltellingen Benin alsnog gepubliceerd

07 mei 2019

Resultaten na tweeëntwintig jaar afgestoft en nu te lezen.

»

Over de grens: Zwitserse broedvogelatlas

02 mei 2019

Zwitsers pakken uit met geweldige atlas, de vierde.

»

Vogels ringen en lezing ‘Natuurgeluiden’ in Huis Wylerberg zondag 12 mei

29 april 2019

Ook Sovon organiseert activiteiten tijdens de Nationale Vogelweek!

»

Opnieuw broedende Velduilen in Friesland

29 april 2019

Veldmuizen lokken uilen regulier grasland in.

»

Jaarverslag 2018 Losser

26 april 2019

Zeer actieve vogelwerkgroep slaat toe

»

Vogels op Texel 2018

25 april 2019

Jaaroverzicht, 88 pagina's, prachtige foto's

»

Wulp inspireert tot dichten

24 april 2019

Het Jaar van de Wulp inspireert mensen tot het maken van een mooi gedicht, want dat verdient deze geweldige weidevogel.

»

Gedicht over de Wulp van Gary Liggett

18 april 2019

Geschreven voor World Curlew Day 2019. Vertaling Albertha Papma

»

Wereld Wulpen Dag

18 april 2019

Aandacht voor alle wulpen wereldwijd

»

Ruim 5000 Live Atlas lijstjes

18 april 2019

Verloren uurtjes zijn er niet meer bij

»

Nederlandse Meeuwengids

15 april 2019

Determinatie van 12 meest voorkomende soorten wordt eenvoudiger

»

Nationale Vogelweek 2019: excursieleiders gezocht

15 april 2019

De Nationale Vogelweek – van 11 t/m 19 mei a.s. - is een week vol vogelactiviteiten. Doe jij ook mee?

»

Aandacht voor broedende Wulpen

11 april 2019

De eerste Wulpen zitten op eieren! Met inventarisaties en bescherming gaat extra aandacht uit naar dé soort van 2019.

»

Euro Bird Portal brengt verspreiding live in beeld

09 april 2019

Interactieve kaarten van meer dan 100 vogelsoorten.

»

Regenwulpen op de slaapplaats

04 april 2019

Telling 13 tot en met 27 april

»

Doe mee met de rallen-tellingen van 2019

31 maart 2019

Eerste simultaantelling 2019 van 19-28 april, met voorkeur voor weekend 19-21 april.

»

Drentse Vogels 32

29 maart 2019

Artikelen die een brede verspreiding verdienen

»

Over de grens: overwinterende meeuwen in Frankrijk

26 maart 2019

Vijfde landelijke telling op slaapplaatsen

»

Met de app AviNest meteen nestgegevens invoeren

26 maart 2019

Net uit het ei: de nieuwe app (voor Android) om Nestkaarten in het veld in te vullen. Lancering op 23 maart jl.

»

Nieuwe Limosa!

25 maart 2019

Limosa 91.4 is uit, het laatste nummer van 2018 met deze keer veel info over Zwarte Spechten.

»

Creatief met LiveAtlas

21 maart 2019

Een LiveAtlas-teller is wel heel creatief geweest in het tellen voor de LiveAtlas. En hij zag ook nog leuke soorten!

»

NESTKAST bestaat tien jaar, interessante lezingen

15 maart 2019

Op 23 maart in samenwerking met het Vogeltrekstation

»

Bijeenkomst over MAS in Friesland

13 maart 2019

30 maart in Oosthem. De theorie, praktijk en het nut van boerenlandvogels tellen. Welkom!

»

Méér slaapplaatsen, maar minder Wulpen geteld

11 maart 2019

Bijna twee keer zoveel slaapplaatsen geteld, maar minder Wulpen

»

Nieuw watervogelverslag verschenen

05 maart 2019

Seizoen 2016/17, met extra aandacht voor landelijke verspreiding en regionale trends

»

Extra tellingen steltloperslaapplaatsen in Friesland

05 maart 2019

Een geheel nieuwe serie voorjaarstellingen van steltlopers is weer van start gegaan en dat al sinds de jaren '70.

»

Avond over MUS in Oostburg, Zeeland

03 maart 2019

Jan Schoppers is op maandagavond 18 maart bij de VWG ‘t Duumpje

»

Vacature Senior Communicatieadviseur

03 maart 2019

We zoeken een nieuwe collega ter versterking van ons team communicatie. Iets voor jou?        

»

NOU-symposium: 8-10 maart in Haren

02 maart 2019

Mooi programma van workshops en lezingen. Voor elke vogelaar met een onderzoekende blik.

»

Nieuwe publicatie over migratie en overleving Scholekster

28 februari 2019

Meer inzichten over de Scholekster dankzij vele ringaflezingen door vrijwilligers. 

»

Afscheid Berend Voslamber

21 februari 2019

Vervroegd pensioen voor een groot kenner van Grauwe Ganzen en andere ganzen.

»

Krakeenden: man en vrouw turven

06 februari 2019

Ook een ongelijke verhouding bij deze soort? Turf mannetjes en vrouwtjes om de vraag te beantwoorden.

»

Cursussen en lezingen: doe mee

04 februari 2019

We spijkeren je veldkennis graag bij tijdens één van de cursussen, lezingen en ontmoetingsdagen. Bekijk hier de mogelijkheden.

»

Europese broedvogelatlas in de maak

31 januari 2019

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de 2e Europese broedvogelatlas. Help je mee? Sponsor ook een soort.

»

Nieuwe Limosa komt eraan

31 januari 2019

Artikelen over najaarsgolf van Goudhaantjes en 30 jaar broedvogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

»

Voorzitter Roelof ten Doesschate neemt afscheid

22 januari 2019

Uitgezwaaid op de Nieuwsjaarbijeenkomst

»

Najaarstrek 2018 op De Vulkaan (Den Haag)

17 januari 2019

Jaloersmakende aantallen en soorten op een toptelpost

»

Vogelbalans laat de mensen achter de getallen zien

15 januari 2019

‘Een reeks van honderd jaar. Dat zou wat zijn.’ Reportages over vrijwilligers.

»

Aftrap Jaar van de Wulp met Midwintertelling

08 januari 2019

Meer kennis is nodig, mee helpen kan op allerlei manieren.

»

Broedende Bijeneters in 2018

08 januari 2019

Jaarverslag Werkgroep Bijeneters Nederland

»

Voor Bosuilen is het al lang Nieuwjaar

02 januari 2019

Vanaf oktober baltsen ze al. Vooral net na zonsondergang zijn ze actief en kun je op pad om ze te inventariseren. 

»

Atlassen worden verzonden

21 december 2018

Drukte op kantoor en bij verzendhuis

»

Over de grens: 55 jaar watervogeltelling Bodensee

19 december 2018

Overeenkomsten en verschillen met Nederlandse situatie. Lange reeks van Midden-Europees meer van 536 km2.

»

Tel mee met LiveAtlas en maak kans op...

19 december 2018

een exemplaar van de Vogelatlas van Nederland

»

CAPS Symposium: Effectief beleid door kennis van vogelpopulatiedynamiek

18 december 2018

Symposium voor beleidsmakers

»

Tijd voor een PTT-telling

13 december 2018

Fiets en wandelschoenen uit het vet: van 15 december t/m 1 januari tijd voor deze wintertelling.

»

Opnieuw te weinig gruttojongen groot

13 december 2018

Ongeveer 6500 jongen vliegvlug. Minimaal het dubbele is nodig om populatie niet verder te laten krimpen.

»

Vogels in de min in stedelijk gebied

07 december 2018

Soorten als Merel, Zanglijster en Spreeuw nemen af.

»

Klimaatverandering, vogels en andere natuurwaarden

04 december 2018

Artikel over grootschalige veranderingen in flora en fauna

»

Ik mis de Reuzenstern in de Vogelatlas...

04 december 2018

De ondertitel van het boekwerk verraadt al waarom er wat soorten 'missen' in de Vogelatlas.

»

De mooiste Huiszwaluwen op de foto

30 november 2018

Op 24 november werden de winnaars van de fotowedstrijd van het Jaar van de Huiszwaluw bekend gemaakt. Geniet van de mooie zwaluwfoto's!

»

2019 uitgeroepen tot Jaar van de Wulp

27 november 2018

Binnen onze meetnetten worden Wulpen al volop geteld. Toch weten we nog veel niet. Extra tellingen zijn nodig.

»

Vogelatlas tijdelijk uitverkocht

26 november 2018

Met spoed herdruk. Eind december weer leverbaar.

»

Landelijke Dag om nooit te vergeten

25 november 2018

Een terugblik op deze bijzondere dag. Bedankt alle bezoekers, sprekers, standhouders en sponsoren! Het was onvergetelijk.

»

Samenstelling vogelbevolking in 40 jaar spectaculair op zijn kop

24 november 2018

De nieuwe Vogelatlas van Nederland is verschenen op de Landelijke Dag met de actuele stand van zaken.

»

Opeens barmsijzen, en niet zo weinig

08 november 2018

Vanuit het niets fraaie groepen, als voorbode van een vette winter?

»

Boek Bedreigde vogels in Nederland gepresenteerd

08 november 2018

Ook de kansen op herstel worden besproken in kleurrijke publicatie.

»

Nieuwe voorzitter van Sovon: Edwin Kok

06 november 2018

In november 2018 zitten de twee termijnen van voorzitter Roelof ten Doesschate er op.

»

Opnieuw late start ganzenseizoen

30 oktober 2018

Tegenvallende aantallen bij watervogeltelling oktober

»

Minister Schouten neemt eerste exemplaar Vogelatlas in ontvangst

30 oktober 2018

De nieuwe Vogelatlas van Nederland wordt uitgereikt op de Landelijke Dag aan de Minister van LNV.

»

Kievitkuikens en voedsel

23 oktober 2018

In het septembernummer van De Levende Natuur verscheen een artikel gebaseerd op Jaar van de Kievit.

»

Pikken Houtduiven nesten van Turkse Tortels in?

23 oktober 2018

In de steden gaat het goed met de Houtduif, in bepaalde wijken is het tegenwoordig zelfs de talrijkste broedvogel.

»

Watervogelcursus in Tiel

15 oktober 2018

Meld je snel aan. Avonden op 18 en 25 oktober, plus excursie.

»

Bescherming weidevogels werkt, maar er is meer nodig

11 oktober 2018

Maatregelen succesvol, maar nog op te kleine schaal uitgevoerd om het tij te keren 

»

Effect predatie op boerenlandvogels nader bekeken

03 oktober 2018

Predatie voert druk op boerenlandvogels op. Update van huidige kennis over effect predatie.

»

Bestel hem nu, de Vogelatlas!

01 oktober 2018

De voorverkoop van dé Vogelatlas is gestart! Op de Landelijke Dag van zaterdag 24 nov. verschijnt ie dan eindelijk.

»

Vogeldoelen in veel Nederlandse wetlands niet behaald

24 september 2018

Vogelbescherming: "natte natuur van Nederland verliest aan kwaliteit." Telgegevens basis voor analyse.

»

Nieuwe Limosa’s onderweg

20 september 2018

Limosa-abonnees mogen zich verheugen op twee prachtige nummers. Binnenkort ligt Limosa 91.1 op de deurmat. Niet lang daarna mag ook nummer 91.2 verwacht worden.

»

Spectaculaire toename Kraanvogels in 2018

17 september 2018

De Nederlandse populatie van Kraanvogels maakt een flinke sprong voorwaarts, maar het broedsucces valt tegen.

»

Seizoen van watervogeltellingen begint weer

13 september 2018

44ste jaar waarin belangrijke gegevens in kaart worden gebracht.

»

Nieuwe Sovon-collega stelt zich voor

12 september 2018

Op de afdeling Onderzoek heeft Sovon er sinds begin september een nieuwe collega bij. Zijn naam: Erik Kleyheeg.

»

Uittocht van de Huiszwaluw

07 september 2018

De Huiszwaluwen trekken steeds vroeger weg. Vaarwel, soort van het jaar 2018. En op naar 2019...

»

Nachtelijk trekkende Ortolanen

06 september 2018

Opmerkelijk veel nachtelijke geluidsregistraties

»

Slaapplaatstelling Wulpen van start

03 september 2018

Langetermijngegevens uit het Meetnet Slaapplaatsen. Hoe gaat het eigenlijk met de Wulp?

»

Enquête onder waarnemers

31 augustus 2018

We zijn benieuwd naar jouw drijfveren. Vul je de enquête in? Het kost maar een minuut of 10. Dank!

»

EBCC-congres 2019

27 augustus 2018

8-13 april 2019, Portugal. Thema 'Counting birds counts'. 

»

Mislukt broedseizoen Drieteenstrandloper?

23 augustus 2018

Het lijkt een dramatisch broedseizoen voor Drieteenstrandlopers geweest te zijn. Let op jonge vogels!

»

Laatste loodjes voor Huiszwaluwen

22 augustus 2018

Nog een paar weken te gaan en dan verlaten ook de laatste jonge Huiszwaluwen van de tweede leg hun nest.

»

Sovon en de volgorde van vogelsoorten

19 augustus 2018

Het zal weinigen ontgaan zijn dat de soortvolgorde in vogelgidsen en –lijsten de afgelopen decennia flink op de schop is gegaan. Sovon kiest voor de systematiek van de IOC

»

Derde jaar merelsterfte door Usutu-virus

15 augustus 2018

Meldingen van zieke en dode Merels komen uit heel Nederland. Voor het derde jaar worden Merels getroffen door het Usutu-virus.

»

Kwart eeuw broedvogels Nederweert

10 augustus 2018

De omgeving van Nederweert kent een aantrekkelijke landschappelijke variatie. Droge naaldbossen, natte loofbossen, vennen en moerasjes. 9000 hectare is jaarlijks uitgekamd.

»

Verstoring vastleggen tijdens extra wadvogeltelling

08 augustus 2018

Wadvogeltellers helpen met extra telling mee bij onderzoek verstoring in Waddenzee.

»

Een eeuw broedvogels in het Korenburgerveen

07 augustus 2018

Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek inventariseerde in 1981 voor het eerst de broedvogels van het Korenburgerveen. Hoe reageerden broedvogels op landschappelijke veranderingen?

»

Nieuwe locatie Landelijke Dag

31 juli 2018

We gaan dit jaar naar Omnisport in Apeldoorn! Presentatie en start verkoop van de Vogelatlas op zaterdag 24 november.

»

Gierzwaluwen verdwenen ongemerkt

31 juli 2018

Weinig gemerkt van wegtrek

»

Broedseizoen 2018 voorbij of toch niet?

31 juli 2018

Ondanks droogte nog volop broedactiviteit.

»

De Huiszwaluwen kwamen toch

26 juli 2018

Steekproef van de eerste tellingen: in het Jaar van de Huiszwaluw voorlopig zo’n 5% meer bezette nesten zijn dan vorig jaar.

»

Kuikenoverleving ondanks maatregelen te laag voor behoud Kievit

20 juli 2018

Overleving van kuikens blijft ver achter bij wat nodig is, ondanks maatregelen. Uitkomsten Jaar van de Kievit.

»

Brandganzen trekken sneller door klimaatverandering

19 juli 2018

Current Biology: brandganzen trekken sneller door klimaatverandering, maar nog steeds mismatch.

»

BMP-tellingen: geef je data door

06 juli 2018

Heb jij al je tellingen al afgerond door ze te clusteren en door te sturen? Nee? Dan is het nu tijd.

»

Prestigieuze Britse prijs voor Caspar Hallmann

06 juli 2018

Voor zijn wetenschappelijke publicatie over de enorme achteruitgang van insecten

»

Nieuwe Limosa!

05 juli 2018

Eind volgende week in de brievenbus

»

Zomers geratel van de Nachtzwaluw

03 juli 2018

De toename van deze heidebewoner is enorm én nog altijd mysterieus.

»

Fotowedstrijd Jaar van Huiszwaluw - doe ook mee!

29 juni 2018

Doe mee met de fotowedstrijd van het Jaar van de Huiszwaluw en win het mooie boek 'Zwaluwen van Gaast'!

»

Huiszwaluwtil in je regio? Geef de bezetting door

28 juni 2018

Er zijn er al bijna 150 in Nederland: zogenaamde huiszwaluwtillen. Langzaamaan weten ook de Huiszwaluwen deze tillen te vinden.

»

Sovon-Nieuws 2 op uw deurmat

22 juni 2018

Ook Sovon-Nieuws nummer 2 is weer verschenen en kent een zeer gevarieerd aanbod. Zo is er volop aandacht voor het recordjaar 2017 voor broedende Steltkluten.

»

Komend weekend tweede simultaantelling Kwartelkoning

21 juni 2018

Nu al meer dan vorig jaar

»

Steltkluten hadden in 2017 een recordjaar

19 juni 2018

Steltkluten broeden sinds 1980 vrijwel jaarlijks in ons land. Vorig jaar gebeurde dat in een recordaantal van maar liefst 45 broedparen.

»

Monografie Roodhalsfuut

19 juni 2018

Speciale uitgave van 320 pagina's over een fascinerende soort

»

Huiszwaluwkolonie? Tel de bewoonde nesten

18 juni 2018

In het Jaar van de Huiszwaluw vragen we extra aandacht voor kolonievogeltellingen. Geef ze door die Huiszwaluwnesten.

»

Atlas van de Nederlandse vogels in de maak

14 juni 2018

Nog heel even geduld...

»

De natuur kent vele vogelvaders

14 juni 2018

Het is Vaderdag. Een paar sokken, een stropdas, een flesje whisky, een mannengeurtje.

»

Eerste Afrikaanse resultaten van flywaytelling in 2017

11 juni 2018

Het uitgebreide verslag laat het enorme belang van wetlands langs de Afrikaanse kust zien.

»

12 jaar onderzoek aan de Tapuiten van de Noordkop

05 juni 2018

Wat hebben Tapuiten met Konijnen, Vossen, marters en gras te maken? Heel veel, zo blijkt.

»

IJsvogelstand krijgt geweldige klap

28 mei 2018

In veel BMP-gebieden verdwenen. In Gooi- en Vechtstreek bijvoorbeeld gedecimeerd.

»

Sovon-inkijkjes tijdens Nationale Vogelweek 2018

22 mei 2018

In de Nationale Vogelweek organiseerde Sovon excursies over vogels ringen en stadsvogels tellen.

»

Nieuwe plannen voor broedvogels Waddenzee

17 mei 2018

Internationale conferentie in Leeuwarden over maatregelen om natuur in Waddenzee te helpen.

»

Texel Big Day levert ruim 15.000 euro voor de Huiszwaluw op

15 mei 2018

Tijdens het Wadden Vogelfestival van 12 en 13 mei deden 15 teams mee aan de Big Day met als doel om zoveel mogelijk soorten op Texel (op de fiets!)  waar te nemen.

»

Friese Kolganzen op weg naar Rusland

15 mei 2018

Bij Akkrum geboren Kolganzen zijn op weg om zich als broedvogel te settelen op de Russische toendra.

»

Zachte winters en veel watervogels

07 mei 2018

Tegenwoordig ruim 5,5 miljoen overwinterende watervogels in ons land, blijkt uit nieuw rapport watervogeltellingen.

»

Eerste cijfers 2018: minder Merels in steden en dorpen

01 mei 2018

Vinger aan de pols vanwege de recente uitbraken van het Usutu-virus.

»

Op zoek naar de geheimzinnige Kwartelkoning

30 april 2018

Dit jaar zijn er weer twee simultaantellingen voor deze nachtbraker. Tellers voor het Oldambt gezocht.

»

Kolonievogelinvoer vernieuwd

26 april 2018

De invoer van kolonievogeltellingen is vernieuwd. Met meer gebruiksgemak voor vrijwilligers die kolonievogels tellen. 

»

De Huiszwaluw in Meetnet Nestkaarten: we weten nog niet veel, maar wel iets!

25 april 2018

2018 is het Jaar van de Huiszwaluw. We willen dit broedseizoen meer te weten komen over het broedsucces.

»

Maak vogelonderzoek mee: excursies vogels ringen en stadsvogels tellen

23 april 2018

In de Nationale Vogelweek van 12 t/m 21 mei kan je mee helpen met vogels ringen en/of stadsvogels tellen.

»

800ste MUS-teller!

13 april 2018

MUS groeit nog steeds, inmiddels al 800 telroutes. Studenten Toegepaste Biologie gaan vanaf dit voorjaar stadsvogels in Almere tellen.

»

Geef je eerste waarnemingen van Huiszwaluw door

11 april 2018

Met losse waarnemingen en trektellingen is de binnenkomst en doortrek van Huiszwaluwen te volgen. Doe je mee?

»

Onderzoek mee in het Jaar van de Huiszwaluw

09 april 2018

Nog even de ook de eerste Huiszwaluwen vliegen ons land binnen. Meld je aan als nestonderzoeker en maak kans op een mooi boek.

»

Mossels, Japanse oesters…en Scholeksters

30 maart 2018

Scholekster profiteert niet van exotische Japanse oesters in Waddenzee

»

Gelderse Vogelaarsdag 31 maart in Neerijnen: kom jij ook?

28 maart 2018

Op zaterdag 31 maart vindt de vierde editie plaats bij het Stroomhuis in Neerijnen. De organisatie is in handen van de vogelwerkgroep van de IVN West-Betuwe en Sovon.

»

Groenling in zwaar weer?

28 maart 2018

De Groenling was oorspronkelijk vooral een liefhebber van bosranden en kleinschalig gecultiveerd landschap maar begin vorige eeuw zijn de dorpen en steden ontdekt.

»

Mezen waren erg vroeg met broeden in 2017

23 maart 2018

Een indrukwekkende hoeveelheid nestgegevens ook dit jaar weer samengevat in jaarverslag NESTKAST.

»

Extra integrale Waddentelling op 17 maart gaat niet door

16 maart 2018

Vanwege lage waterstand afgeblazen.

»

Nestkaartseizoen begint: registratiebewijzen verstuurd

06 maart 2018

Heb je geen registratiebewijs ontvangen of doe je voor het eerst mee? Mail ons dan even.

»

Dode Grote Zilverreigers op slaapplaatsen

05 maart 2018

Dode Grote Zilverreiger gevonden? Met deze oproep hebben we tellers van slaapplaatsen van deze soort in januari benaderd naar aanleiding van meldingen van diverse stormslachtoffers.

»

Avond in Zaltbommel over broedvogels inventariseren

26 februari 2018

Op 12 maart organiseren we een avond samen met de Natuurwacht Bommelerwaard in het kader van de broedvogeltellingen. Kom jij ook?

»

Oproep aan soortsponsoren en -supporters van de Vogelatlas

26 februari 2018

De Vogelatlas is een fase verder. Recentelijk is een mail aan supporters gestuurd ter controle.

»

Wadden Vogelfestival en Texel Big Day helpen de Huiszwaluw

21 februari 2018

‘In ieder mens schuilt een vogelaar!’ zegt Marc Plomp, een van de organisatoren van het Wadden Vogelfestival op Texel.

»

Tel je ook jouw buurt-mussen voor MUS?

16 februari 2018

Nieuw seizoen in aantocht. Doe je mee? Volg de cursus of een lezing.

»

Oorzaak achteruitgang Koekoek complexe puzzel

13 februari 2018

Geen duidelijke factor die eruitspringt en afname van de Koekoek verklaart. Ook in zijn Jaar van... in 2017 bleef de Koekoek zich in nevelen hullen.

»

Ganzen in januari 2018 tóch op volle sterkte

08 februari 2018

In het najaar van 2017 werden er veel minder ganzen dan in de najaren ervoor geteld. Middenin de winter blijken de aantallen ganzen weer op volle sterkte te zijn.

»

2018: Jaar van de Huiszwaluw

30 januari 2018

Sovon en Vogelbescherming roepen 2018 uit tot Jaar van de Huiszwaluw. In dit jaar richten we onze kijkers op deze fraaie soort, die sinds 1970 met ruim 80% afnam.

»

Nationale Tuinvogeltelling

26 januari 2018

Zet ook je ramen open dit weekend: veel tuinvogels zingen al. 

»

Avond over Nestkaart

22 januari 2018

Op 9 maart in Nijmegen een bijpraat- en instructieavond voor iedereen die nestonderzoek doet.

»

Slaapplaatstelling ganzen & zwanen

19 januari 2018

Telperiode tot en met 28 januari

»

Nieuwe Limosa!

17 januari 2018

Een nummer met een sterk noordelijk karakter. Vier artikelen spelen zich af in Friesland, eentje in Groningen.

 

»

Themadag ganzen en zwanen in Arnhem

15 januari 2018

zaterdag 27 januari 2018 in Hotel Haarhuis in Arnhem

»

Goed bestuur bepalend voor succes bescherming watervogels

11 januari 2018

Goed bestuur is van grote invloed op het succes van beschermingsmaatregelen. Dat concludeert Wetlands International op basis van een analyse van wereldwijde tellingen van watervogels.

»

CES 2017: prima jaar voor moeras- en struweelvogels

09 januari 2018

In 2017 gingen vogelringers voor het 23ste jaar aan de slag op een zogenaamde Constant Effort Site (CES). Ze vingen en ringden bij elkaar meer dan 22.000 vogels.

»

Midwintertelling 2018, doe je ook mee?

08 januari 2018

Op zo'n 45% van ons landoppervlak worden watervogels geteld. 

»

Wintertelling van Ooievaars

02 januari 2018

13 en 14 januari alle Ooievaars tellen om winterpopulatie in kaart te brengen.

»

Steeds meer mannetjes Tafeleenden

18 december 2017

Na 1989 is de verhouding tussen mannetjes en vrouwtjes nog schever geworden, zo blijkt uit Europees overzicht.

»

Vogelgriep Biddinghuizen: wees alert

11 december 2017

Een hoog-pathogeen vogelgriep virus van het type H5N6 is aangetoond op een vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen. Reden voor extra alertheid en voorzichtigheid.

»

Mislukt broedseizoen voor de Kolgans

11 december 2017

Tellingen in groepen overwinteraars wijzen op een aandeel jonge vogels van 7%: het op één na slechtste broedseizoen sinds 1961.

»

Loterijprijzen zoeken nog winnaars

06 december 2017

Er liggen nog wat prijzen van de Landelijke Dag-loterij te wachten op de winnaars. Bekijk de resterende winnende loten.

»

Kluut en Dwergstern hebben het zwaar in de Delta

05 december 2017

De meeste kustbroedvogels brengen te weinig jongen groot, blijkt uit nieuwe analyses.

»

Zeldzame soorten in Zeeland 2017

05 december 2017

Alle zeldzame broedvogels van Zeeland in 2017 op een rijtje. En er zitten weer heel fraaie soorten tussen.

»

Lezingen en foto's online - Landelijke Dag

03 december 2017

Wij kijken op terug op een topdag. Bekijk foto's voor een impressie. Meeste lezingen online.

»

Nieuwe Rode Lijst: alarmfase voor nog meer vogels

30 november 2017

44% van de broedvogels staat op de nieuwe Rode Lijst, die op 30 november is vastgesteld.

»

Vogelatlas een belangrijke fase verder

27 november 2017

Aan het begin van 2017 hebben we zo’n 140 soortauteurs bereid gevonden om een of (in sommige gevallen) meer soorten te beschrijven in de Vogelatlas. Een monsterklus!

»

Minder slecht broedseizoen voor de Grutto in 2017

25 november 2017

Ca 12.000 jongen in 2017 groot. Nog steeds te weinig om populatie op peil te houden. Per jaar met 3,5% achteruit.

»

Ben Hulsebos Sovon Vrijwilliger van het jaar 2017

22 november 2017

Eervolle prijs voor 20 jaar DC-schap en andere waardevolle werkzaamheden

»

Vogels ringen op Vlieland

20 november 2017

20 jaar onderzoek gebundeld in een boekje

»

Nieuw leesvoer

14 november 2017

Jaarlijks presteren ze het in Overijssel om een heel fraai boekje te maken met vogelverhalen uit het veld.

»

Record-lage aantallen ganzen tijdens oktobertelling 2017

13 november 2017

Aatallen Toendrarietganzen en Kolganzen het laagste in de afgelopen tien jaar. Structurele afname Kleine Rietgans.

»

Naar welke lezing ga jij?

08 november 2017

Download het lezingenoverzicht voor de Landelijke Dag en geef je voorkeuren door. Populaire lezingen worden herhaald.

»

Publicatie over verloop vogelsterfte 2016/2017

07 november 2017

Analyse meldingen dode vogels vorige winter. Kuifeend en Smient opmerkelijk vaak gemeld. 

»

2018….Jaar van de Huiszwaluw!

02 november 2017

Twee lezingen als aftrap op de Landelijke Dag.

»

Tweede Living Planet Report verschenen

30 oktober 2017

Thema zoute en zilte natuur. Wadplaten en veel geschikte broedgebieden voor vogels zijn verdwenen. Open verbinding tussen zee en rivier biedt kansen.

»

Slaapplaatstelling Aalscholver, Grote én Kleine Zilverreiger

26 oktober 2017

Tot en met het weekend loopt de telperiode

»

Sneak preview: Wad, de nieuwe natuurfilm

24 oktober 2017

Zin een sneak preview? Kom naar de lezing 'Wad, de nieuwe natuurfilm' op de Landelijke Dag.

»

Massale afname insecten: ook onderzoek in Nederland nodig

18 oktober 2017

Verontrustende resultaten Duitsland. Harde cijfers in ons land ontbreken.

»

Bodemdaling Ameland effect op vogels

18 oktober 2017

Verhoogde kans op overspoelen nesten van bodembroeders, zoals Lepelaars. Samenvatting 30 jaar onderzoek.

»

Beheer en Tapuiten in Natura 2000 duingebieden

09 oktober 2017

Voor het elfde jaar op rij is de populatie van Tapuiten bij Den Helder en op Texel onderzocht (56 paren, 112 jongen gekleurringd).

»

Nieuwe, verbeterde watervogelinvoer

06 oktober 2017

De opzet bleef hetzelfde, maar er zijn ook verbeteringen. Nog veel meer invoergemak dus.

»

2016 goed broedjaar voor bos- en moerasvogels

02 oktober 2017

Regen in de Sahel en een extreem zachte winter luidden een broedseizoen met hoge aantallen bos- en moerasvogels in.

»

Landelijke Dag over 9 weken

29 september 2017

2 december in De Reehorst in Ede. Boeiende lezingen, workshops, een grote infomarkt en natuurlijk een dag vol waardevolle ontmoetingen!

»

Eindsprint: vele nieuwe soortsupporters

29 september 2017

In september zijn we een eindsprint gestart om ook voor de laatste soorten supporters te vinden voor de Vogelatlas. En met succes. Meerdere soorten hebben alsnog ook een bijdrage gekregen. Maar nog niet allemaal... 

»

Waar blijft Limosa?

28 september 2017

Nog even geduld voor de trouwe lezers van Limosa. Het tijdschrift van Sovon en NOU heeft een flinke vertraging opgelopen.

»

Slecht broedseizoen gezenderde Scholeksters

21 september 2017

Project CHIRP: Nauwelijks jongen groot gebracht door stormen, predatie en verdroging

»

Vogelatlas: Kanoet verschuift

18 september 2017

De Vogelatlas laat een verschuiving zien van de Kanoet in ons land, vooral door minder gunstig leefgebied. Supporter gezocht.

»

10.000 tellers voor de Jaarrond Tuintelling

12 september 2017

Groeiende berg aan waardevolle waarnemingen uit tuinen

»

Komt het goed met de Merel?

12 september 2017

Veel dode vogels gemeld. Grens van dode Merels schuift langzaam op. Wat betekent usutuvirus voor de Merel?

»

Kandidaten voor de ‘Vrijwilliger van het Jaar’ gezocht

03 september 2017

Wie komt volgens jou voor deze eretitel in aanmerking?

»

Nog steeds vogelgriep bij wilde vogels in Europa

31 augustus 2017

De hoogpathogene variant HPAI H5N8 is nog steeds actief

»

Vragen en antwoorden over Merels en Usutu

29 augustus 2017

Recent veel vragen over Merels en het Usutuvirus. Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden

»

Vogels zoeken supporters

28 augustus 2017

Nog niet alle vogelsoorten hebben een supporter voor de Vogelatlas en de eindstreep nadert. We zetten een eindsprint in. Help je mee?

»

Vrijwilligersdag over project CHIRP

21 augustus 2017

Er waren scholekstervrijwilligers bijeen in Wageningen op 19 aug jl. Komt er een SOS voor de Scholekster?

»

Pluimvee dichtbij watervogels grotere kans op vogelgriep

17 augustus 2017

Pluimveebedrijven die dichtbij waterrijke gebieden met watervogels liggen hebben meer kans op besmetting met vogelgriep.

»

Waar ging jouw bijdrage vorig jaar naar toe?

15 augustus 2017

Steun in de rug voor vogelonderzoek met giften, donaties en legaten 

»

Extra wadvogeltelling

08 augustus 2017

Wadvogeltellers helpen met extra telling mee bij onderzoek verstoring in Waddenzee.

»

Dieptepunt voor Kwartelkoning

27 juli 2017

Aantal roepende mannetjes laagste ooit sinds begin van landelijke tellingen in 1980. De teller staat nu (slechts) op 36!

»

Loopvogels succesvol gefinisht

24 juli 2017

De Nijmeegse Vierdaagse is weer ten einde. Ruim 42.000 wandelaars, waaronder Sovon-ner Jeroen van Zuylen haalden de eindstreep en mochten het felbegeerde vierdaagse kruisje in ontvangst nemen.

»

Verhoogd aantal meldingen dode Merels

24 juli 2017

Van onderzochte dode Merels is bij aantal het Usutuvirus aangetoond. Dit ging gepaard met een lichte toename van het aantal door burgers gemelde dode Merels.

»

Verstoring vogels Waddenzee in kaart gebracht

21 juli 2017

Gegevens over vaargedrag van recreanten gecombineerd met voedselbeschikbaarheid en rustplaatsen 

»

Ruiende Kolganzen geringd in Friesland

20 juli 2017

De Friese Kolganzen zijn nu individueel herkenbaar. De 'Akkrumer lokaeltsjes' werden geringd voor onderzoek.

»

Vierdaagse en de Vogelatlas een prima combi

17 juli 2017

Deze week barst de Nijmeegse Vierdaagse los! Ook Sovon is dit jaar met een wandelteam aanwezig.

»

Zwartkopmeeuw bezet Ventjagersplaten

06 juli 2017

Enorme kolonie Zwartkopmeeuwen op broedeilanden in het Haringvliet. De populatie op de Ventjagersplaten groeit uit tot de grootste kolonie in de Delta.

»

Ziet de Groenling groen en geel?

06 juli 2017

Al enkele jaren is bekend dat groenlingpopulaties gevoelig zijn voor de parasitaire ziekte Het Geel (trichomonose). De afnames zijn abrupt en groot in landen als Finland, Denemarken, Frankrijk en Zwitserland.

»

Koekoek-ouders vertrekken

29 juni 2017

Wie zijn die gastouders? Welke waardvogels zorgen voor de jongen? Geef de waarnemingen door alsjeblieft.

»

Oude oren tellen minder?

29 juni 2017

Geen duidelijke effect van leeftijd op het gehoor van de tellers te zien, wijst een recent gehouden meting van het CBS uit.

»

Sovon-nieuws 2 vol 'leuke onderwerpen'

27 juni 2017

Blauwe reiger, Roek, drones, Groenling, gehoor, zomaar een greep uit het gevarieerde aanbod van het nieuwste Sovon-Nieuws.

»

Speel het Kievitbord

23 juni 2017

Kievitkuikens hebben het erg moeilijk bij het opgroeien. Ervaar hoe moeilijk het is voor jonge Kievitskuikens om te overleven en speel het kievitbord.

»

Kievit in beeld? Let op ringen

21 juni 2017

Onderzoek in het Jaar van de Kievit: er zijn weer honderden kuikens voorzien van een blauwe kleurring.

»

Medewerker Hans Quaden overleden

21 juni 2017

Onze collega Hans Quaden is afgelopen zondag overleden. Het Sovon kantoor is vrijdag 23 juni va 15.00 uur gesloten om afscheid te kunnen nemen.

»

BMP-cursussen bijna afgerond

14 juni 2017

Geslaagde cursisten popelen om in een eigen gebiedje broedvogels te gaan inventariseren.

»

Onderzoekers in dop gezocht

14 juni 2017

Verschillende spannende WO-stages waar we een enthousiaste student voor zoeken.

»

Vijftig slachtoffers gezocht

09 juni 2017

Door teken met Lyme besmet?

»

Collega's gezocht

04 juni 2017

Vacatures voor (veld)medewerker voor ons kantoor in Friesland en voor team Onderzoek (tijdelijk).

»

Tellen in werkgroepverband: een praktijkvoorbeeld

02 juni 2017

Florerende VWG Assen geeft tips

»

Op zoek naar de geheimzinnige Kwartelkoning

02 juni 2017

Komend Pinksterweekend de eerste simultaantelling van dit jaar.

»

Basismonitoring op de Wadden: hoe vergaat het de vogels daar?

31 mei 2017

In een fraai vormgegeven jaaroverzicht doen verschillende organisaties verslag van monitoring in de Wadden. 

»

Voorbereidingen Landelijke Dag van start

30 mei 2017

Zet 2 december 2017 maar vast in je agenda. Dan vindt er weer de jaarlijkse Landelijke Dag plaats. Wederom in Ede.

»

Europees overzicht bedreigde vogelsoorten

22 mei 2017

Gestructureerd tellen is fundament voor bescherming. BirdLife International heeft een rapport uitgegeven met daarin een internationaal overzicht van bedreigde vogelsoorten.

»

Marcel Visser lid van KNAW

19 mei 2017

Sovon bestuurslid Akademielid

»

Hoe vaak koekoekt een Koekoek?

16 mei 2017

Heb je weleens afgevraagd hoe vaak een Koekoek koekoekt? Frequentie afhankelijk van omgeving en aanwezigheid andere Koekoeken.

»

Update BMP-handleidingen beschikbaar

11 mei 2017

Voor BMP-ers zijn er nu updates van de Handleidingen Autocluster en Avimap beschikbaar. Handig!

»

Opnieuw Usutuvirus vastgesteld in Nederland

09 mei 2017

Vinger aan de pols via tellingen. Begin april 2017 is door Erasmus MC en NIOO-KNAW bij een aantal levende merels het Usutuvirus vastgesteld.

»

Nationale Vogelweek 2017 | Vogels kijken voor iedereen

02 mei 2017

Dit jaar is er speciale aandacht voor een heel bijzondere gast: de koekoek.

»

800ste MUS-telgebied geclaimd

28 april 2017

Erwin van der Speld claimde het 800ste telgebied van MUS en gaat stadsvogels tellen in Bruchem.

»

Vind een gezenderde Scholekster en geef een naam

28 april 2017

Wie vindt een Scholekster met kleurringen en zender van ons CHIRP-project? Speur mee naar Scholeksters met ringen én zender.

»

Sovon zoekt nieuw bestuurslid financiën

24 april 2017

Vanwege het vertrek van het huidige bestuurslid met portefeuille financiën zoekt Sovon een opvolger

»

App BirdRing blijft uitbreiden

12 april 2017

Koppeling met WaderTrack (Scholeksters) en Kieviten met codevlaggen in te voeren.

 

»

Eerste geregistreerde waarneming Koekoek

11 april 2017

Wie heeft als eerste de Koekoek vastgelegd en wie voorspelde de datum goed? Winnaars zijn nu bekend.

»

Nieuwe Limosa is uit!

10 april 2017

De nieuwe Limosa valt vanaf 14 april op de mat.

»

BMP 2017: laatste kans!

10 april 2017

De spechten roffelen nog, maar de een na de andere zomervogel vliegt al binnen: hoog tijd dus voor BMP-ers om het veld in te gaan! Heb je nog geen BMP-telgebied?

»

Soepeenden en Wilde Eenden: de verschillen

03 april 2017

Is het een Wilde Eend of Soepeend? Goed kijken, want verschillen kunnen subtiel zijn.

»

Rouwkwikstaart, een (soms lastige) voorjaarstrekker

30 maart 2017

Bijna alleen in voorjaar gezien, identificatie soms erg lastig

»

Ook broedvogeltellers tellen Koekoeken

28 maart 2017

Broedvogels inventariseren? Let op de Koekoek! Hoe haal je man en vrouw uit elkaar, en zie je een waardvogel?

»

Boerenlandvogels in het nauw

27 maart 2017

Tweeënhalf miljoen broedvogels verdwenen uit het boerenland in 50 jaar tijd. CBS presenteert overzicht op basis van Sovons gegevens.

»

Staat van Instandhouding online

27 maart 2017

Hoe duurzaam is de Nederlandse populatie van een vogelsoort? Nu in te zien via de soortenpagina's.

»

Vogelweek: excursieleiders gezocht

26 maart 2017

Help je mee mensen enthousiast te maken voor vogels tellen in de Nationale Vogelweek: 6 - 14 mei.

»

Texelse Tapuiten onder de loep

21 maart 2017

Nest- en ringonderzoek in Eierlandse Duinen levert interessante inzichten over broedsucces op.

»

IJsvogels, Vuurgoudhanen en Draaihalzen: broedvogelrapport 2015

21 maart 2017

Vers van de pers het verslag over de Nederlandse broedvogels in 2015. Bekijk hier de pdf van het rapport.

»

Wie scoort de eerste koekoek?

20 maart 2017

We wachten met smart op de eerste Koekoek. Wie bevestigt de eerste melding met beeld of geluid? 

»

Eendenkuikens tellen voor onderzoek naar achteruitgang Wilde Eend

15 maart 2017

Onderzoeker Erik Kleyheeg roept waarnemers op om goed te letten op eendenkuikens en ze door te geven.

»

MUS-seizoen nadert: allerlei vernieuwingen

15 maart 2017

Invoeren met app en nieuwe online cursus maken MUS nog leuker. Tel ook mee in een postcodegebied in je omgeving.

»

Mezen broeden veel trager bij koud voorjaarsweer

13 maart 2017

Rapport NESTKAST verschenen. Mezen deden het erg slecht in 2016. Wat is er aan de hand?

»

19 miljoen vogels in 29.000 uren trektellen in 2016

10 maart 2017

Jaarverslag met samenvatting van resultaten trektellen in 2016

»

Euro Bird Portal: visualisatie van miljoenen waarnemingen

06 maart 2017

Enorme bak data van 100 vogelsoorten gevisualiseerd. Verspreiding in tijd en ruimte vergelijken.

»

Vlog #10: Bosuilen nú goed te inventariseren

21 februari 2017

Bosuilen nu heel vocaal. Tijd voor een avondronde door je BMP-gebied! Dat gaat zo....

»

Eerste koekoek is onderweg!

16 februari 2017

Het voorjaar in aantocht. De eerste gezenderde Koekoek is onderweg naar het noorden.

»

Op vakantie naar Spanje of Griekenland? Tel mee voor de Europese atlas.

16 februari 2017

Maak kans op een Meopta-verrekijker door een stukje Spanje of Griekenland te onderzoeken op broedvogels.

»

Rode Lijst van doortrekkers en wintergasten

16 februari 2017

39 Nederlandse soorten doortrekkers en wintergasten hebben het zwaar. Nieuwe Rode Lijst zet ze op een rij.

»

Bosuilentijd

08 februari 2017

Huiveringwekkend mooie zang op steeds meer plaatsen te horen

»

Proef naar effecten lasers op verjaging ganzen van start

02 februari 2017

Zijn lasers een effectief en diervriendelijk middel om ganzen in landbouwgebieden te verjagen?

»

Dode duiven door vogelziekte het Geel

01 februari 2017

Besmettelijke vogelziekte vooral bij Houtduiven aangetroffen

»

Meldingen vogelgriep wilde vogels afgenomen

01 februari 2017

Alertheid op dode watervogels blijft geboden. Een update op basis van meldingen.

»

Limosa in de bus

31 januari 2017

En de volgende laat niet lang op zich wachten.

»

Honderden handleidingen verstuurd

30 januari 2017

Ruim 2200 exemplaren verstuurd. Het nieuwe broedseizoen kan wat ons betreft beginnen!

»

Waarom neemt Tafeleend af? Een Europa-brede blik

27 januari 2017

Waterkwaliteit, predatie en loodvergiftiging verantwoordelijk? Overzichtsartikel schetst de stand van zaken.

»

Nieuwe rapportage watervogeltellingen

24 januari 2017

Tot 5,51 miljoen watervogels geteld. Nieuw monitoringrapport geeft overzicht van alle watervogel- en slaapplaatstellingen in 2014/15.

»

Meer dan 500 PTT-routes geteld

24 januari 2017

Voor het eerst in de geschiedenis meer dan 500 routes geteld. Minder Houtduiven, Spreeuwen en Sijzen, maar meer Grote Bonte Spechten geteld

»

De roep van de Koekoek verstomt

16 januari 2017

2017 is het Jaar van de Koekoek. Waarom gaat het zo slecht met deze soort? We laten je kennismaken met het leven van deze soort.

»

Oratie Ruud Foppen in teken van versterken citizen science

16 januari 2017

Verdere professionalisering van analyse en interpretatie gegevens laat waarnemingen van nog meer waarde zijn

»

Scholeksters met zenders uitgerust

09 januari 2017

Komende jaren onderzoek naar omstandigheden in de wintergebieden. Gezenderde vogels brengen effecten van verstoring in beeld.

»

Nieuwe Limosa op komst

09 januari 2017

Nummer 89-3 valt deze maand op de mat. Met artikelen over de inventarisatie van Porseleinhoentjes en Futen voor de Hollandse Noordzeekust.

»

In memoriam: Marius Teeuw

02 januari 2017

Sliedrechtse vogelaar Marius Teeuw (42) overleed op 30 december. Hij telde voor de Vogelatlas en MUS.

»

7 januari slaapplaatstelling ganzen en zwanen

30 december 2016

Begin het nieuwe jaar met een ganzenslaapplaatstelling! De voorkeursdatum is 7 januari, maar er kan al worden geteld vanaf 31 december.

»

Zeldzame broedvogels in 2016

21 december 2016

Overzicht in Sovon-Nieuws

»

Kieviten in de nazomer

20 december 2016

Resultaten van een oproep: 186.000 Kieviten naar biotoop uitgesplitst. Vooral op gras, maar later meer naar akkers.

»

23.000 uur wintervogels tellen

16 december 2016

bijna 40 jaar PTT-project voor wintervogels: het fietsrondje voor de wetenschap

»

CES 2016: beroerd jaar voor veel struweel- en grondbroeders

13 december 2016

Indexen beschikbaar. Eerste blik: enkele riet- en struweelsoorten brachten weinig jongen groot.

»

Ook met Vogelgriep watervogels tellen

13 december 2016

Wat betekent de Vogelgriep voor jou als watervogelteller? Wees alert en houd je aan de lokale maatregelen.

»

Nieuwe broedvogelhandleiding online

13 december 2016

De nieuwe Handleiding voor BMP & kolonievogels staat nu voor je klaar. Tellers krijgen 'm thuisgestuurd.

»

Grutto’s tellen ‘ten behoeve van beleid’

07 december 2016

Tellingen gebruikt bij motie voor nationaal plan weidevogels.

»

Themanummer Wintervogels Noord-Holland

02 december 2016

Extra dikke uitgave tijdschrift Tussen Duin & Dijk met een uitgebreid overzicht van wintervogels op basis van de atlastellingen.

»

100.000ste telling ingevoerd op Tuintelling.nl

28 november 2016

Hoera! Op maandagochtend 28 november passeerde de Jaarrond Tuintelling een magische grens: er zijn maar liefst 100.000 tellingen ingevoerd.

»

2017: Jaar van de Koekoek

28 november 2016

Het aantal Koekoeken neemt al decennialang in aantal af. Waarom precies weten we niet. In 2017 gaan Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland op zoek naar de grootste kennishiaten. Daarnaast vragen we zoveel mogelijk aandacht voor de Koekoek. Help je mee?

»

Vogels van de Weerribben en de Wieden

27 november 2016

Alweer een fraai nieuw boek uit, ditmaal over Nationaal Park Weerribben en Wieden. 280 pagina's over belangrijk laagveenmoerasgebied.

»

Terugblik Landelijke Dag

26 november 2016

Impressie en eerste foto's. Bedankt bezoekers, sprekers, standhouders en sponsoren voor een mooie Landelijke Dag! 

»

Stadsvogels onder druk

25 november 2016

Nieuwbouw, renovatie en verdwijnen van stedelijk groen zetten vogels in bebouwde gebieden behoorlijk onder druk. Zo blijkt uit de jaarlijkse Vogelbalans die Sovon Vogelonderzoek Nederland op 26 november heeft gepresenteerd. De Vogelbalans geeft een actueel overzicht van vogelontwikkelingen in de stad op basis van gegevens die zijn verzameld door duizenden vrijwilligers.

»

Grote variatie in hoe steltlopers zorgtaken delen

24 november 2016

Veel vogelsoorten hebben een duidelijke taakverdeling bij het broeden: uitsluitend het vrouwtje zit op het nest. Bij de meeste steltlopers zijn de taken echter verdeeld en broeden zowel het mannetje als het vrouwtje. Onderzoek laat zien dat de verdeling lijkt te worden bepaald door de strategie om predatie te voorkomen. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. 

»

Artikel Usutu-virus onderstreept belang monitoring en screening dode vogels

23 november 2016

Uitbraak Usutu-virus was wijdverspreid. 27 van 32 onderzochte Merels zijn positief getest. Dit schrijven onderzoekers van onder andere het Dutch Wildlife Health Centre en Sovon in een kort artikel in Eurosurveillance.

»

Landelijke Dag in zicht

18 november 2016

Nog niet gedaan? Meld je snel aan!

»

Afname Huismus gestopt?

18 november 2016

De dramatische afname van de Huismus lijkt gestopt. Maar de vlag kan daarmee niet uit. In veel woonwijken ontbreekt de soort al jaren. Gaat het om gebrek aan nestgelegenheid of zijn er andere factoren die bepalend zijn?

»

Nieuwe handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil

15 november 2016

STONE pakt uit: 116 pagina's tjokvol goede tips. De veelgebruikte Handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil is geheel vernieuwd

»

Vogelgriep onder wilde vogels in Nederland

10 november 2016

Hoogpathogene variant vogelgriep in Nederland aangetoond. Ga je het veld in? Wees extra alert op dode watervogels.

»

Vogelgriep H5N8 aangetroffen bij wilde vogels in Polen, Hongarije en Duitsland

08 november 2016

Voor monitoring in Nederland is melden dode wilde vogels van groot belang

»

Standindeling voor de Landelijke Dag is bekend

08 november 2016

Kleine wijzigingen nog mogelijk.

»

Superjaar voor IJsvogels in Het Gooi

08 november 2016

In 2016 heeft de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek het hoogste aantal ijsvogelbroedparen ooit geteld! Een nieuw record met 87 broedparen in de regio. Dat meldt een persbericht van de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek, dat we hier integraal overnemen.

»

Griendboek

05 november 2016

Griend - Eiland voor vogels. Een prachtig nieuw boek

»

Personeel gevlogen

03 november 2016

Vrijdag 4 november is het Sovon-kantoor slecht bereikbaar, de administratie is gesloten en het grootste deel van het personeel zwerft ergens in Nederland rond (het jaarlijkse uitje).

»

Avimap nu ook voor watervogeltellingen beschikbaar

01 november 2016

De tijd van achteraf het formulier invullen is daarmee voorbij voor de digitaal ingestelde vogelaars. 

»

Win jij die trip naar de Farne eilanden?

01 november 2016

Het zou jouw lot kunnen zijn ...

»

Thijs Loven Sovon vrijwilliger van het jaar

31 oktober 2016

Supervrijwilliger uit Nederweert in het zonnetje gezet. Indrukwekkende hoeveelheid telwerk beïnvloedt lokale natuurbeleid.

»

Wederom slecht broedseizoen voor de Kolgans

31 oktober 2016

Veel Kolganzen zonder jongen uit de Russische toendra teruggekeerd, zo blijkt uit eerste steekproeven. 

»

Identities - individuele Klapeksters vastgelegd

27 oktober 2016

Nauwgezette weergave van waargenomen verschillen tussen individuen.

»

Visarend kiest voor Nieuwe Biesbosch

27 oktober 2016

Boswachter Thomas van der Es vertelt meer over de Visarend in de Biesbosch op de Landelijke Dag.

»

Leven in niemandsland; het leven van de Dwergstern

22 oktober 2016

René Beijersbergen deed sinds de jaren 70 onderzoek naar Dwergsterns en keek vanuit zijn schuilhut meer dan 60 uur naar hun gedrag. In deze lezing vat hij al die uren samen...

»

Infomiddag pesticiden-onderzoek

20 oktober 2016

Hoe werken pesticiden door op broedsucces en overleving van insectenetende zangvogels

»

Honderden meldingen van dode Merels

19 oktober 2016

Usutu-virus aangetroffen in 8 provincies. Melden van dode vogels heeft onverminderd zin.

»

Presentatie boek over Jacob Walters

18 oktober 2016

28 oktober 2016 Amsterdam

»

Prijswinnend Gruttoboek gesigneerd op Landelijke Dag

17 oktober 2016

Albert Beintema signeert zijn bekroonde boek op Landelijke Dag.

»

Vogelbalans - thema stadsvogels

12 oktober 2016

De Vogelbalans staat dit jaar in het teken van de stadsvogels.

»

Vogelquiz: all about birds

12 oktober 2016

In deze vogelquiz worden alle skills die je als vogelaar zou kunnen hebben, aangeboord en getest.

»

Actie treindagkaart

10 oktober 2016

Nu voor slechts €10,- naar de Landelijke Dag (en terug)

»

BMP- broedvogeltellingen: veranderingen en resultaten

07 oktober 2016

Het Broedvogel Monitoring Project van Sovon is 33 jaar jong.

»

Atlaskaarten in zicht, inzicht in atlaskaarten

07 oktober 2016

Henk Sierdsema geeft lezing over de nieuwe verspreidingskaarten van de Vogelatlas op de Landelijke Dag.

»

Blauwe Kiekendieven op de Meinweg: waar vandaan en waar naartoe?

06 oktober 2016

Peter Heuts, Ernest van Asseldonk en René Janssen vertellen op de Landelijke Dag over hun fascinerende onderzoek in de Meinweg.

»

Het verrassende leven van jonge Grutto’s

06 oktober 2016

Hoe het tellen van Gruttojongen nieuwe inzichten opleverde.

»

Het Jaar van de Kievit; eerste resultaten

06 oktober 2016

De eerste resultaten van al het onderzoek zullen worden gepresenteerd en de eerste voorzichtige conclusies getrokken. 

»

Broedvogelonderzoek in Nederweert; veel info, maar wat doe je daar mee?

06 oktober 2016

In 1994 ontstond het idee om de gemeente Nederweert vlakdekkend (bijna 9000 hectare) op zeldzame en schaarse vogels te onderzoeken.

»

Scheepstellingen van vogels op de Noordzee

06 oktober 2016

Sinds de jaren tachtig worden op de Noordzee meer of minder regelmatig vogels geteld. Deze zogenoemde ESAS-tellingen worden vanaf schepen uitgevoerd. Hoewel de scheepstellingen nooit zijn opgezet om een  beeld van de aantallen en verspreiding van zeevogels te geven, lenen de verzamelde gegevens zich daar wel voor.

»

De Huismus van rood naar groen in Noordwijk

06 oktober 2016

Hein Verkade vertelt over de miraculeuze toename van de Huismus in Noordwijk.

»

Vogels in Groningen

05 oktober 2016

Bijna 400 pagina's informatie over vogels in provincie Groningen. Egbert Boekema werkte ruim tien jaar aan nieuw overzicht.

»

Prijswinnaars tellerenquête zijn bekend

04 oktober 2016

Ruim 500 tellers hebben enquete Vogelatlas ingevuld. Dank!

»

Themanummer Kwartelkoning

04 oktober 2016

Update huidige kennis over Kwartelkoningen gebundeld in engelstalige uitgave van Die Vogelwelt

»

Nieuwe Limosa is uit!

03 oktober 2016

Artikelen over Brilduikers, Zilvermeeuwen, Kokmeeuwen, Grote Zilverreigers en Bruine Kiekendieven.

»

Boswachters aan het woord op de Landelijke Dag

29 september 2016

Veel vogelaars zijn actief als vrijwillige teller in natuurgebieden. De verschillende terreinbeheerders geven met hun programma een kijkje in de keuken van de boswachter.

»

Vogelgeluiden opnemen, een (nog) ondergeschoven kindje

27 september 2016

Steeds vaker wordt er bij het melden van zeldzame soorten gevraagd om foto’s of geluidsopnamen.

»

Verhongeren de vogels? Een tipje van de sluier opgelicht

27 september 2016

Anne Kwak doet onderzoek naar de effecten van systemische pesticiden op insecten, en hoe dit doorwerkt op insectenetende zangvogels.

»

Het sterven van adolescenten - wanneer geven jonge Tapuiten de geest?

27 september 2016

Er sterven teveel Tapuiten. De aantallen broedende Tapuiten in Nederland vormen slechts een schim van de duizenden die tot in de jaren-80 door duin en heide liepen.

»

Putter zit warm, Keep in de kou

26 september 2016

Zuidelijke broedvogels doen het beter dan uitgesproken koudeminnende soorten.

»

Putter zit warm, Keep in de kou

26 september 2016

Zuidelijke broedvogels doen het beter dan uitgesproken koudeminnende soorten.

»

Nicole Reneerkens overleden

21 september 2016

Treurig verlies voor Limburgse vogelaarswereld. Ze was o.a. de drijvende kracht achter Limburgse Vogels.

»

Eerste arctische ganzen druppelen binnen

19 september 2016

Vooral vanaf 15 september regelmatig trek, maar nog kleine aantallen. Flinke aankomst begin oktober verwacht.

»

Usutuvirus voor het eerst vastgesteld in Nederland

15 september 2016

Virus bij Merels en Laplanduilen aangetroffen. Al duizenden meldingen via Sovon en DWHC van dode Merels.

»

Enquête nieuwe MUS-cursus

15 september 2016

Heb jij al laten weten hoe jouw ideale MUS-cursus eruit ziet? Dit kan nog t/m zondag. Daarna sluit de enquete. Ook niet MUS-ers mogen meedoen!

 

»

Boek Huis Wylerberg

09 september 2016

Hoog op de bosrijke stuwwal bij Nijmegen staat een gebouw met een bijzondere uitstraling: Huis Wylerberg. Het kantoor van Sovon was tot maart 2010 gehuisvest in Huis Wylerberg.

»

Sterfte jonge Tapuiten per periode vergeleken

07 september 2016

Gemiddelde overleving in weken na uitvliegen niet duidelijk anders dan wanneer ze op trek gaan en overwinteren in Afrika

»

10 jaar Stadsvogelbescherming - Jip Louwe Kooijmans

05 september 2016

Lezing 10 jaar Stadsvogelbescherming - Jip Louwe Kooijmans 

»

Wat vind jij van Sovon-Nieuws?

02 september 2016

Ben je tevreden over Sovon-Nieuws? Mis je bepaalde onderwerpen? Mag het van jou iets luchtiger of juist diepgaander? Jouw mening is belangrijk. Daarom vragen wij je mee te doen aan het online lezersonderzoek over Sovon-Nieuws. 

»

Nieuwe Limosa op komst

30 augustus 2016

Nieuw nummer moet in september verschijnen

»

Natura 2000-netwerk belangrijk voor vogels

29 augustus 2016

Vogels, vlinders en planten profiteren van Europees netwerk, blijkt uit grootschalig onderzoek.

»

Wie wordt Sovons Vrijwilliger van het Jaar 2016?

26 augustus 2016

Wordt de 8e Vrijwilliger van het Jaar een vrouw? Aanmelden kan nog tot 15 september.

»

Meer dan 150 soorten gesponsord

25 augustus 2016

Maar liefst 157 verschillende soorten zijn gesponsord door particulieren, vogelwerkgroepen en organisaties. In totaal is daarmee een bedrag binnengehaald van nog net geen ton. Daar moeten we toch overheen kunnen?

»

Oesters rapen effect op vogels

23 augustus 2016

Rapen oesters op schelpdierbanken minst verstorend voor vogels bij hoog aandeel oesters, blijkt uit analyse.

»

EU-natuurbeleid onvoldoende voor boerenlandvogels

18 augustus 2016

Telgegevens basis voor studie naar effect wetgeving en maatregelen agrarisch natuurbeheer

»

Zwarte Sterns terug op slaapplaatsen

16 augustus 2016

Maar de aantallen zijn veel lager dan enkele jaren geleden. In het kader van het slaapplaatsenproject worden ze geteld.

»

Kieviten in nazomer en herfst, waar zitten ze?

12 augustus 2016

Noteer in ieder geval groepen van 50 en meer zo exact mogelijk

»

Record: 46-jarige Scholekster afgelezen

03 augustus 2016

Hans Keijser zag de stokoude Scholekster op de Maasvlakte. Geringd in 1972 op Texel.

»

Nick Davies komt naar Landelijke Dag

29 juli 2016

Koekoekenexpert geeft twee keer een extra lange lezing en signeert zijn boek De koekoek

»

Zingende Fluiters: wat tel je eigenlijk?

28 juli 2016

Type geluid diagnostisch voor broedstatus. In artikel in Limosa legt Rob Bijlsma de verschillen uit.

»

Imidacloprid verboden, mede door vogelonderzoek

26 juli 2016

Nature-artikel (2014) van Sovon en Radboud Universiteit expliciet genoemd als onderbouwing.

»

Boek over Jacob Walters, vogelonderzoeker

26 juli 2016

Voorintekening mogelijk op exclusieve uitgave

»

Gezocht: (junior) webdeveloper

25 juli 2016

Word jij onze enthousiaste collega en kom je ons databeheer/GIS-team versterken?

»

BMP-seizoen loopt af. Hoe rond je af?

19 juli 2016

Instructievideo laat zien hoe je gegevens in Avimap controleert en daarna doorstuurt.

»

Afname Roek: een regionale analyse

14 juli 2016

In Hart van Gelderland gezakt naar niveau van 35 jaar geleden.

»

Groepen Kieviten, waar zitten ze in de nazomer en vroege herfst?

12 juli 2016

Groepen tellen geeft een beeld van de verspreiding en het biotoop. Meeste op nat grasland?

»

Kievitkuiken uit Binnenveld al 50 kilometer verderop

11 juli 2016

Kuiken 5-Z vloog van het ene onderzoeksgebied naar het andere. Aflezing waardevol voor onderzoek Jaar van de Kievit.

»

CHIRP: nieuw onderzoek naar Scholekster

09 juli 2016

Drie vacatures voor project over menselijke invloeden op de populatie: 1 postdoc en 2 PhD-posities.

»

Dodaars steeds later broedend?

08 juli 2016

In Noord-Duitsland, ook bij ons?

»

Pionieren in Armenië

07 juli 2016

Sovon wisselt met IUCN kennis over vogelmonitoring uit met Armeense natuurorganisatie.

»

EBCC congres: vroegboekkorting tot 15 juli

05 juli 2016

Congres Bird Numbers 2016: 5-10 september in Duitsland.

»

Eksters die op/in gebouwen broeden, wie kent dat?

30 juni 2016

Soms maken Eksters een klein nest zonder koepel. En ze zitten lang niet altijd in een boom...

»

Lopen voor de Vogelatlas

30 juni 2016

De eerste drie teams hebben zich inmiddels aangemeld voor de sponsorloop voor de Vogelatlas

»

Laatste MUS-ronde van het jaar

29 juni 2016

Tot en met 15 juli tijd voor de avondtelling. Tevens al eerste resultaten beschikbaar.

»

85.000 Halsbandparkieten in Europa

28 juni 2016

Netwerk Parrotnet publiceert een overzicht van de Europese stand. 

»

Tijd van de piepjes

24 juni 2016

Piepjes in het bos, één ervan gemaakt door Grauwe Vliegenvanger?

»

CR-birding Submit: nieuwe plek voor invoeren gekleurringde vogels

17 juni 2016

Al 13 kleurringprojecten doen mee en er volgen er meer.

»

Grote Zilverreigers geringd

16 juni 2016

8 jonge zilverreigers geringd langs het Volkerakmeer

»

In het diepe binnenland broedende Stormmeeuwen

11 juni 2016

Makkelijk te missen, wees attent op alarmerende paren.

»

Hoor jij nog alle vogelsoorten?

10 juni 2016

Het missen van hoge (of juist lage) vogelgeluiden neemt toe bij hogere leeftijd. Een groot probleem?

»

Juni: piekmaand voor eileggende Kleine Karekieten

07 juni 2016

Spannend maar subtiel nestonderzoek draagt bij aan verklaren aantalstrends.

»

Kennis delen in Zuid-Korea

06 juni 2016

Menno Hornman, coördinator watervogeltellingen, was onlangs in Zuid-Korea. Doel: uitwisseling kennis en expertise. Een verslag

»

Texel in trek bij broedende Grote Sterns in Waddenzee

02 juni 2016

Dit jaar ruim 7400 paren, elders in Waddengebied echter afname

»

Avimap al veel gebruikt

31 mei 2016

40% van de broedvogelwaarnemingen wordt geüpload vanaf de app Avimap. Digitale veldinvoer zorgt voor snelle verwerking.

»

Jonge spechten laten zich horen

31 mei 2016

Roepende jonge Grote Bonte Spechten momenteel goed te horen tijdens broedvogeltellingen.

»

Ruud Foppen benoemd tot bijzonder hoogleraar

26 mei 2016

Brug tussen telgegevens, aanwezige soortexpertise PGO's en wetenschappelijke kennis universiteit.

»

Nachtzwaluwen eind mei goed te inventariseren

26 mei 2016

Ook in de (zeer vroege) ochtend! Rond een uur of 4 ratelen ze erop los en fladderen zelfs om je heen.

»

Op zoek naar Kwartelkoningen

24 mei 2016

Ook dit jaar twee landelijke tellingen om alle roepende crexen op te sporen. Aantallen variëren sterk per jaar.

»

Nieuwe Limosa in de maak

23 mei 2016

Met bijdragen over Fluiters, weidevogels, Sperwers

»

Zeldzame papegaaien in Nederland

17 mei 2016

En ander nieuws over exoten in Kijk op exoten

»

Ontstekingen snavelholtes roofvogels

12 mei 2016

Het DWHC heeft in de eerste maanden van 2016 bij een verhoogd aantal roofvogels, waaronder buizerds, door pathologisch onderzoek een ontsteking in de snavelholte vastgesteld.

»

Nationale Vogelweek: vogels ringen

11 mei 2016

Kom ook kijken bij het vogels ringen op de Wylerberg, Beek-Ubbergen

»

Gevonden: nieuwe ledenraadsleden

09 mei 2016

Vier nieuwe kandidaten hebben zich gemeld voor het hoogste orgaan van onze vereniging, de Sovon-Ledenraad. 

»

Oostenwind en Zwarte Wouwen

09 mei 2016

Opvallende aantallen dankzij harde wind

»

Gierzwaluwen stromen binnen

06 mei 2016

Aangekondigd door topdag op Breskens

»

Eerste jonge Grote Gele Kwikstaarten vliegvlug

03 mei 2016

Terwijl noordelijke broedvogels nog doortrekken.

»

Primeur: broedende Visarenden in ons land

29 april 2016

Voor het eerst broeden vastgesteld. Sinds deze week in de Biesbosch.

»

Doodsoorzaken Groenlingen

28 april 2016

9 exemplaren onderzocht. 4 verschillende doodsoorzaken gevonden, waaronder ook Het Geel.

»

Succesvol eerste telweekend Rallen

26 april 2016

Ondanks matige weersomstandigheden veelbelovende cijfers. 1e telperiode loopt nog t/m zondagavond!

»

Spektakel tijdens MUS-telling: Havik

26 april 2016

Verslag van een enthousiaste teller die tijdens haar eerste MUS-telling een spectaculaire waarneming deed.

»

Gekraagde Roodstaart heeft graag rot

23 april 2016

Nestgegevens van deze Afrikaganger zijn welkom. Nest in de smiezen? Vul een nestkaart in.

»

Historische eiercollecties, wie helpt ze (verder) te ontsluiten?

23 april 2016

Vrijwilliger gezocht voor het invoeren van historische eierverzamelingen in Nestkaart

»

Update Avimap en handleiding beschikbaar

22 april 2016

Suggesties tellers verwerkt. Nieuwe versie van de app beschikbaar en een vernieuwde handleiding.

»

Regenwulpentijd

21 april 2016

Mooie doortrek, maar wel nogal regionaal, en komen ze steeds vroeger?

»

Tapuiten hadden goed broedseizoen - met de nodige hulp

21 april 2016

Veel jongen uitgevlogen dankzij nestbescherming

»

Geen vogelgriep bij onderzochte dode Knobbelzwanen

21 april 2016

Elf dode Knobbelzwanen onderzocht. Waar zijn ze aan gestorven? DWHC zet het op een rij.

»

Ook je kennis en passie delen?

18 april 2016

Help mee van de Nationale Vogelweek een succes te maken!

»

Een telling van Kwartels, vijftig jaar geleden

18 april 2016

Historisch documentje, in velerlei opzicht

»

Bonte Vliegenvanger terug na lange trektocht

14 april 2016

Vogels lijken vroeger te arriveren dan verleden jaar. Gaan ze ook eerder broeden?

»

MUS: teller 775 aan het woord

14 april 2016

Enthousiaste 'nieuwe' deelnemer aan het woord.

»

Merelnest gevonden?

12 april 2016

Stedelijke Merels broeden eerder dan die in het bos. Onderzoek mee en vul een Nestkaart in.

»

Jaarverslag NESTKAST 2015

12 april 2016

Bijna 17.000 nestkasten gecontroleerd, met 92.000 eieren.

»

Nesten van Ooievaars volgen

07 april 2016

Het gaat ze voor de wind. Bezet nest van Ooievaars gezien? Onderzoek mee en vul een nestkaart in.

»

Tafeleend: ook in Duitsland weinig vrouwen

05 april 2016

Geslachtsverhouding vrijwel gelijk aan Nederland

»

Uitgebreide monitoring ganzenbeleid It Fryske Gea

04 april 2016

It Fryske Gea vroeg Sovon om na te gaan hoeveel ganzen in haar terreinen voorkomen tijdens de broedtijd en ruitijd en welke gevolgen aantalsbeperkende maatregelen hebben gehad 

»

Puzzelen aan Kool- en Pimpelmees

01 april 2016

De Pimpelmees doet het beter dan de Koolmees, maar waarom?

»

Grutto in speciaal weekend geteld

31 maart 2016

Ruim 27.000 grutto's verdeeld over 139 gebieden geteld in Welkom Gruttoweekend.

»

Wolken Zwarte Zee-eenden

29 maart 2016

Absurde aantallen voor de Noord-Hollandse kust. Op 29 maart zelfs 217.000 richting zuid.

»

Laatste informatie over watervogels samengevat

29 maart 2016

Nieuwe watervogelrapport staat weer boordevol met interessante en actuele informatie. Dankzij de inzet van ruim 1600 tellers.

»

Europese Rode Lijst en ander nieuws

25 maart 2016

Nieuwe Bird Census News met o.a. Europese Rode Lijst en informatie over hoe men telde in de Oekraïne

»

Tiende jaar MUS gaat beginnen

25 maart 2016

Stadsvogels, een steeds belangrijker wordende groep. In 2016 worden ze al voor het tiende jaar geteld in MUS.

»

Broedvogelrapport 2014 verschenen

24 maart 2016

Overzicht van 138 pagina's over de actuele stand van de broedvogels, met veel foto's. grafieken en compacte toelichting.

»

Jaarverslag trektellen 2015

22 maart 2016

Bijna 30.000 teluren, ruim 17 miljoen trekvogels. Samengevat in een lezenswaardig jaaroverzicht.

»

Voorlopige resultaten slaapplaatstelling Grutto

21 maart 2016

Al ruim 23.500 slapende Grutto's ingevoerd in speciaal Welkom Gruttoweekend. En er komen nog gegevens binnen.

 

»

Dode wilde eenden langs de weg? Geef het door!

21 maart 2016

Voorjaar in de bol, leidt tot verkeersslachtoffers. Geef ze aan ons door voor verder onderzoek.

»

Welkom Grutto, ook op de slaapplaatsen

12 maart 2016

Welkom Grutto weekend op 19 en 20 maart. Slaapplaatsen van nationale vogel tellen!

»

Nieuwe Limosa bijna in de bus

11 maart 2016

Spotvogels, Gierzwaluwen en nog veel meer

»

Eerste kievitsei gevonden in Jaar van de Kievit

11 maart 2016

Eerste kievitsei gevonden op 9 maart. Vanaf nu Jaar van de Kievit écht van start. Help mee!

»

Meetnet Agrarische Soorten (MAS) in Fryslân: doe je mee met de cursus?

08 maart 2016

Meehelpen om vogels in het agrarische gebied van de provincie te tellen? We geven dit voorjaar een cursus..

»

Weidevogelavond Friesland verzet

08 maart 2016

Vanwege ziekte kan de startavond van het weidevogelmeetnet Friesland niet doorgaan.

»

Broedvogels in de Waddenzee hebben het moeilijk

05 maart 2016

Veel soorten kustbroedvogels in de Waddenzee hebben te maken met een laag broedsucces. 

»

Vogelen in Oost- en ZO-Europa voor de Europese atlas

02 maart 2016

Hulp gevraagd voor de tweede Europese broedvogelatlas.

»

Goede winter voor Tjiftjaf en Kleine Zilverreiger

25 februari 2016

Uit PTT-tellingen blijkt dat we te maken hadden met een goede december voor Tjiftjaf en Kleine Zilverreiger. Dankzij het extreem zachte weer…

»

Korting op verrekijker of telescoop van Meopta

25 februari 2016

Toe aan een nieuwe verrekijker of telescoop? Grijp dan nu je kans, want tellers van Sovon krijgen via de webwinkel van Natuur Digitaal (Vogelinformatiecentrum Texel) 10% korting op alle artikelen van Meopta. Bovendien doneert Meopta per verkocht artikel 25 euro aan de Vogelatlas.

»

Broedvogels tellen. Ik wil starten, maar hoe?

24 februari 2016

We organiseren avonden in verschillende regio's over hoe je broedvogels telt. Ben je erbij voor een vliegende start van het voorjaar?

»

Nieuwe MUS-indexen beschikbaar

24 februari 2016

en het tiende veldjaar staat voor de boeg.

»

Nog oude nestkaarten?

16 februari 2016

Die zijn erg welkom! Ideaal om wat invoerwerk te doen, net voor het nieuwe broedseizoen.

»

Tafeleenden: meer mannen

15 februari 2016

71% van de getelde Tafeleenden is man. Scheve geslachtsverhouding niet nieuw, wel zorgwekkend.

»

De Kip als broedvogel

11 februari 2016

Broedt-ie dan in het wild? Jazeker...

»

Digitale avifauna Rijk van Nijmegen

05 februari 2016

De eerste - voor zover wij weten - digitale streekavifauna is af. Vogelwerkgroep Nijmegen klaarde de klus.

»

Avimap: Nieuwe Digitale veldinvoer

05 februari 2016

BMP- en MAS-invoer nog eenvoudiger

»

Midwintertelling 2016: al 3450 tellingen ingevoerd

04 februari 2016

Ruim 4,7 miljoen watervogels geteld en dat is nog niet compleet.

»

Kleine Zwanen profiteren van meewind

02 februari 2016

Wegtrek met stevige wind in de rug.

»

Geen kievitseieren rapen in 2016

27 januari 2016

Ongunstige staat van instandhouding Kievit in Friesland reden voor besluit om het traditionele eierrapen te verbieden.

»

Vogels van het Leijpark

26 januari 2016

Fraaie documentatie door gedreven patchworker Henk Moller Pillot, die veertig jaar het Leijpark in Tilburg telde.

»

Dode Groenling? Help mee met het onderzoek

26 januari 2016

Het DWHC roept op om dood gevonden Groenlingen te melden voor onderzoek naar ziekte Het Geel.

»

Limosa op komst

23 januari 2016

NIeuwe aflevering boordevol interessante artikelen.

»

Ganzen- en zwanendag 23 januari 2016

22 januari 2016

In Hotel Haarhuis, tegenover het NS Station in Arnhem

»

Muizen, muizen en nog eens muizen

21 januari 2016

Muizenplagen leken uitgestorven...tot 2014

»

Tuinvogeltelling 2016: Huismus weer op 1

19 januari 2016

Zelfde top-3 als vorig jaar, maar beduidend meer Kepen en Halsbandparkieten.

»

Sovon-Nieuws boordevol nieuws

12 januari 2016

Sovon-Nieuws 2015 nummer 4 nu ook digitaal beschikbaar.

»

Tafeleenden: mannen en vrouwen tellen

12 januari 2016

Herhaalde oproep: doe mee aan internationaal onderzoek!

»

Slaapplaatstelling ganzen en zwanen

08 januari 2016

Heeft de vorst in het noorden wat moois voor ons in petto?

»

Vijftigste midwintertelling nadert...

07 januari 2016

en meer over watervogels in de nieuwste nieuwsbrief.

»

Nieuwe Limosa verschenen

03 januari 2016

Interessant nummer over grondbroedende Slechtvalken en dakbroedende meeuwen.

»

Jaaroverzicht 2014 Zuidoost-Achterhoek

24 december 2015

Dik verslag, tellingen die soms meer dan 40 jaar beslaan! Zeer grondig werk in de grensstreek.

»

Vogelinformatie op sovon.nl geactualiseerd

24 december 2015

Eind december zijn de gegevens bijgewerkt met de nieuwste resultaten. Nieuw: provinciale watervogeltrends.

»

Kievit: ongunstige staat

22 december 2015

De Kievit bevindt zich in een ongunstige staat van instandhouding in Fiesland. Het volledige onderzoeksrapport is nu te downloaden

»

Nationale Tuinvogeltelling op 16 en 17 januari

21 december 2015

Op 16 en 17 januari 2016 telt heel Nederland weer tuinvogels tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. Tel je mee? 

»

Actie verlengd: Gratis verzending kleine editie Nederlandsche Vogelen

20 december 2015

Leden en waarnemers krijgen het bij aanschaf gratis thuisbezorgd én steunen het onderzoek naar vogels.

»

Waarom naar de Sahel en niet wat verder?

10 december 2015

Als je toch al zo ver gevlogen hebt...

»

Bezetting Huiszwaluwtillen stijgt

08 december 2015

15% van aangeboden tillen dit jaar bezet

»

Vogels tellen in de Sahel

04 december 2015

Hoe pak je dat op een zinvolle en systematische manier aan? Een leerzaam stukje proza!

»

Uitslagen quiz Landelijke Dag

01 december 2015

Uitslag mini-onderzoekje naar vogels schatten op de Landelijke Dag. Jeroen Breidenbach beste snelle schatter

»

Winnende lotnummers

30 november 2015

Prijs gewonnen en nog niet afgehaald?

»

Inspirerende Landelijke Dag 2015

30 november 2015

Dank aan de vele bezoekers, sprekers en standhouders die de Landelijke Dag tot een groot succes hebben gemaakt! 

»

Nederlandse vogelbevolking volop in beweging

28 november 2015

De Vogelbalans laat voor het eerst resultaten zien van drie jaar zeer intensief veldwerk voor een nieuwe Vogelatlas.

»

Harm Meek vrijwilliger van het jaar

26 november 2015

Jury prijst zijn betrouwbaarheid, oog voor kwaliteit en gestructureerdheid als motor van Twentse vogeltellers.

»

Telquiz Landelijke Dag

25 november 2015

Deze keer een spannend mini-onderzoekje als quiz. Doe je mee?

»

Laatste Nieuws Landelijke Dag

23 november 2015

Het aftellen is begonnen. Nog wat laatste nieuwtjes en opwarmers op een rij.

»

Slaapplaatstelling van ganzen en zwanen

20 november 2015

Kan nog tot 29 november

»

Koop een lot, steun onderzoek

16 november 2015

Natuurboeken, overnachtingen, nestkasten, reisjes. Er valt van alles te winnen op de Landelijke Dag!

»

Voordelen op de Landelijke Dag

16 november 2015

Samen met alle partners en sponsoren proberen we bezoekers van de Landelijke Dag zoveel mogelijk voordeel te bieden.

»

Bijeenkomst Vogelstudiegroep Limburg 20 november

15 november 2015

Locatie Roermond, met lezingen en uitreiking Limburgse Vogels 2015

»

Standindeling Landelijke Dag bekend

13 november 2015

Bekijk op de plattegronden waar jouw stand te vinden is

»

Hoe een vogel eten zoekt

12 november 2015

'Eerlijk over eten', dat is het thema van het lezingenprogramma dat de NOU verzorgt op de Landelijke Dag

»

Korting op boek Jan Wolkersprijs

12 november 2015

Het beste natuurboek van 2015 mag natuurlijk niet ontbreken op de Landelijke Dag.

»

Ben je vogelliefhebber?

11 november 2015

Dan wil Debby Doodeman je wat vragen! Ook op de Landelijke Dag.

»

Signeersessies op Landelijke Dag

09 november 2015

Op 28 november zijn er naast veel lezingen ook een paar signeersessies. 

»

Overijsselse Vogelaarsdag op 7 november 2015

04 november 2015

Zaterdag 7 november 2015, thema: Vogels in de IJsseldelta, plaats: Dronten

»

Alkmaarse vogels voor de vierde keer geteld

29 oktober 2015

Broedvogeltellingen reiken terug tot 1984. Nu samengevat in boek Broedvogels van het stedelijke gebied van Alkmaar.

»

Roofvogelavond Friesland 4 november

29 oktober 2015

Sovon en FFF organiseren gezamenlijk weer een interessant avondje voor Friese vrijwilligers.

»

Living Planet Report Nederland is uit

29 oktober 2015

Lijvig rapport van het WNF roept op tot maatregelen voor natuurherstel. Sovon werkte mee aan de publicatie.

»

Hoe ver is het atlasproject?

28 oktober 2015

Hoe ver is het veldwerk voor de atlas en wat is het antwoord op een vaak gestelde vraag: wanneer is ‘het boek’ klaar?

»

3e Gelderse Vogelaarsdag

23 oktober 2015

31 oktober in Harderwijk. Een hele dag lezingen en enkele excursies bij de vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe.

»

In memoriam Frank Ellenbroek

18 oktober 2015

Voorliefde voor moerasvogels, maar met brede interesse.

»

Nieuwe Limosa

16 oktober 2015

Artikelen over Gierzwaluw, Velduil, ganzen, zwanen en Kwartels.

»

Grote Zilverreiger en Aalscholver

16 oktober 2015

Afgelopen weekend is de telperiode van de eerste slaapplaatstelling van dit seizoen gestart...

»

Living on the Edge: bescherming van trekvogels in de Sahel

15 oktober 2015

Een terugblik op 4 jaar beschermingswerk in de Sahel-regio en een blik naar de toekomst.

»

Onderzoek aan dode vogels naar vogelgriep en andere ziektes

14 oktober 2015

Ten tijde van de Landelijke Dag van vorig jaar werd ons land opgeschrikt door nieuwsberichten over hoogpathogene H5N8-uitbraken in enkele pluimveebedrijven.

»

Gezocht: vrijwilligers voor de Landelijke Dag

14 oktober 2015

28 november in Ede. Wil je ons helpen als gastheer/vrouw of met wat hand- en spandiensten?

»

DC voor noordelijk Zuid-Holland gezocht

13 oktober 2015

Anthonie Stip draagt het stokje over. Ben jij een vogelaar uit noordelijk Zuid-Holland?

»

Pontische Meeuw op zoet en zout

13 oktober 2015

Pontische Meeuwen komen zowel op zoete als zoute wateren voor, tot diep op zee.

»

Bladkoningen: het lijkt niet op te kunnen

09 oktober 2015

Heel goed najaar voor Bladkoningen - en het is nog lang niet voorbij.

»

Watervogels en de verspreiding van vogelgriep

07 oktober 2015

Watervogels en vogelgriep zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De meeste vogelgriepvirus-typen die we nu kennen worden aangetroffen in wilde populaties eenden, ganzen en zwanen.

»

Filmvertoning op Landelijke Dag

06 oktober 2015

In de pauze van de Landelijke Dag zal de film De vlucht van de brandgans van Stefan Sand en Thomas Lameris worden getoond.

»

Weer vers vogelnieuws

01 oktober 2015

Digitale nieuwsbrief van september verschenen. Krijg je 'm al?

»

3 oktober: trektellen tijdens de Euro Birdwatch

28 september 2015

Euro Birdwatch op zaterdag 3 oktober. Tel je mee op een van de telposten van trektellen.nl?

»

RAS-Tureluurs: Over overleving, broedgedrag en de liefde…

28 september 2015

In vijftien jaar onderzoek in dit Retrapping for Adults Project (RAS-Project) heb ik een kleine 400 adulte en juveniele tureluurs gekleurringd op en rond het voormalige eiland Wiering

»

Werkgroep Ornithologisch Erfgoed, reddingsboei voor oude archieven

28 september 2015

Begin 2013 is de werkgroep Ornithologisch Erfgoed ingesteld op initiatief van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU), sectie Avifaunistische Kring Nederland (AKN). De opdracht die het NOU-bestuur meegaf, was om ornithologisch archiefmateriaal waar nodig veilig te stellen vanuit de visie dat dit materiaal belangrijk is voor het historisch avifaunistisch inzicht.

»

Tellingen van wad- en watervogels tijdens laagwater in de Mokbaai, Texel: 1982-2014

28 september 2015

Ruim dertig jaar wadvogeltellingen in de Mokbaai. Cor Smit laat de resultaten zien.

»

Zomertortels zijn vertrokken, maar komen op de Landelijke Dag

25 september 2015

Op de Landelijke Dag hun winterse omzwervingen

»

Ontwikkeling van de broedvogelstand in de Zuidoost-Achterhoek (1900)1973-2013(2015)

23 september 2015

Robert Kwak, teller van het eerste uur, vertelt in deze lezing meer over de broedvogels van zijn regio, de zuidoostelijke Achterhoek.

»

Zes jaar NESTKAST en het gebruik van Nestkaart Light

23 september 2015

In 2009 is NESTKAST, het landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders, opgericht.

»

Hebben Bijeneters in Nederland een toekomst?

23 september 2015

De vestiging van Bijeneters in Nederland gaat langzaam.

»

‘Vogelakkers’: een lifeline voor de ‘Waddenkiek’?

23 september 2015

De Blauwe Kiekendief staat op het punt om als broedvogel uit Nederland te verdwijnen.

»

Oeps...

22 september 2015

Per ongeluk is er dinsdagmiddag een onjuiste mailing verstuurd over de Landelijke Dag. Onze excuses!

»

Al 871 BMP/tellingen binnen…zit uw telgebied er al bij?

18 september 2015

Meer dan 90% via de digitale snelweg

»

Waddenzee zwakke schakel in internationale route van trekvogels!

17 september 2015

Hoe meer afhankelijk van de Waddenzee, hoe slechter het de trekvogel vergaat

»

Het barst van de IJsvogels

15 september 2015

In september is de ijsvogelstand altijd op zijn hoogtepunt. Maar dit jaar zijn het er wel erg veel.

»

Tractors, Trichomonas & Tags: understanding Turtle Dove decline

09 september 2015

Lezing op Landelijke Dag 2015

»

Verhongeren de vogels?

09 september 2015

Anne Kwak doet onderzoek naar de invloed van systemische pesticiden op zangvogels. Op de Landelijke Dag vertelt ze over haar plannen. Je kunt haar helpen bij haar onderzoek. Hoe?

»

Wie wordt Sovon-vrijwilliger van het Jaar 2015?

09 september 2015

Meld je kandidaat uiterlijk 15 september.

»

Nieuwe Limosa in de maak

03 september 2015

Het tweede nummer zal in de loop van deze maand verschijnen

»

Middelste Bonte Spechten breiden zich verder uit in Twente

01 september 2015

Bijna 250 territoria van deze oprukkende spechtensoort vastgesteld dankzij inzet van tientallen tellers.

»

Reuzensterns weer in flinke aantallen

31 augustus 2015

Eind augustus is dé tijd om er tientallen bij elkaar te zien slapen. Weer bijna 150 exemplaren geteld.

»

Hoeveel overwinterende Klapeksters in Nederland?

31 augustus 2015

Samenvattend artikel verschenen van tellingen in zes winters. Waar zitten ze en hoe ontwikkelen de aantallen zich?

»

Meld dode vogels voor onderzoek

31 augustus 2015

Heb je een dode vogel gevonden? Meld deze even via de website en help mee aan het onderzoek.

»

Deze week EOU-congres in Badajoz, Spanje

21 augustus 2015

Van 24 tot en met 28 augustus vindt het grootste European Ornithologists' Union-congres ooit, plaats in Badajoz, Spanje.

»

Lezing: de Koning van de Weide in voor- en tegenspoed

20 augustus 2015

De Grutto is in 2015 verkozen tot Nationale Vogel. Dat betekent niet dat het goed met hem gaat.

»

Gezocht: nieuw bestuurslid

19 augustus 2015

Voor de portefeuille achterban zoeken we versterking in het bestuur.

»

Nieuwe Limosa is uit!

17 augustus 2015

Het heeft even geduurd, maar de nieuwe Limosa is uit. In dit zomernummer veel winterse kost.

»

Jaarverslag 2014 is uit

10 augustus 2015

Wat deed Sovon in 2014, samen met al de vrijwilligers?

 

»

Weidevogels gaan onverminderd achteruit

05 augustus 2015

Ook tot voor kort veel voorkomende weidevogelsoorten duiken in de min. 

»

Wim Ruitenbeek overleden

04 augustus 2015

Noord-Holland verliest belangrijke spilfiguur

»

Vogelsoorten profiteren van Europese bescherming

04 augustus 2015

Vogelrichtlijn heeft positieve invloed op beschermde soorten als Witkopeend en Vale Gier.

»

Grauwe Vliegenvanger nu als broedvogel binnenslepen

30 juli 2015

Stil in het bos, maar een goede tijd om deze soort te vinden.

»

Geniet van de voorlopige atlaskaarten

30 juli 2015

Het derde en laatste broedseizoen voor de atlas loopt op zijn eind. Nu al leuk om op een (regenachtige) middag of avond met de Broedvogelatlas (2002) onder handbereik eens door de voorlopige digitale stippenkaarten te bladeren.

»

Nieuwe Limosa: nog even geduld a.u.b.

28 juli 2015

De nieuwe Limosa ligt bij de drukker en circa half augustus op tafel bij de abonnees!

»

Wespendieven vaker buiten het bos

27 juli 2015

Vanaf eind juni in toenemende mate in halfopen cultuurlandschap voedsel zoekend.

»

Digitale avifauna de toekomst?

16 juli 2015

Enkele initiatieven kort belicht. Hebben digitale avifauna's de toekomst?

»

Nieuwe Europese broedvogelindexen beschikbaar

16 juli 2015

Aantalsveranderingen op Europese schaal van 169 vogelsoorten.

»

Fluiters, muizen en rupsen

14 juli 2015

Fluiters gaan niet samen met muizen en met rupsenschaarste. Of valt het mee?

»

Houtsnippen tellen: hoe en wanneer

08 juli 2015

Lange baltsperiode, jaarlijkse verschillen in piekactiviteit.

»

Historisch overzicht jacht en bestrijding vogels

03 juli 2015

Documentatie van een dikke vier eeuwen vogels bejagen en bestrijden.

»

Zomertortels, wie ziet ze nog

03 juli 2015

De soort die misschien wel het hardst van alle in aantal afneemt.

»

Tweede telling Kwartelkoning levert weinig nieuwe vogels op, met één uitzondering

29 juni 2015

Net als bij de eerste telling werden verreweg de meeste vogels gehoord in het Groningse Oldambt. 

»

Eind juni, en volop trek

26 juni 2015

De zomer is amper begonnen maar de eerste trekvogels zitten alweer in Afrika. Voor vogels begint het trekseizoen alweer.

»

Sovon-Nieuws duikt her en der in het land op

19 juni 2015

Eerder dan verwacht kleppert de brievenbus!

»

Broedvogels in Nederweert

16 juni 2015

Inspirerend voorbeeld voor vogelwerkgroepen!  Deze vogelwerkgroep is inmiddels vrolijk aan het 22e jaar inventariseren bezig.

»

Tapuiten op de voet gevolgd

15 juni 2015

Onderzoek en bescherming gaan hand in hand voor populatie van Noord-Hollandse Tapuiten. 

»

Webwinkel problemen opgelost

11 juni 2015

Vanaf 1 juni heeft de Sovon-webwinkel met een storing te kampen gehad.

»

Living on the edge, nu als pdf

10 juni 2015

Briljant boek over relatie Sahel en trekvogels

»

Europese Rode Lijst: 13% vogels bedreigd

08 juni 2015

Bastaardarend en Wilgengors verdwijnen. Grote Trap en Kleine Torenvalk maken een comeback. 

»

Tweede broedgolf Spreeuwen. Of tweede leg?

01 juni 2015

Wisselend succes voor Spreeuwen. En beginnen ze echt aan een tweede leg?

»

Er wordt flink wat geteld!

28 mei 2015

Broedseizoen in volle gang: gemiddeld dagelijks 14.000 waarnemingen voor de Vogelatlas en het BMP. 

»

Tuintelling wint Natuurprijs 2015

21 mei 2015

De Jaarrond Tuintelling wint de Nationale Groenfonds Natuurprijs 2015!

»

Broedvogels scoren met BOEST

20 mei 2015

Wil je met je losse waarnemingen meehelpen aan de Vogelatlas? Scoor de broedvogels die we nog verwachten!

»

Jonge Spreeuwen tellen met app

20 mei 2015

Jonge Spreeuwen vliegen uit. De jongen-app kan weer uit het vet om aantallen jongen te tellen.

»

Vogels ringen op de Wylerberg

19 mei 2015

Ringen op de Wylerberg weer goed bezocht. Zondag 24 mei kun je ook komen kijken.

»

Nieuwe Limosa in de maak

07 mei 2015

Nieuwe nummer laat nog even op zich wachten en verschijnt in juni. Met o.a. nieuws over Klapeksters.

»

Vogels ringen op de Wylerberg

04 mei 2015

Kom kijken bij het ringen op de Wylerberg in de Nationale Vogelweek.

»

Tussenstand Nacht van de Rallen

30 april 2015

Nog weinig Porseleinhoentjes geteld, maar misschien voert de zuidwestenwind ze nu wel aan.

»

Bijna alle broedvogelblokken geclaimd

29 april 2015

97% van de atlasblokken geclaimd. Nog 42 te gaan! Hulde aan alle atlastellers. Ook mooi: meer dan de helft doet 2x5-minutentelling.

»

Duitse broedvogelatlas verschenen

28 april 2015

In Duitsland komen 280 soorten broedvogels voor, in totaal met een geschatte 80 miljoen broedparen. Dit blijkt uit de nieuwe Atlas Deutscher Brutvogelarten.

»

Jaarrond Tuintelling genomineerd

28 april 2015

Jaarrond Tuintelling dingt mee naar feestelijke Natuurprijs 2015.

»

Vragen? Natuurlijk

21 april 2015

Altijd al iets willen weten over ecologie of de natuur? Stel voor 1 mei je vraag.

»

750ste MUS-gebied geclaimd

20 april 2015

Christiaan van der Hoeven claimde 750ste telgebied voor MUS. 'Ideaal om verantwoord vogels te kijken.'

»

Eerste week Nacht van de rallen verzet

14 april 2015

Eerste telperiode naar 24 april - 3 mei vanwege verwachte latere aankomst.

»

Overzichtsrapport Easac over neonicotinoïden

14 april 2015

Studie naar impact op vogels onderdeel van groot rapport.

»

Onderzoek aan de Spreeuw gaat door in 2015

08 april 2015

Op terrein Edese Golfclub volgen we het broedseizoen weer op de voet. We kunnen je hulp gebruiken.

»

Doortrekkende Kemphanen in Fryslân, een tussenstand

31 maart 2015

Grootste groepen in het binnenland

»

Voorjaar en dus de tijd om je kolonies weer te tellen

31 maart 2015

In de nog kale bomen zie je de nesten van Roeken en Blauwe Reigers nu goed zitten. Door je kolonie(s) weer te tellen en door te geven draag je bij aan landelijk soortonderzoek.

»

Nieuwe soortenpagina's online

26 maart 2015

Nu ook provinciale vogelgegevens beschikbaar. Ook de gegevens per vogelsoort zijn uitgebreid.

»

Nieuwe versie handleiding digitaal BMP 'en

25 maart 2015

Nieuwe versie van handleiding Broedvogels inventariseren met een tablet te downloaden

»

Meldpunt Friese Velduilen

25 maart 2015

Eerste nest al gevonden. Meld broedverdachte vogels in Friesland via het Meldpunt Velduil Fryslân.

»

Vogelonderzoekkamp met jeugdbonden

24 maart 2015

Ben je tussen de 12 en 25 jaar oud en gek van vogels? Dan is dit kampje van de NJN, JNM en Sovon een leuk lang weekend voor je.

»

Nacht van de rallen

23 maart 2015

Ga dit voorjaar ook twee avonden/nachten op pad om Porseleinhoentjes en Roerdompen te zoeken!

»

Ontdek meer natuur in je tuin

22 maart 2015

Kick-off Jaarrond Tuintelling tijdens thema-uitzending Vroege Vogels. Al bijna 3000 deelnemers tellen de dieren in hun tuin.

»

Broedvogelrapport verschenen

19 maart 2015

Binnenkort op de deurmat!

»

Recordaantal Grote Zilverreigers in Nederland

17 maart 2015

Verdubbeling winteraantal vooral te danken aan voedselaanbod.

»

Doe mee in het negende jaar MUS

11 maart 2015

Stadsvogels worden ook dit voorjaar weer geteld. Al voor het negende jaar op rij.

»

Regionale broedvogelkaarten online

10 maart 2015

Voorlopige verspreiding van broedvogels in de VogelAtlas in jouw regio bekijken. We actualiseren de kaarten iedere week.

»

Nieuwe Limosa

07 maart 2015

Gevarieerde inhoud, van exoten tot zeldzaamheden en nestkastbewoners.

»

Jaarverslag 2014 Trektellen

05 maart 2015

Bijna 30.000 teluren in één jaar…de Nederlandse trektellers weten van wanten. Hun bevindingen in 2014 zijn bondig samengevat in een jaarverslag.

»

BMP'en met je tablet: handleiding beschikbaar

27 februari 2015

Voor alle geïnteresseerden is nu de Handleiding Broedvogels inventariseren met een tablet beschikbaar.

»

DWHC-speerpuntdier 2015: Knobbelzwaan

26 februari 2015

Doel is meer inzicht te krijgen in ziekten bij Knobbelzwanen

»

Nonnetje en zachtere winters

26 februari 2015

Onder invloed van gemiddeld zachtere winters gaan Nonnetjes steeds noordelijker overwinteren.

»

Landelijke middag NESTKAST

20 februari 2015

Bijeenkomst voor nestkastvolgers op 7 maart in Wageningen. Interessant lezingenprogramma en natuurlijk de kans om bij te praten.

»

Nieuwe meerjarenvisie Vogelbescherming

17 februari 2015

Kennis en actieve participatie centraal in nieuwe strategie van Vogelbescherming.

»

Telling slaapplaatsen Grote Zilverreiger en Aalscholver

17 februari 2015

Ruim 6300 Grote Zilverreigers in oktober, hoe veel zullen het er in februari zijn?

»

Landelijke Roofvogeldag

12 februari 2015

21 februari in Meppel

»

Eerste NOU-congres een succes

04 februari 2015

Het eerste congres van de Nederlandse Ornithologische Unie trekt 160 (amateur)onderzoekers.

»

Midwintertelling 2015: zacht winterweer geeft veel soorten weer lucht

03 februari 2015

De reigers? 'Ze staan letterlijk met hun kont naar de sloot toe', schreef een midwinterteller. 

»

Laatste atlaswinter in volle gang

31 januari 2015

Laatste loodjes van de wintertellingen.

»

Meeting over achteruitgang mussen

29 januari 2015

Kort verslag van internationale bijeenkomst te Gent, november 2014. Ons land was present met René Oosterhuis, Liset Karman, Kees Heij en Jan Schoppers.

»

Primeur

28 januari 2015

Geniet je ook elke dag van de vogels, vlinders, egels en andere dieren in je tuin of op je balkon? Dan mag je dit niet missen!

»

Veranderingen Limburgse broedvogels in kaart gebracht

27 januari 2015

Sinds 1990 wordt het hele grondgebied van de provincie vlakdekkend onderzocht. Resultaten op een erg interessante website.

»

Broedvogelcursus in Friesland

26 januari 2015

Zin om broedvogels in Friesland te inventariseren? Samen met It Fryske Gea organiseert Sovon dit voorjaar een broedvogelcursus in Friesland. Herken je de meeste soorten en heb je zin om jaarlijks een gebiedje te inventariseren? Dan is deze cursus echt iets voor jou. Op 10 maart starten we in Leeuwarden.

»

Andri Binsbergen overleden

22 januari 2015

Texelse vrijwilliger plotseling overleden. Hij inventariseerde broedvogels in de Noorderkooi, een voormalige eendenkooi nabij zijn woonplaats Oosterend (Texel). 

»

Waar de Duinpiepers overwinteren

22 januari 2015

Duinpiepers overwinteren min of meer solitair in een 'lege wereld'. Rob Bijlsma en consorten bekeken in Afrika 236.000 bomen op de aanwezigheid van vogels. En keken ondertussen ook naar wat er in het woestijnzand liep.

»

Broedseizoen 2014 dramatisch voor de Grutto

20 januari 2015

Jongenpercentage te laag in 2014. Ongeveer 4600 jonge Grutto’s werden vliegvlug, terwijl er ruim 10.000 nodig zijn voor een stabiele populatie. Hoofdoorzaak: vroege maairondes.

»

Laatste weekend slaapplaatstelling ganzen

16 januari 2015

Gunstige weersvooruitzichten, combinatie met Midwintertelling mogelijk.

»

Nationale Tuinvogeltelling komend weekend

13 januari 2015

Hou op 17 of 18 januari de vogels in je tuin weer in de gaten!

»

Duitse ringatlas

13 januari 2015

Nieuw standaardwerk met resultaten van een eeuw ringwerk.

»

Wat is een soort?

12 januari 2015

Uiteenzetting voor wie het niet meer volgen kon

»

Europees Atlasnieuws

06 januari 2015

Aflevering van Bird Census News met veel informatie over atlasprojecten.

»

Waddentelling uitgesteld naar 24 januari!

06 januari 2015

De integrale Waddentelling, onderdeel van de Midwintertelling, is uitgesteld vanwege verwacht slecht weer.

»

Internationale telling Kleine Zwaan in januari 2015

06 januari 2015

Eén keer in de 5 jaar wordt populatie geteld. Komende midwintertelling extra op de 'kleintjes' letten!

»

Hermesdorfprijs voor nature-publicatie Hans de Kroon

05 januari 2015

Nature-publicatie gevolgen imidacloprid trok wereldwijd de aandacht

»

Ondertussen, in Afrika

25 december 2014

Wat onze Gierzwaluwen 's winters uitspoken? Het wordt in hoog tempo ontrafeld.

»

Wat helpt de Patrijs om te overleven?

23 december 2014

Rapportage Jaar van de Patrijs geeft advies voor herstelmaatregelen. De overleving van volwassen vogels is te laag.

»

Ruim 6300 Grote Zilverreigers

21 december 2014

De telling op gemeenschappelijke slaapplaatsen in oktober leverde 6320 Grote Zilverreigers op. Alweer een record!

»

Meer zilverreigers en minder zaagbekken

17 december 2014

Voorlopige resultaten van de Vogelatlas laten verschuivingen zien. Er overwinteren steeds meer Kleine Zilverreigers in Nederland. Tegelijk is het aantal Grote Zaagbekken en Brilduikers afgenomen in de laatste 30 jaar. Een aantal zuidelijke vogelsoorten neemt ’s winters toe, terwijl verschillende eendensoorten noordelijker overwinteren. 

 

»

Voortgang project Ornithologisch Erfgoed

16 december 2014

Tweejarig project om waardevolle documenten voor ondergang te behoeden.

»

Vliegende start voor laatste atlasjaar

11 december 2014

Nog 73 blokken wachten op een vogelaar

»

Sovon Noord verhuisd

10 december 2014

Het noordelijke kantoor van Sovon is verhuisd naar een nieuwe, prachtige locatie: het natuurmuseum in Leeuwarden

»

Themanummer Limosa Bird Tracking is uit!

08 december 2014

Limosa’s dubbeldikke themanummer ‘Bird Tracking over zender- en loggeronderzoek in Nederland is verschenen. Voorafgaand aan maar liefst 13 artikelen geeft de redactie een uitgebreide beschrijving van verschillende zender- en loggertechnieken en het gebruik daarvan in Nederland. Daarmee wordt al het zender- en loggeronderzoek fraai op een rijtje gezet.

»

PTT in de startblokken

05 december 2014

Op 15 december weer punt-transect-tellingen

»

Nieuwe digitale nieuwsbrief verschenen

02 december 2014

Vol regionale resultaten en andere nieuwtjes. Reageren kan naar nieuwsbrief@sovon.nl

»

Veel doelstellingen vogels in waterrijk Nederland niet gehaald

01 december 2014

Nederland is van grote internationale waarde voor vogels door het grote oppervlak aan  waterrijke gebieden. Echter, veel gebieden voldoen nog niet aan de Europese beschermdoelen. Zo blijkt uit de jaarlijkse Vogelbalans die Sovon Vogelonderzoek Nederland presenteerde op 29 november tijdens de Landelijke dag in Ede.

»

Succesvolle Landelijke Dag

01 december 2014

Dank aan de vele bezoekers, sprekers, standhouders en donateurs die de Landelijke Dag tot een groot succes hebben gemaakt! Wat vonden jullie eigenlijk van de Landelijke Dag? 

 

»

Eerste broedgeval van paar Pontische Meeuwen

01 december 2014

In 2014 broedde er voor het eerst een paar Pontische Meeuwen in Nederland. Op De Kreupel in het IJsselmeer hield het stel zich het hele voorjaar op.

»

Vogelbalans nu te downloaden

30 november 2014

Zaterdag is op de Landelijke Dag de Vogelbalans gepresenteerd. De Vogelbalans geeft een actuele stand van zaken hoe het met de vogelstand in Nederland is gesteld.

»

Bezetting van huiszwaluwtillen 2014

25 november 2014

Uitgebreid verslag over effectiviteit van deze kunstmatige behuizing.

»

Kunstschilder Dirk Moerbeek in actie voor de Vogelatlas

25 november 2014

De Oost-Groningse kunstschilder Dirk Moerbeek verkoopt een aantal kunstwerken op de Landelijke Dag, waarvan een deel ten goede komt aan de Vogelatlas.

»

Nieuwsbrief Kijk op Exoten nr 10 is uit

21 november 2014

In deze nieuwsbrief van het team invasieve exoten wordt onder andere gemeld dat er binnenkort een EU-exotenregelgeving komt waarbij voor een aantal uitheemse diersoorten een bezi

»

Themanummer Limosa over zender- en loggeronderzoek

20 november 2014

Dubbeldikke Limosa, op de Landelijke Dag en in de webwinkel verkrijgbaar

»

Atlasavond Fryslân

19 november 2014

Belangrijke avond in Friesland voor de start van het laatste atlasseizoen.

»

Stadse mus niet verder achteruit, Spreeuw in gevarenzone

13 november 2014

De populaties van de meeste stadsvogels zijn de laatste jaren stabiel. De achteruitgang van de Huismus is de afgelopen vijftien jaar tot staan gekomen. De achteruitgang van de Spreeuw blijkt echter door te gaan. Dit maakt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) onlangs bekend op basis van gegevens van Sovon, die met ruim 750 MUS-tellers stadsvogels monitort.

»

Houtsnip lijkt brokkenpiloot

07 november 2014

Dode Houtsnippen kunnen inzicht geven in ziekten en doodsoorzaken.

»

Adri Remeeus is Sovon vrijwilliger van het jaar

05 november 2014

Haagse vogelaar Adri Remeeus is uitgeroepen tot Sovon vrijwilliger van het jaar. Op de ledenvergadering van zijn eigen Vogelwerkgroep Meijendel kreeg hij de eervolle prijs uitgereikt. Sovon reikt de prijs ieder jaar uit aan een van zijn ‘supervrijwilligers’ die zich inzetten voor vogelonderzoek. Remeeus is al tientallen jaren zeer actief voor de vogels rond Den Haag.

»

20e CES-seizoen: bovengemiddelde vangsten

03 november 2014

Eerste indrukken Constant Effort Site project: veel jonge vogels.

»

Landelijke Spreeuwentelling: onder of over de 1 miljoen?

30 oktober 2014

Er zijn minstens 860.000 Spreeuwen geteld tijdens de landelijke slaapplaatstelling. 

»

Kwart miljoen spreeuwen geteld in het Bargerveen

29 oktober 2014

In natuurgebied Bargerveen zijn deze week ruim 250000 spreeuwen geteld. Bargerveen is daarmee één van de grootste slaapplaatsen. 

»

Sovon/FFF najaarsbijeekomst

28 oktober 2014

Op 11 november vindt de gezamenlijke bijeenkomst van Sovon-Fryslân en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) plaats in Grou. De Goudplevier staat centraal.

»

Spreeuwen tellen

21 oktober 2014

Dit weekend een spektakel: landelijke slaapplaatstelling Spreeuwen. 

»

Mager broedseizoen Kolgans

20 oktober 2014

Tellingen in de eerste weken van oktober laten zien dat Kolganzen met weinig jongen uit de Russische toendra zijn teruggekeerd. In een eerste steekproef van bijna 30.000 vogels in Friesland, Zuid-Holland, Gelderland en de grensstreek van Duitsland bedraagt het aandeel jonge vogels ongeveer 10%. Het kleine aandeel eerstejaars Kolganzen bevestigt de neergaande trend.

»

Sovon-Nieuws drie is uit!

16 oktober 2014

Met informatie over de Landelijke Dag

»

Veertig jaar Sovon verschenen

09 oktober 2014

Sovon vierde vorig jaar een feestje: 40 jaar! De verhalen die vorig jaar in dit kader zijn verschenen op 40jaarsovon.nl zijn gebundeld in een Jubileumboek, die deze maand van van de drukpersen is gerold. Het fraai vormgegeven boekje gaat met reuzenstappen door de vier decennia omspannende geschiedenis van Sovon en is te bestellen via onze webwinkel.

»

Gouden Lepelaar voor oud-Sovonmedewerker Lieuwe

06 oktober 2014

Oud-Sovonmedewerker Lieuwe Dijksen werd verrast door Vogelbescherming: hij kreeg samen met zijn broer Adriaan de Gouden Lepelaar uitgereikt. 

»

Website Ornithologisch Erfgoed

02 oktober 2014

De Avifaunistische Kring Nederland is project Ornithologisch Erfgoed gestart om waardevolle vogelarchieven te archiveren. Er is nu een eigen website.

»

Tapuiten, plaatstrouw en beheer

02 oktober 2014

Natuurbericht van Vogelbescherming over onderzoek aan Tapuit.

»

Extra telling steltlopers

30 september 2014

Eens in de vijf of zes jaar wordt er een internationale telling georganiseerd voor steltlopers in het binnenland. Deze telling vindt plaats in Noordwest-Europa. In oktober en november staat weer zo’n telling op de agenda. In die maanden zijn voornamelijk Kieviten uit Fenno-Scandinavië bij ons te gast. 

»

Start zelf een sponsoractie voor vogelonderzoek

30 september 2014

De Vogelatlas kent inmiddels 137 sponsoren die een specifieke soort steunen. Daar zijn we erg blij mee. Maar niet iedereen is in staat om alleen of als organisatie een soort te sponsoren. Waarom dan niet gezamenlijk aan de slag? Sovon wil werkgroepen, andere organisaties én particulieren graag hierbij helpen. Je kunt nu gemakkelijk een eigen actiepagina opzetten en zo geld inzamelen voor de sponsoring van een specifieke soort. Lees meer »

»

Nieuwe Meerjarenvisie Sovon

29 september 2014

Afgelopen zomer verschenen er twee belangrijke publicaties van de vereniging Sovon. Het jaarverslag 2013 met daarin alle activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar overzichtelijk op een rij en de nieuwe Meerjarenvisie 2014-2017.

»

Allerlaatste winterseizoen Vogelatlas breekt aan, nog 12 blokken te gaan

29 september 2014

Op 1 december gaat het derde en allerlaatste winterseizoen van de nieuwe vogelatlas al weer in. Brabant-Oost staat in de absolute top van de actiefste districten van Nederland, maar er is nog werk aan de winkel. Wie claimt de laatste blokken? »

»

Grote Zilverreigertelling met hooggespannen verwachtingen

29 september 2014

In oktober staat de eerste slaapplaatstelling van Grote Zilverreigers van dit seizoen op het programma, en de verwachtingen zijn hooggespannen vanwege de topaantallen die in september zijn gezien.

»

Dode vogels gezocht voor onderzoek

29 september 2014

Wie regelmatig in het veld is, zal af en toe stuiten op een dode vogel. Verder onderzoek kan interessante gegevens over doodsoorzaak en ziektes opleveren. Meldingen leveren een grote bijdrage aan het onderzoek naar doodsoorzaken en ziektes bij vogels. Dus geef ze door.

»

Slaapplaatstelling Spreeuwen

29 september 2014

In oktober arriveren veel Spreeuwen in ons land. Rond eind oktober zijn de aantallen vaak op het hoogtepunt, vandaar dat we in het weekend van 25/26 oktober een landelijke slaapplaatstelling organiseren.

»

De Aalscholver als broedvogel in Nederland in 2014

29 september 2014

De Aalscholver heeft dit jaar weer een stap gedaan richting herstel na twee jaren waarin de populatie achteruitging. In totaal hebben we van 74 bekende kolonies inmiddels de gegevens binnen. Een overzicht »

»

ADC-dag ging naar Zeeland

29 september 2014

Op 13 september jl. is het atlasteam naar Bruinisse in Zeeland getogen om samen met bijna 30 AtlasDC’s te vergaderen over de stand van zaken rondom de atlas.

»

Vogelatlas gaat het laatste jaar in

29 september 2014

Het atlasproject is ruim over de helft. Er zijn twee volledige winters en twee volledige broedseizoenen geweest. Veel tellers hebben hun atlasblok helemaal geteld en inmiddels ook al ingestuurd. Dat is mooi want alle atlastellers die vóór 1 november hun schattingen insturen dingen mee naar leuke prijzen die worden verloot op de Landelijke Dag. 

»

Beleef de Vogeltrek met de Euro Birdwatch Day

29 september 2014

In het hele land tellen vogelaars op 4 oktober wat ze vanaf een vast punt aan overtrekkende vogels zien.

»

Wie koolmees en kokmeeuw niet eert, is klauwier en kraanvogel niet weerd

29 september 2014

Geert Euverman is met pensioen en blikt in een blog terug op zijn tijd bij Staatsbosbeheer. Als BMP-coordinator Engbertsdijksvenen is én blijft hij voor Sovon van groot belang. "Voor mij is het allemaal begonnen met de ringetjes van twee heel eenvoudige vogeltjes, die iedereen wel bij huis heeft. Ik wil maar zeggen: wie koolmees en kokmeeuw niet eert, is klauwier en kraanvogel niet weerd!"

»

Fotowedstrijd spreeuwenwolken

20 september 2014

Spreeuwenwolken in het najaar. Wie kent dit imposante verschijnsel niet? In het Jaar van de Spreeuw organiseren Sovon en Vogelbescherming een fotowedstrijd om deze wolken in beeld te brengen. Foto's van zo'n wolk kunnen t/m 1 november worden ingezonden. Doe je mee?

»

Veel Grote Zilverreigers bij septembertelling

18 september 2014

Al bijna 1350 ingevoerd binnen een week na de watervogeltelling, in 1/3 van de telgebieden.

»

Grote Zilverreigers er vroeg bij?

05 september 2014

Opvallende aantallen al eind augustus en begin september op trektelposten.

»

Explosie van broedende Velduilen in Friesland

05 september 2014

Dat in Nederland dit voorjaar op enkele plekken broedende Velduilen waren neergestreken, was bekend. Dat het in Friesland om tientallen paren ging, zal menigeen verrassen. De teller staat inmiddels op ruim 40 broedgevallen in het Friese binnenland, al beduidend meer dan de laatste jaren landelijk werden vastgesteld.

»

“Sovon gaat nog steeds over lijken!” Verzamelt u mee?

04 september 2014

We zoeken verse vogelkadavers om te onderzoeken op doodsoorzaak en ziekten.

»

Dit weekend: slapende Wulpen tellen

03 september 2014

Aantallen Wulpen pieken nu. Tijd voor de eerste slaapplaatstelling.

»

BMP-telling 2014? Stuur door naar Sovon (ook voor het atlasproject)!

29 augustus 2014

Alweer 624 in 2014 uitgevoerde BMP-tellingen afgerond

»

Twintig jaar breeding bird survey UK

29 augustus 2014

Uitgebreid verslag over de resultaten van 2013 en langjarige trends. Leuk vergelijkingsmateriaal voor BMP.

»

Nieuwe teldata Slaapplaatstellingen en voortaan één landelijk coördinator

28 augustus 2014

Het is weliswaar nog zomer maar het slaapplaatsseizoen is al weer begonnen.

»

Dutch Bird Fair: na regen kwam zonneschijn

25 augustus 2014

Excursies, demonstratie ringen, lezingen en stand van Sovon. Een klein fotoverslag.

»

Trends van algemene vogels in Europa, 2014 update

22 augustus 2014

Het jaarlijkse EBCC-rapport is uit.

»

Dutch Bird Fair 2014: Sovon is er weer bij!

22 augustus 2014

23 en 24 augustus in de Oostvaardersplassen. Lezingen, vogelexcursies, kijken bij het vogels ringen, een uitgebreid kinderprogramma.

»

Grote meeuwen in de stad

20 augustus 2014

Vooral Zilvermeeuw profiteert van voedsel dat voor het oprapen ligt.

»

Huiszwaluwen tellen is ook praatjes maken

15 augustus 2014

Huiszwaluwtellers hebben vaak een lange adem en moeten heel wat keren 'hun' zwaluwen verdedigen.

»

Slaapplaats Reuzensterns op Engelsmanplaat voor het eerst geteld

11 augustus 2014

Op 15 augustus is de eerstvolgende landelijke telling.

»

Wespendieven inventariseren, juist nu

07 augustus 2014

De Wespendief is een lastige klant voor broedvogeltellers. Begin augustus is een goede tijd voor inventarisatie.

»

Estafette: mee met onderzoekers

03 augustus 2014

Tussen de 12 en 27? Ga een keer mee het veld in!

»

Spreeuwen tellen kan nog steeds

01 augustus 2014

Telling van jonge en volwassen Spreeuwen loopt nog door t/m 15 augustus.

»

Betrouwbare ganzentellingen

31 juli 2014

Methodiek Sovon getoetst en betrouwbaar gebleken. 

»

Exclusieve toegang tot Jaarrond Tuintelling-beta

30 juli 2014

Er is een nieuw project van start gegaan, de Jaarrond Tuintelling. Een telling in de tuin die het hele jaar door plaatsvindt, vergelijkbaar met de Garden Bird Watch van de BTO, maar dan van alle soorten. De site is alleen toegankelijk voor betadeelnemers. Registreer je nu en krijg exclusieve toegang.

»

Gezocht: Vrijwilliger van het Jaar 2014

26 juli 2014

Voor de zesde keer zijn we op zoek naar bijzondere vrijwilligers die in aanmerking komen voor de titel ‘Vrijwilliger van het Jaar’. Ken je zo’n vrijwilliger die enthousiast alle energie en tijd steekt in de lokale vogelwerkgroep, in een of meerdere Sovontelproject(en) of zich op een andere manier verdienstelijk maakt voor vogels en vogelonderzoek? 

»

Meer Casarcas met halsbanden

25 juli 2014

Opletten geblazen: 66 Casarca's recent van halsbanden voorzien

»

Sovon-Nieuws nummer 2 komt eraan

21 juli 2014

Juni-nummer Sovon-Nieuws zit in de post

»

Telling zomerganzen

20 juli 2014

Telling van zomerganzen half juli. Sovon alleen zijdelings betrokken.

»

Dubbeldik themanummer Limosa in de maak

17 juli 2014

Uitgebreide aandacht voor zenderonderzoek bij vogels, een tak van onderzoek die zich explosief ontwikkeld heeft en baanbrekende resultaten bracht.

»

Wat doen onze Fluiters in Afrika?

16 juli 2014

Half juli al aan Afrika denken? Niet vreemd, want volwassen Koekoeken zitten al diep in Afrika, spoedig gevolgd door Gierzwaluwen en andere soorten. Waaronder de Fluiter.

»

Spreeuw en zwaluw verdwijnen in gebieden met hoge gehaltes neonicotinoïde

09 juli 2014

Artikel in Nature op basis van BMP-gegevens legt opzienbarend verband bloot. Insectenetende vogels als de Boerenzwaluw en Speeuw gaan sterker achteruit in gebieden met hoge concentraties van de neonicotinoïde imidacloprid in het oppervlaktewater. Dit blijkt uit een analyse van drie grote datasets, waaronder het BMP.

»

Zijn er echt steeds meer kraaien?

07 juli 2014

Eksters, Zwarte Kraaien, Roeken, Kauwen en Gaaien. De één verguist ze, de ander vindt ze prachtig. Een veelgehoorde opmerking is dat er steeds meer kraaiachtigen komen. Maar is dat ook zo? We zetten de cijfers op een rij. Wat blijkt? Er zijn opvallende verschuivingen. 

»

Jaar van de Spreeuw: in juli op zoek naar slaapplaatsen

27 juni 2014

In deze tijd van het jaar ontstaan de grote slaapplaatsen, maar waar liggen ze precies?

»

Tweede uitvlieggolf Spreeuwen komt eraan

24 juni 2014

Tellers, opgelet. Juveniele spreeuwen zijn weer te zien.

»

Oost-Europese vogels profiteren van wettelijke bescherming

20 juni 2014

Verlies biodiversiteit afgeremd, maar nog niet gestopt.

»

Jubileumsymposium OBN “Kennis maken voor natuurkwaliteit”

13 juni 2014

Op het symposium staat ‘kennis maken’ en ‘kennismaken’ voor natuurkwaliteit centraal.

 

 

 

»

Nieuwe Limosa is uit!

13 juni 2014

De nieuwe Limosa zal rond 21 juni bij de lezers op de mat ploffen.

»

Nog maar weinig Kwartelkoningen gezien

06 juni 2014

In de uiterwaarden van de grote rivieren blijft het op de meeste plekken oorverdovend stil.

»

Toevlucht voor de Tapuit

04 juni 2014

Brochure over de bescherming van Nederlandse Tapuiten uitgebracht

»

Gunstige berichten Velduil

03 juni 2014

De ernstig bedreigde Velduil maakt een relatief goed jaar door.

»

Excursieleiders voor Dutch Bird Fair gezocht!

02 juni 2014

Dé kans om een uniek gebied in te trekken met een groepje geïnteresseerden.

»

Broedvogeltellers nog even doorbijten

30 mei 2014

Korte nachten, veel velduren, mooie beloningen.

»

Opletten op (geringde) Casarca's

28 mei 2014

Waar broeden ze? Wat voor omzwervingen maken ze? Let op halsbanden en geef ze door!

»

Zachte winter helpt Blauwe Reiger

23 mei 2014

Opmerkelijk herstel nu al zichtbaar. Met dank aan de tellers die snel gegevens instuurden.

»

Fête de la nature

22 mei 2014

24 en 25 mei in heel Nederland activiteiten

»

Steenuilen profiteren van muizenoverdaad

20 mei 2014

NIet zomaar veel muizen maar...buiten proporties. Aldus de onderzoekers in de Achterhoek.

»

Doe mee in de Vogelweek!

17 mei 2014

Meld je aan voor een van onze activiteiten.

»

Watervogelrapport 2011/2012 compleet

16 mei 2014

Het in maart verschenen Watervogelrapport 2011/2012 is op de site voorzien van extra bijlagen.

»

Tweede MUS-Nieuwsbrief verschenen

15 mei 2014

Voorlopige resultaten van de 1e telling van het stadsvogelmeetnet en speciale aandacht voor de Spreeuw!

»

Jonge Spreeuwen massaal uitgevlogen

09 mei 2014

Tel mee via de app!

»

Workshops praktisch natuurbeheer herhaald

07 mei 2014

Breng je ecologische kennis op peil en meld je aan.

»

Artikelen over Spreeuw

06 mei 2014

Nieuwe publicaties over een in aantal afnemende soort.

»

De 'ongrijpbare' Kleine Plevier

03 mei 2014

Groot aanpassingsvermogen, van natuurlijke naar door mensen gemaakte biotopen.

»

Jubileumverhaal: Van Wylerberg naar Natuurplaza

01 mei 2014

In dit voorlaatste deel blikken we terug op de verhuizing naar Natuurplaza.

»

Aankomst Fluiters op broedplaats

29 april 2014

Intensieve studie van (onder andere) jaarlijkse verschillen in aankomst.

»

Otto de Vries onderscheiden

29 april 2014

Oprichter van Vogelwacht Wieringermeer krijgt lintje.

»

Eerste eieren of zelfs al jongen? Geef het door!

28 april 2014

Doe je mee aan het nestkastonderzoek en broeden er spreeuwen in je nestkast? Vergeet dan niet de belangrijkste broedgegevens in te voeren via nestkaart.sovon.nl. Welke gegevens zijn nodig om meer te weten te komen over het broedsucces van de spreeuw?

»

Spreeuwen toen en nu

18 april 2014

Uitgebreid onderzoek al 80 jaar geleden.

»

Sovon Jongerendag op 3 mei

16 april 2014

Geef je snel op!

»

Jaarverslag nestkastbroeders 2013

14 april 2014

Koud voorjaar slecht voor Kool- en Pimpelmees, maar niet van invloed op zomergasten.

»

Introductie Nestkaart Light

11 april 2014

Voor mensen die maar één of enkele nesten volgen is er een eenvoudige versie van Nestkaart ontwikkeld, Nestkaart Light. 

»

Laat je atlasblok zien in de Vogelweek

10 april 2014

De Nationale Vogelweek: 17 t/m 25 mei.

»

Breskens-boek verschenen

08 april 2014

Bijzonder boek over een bijzondere trektelpost. Blindelings aanschaffen!

»

Spreeuwenjaar in volle gang

07 april 2014

De reacties van de spreeuwenvolgers komen binnen.

»

Sovon Jongerendag 2014

07 april 2014

Zaterdag 3 mei is de jaarlijkse Jongerendag. Meld je alvast aan! 

»

Watervogelrapport komt eraan!

04 april 2014

Halverwege volgende week op de deurmat!

»

Tussenstand Vogelatlas in de Achterhoek

02 april 2014

De tweede winterperiode van het Vogelatlasproject zit erop en we staan in de startblokken om te beginnen met het tweede broedvogelseizoen.

»

Tweede broedseizoen Vogelatlas van start

02 april 2014

Aanvullende tellingen en waarnemingen zijn ook welkom.

 

»

Veldwerk Vogelatlas over de helft

31 maart 2014

Twee winterseizoenen en een broedseizoen achter de rug. Terwijl het voorjaar van het tweede broedseizoen staat te trappelen van ongeduld, blikken wij kort terug.

»

Hoe gaat het met de stadsvogels?

31 maart 2014

MUS begint aan het achtste seizoen. In 2013 zijn er ruim 364.000 vogels doorgegeven van 163 soorten. Een overzicht per provincie.

»

Spanning stijgt: raken de nestkasten bezet?

30 maart 2014

De 100 nestkasten met camera's zijn verspreid aan de deelnemers. Terwijl de ene nestkast vroeger dan ooit bezet is door spreeuwen, wachten anderen nog vol spanning af. Komen er spreeuwen in of niet?

»

BMP: claim een plot & ga naar buiten!

28 maart 2014

Bestaande vacante BMP-telgebieden kun je nu overnemen. 

»

Kansen voor bedreigde vogels in Waddenzee

27 maart 2014

Maatregelen nodig om het tij te keren voor verschillende soorten.

»

Ook Vroege Vogels volgt de Spreeuw

27 maart 2014

In het Jaar van de Spreeuw heeft Vroege Vogels een nestkast met camera opgehangen om de Spreeuw te kunnen volgen. In de radiouitzending van 16 maart hing Sovon-medewerker Joost van Bruggen samen met Janine Abbring de kast op bij Gasterij Stadzigt. 

»

Tips voor nestonderzoek

25 maart 2014

Het volgen van nesten levert zinvolle informatie op over het broedsucces van vogels, en eventuele veranderingen daarin. Maar het is vaak wel specialistenwerk dat veel kunde en geduld vergt. Van 39 vogelsoorten zijn richtlijnen voor nestonderzoek verschenen.

»

Spreeuwen leggen eerste eieren

25 maart 2014

De eerste Spreeuwen hebben eieren gelegd in een nestkast van het Jaar van de Spreeuw. Erg vroeg!

»

Doe mee in het achtste jaar MUS

21 maart 2014

Stadsvogels tellen: leuker dan je denkt en ook nog eens heel zinvol

»

Blauwe Reiger en Roek NU goed te tellen!

20 maart 2014

Vroeg voorjaar: nesten tellen voordat het te laat is

»

De eerste Landelijke Dag

20 maart 2014

De eerste Landelijke Dagen kwamen met veel improvisatie tot stand. Een terugblik in het kader van het 40-jarig bestaan van Sovon.

»

Boerenlandvogels tellen in Zeeland: iets voor jou?

19 maart 2014

Meten of natuurvriendelijk beheer de Zeeuwse broedvogels helpt? Je kunt een steentje bijdragen door een klein gebied in de peiling te houden.

»

Binnenlandse Scholeksters profiteren van open landschap

16 maart 2014

Welke kenmerken in het leefgebied zijn van invloed op de Scholeksters?

»

Half miljoen wadvogels zoek?

11 maart 2014

Wadvogeltellingen geslaagd, maar wat is er aan de hand in Mauretanië?

»

Zwarte Ibis gebleven deze winter

07 maart 2014

Zullen ze ook gaan broeden?

»

Meer Grauwe Klauwieren? Vuistregels voor natuurbeheerders.

06 maart 2014

Artikel verschenen met aanwijzingen om terreinbeheer af te stemmen op Grauwe Klauwier.

»

Gerard Müskens ontvangt Hans Esselink Award

06 maart 2014

Voor zijn bijzondere inzet voor onderzoek en natuurbeheer

»

Wat NOU? Een b(l)oeiende toekomst voor de NOU

03 maart 2014

Interessante lezingendag van de Nederlandse Ornithologische Unie op 29 maart.

»

Centre for Avian Population Studies

27 februari 2014

Vijf partijen, waaronder Sovon, gaan samenwerken

»

Niet iedere winter is hetzelfde

26 februari 2014

Tijdens de eerste atlaswinter van 2012/2013 was het qua weer en dus telomstandigheden een klein drama. Gelukkig blijkt niet iedere winter hetzelfde want wat hebben we geboft deze winter. Bijna geen vorst en over het algemeen prima telomstandigheden in een groot deel van het land. Alvast enkele bijzondere waarnemingen uit het veld als resultaat

»

Lezingavond broedvogels tellen

25 februari 2014

Aanstaande donderdag bij Van Hall Larenstein in Velp

»

Geen camera, wel een nestkast?

25 februari 2014

In het Jaar van de Spreeuw volgen we broedsels met behulp van 100 uitgezette camerakasten. Daarnaast zal Frank Majoor tientallen kasten gaan volgen, om de steekproef nog groter te maken. Heb je meerdere nestkasten die door spreeuwen zijn bezet, maar nog niet gecontroleerd worden? Laat het aan Sovon weten, zodat Frank eventueel langs kan komen.

»

Registratie Nestkaartenproject

25 februari 2014

Het zoeken en controleren van nesten is in Nederland niet zomaar toegestaan. Doe je dit in het kader van het Meetnet Nestkaarten, dan mag dit plaatsvinden mits je beschikt over een registratiebewijs van Sovon en je gegevens doorgeeft. Hoe vraag je een registratiebewijs aan? 

»

Slapende Grote Zilverreigers en Aalscholvers

25 februari 2014

Tot en met 2 maart kunnen nog slaapplaatsen van Grote Zilverreiger en Aalscholver worden geteld

»

Hoezo horrorwinter, een gouden winter!

25 februari 2014

In het najaar kwamen berichten in de media over de horrorwinter die ons te wachten stond. Het pakte allemaal heel anders uit. Ik weet, je moet niet alles geloven wat er in de media komt. Maar dat men (wie?) er zo ver naast zou zitten, dat verwacht je niet. Jan Schoppers, Sovon-ambassadeur Gelderland, kijkt alvast uit naar het voorjaar.

»

Kolganzen in het voorjaar op de voet gevolgd

25 februari 2014

De wegtrek van Kolganzen is in volle gang. In de zomer van 2013 en in het afgelopen winterseizoen zijn meerdere vogels van moderne sms-zenders voorzien. Ze kunnen in het voorjaar op de voet worden gevolgd naar de broedgebieden. Voor het eerst kunnen ook de lotgevallen van individuele families worden bekeken.

»

De Nationale Vogelweek: deel je kennis!

25 februari 2014

De Nationale Vogelweek komt er weer aan! Van 17 t/m 25 mei worden er weer honderden activiteiten om naar vogels te kijken georganiseerd. In 2013 deden er best wat Sovontellers mee. Er was bijvoorbeeld een excursie naar een kolonie Zwarte Sterns en een broedvogelexcursie. Organiseer je weer mee? 

»

Lezing MUS op 28 maart in Marrum

25 februari 2014

Het Meetnet Urbane Soorten heeft Sovon en de waarnemers in Friesland verrast. Zeven jaar is nog kort, maar toch kunnen we al van veel soorten (76!) trends laten zien. Coordinator Jan Schoppers geeft een lezing over de resultaten op 28 maart in Marrum.

»

Lezing MUS op 10 maart in Hengelo

25 februari 2014

MUS heeft Sovon en de waarnemers verrast. Zeven jaar is nog kort maar toch kunnen we al van veel soorten (76!) trends laten zien.

»

Lezing MUS op 13 maart in ’s-Hertogenbosch

25 februari 2014

MUS heeft Sovon en de waarnemers verrast. Zeven jaar is nog kort maar toch kunnen we al van veel soorten (76!) trends laten zien.

»

Stadsvogels in hun domein

23 februari 2014

Jip Louwe Kooijmans schrijft fraai handboek over stadsvogels.

»

Zaterdag, Landelijke Roofvogeldag

21 februari 2014

Zaterdag, 22 februari 2014, is de 20ste Landelijke Roofvogeldag van de Werkgroep Roofvogels Nederland

»

Zelf Spreeuwen volgen

18 februari 2014

Het Jaar van de Spreeuw is inmiddels in volle gang. Vorige week zijn de eerste 50 nestkasten verspreid. Veel deelnemers van het onderzoek hebben de kast met camera inmiddels geïnstalleerd. Zelf een spreeuwenkast maken of kopen en een camera installeren kan natuurlijk ook. Volg je eigen kast in het Jaar van de Spreeuw en laat ons weten wat er gebeurt. Bekijk de tips voor een eigen Spreeuwenkast.

»

Veelwijverij bij vliegenvangers en meer

12 februari 2014

Nieuwe Limosa is uit.

»

Grutto brengt in 2013 te weinig jongen groot

12 februari 2014

In 2013 werden er naar schatting 8900 jonge Grutto's vliegvlug, zo blijkt uit een recent rapport van Sovon. Dat is te weinig om de populatie op peil te houden en de sterfte te compenseren. In 2012 was het broedsucces nog zo'n 12 procent hoger. 

»

Trektellen Jaarverslag 2013

11 februari 2014

Trektellen in 2013: wat leverde het op?

»

Kolganzen vangen voor grensoverschrijdend onderzoek

04 februari 2014

Het hoe en waarom van zenderonderzoek, in het Duits maar met beelden die voor zich spreken

»

Ganzen- en zwanendag Arnhem 8 februari

03 februari 2014

De Ganzen- en Zwanenwerkgroep en Sovon organiseren eens per twee jaar een speciale lezingendag gewijd aan ganzen en zwanen.

»

Meeuwenringen aflezen

31 januari 2014

Letten op pootjes: lonend voor specialisten

»

Van Gambia tot aan Terschelling

24 januari 2014

Eerste indrukken van internationale flywaytelling.

»

Michiel Versluys, 1952-2013

21 januari 2014

Op 22 december jl. overleed Michiel Versluys. Een vogelaar die veel voor Sovon heeft betekend, in het bijzonder in Friesland.

»

Huismus weer op 1 bij Tuinvogeltelling

20 januari 2014

Milde weersomstandigheden: minder vogels naar de tuin.

»

Grootscheepse telling van Waddenzee tot Zuid-Afrika

17 januari 2014

Miljoenen watervogels langs de hele Oost-Atlantische flyway geteld.

»

48e Midwintertelling

16 januari 2014

Dit weekend de 48e Midwintertelling! Nieuwe tellers altijd welkom.

»

Grote Zilverreiger in Europa en Nederland

14 januari 2014

Nederland binnen West-Europa van uitzonderlijk belang

»

Laatste Sovon-Nieuws 2013 op de mat

10 januari 2014

Net voor de Midwintertelling is het laatste nummer van de 26e jaargang uit!

»

Halsbandparkieten in beweging

09 januari 2014

In het weekend van 18 en 19 januari tweede simultaantelling van deze winter

»

Jaaroverzicht Natuur 2012

08 januari 2014

Nieuwe soorten, veranderingen in voorkomen, opvallende gebeurtenissen en belangrijke publicaties. Wat gebeurde er in 2012?

»

Slaapplaatstelling van ganzen en zwanen

07 januari 2014

Teldatum is 11 januari. Tellen kan t/m de 19e.

»

Spreeuw en verdroging

06 januari 2014

Spreeuwen vinden de meeste emelten in niet al te nat of droog land.

»

40 jaar VWG Uffelte

01 januari 2014

Vogelwacht Uffelte (ZW-Drenthe) bestaat 40 jaar en bracht een leuk boek daarover uit.

»

Kaartjes vacante watervogeltelgebieden weer in de lucht!

24 december 2013

Je kunt weer vacante watervogeltelgebieden claimen. 

»

18 en 19 januari Tuinvogeltelling

23 december 2013

Op 18 en 19 januari 2014 telt heel Nederland weer tuinvogels tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. Tel je mee?

»

Geelgorzen en wintervoedsel

23 december 2013

Zeldzaam tafereeltje: groepen Geelgorzen (en meer) boven een akker.

»

Regionale tijdschriften: bedankt

23 december 2013

We ontvangen veel regionale vogeltijdschriften. Veel dank daarvoor en ze worden goed gebruikt!

»

Telling overwinterende Klapeksters

21 december 2013

Weekend 21/22 december eerste telling van het seizoen.

»

Onderzoek naar Spreeuw moet achteruitgang remmen

19 december 2013

2014 is het Jaar van de Spreeuw.

»

Voorstudie Jaar van de Spreeuw

17 december 2013

Hoe komt het dat de Spreeuw achteruitgaat? In 2014 gaan we op zoek naar antwoorden.

»

Avifauna van schaarse en zeldzame vogels rondom Arnhem

15 december 2013

Leuke uitwerking van regionale gegevens

»

100.000e filmpje Mosselwad geteld

12 december 2013

Telproject breekt door magische grens

»

Nijlganzen en Kokmeeuwen, waarvandaan, waarheen?

11 december 2013

Lezing van Frank Majoor over eigen onderzoek.

»

Huiszwaluwtillen: een succes?

05 december 2013

Nestgelegenheid vormt voor Huiszwaluwen soms een probleem. Zijn Huiszwaluwtillen een oplossing?

»

Impressie Landelijke Dag online

04 december 2013

Impressie van de hele dag en kiekjes van het jeugdprogramma.

»

Waarnemers in 't zonnetje

30 november 2013

Kanjers die in hun eigen regio die 25 jaar of langer vogeltellingen uitvoeren, organiseren en aanhoudend promoten

»

Boerenzwaluw-onderzoeker Bennie van den Brink Koninklijk onderscheiden

30 november 2013

Vandaag is tijdens de Landelijke Dag boerenzwaluw-onderzoeker Bennie van den Brink Koninklijk onderscheiden. 

»

Oranje Lijst onthult 22 nieuwe bedreigde vogelsoorten in Nederland

29 november 2013

Redelijk alledaagse vogels als de spreeuw of scholekster kunnen binnen afzienbare tijd grotendeels uit Nederland zijn verdwenen.

»

Oranje Lijst onthult 22 nieuwe bedreigde vogelsoorten in Nederland

29 november 2013

Redelijk alledaagse vogels als de spreeuw of scholekster kunnen binnen afzienbare tijd grotendeels uit Nederland zijn verdwenen.

»

Themasessie meeuwen van AKN vervalt

29 november 2013

Vanwege ziekte gaat de themasessie niet door.

»

Hoe tijd te besparen met het Atlaswerk?

29 november 2013

Het Atlasproject vraagt een flinke inspanning van de deelnemende tellers. Helemaal wanneer zij ook nog eens hun tellingen voor de reguliere meetnetten uit blijven voeren. Onder het bekende motto ‘(nog) leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’, presenteren we in deze digitale nieuwsbrief twee nieuwe mogelijkheden om het tijdsbeslag te reduceren.

»

Kaartjes projecten tijdelijk onzichtbaar

27 november 2013

We werken aan een oplossing.

»