LiveAtlas

Headerfoto live-atlas Peter Eekelder

De vogelbevolking van ons land is voortdurend in beweging. Soorten breiden zich uit of verdwijnen juist. Het éne voorjaar is het andere niet. Als vogelaar weet je dat als geen ander. Deze ontwikkelingen brengen we samen in beeld in de LiveAtlas, de laagdrempeligste manier om mee te doen aan vogeltellingen.

LiveAtlas is de voortzetting van de Vogelatlas van Nederland, waarvoor ruim 2000 vogelaars de verspreiding van zowel broedvogels als wintervogels in kaart brachten. De basis daarvan bestond uit het invullen van complete lijsten per kilometerhok. 

Zulke lijsten geven inzicht in welke soorten er aanwezig en afwezig zijn per kilometerhok.

Lees hier meer over gestructureerd gegevens verzamelen.

Ga de uitdaging aan

Meedoen aan de LiveAtlas is een uitdaging voor iedere vogelaar. Of je nu een heel kilometerhok uitkamt of een rondje in je wijk loopt: elke soort telt. Ook de vogels die je alleen hoort zingen of roepen. En vogels die overvliegen. Door lijstjes bij te houden krijg je zelf een steeds beter beeld van (veranderingen in) het voorkomen van soorten in de gebieden waar jij actief bent. En houd je je vogelkennis op scherp.

Doel

LiveAtlas onderscheidt zich van de meetnetten van Sovon doordat het een ander doel heeft: de aan- en afwezigheid (verspreiding) en veranderingen daarin van soorten in heel Nederland vastleggen. Via de meetnetten verzamelt Sovon gedetailleerde gegevens over aantallen uit regelmatig getelde monitoringsgebieden. Daarmee worden aantalstrends en dichtheden berekend. Daarvoor is LiveAtlas niet geschikt. Wel geeft LiveAtlas actueel inzicht in trefkansen door het jaar heen, juist ook in de maanden waarin geen monitoring plaatsvindt. Ook zijn de gegevens bruikbaar voor verder (Europees) onderzoek. En je kunt een eigen mini-atlas maken van bijv. je werkgebied, als je systematisch te werk gaat; zoals in dit voorbeeld uit de winter 2018/19.

Kwaliteit

Al blijft vogels tellen mensenwerk, de kwaliteit van gegevens is belangrijk. Daarom kun je in de app een lijst gebruiken van soorten die al in het kilometerhok zijn gezien. Opvallend hoge aantallen of bijzondere soorten worden gevalideerd door het team van LiveAtlas. 

Een nieuw project, werk in uitvoering

LiveAtlas is nieuw en nog volop in ontwikkeling. Waar gaan we verder aan werken? Onder andere:

  • Meer statistieken voor gebruikers
  • Exportfunctie van waarnemingen naar waarneming.nl
  • Persoonlijke totaallijst per kilometerhok opbouwen

Voor alle vragen en opmerkingen over LiveAtlas kun je mailen naar het team

Meedoen

Starten? Bekijk hier hoe je snel kunt beginnen.

Deze presentatie kun je downloaden en eventueel zelf verzorgen voor je vogel(werk)groep.