Exoten: ganzen

Minder algemene exoten staan niet altijd goed beschreven in de gangbare veldgidsen. Op deze pagina staat een toelichting op Canadese ganzen, Sneeuwgans, Ross’ Gans, (Chinese) Knobbelgans/Zwaangans, Keizergans en Magelhaengans.

De Magelhaengans (Chloephaga picta) is een Zuid-Amerikaanse soort met het formaat van een Brandgans. Het is een soort met sterke verschillen tussen man en vrouw.

De Keizergans (Anser canagica) is een gedrongen gans die voorkomt rondom de Beringzee in Alaska en Kamsjatka.

Ross’ Gans (Anser rossii) is een kleine, witte gans met zwarte vleugelpunten. Het formaat is ongeveer gelijk aan dat van Dwerggans (Anser erythropus).

De Sneeuwgans (Anser cearulescens) is van oorsprong een Noord-Amerikaanse soort. In Nederland zijn dwaalgasten vastgesteld, maar het merendeel heeft waarschijnlijk betrekking op ontsnapte exemplaren.

De Zwaangans (Anser cygnoides) is een tamelijk zeldzame soort die leeft op steppemeren en rivierdalen in Zuidwest-Rusland, China en Mongolië. De Knobbelgans is de gedomesticeerde vorm van de Zwaangans.

Er zijn twee soorten Canadese Gans, namelijk Grote Canadese Gans (Branta canadensis) en Kleine Canadese Gans (Branta hutchinsii).