Canadese ganzen

Er zijn twee soorten Canadese Gans, namelijk Grote Canadese Gans (Branta canadensis) en Kleine Canadese Gans (Branta hutchinsii).

Het verschil in formaat tussen beide soorten komt ongeveer overeen met dat tussen Grauwe Gans en Brandgans, bovendien heeft Kleine Canadese Gans een kleinere, ronde (“schattige”) kop met een korte snavel en een kortere hals.

Canadese Ganzen komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Hoewel transatlantische dwaalgasten in Nederland zijn vastgesteld (Kleine Canadese Gans van de ondersoort hutchinsii) betreffen het uitsluitend exoten.

Ondersoorten

Hoewel het onderscheid op het eerste gezicht misschien duidelijk lijkt, valt dit in de praktijk erg tegen. Van beide soorten bestaan namelijk een aantal ondersoorten die minder gemakkelijk uit elkaar zijn te houden.

De nominaatvorm van de Grote Canadese Gans wordt Atlantische Canadese Gans (B. c. canadensis) genoemd. Andere ondersoorten in deze groep zijn bijvoorbeeld Todds (B. c. interior) en Middelste (B. c. parvipes).

De nominaatvorm van de Kleine heet Hutchins’ Canadese Gans (B. h. hutchinsii). Andere ondersoorten in deze groep zijn Taverners (B. h. taverneri), Kleinste (B. h. minima) en Aleoeten (B. h. leucopareia).

In Nederland gaat het meestal om vogels van de ondersoort minima. Deze zijn vaak klein en erg donker. Soms hebben deze een wit bandje tussen het zwart van de hals en de bruine borst.

Wilde vogels van de ondersoort hutchinsii zijn veel lichter en hebben zelden het witte bandje tussen hals en borst, maar het onderscheid is niet heel makkelijk.

Ook de andere ondersoorten – en vier hier niet bij naam genoemde ondersoorten – zijn niet eenvoudig te determineren. Ze verschillen van elkaar in structuur, snavelvorm, kleur van boven- en onderdelen, en aan- of afwezigheid van een lichte halsring en/of donkere keelstreep.

Hybriden

In Nederland wordt de op zich al lastige determinatie verder bemoeilijkt door de aanwezigheid van verschillende ‘mengvormen’ en hybriden met Brandgans en Soepgans. Hybriden kunnen vaak als zodanig worden herkend aan afwijkende kenmerken in het verenkleed, zoals witte tekening op het voorhoofd of een donkere borst.

Kenmerken Canadese Ganzen

  • Nominaatvorm Grote Canadese Gans; formaat Grauwe Gans, lange nek en relatief lange snavel;
  • Nominaatvorm Kleine Canadese Gans; formaat Brandgans, korte nek, ronde kop en relatief korte snavel;
  • Ondersoorten lastig te onderscheiden, vaak verschillend in kleur boven- en onderdelen en aan- of afwezigheid halsring of keelstreep;
  • Let op mengvormen met andere soorten; vaak kleine afwijkingen in verenkleed (witte tekeningen).