Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon is een poldergebied van ongeveer 600 hectare onder de rook van Rotterdam. Waar dit gebied vroeger intensief agrarisch gebruikt werd, willen boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten zien hoe het ánders kan. Landbouw en recreatie met respect voor de natuur.

Voor de nieuwe inrichting van het Buijtenland van Rhoon is een streefbeeld opgesteld. In dit plan zijn de doelen terug te vinden die men wil bereiken in het Buijtenland van Rhoon, de beoogde werkwijze van ‘lerend beheren’ die men daarbij wil hanteren, de rol die daarbij weggelegd is voor de gebiedscoöperatie en de manier waarop monitoring zal plaatsvinden.

Sinds 2020 is Sovon penvoerder van een consortium van zes samenwerkende partijen: Sovon, Louis Bolk Instituut, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Bureau Natuurbalans-Limes Divergens, Wageningen Universiteit en Delphy. Deze partijen ondersteunen de Gebiedscoöperatie van Rhoon bij het verwezenlijken van het streefbeeld. Sovon verzorgt namens het consortium jaarrond de monitoring van de vogels in het Buijtenland van Rhoon en adviseert de Gebiedscoöperatie bij allerhande vraagstukken die te maken hebben met (akker)vogels in het gebied.