Waar blijven de Huiszwaluwen?

Uitgerekend in het Jaar van de Huiszwaluw blijft de aankomst van deze zwaluw tot nu toe sterk achter. Normaal gesproken piekt de trek van Huiszwaluwen in Nederland middenin mei. Maar trektellers zien sinds het begin van de maand veel minder Huiszwaluwen dan gemiddeld.

Tekst: Albert de Jong

Komen ze nog, hangen ze elders rond of hebben aanhoudende noordenwinden en stofstormen in de Sahara de zwaluwen een flinke slag toegebracht? Eind maart en halverwege april zorgde het weer in Zuid-Europa en Noord-Afrika voor bijzonder slechte trekomstandigheden. Waarschijnlijk merken we daar nu de gevolgen van.

Figuur 1. Gemiddeld aantal Huiszwaluwen dat per uur werd geteld op Nederlandse trektelposten in 2018  t/m 15 mei (rood) versus voorjaren 2016 en 2017 (groen). Bron: trektellen.nl

 

Massa kan nog komen

Niet eerder deze eeuw kwamen Huiszwaluwen zo traag binnen als nu. Aan de andere kant: topdagen met massale doortrek kwamen in dezelfde periode wel vaker pas na 15 mei. Het blijft de komende dagen dus extra spannend om de trektelresultaten in de gaten te houden. Later in het seizoen zullen kolonievogeltellingen uitwijzen of de bezetting van de kolonies inderdaad lager is dan in andere jaren en we inderdaad met een mager huiszwaluwenjaar te maken hebben. Een deel van de vogels die op doortrek worden gezien betreft namelijk Huiszwaluwen die noordelijk van ons land gaan broeden. De trekaantallen zijn dus niet één op één te vergelijken met onze broedaantallen. Stel dat een deel van onze broedvogels nog moet terugkomen, dan wordt het bijvoorbeeld een extra spannend seizoen voor het nestonderzoek om na gaan hoeveel paartjes er nog tweede legsels grootbrengen.

Oost-Afrikaners wel volop aanwezig

De indruk is dat ook de aankomst van andere zwaluwen, zoals de Boerenzwaluw en Gierzwaluw flink achterblijft (trektellen.nl). Zangvogels die in Oost-Afrika overwinteren, zoals de Braamsluiper en Bosrietzanger, blijken wel een normale aankomst in Nederland te hebben en zingen al op volle sterkte, zo blijkt uit BMP-tellingen.