Forse sterfte onder Kokmeeuwen door vogelgriep

In grote delen van Europa maakt hoogpathogene vogelgriep veel slachtoffers onder Kokmeeuwen. Ook Zwartkopmeeuwen worden getroffen. In Nederland komen meldingen van honderden dode meeuwen uit grote kolonies. Opruimen van karkassen is belangrijk om de verdere verspreiding tegen te gaan. Ook is het van belang om dode meeuwen te melden, zodat er een beter overzicht van de sterfte is te maken.

Dode Kokmeeuw

In enkele grote kolonies verspreid door het land worden tientallen tot honderden dode Kokmeeuwen aangetroffen. Grote uitbraken werden al gevonden in De Onlanden (Drenthe), in het Zwarte Meer (Overijssel), op De Kreupel (Noord-Holland), Trintelzand (Flevoland), Eemmeer, Het Dove Gat en de Reeuwijkse Plassen (Zuid-Holland) en de Autrichepolder (Zeeuws-Vlaanderen). Elders in de Delta worden ook slachtoffers gevonden. In kolonies zitten de broedvogels vaak dicht op elkaar, badderen, poepen en drinken ze in hetzelfde water, waardoor het virus zicht gemakkelijk verspreidt. Niet alleen Kokmeeuwen, maar ook de schaarsere Zwartkopmeeuwen laten verhoogde sterfte zien.

Op verschillende van deze plekken zijn terreinbeheerders druk in de weer om de slachtoffers van de uitbraak van hoogpathogene vogelgriep op te ruimen. Dat is belangrijk om de verdere verspreiding van het virus zo goed mogelijk te bepreken. Het advies aan terreinbeheerders is om regelmatig karkassen op te ruimen. Kom je zelf een dode vogel tegen, raak deze dan niet aan, maar maak wel een melding.

Meld dode meeuwen

Samen met het Dutch Wildlife Health Centre verzamelt Sovon meldingen van dode vogels. Met deze meldingen is het mogelijk om een beeld te krijgen van de verspreiding van het virus. Op basis van de melding wordt beslist of het nodig is om vogels op te halen om ze te onderzoeken op de aanwezigheid van het griepvirus. Via de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een kaart met de positief op hoogpathogene vogelgriep geteste vogels te vinden.

Heb je één of meerdere dode Kokmeeuwen gezien? Je helpt ons door ze bij ons te melden. Een overzicht van de meldingen die we al kregen is te vinden op deze kaart.

Houtsnip

Meld dode vogels via ons online meldpunt. Meldingen helpen ons niet alleen bij het herkennen van normale sterftepatronen bij vogels, maar ook bij het signaleren van ongewone sterfte.

Tijd
1 out of 5 stars
Kennis
1 out of 5 stars