2016 goed broedjaar voor bos- en moerasvogels

Veel bos- en moerasvogels beleefden een prima jaar in 2016. Als we de gegevens uit ruim 2100 (!) getelde BMP-gebieden op een rij zetten, zien we hoge indexwaarden van bijvoorbeeld Gekraagde Roodstaart, Boomklever, Appelvink en Rietzanger. Veel regen in de Sahel en een zachte winter hier zorgden voor een gunstige aanloop naar het broedseizoen.

Via het BMP-project volgen we met de hulp van meer dan 1200 vrijwilligers de aantalsontwikkelingen van broedvogels. De verwerking en externe validatie van al die gegevens duurt altijd even, vandaar dat we het nu over 2016 hebben. In een overzicht in Sovon-Nieuws zet coördinator Jan-Willem Vergeer de cijfers op een rij. Een greep:

  • 56 gevolgde broedvogelsoorten namen toe, waaronder Torenvalk, Waterhoen en Kuifmees.
  • Vooral bos- en moerasvogels lieten positieve aantallen zien ten opzichte van voorgaande jaren. 
  • 26 soorten bleven stabiel qua aantal, waaronder weidevogelsoorten als Zomertaling, Grutto en Veldleeuwerik.
  • Een dramatische -23% in één jaar voor de Zomertortel, één van de 29 soorten die afnamen in 2016.

Waarom?

Wat precies van invloed is op al die jaarlijkse veranderingen, is niet altijd meteen aanwijsbaar. In ieder geval zal het najaar van 2015 met aardig wat regenval in de Sahel van positieve invloed zijn geweest op overwinterende rietvogels als de Rietzanger. Daarnaast was de voorafgaande winter de zachtste in 300 jaar tijd: goed voor de overleving van wintergevoelige bosvogels als Goudhaan en Roodborst. In het nog te verschijnen broedvogelrapport valt daar meer over te lezen.

BMP-project

Al sinds 1984 organiseren we het BMP-project om veranderingen in de broedvogelstand te volgen. We zijn erg blij met de inspanning van al die vogelaars die in zo veel verschillende gebieden op pad blijven gaan (zie afbeelding).