Rietzanger

Wetenschappelijke naam

Acrocephalus schoenobaenus

Engelse naam

Sedge Warbler

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

26.000-32.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

2000-10.000 (2008-2012)

Rietzanger

Acrocephalus schoenobaenus

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half april t/m juli

Datumgrenzen

20 april t/m 10 juli

Tijd van de dag

Gehele ochtend, met zangpiek in ochtendschemer; in mei vaak gehele dag en in avondschemer en 's nachts.

Aanwijzingen

Zingende mannetjes (vaak ook in baltsvluchtje), aangevuld met territoriale conflicten (dringt vaak buurtterritoria binnen, met conflicten tot gevolg; ook agressief tegenover andere soorten), nestbouw, alarm, transport van voedsel of uitwerpselen.
LET OP: Ongepaarde mannetjes zingen tot in de middag. Nadat eileg begonnen is, verlegt een deel van de mannetjes de zandgactiviteit naar een tweede territorium, soms op enkele honderden meters van eerste territorium gelegen. Keert na het uitkomen van de eieren terug om te helpen bij verzorging jongen in eerste territorium.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
bij 1-6 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 20 april t/m 10 juli
bij 7-10 geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 20 april t/m 10 juli
bij 11+ geldige bezoeken: 3 waarnemingen waarvan 1 in de periode 20 april t/m 10 juli

Fusieafstand

200 m

Bijzonderheden

Broedbiologie

Gebonden aan verlandingszones, veelal met enige opslag. Nest laag boven de grond in rietruigte, zeggenbulten, ook tussen wilgenuitlopers enz. Eileg eind april tot begin juni. Eén, soms twee broedsels per jaar, meestal 4-6 eieren, broedduur 12-15 dagen, nestjongenperiode 10-14 dagen. Uitgevlogen jongen worden onder beide ouders verdeeld.