BMP 2016: een zoet jaar voor veel broedvogels

Dankzij een historisch zachte winter én prima omstandigheden voor veel Afrika-gangers deden onze broedvogels het over het algemeen goed in 2016. In veel habitats namen beduidend meer soorten toe dan af; weide-en akkerland deden echter niet mee.

In de meeste regio’s wordt voldoende geteld om een goed beeld van de broedvogelstand te krijgen, maar in Flevoland, Midden- en Oost-Overijssel, de Achterhoek en Zuid-Limburg is dringend behoefte aan meer telgebieden.

Document: 

sovon-nieuws_2017-3_p3-5_bmp-2016_j-w-vergeer.pdf

Auteurs: 

J.-W. Vergeer

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

30

Nummer: 

3

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands