Hoe start ik met watervogeltellingen?

Met het doen van watervogeltellingen lever je een belangrijke bijdrage aan gegevens die worden gebruikt voor bescherming, beleid en beheer.

Tijdsinspanning

Je telt in principe in vaste telweekenden in de periode september - april. Dat zijn de weekenden die het dichtste bij de 15e van de maand liggen.

In sommige gebieden waar in het voorjaar Brandganzen en Rotganzen pleisteren, wordt ook in mei geteld. Uiteraard is het ook mogelijk om een gebied jaarrond te tellen en om naast de watervogels ook de roofvogels en andere soorten mee te nemen.

De tijdsinspanning hangt af van de grootte van het gebied, het aantal vogels en het overzicht dat je hebt. Doorgaans kost een telling niet meer dan 3-4 uur.

Voer je de telling in met de app Avimap, dan kost verwerking en controle nauwelijks tijd. Achteraf te telling invoeren via het invoerportaal kan ook.

Welke vaardigheden heb ik nodig?

 • Je herkent de watervogelsoort(en) die in je telgebied voorkomen.
 • Je bent in staat om groepen vogels door je verrekijker of telescoop te tellen of te schatten.
 • Je kunt de gegevens bij voorkeur verwerken via de app Avimap. Daarbij is het handig om digitale vaardigheid met de app op te doen. In het veld op papier werken kan ook. 

Hoe leer ik die?

 • Via de online Watervogelcursus kun je op je eigen tijd je vaardigheden oefenen en bepalen of je het goede niveau hebt. 
 • Jaarlijks wordt de digitale 10-delige cursus Water- en wintervogels georganiseerd. Deze is een goede voorbereiding op het doen van watervogeltellingen.
 • Bekijk de uitleg over de app Avimap en oefen er vooraf mee.
 • De coördinator kan je eventueel in contact brengen met een ervaren vogelteller in jouw regio.

Ontwikkel je vaardigheden

Via cursussen, startavonden, webinars en filmpjes met uitleg leiden we je graag verder op tot ervaren vogelonderzoeker.

Hoe start ik?

Bepaal eerst of je alle watervogelsoorten wilt tellen, of een gebied waar de prioriteit bij ganzen en zwanen ligt. Het is ook mogelijk om alle watervogels in een gebied alleen midden in januari te tellen (midwintertelling).

Vervolgens:

 • Zoek een gebied dat nog niet geteld wordt via het invoerportaal.
 • Verken eventueel vooraf het gebied om na te gaan of je er een goede telling kunt doen.
 • Meld je aan voor het telgebied. Je ontvangt dan een pakketje met de handleiding en een welkomstmail.

Wat heb ik nodig?

 • In wat meer besloten telgebieden, zonder grote waterpartijen, is het mogelijk om alle watervogels met de verrekijker te determineren en tellen. In grote gebieden met bijvoorbeeld diepe weilanden en grote plassen, is een telescoop noodzakelijk.
 • Bij groepen van honderden of duizenden vogels is het raadzaam om een handteller te gebruiken. Deze is via de webwinkel te verkrijgen.
 • De gegevens voer je in het veld via de app Avimap op je telefoon of tablet. Neem voor de zekerheid altijd een notitieboekje of telformulier mee, voor het geval dat je telefoon of tablet uitvalt. Het is ook mogelijk om de gegevens achteraf via het invoerportaal in te voeren.
 • Is een gedeelte van je telgebied niet vanaf openbaar terrein te overzien? Vraag dan altijd even toestemming aan de terreinbeheerder en ga zonder toestemming niet het gebied in.

Waar zie ik mijn resultaten terug?

 • Via het invoerportaal zie je alle tellingen terug, kun je verspreidingskaartjes met actuele resultaten zien.
 • Met e-mailnieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de telweekenden, het projectnieuws en de resultaten.
 • Ben je lid van de vereniging Sovon, dan zie je de resultaten ook regelmatig terug in artikelen in het blad Sovon-nieuws.
 • Iedere winter ontvang je het rapport Watervogels in Nederland waarin de landelijke resultaten zijn samengevat.