Hoe start ik met een kolonievogeltelling?

Als teller van een kolonie lever je een waardevolle bijdrage aan het volgen van de aantallen en verspreiding van broedvogels in Nederland.

Tijdsinspanning

Doorgaans kost een kolonievogeltelling hooguit enkele uren van je tijd in het voorjaar. Nestentellingen van reigers, zwaluwen en Roeken kosten meestal hooguit één of twee uur. Tellingen van grote meeuwenkolonies vragen vaak om een gecoördineerde aanpak met meerdere tellers (zie handleidingen) en zijn tijdsintensiever.

Welke vaardigheden heb ik nodig?

 • Je herkent de soort en de nesten die je wilt gaan tellen. Van sommige soorten (meeuwen en sterns) is bij nestentellingen ook het herkennen van de eieren nodig.
 • Je bent in staat om de hele kolonie op dezelfde manier te tellen. Het onderscheiden van bezette nesten van oude of verlaten nesten is ook van belang.
 • Kolonies zijn in hun geheel te tellen/overzien, wanneer een deel van de kolonie niet goed zichtbaar is dan is voor dat deel een schatting nodig.
 • Werk je met de app Avimap, dan is het handig als je hier digitale vaardigheid mee opdoet.

Hoe leer ik die?

 • De methode is uitgelegd in de Handleiding Broedvogelonderzoek.
 • Specifieke telrichtlijnen en aanwijzingen voor een soort zijn te vinden op de soortenpagina’s. 
 • Houd je aan de gedragscode bij het tellen van kolonies.
 • Meelopen met een ervaren kolonievogelteller en het ‘vak’ in de praktijk leren kan ook. Eventueel kunnen we kijken of je een keer met een lokale kolonieteller mee kan.
 • Uitleg over de app Avimap en overige digitale verwerking vind je via de knop hieronder.

Ontwikkel je vaardigheden

Via cursussen, startavonden, webinars en filmpjes met uitleg leiden we je graag verder op tot ervaren vogelteller.

Hoe start ik met het tellen van een kolonie?

 • Ga eerst na of de kolonie die je hebt gezien al door iemand anders wordt geteld. Dat kun je controleren via de pagina met vacante kolonies.
 • Bekijk de telrichtlijnen van de soort en bepaal je aanpak.
 • Is de kolonie al bekend bij Sovon, maar nog vrij om te tellen, meld je dan aan voor deze kolonie.
 • Is de kolonie nog niet bekend bij Sovon en wil je deze gaan tellen, meld deze dan als nieuwe kolonie aan.
 • Neem bij twijfel of vragen contact op met de districtscoördinator, die de tellingen in jouw regio coördineert.
 • Ga eventueel na of er een vogelwerkgroep in de regio is waar je aansluiting bij kunt vinden.

Wat heb je nodig?

 • Als je van de openbare paden af gaat, heb je toestemming van de terreineigenaar nodig. In principe vraag je zelf een betredingsvergunning aan bij de terreinbeheerder, bijvoorbeeld bij de boswachter ecologie of bij de gemeente. Ga nooit zonder deze toestemming het veld in.
 • Bij de meeste kolonies is een verrekijker voldoende. Sommige lastig gelegen en verstoringsgevoelige kolonies kunnen alleen met een telescoop geteld worden. Een handteller kan ook handig zijn (zie webshop). 
 • De gegevens voer je in het veld via de app Avimap op je telefoon of tablet in. Je kunt de telling ook achteraf via het invoerportaal invoeren. Controleer aan het eind van het seizoen je telresultaten via het invoerportaal.

Waar zie je je resultaten terug?

 • Via het invoerportaal kun je eigen tellingen terugzien en downloaden.
 • Je ontvangt jaarlijks het rapport Broedvogels van Nederland met de resultaten uit heel Nederland van het jaar waarin je meegedaan hebt.
 • Ben je lid van de vereniging Sovon, dan zie je ook resultaten in artikelen in het blad Sovon-nieuws.